Demokrati og kvinners stemmerett

For snart hundre år siden ble allmenn stemmerett innført i Norge, og kvinner fikk statsborgerlige rettigheter på linje med menn. I anledning jubileet i 2013 har vi startet opp et tverrfaglig prosjekt på UiO om kampen for og implementeringen av kvinners politiske rettigheter. Seminaret ”Demokrati og kvinners stemmerett” skal handle om medborgerskap, kvinnesaksbevegelse og kvinnenes underskriftskampanje i 1905. Seminaret er åpnet for alle.

Annie Kenney og Christabel Pankhurst. (Wikipedia Commons)  

Foto: Wikipedia Commons

Program:

12.15: Professor Gro Hagemann: Å bli en medborger
13.00: Presentasjon av studentoppgaver
13.15: Presentasjon av Stortingsarkivets samling av 1905-underskrifter
13.30: Diskusjon og videre planer

Seminaret arrangeres med støtte fra det interfakultære Demokratiprogrammet ”Demokrati som idé og praksis” ved Universitetet i Oslo.

For nærmere opplysninger kontakt Hilde Sandvik hilde.sandvik@iakh.uio.no, tlf. 22 85 57 41 eller vit.ass. Bjørg Ida Berget b.i.berget@iakh.uio.no

Publisert 11. nov. 2011 11:24 - Sist endret 28. nov. 2011 12:02