Seminar: Demokrati og stemmerett

I år er det 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett. I den anledning inviterer Universitetets 2013-prosjekt til seminar om demokrati og stemmerett. 2013-prosjektet er et tverrfaglig prosjekt på UiO om kampen for og implementeringen av kvinners politiske rettigheter.

Foto: Wikipedia Commons

Program

12.15  Velkommen ved Hilde Sandvik, førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

12.20  ”Om Frederikke Marie Qvams triumftale i Budapest i juni 1913”, innledning ved professor Johan Tønnesson, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

13.00: Kaffepause

13.15: Presentasjon av studentoppgaver

 Tilknyttet 2013-prosjektet er det sju studenter som skriver bachelor- og masteroppgaver i historie.  Studentene holder innledninger om sine prosjekter:

Ingeborg Amadou Fossestøl: ”Kvinner og offentlighet i Nylænde 1887 og 1906"

Gine Haugland: ”Kvinners adgang til embetene”

Vilde Nyland Søberg: ”Allmenn stemmerett, men ikke for alle. Fattigdom og stemmerett i Oslo 1913-1915”

Karoline Ross Oliegreen: ”Fattig og stemmeløs ved Stortingsvalget i 1915”

Ragna Hovig: ”Kvinner som var i mot sin egen stemmerett”

Ane Høyem: ”Kvinnebevegelsens internasjonale engasjement 1884-1920”

Ina Marie Ausland: "Juss og juks. Kvinnekamp gjennom aktiv rettshjelp"

14.50: Avslutning

Demokratiprogrammet

Seminaret arrangeres med støtte fra det interfakultære Demokratiprogrammet "Demokrati som idé og prakis" ved Universitetet i Oslo.

Åpent for alle

Det er ingen påmelding. Seminaret er gratis. Vi serverer kaffe og frukt.

Kontakt

For nærmere opplysninger kontakt førsteamanuensis Hilde Sandvik: hilde.sandvik@iakh.uio.no, eller vitenskapelig assistent Ane Høyem: anehoye@student.iakh.uio.no

Publisert 10. apr. 2013 11:42 - Sist endret 18. apr. 2013 15:46