Arrangementer

Oversikt over noen kommende arrangementer i UiO-regi :

I anledning stemmerettsjubileet, avholdes det 8. november et seminar i Det Norske Videnskaps-Akademi. Seminaret har myndighet og medborgerskap som tema. Les mer om seminaret her: Seminar om myndighet og medborgerskap

 

Tidligere

Tid og sted: 11. juni 2013 12:0018:00, Stortinget

I anledning stemmerettsjubileet og 20 år siden Tove Stang Dahls død - holder Avdeling for kvinnerett, barnerett, diskriminerings og likestillingsrett 21 mars stort internasjonalt seminar i Nasjonalgalleriet: Women's Human Rights and Culture: Challenges for International and National Law

18. april kl 18: Gro Hagemann: 100 år med stemmerett for alle? Sagveien 21

På hundreårsdagen for kvinnestemmeretten, den 11. juni, arrangeres det et forskerseminar i Stortingets lokaler.

Tid og sted: 29. apr. 2013 12:1515:00, Eilert Sundts hus, auditorium 4

I år er det 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett. I den anledning inviterer Universitetets 2013-prosjekt til seminar om demokrati og stemmerett. 2013-prosjektet er et tverrfaglig prosjekt på UiO om kampen for og implementeringen av kvinners politiske rettigheter.

Tid og sted: 23. mars 2012 10:1513:00, Auditorium 5 Eilert Sundts Hus, Blindern

Seminaret har bidrag fra Det juridiske fakultet, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og fra Nobels Fredssenter. I tillegg vil studentene ved prosjektet legge fram sine oppgaver. Noen av temaene på seminaret vil være kvinnelige fredsprisvinnere, franske feminister, amerikansk kvinnebevegelse og kvinners stilling i Zimbabwe. Seminaret er åpent for alle.

Tid og sted: 29. nov. 2011 12:1514:00, Auditorium 5, Eilert Sundts hus, Blindern

For snart hundre år siden ble allmenn stemmerett innført i Norge, og kvinner fikk statsborgerlige rettigheter på linje med menn. I anledning jubileet i 2013 har vi startet opp et tverrfaglig prosjekt på UiO om kampen for og implementeringen av kvinners politiske rettigheter. Seminaret ”Demokrati og kvinners stemmerett” skal handle om medborgerskap, kvinnesaksbevegelse og kvinnenes underskriftskampanje i 1905. Seminaret er åpnet for alle.