English version of this page

Om prosjektet

Vi gransker historien til de immaterielle rettighetene i kulturindustrien, fra Paris-konvensjonen (1883) og Bern-konvensjonen (1886) til i dag, med fokus på Europa i en globalisert verden.

Bilde av veving av tweed.

Illustrasjonsfoto: Nick Wood, Unsplash.

«Historien om opphavsrett i kulturindustrien» (Creative IPR) undersøker opphavsrettens historie i kulturindustrien i makro og mikro perspektiv med fokus på nasjonale og internasjonale institusjoner og på hvordan åndsverk og oppfinnelser forvaltes.

Opphavsretten, eller de immaterielle rettighetene (IPR), er en sammensetning av lover som regulerer og beskytter åndsverk og oppfinnelser. Det dreier seg om fire typer rettigheter: patent, opphavsrett, industrielle rettigheter og varemerke, ofte blir også forretnings- og bedriftshemmeligheter, og rettferdig konkurranse, lagt til.

Patent anses som en sterk rettighet, og er dominerende innenfor vitenskap- og teknologidrevet innovasjon. Opphavsretten har en fremtredende plass for å beskytte innovasjon innenfor kreative bransjer. Kreative yrkesgrupper og entreprenører er ofte avhengige av en sammensetning av flere av disse ulike lovformene for å beskytte sine verk. I løpet av moderne tid har den teknologiske utviklingen i økende grad hatt stor innvirkning på kulturindustrien.

Mål

På grunn av den teknologiske og økonomiske utviklingen den senere tiden har immaterielle rettigheter blitt gjenstand for betydelig vitenskapelig interesse. Creative IPR vil bidra til å definere begreper på dette feltet. I siste instans vil det hjelpe oss til å forstå hvordan samfunn kan gi næring til å utvikle en fruktbar og mangfoldig kulturindustri.

Prosjektillustrasjon for opphavsrettens historie i kulturindustriene.
Illustrasjon

Delprosjekter

Se prosjektillustrasjon ovenfor.

  1. Historien om opphavsrett
  2. Historien om den internasjonale organisasjonen i opphavsrett: Bureaux Internationaux Réunis pour la Propriété Intellectuelle (1893 til 1970) og World Intellectual Property Organization (fra 1970)
  3. Historien om opphavsrett med fokus på franske forfatterorganisasjoner (særlig scenekunst og musikk) 
  4. Historien om opphavsrett i design-, mote- og luksusindustriene

Disse fire delprosjektene skal belyses av fem tverrgående temaer: 

  1. Forfatterskap og kreativitet
  2. Kreative bedrifter
  3. Påvirkning av den teknologiske utviklingen
  4. Nasjonal, transnasjonal og global opphavsrettshistorie
  5. Åndsverk tilgjengelig for allmennheten

Bakgrunn

Prosjektet er en historisk studie basert på empirisk forskning i arkivene. Rettshistorie, næringsliv- og økonomihistorie vil belyse analysen av det empiriske materialet, sette det i sammenheng, og bidra til utformingen av forskningsresultatene.

Varighet

September 2019 til august 2024.

Finansiering

ERC-logo og EU-flagg

Dette prosjektet mottar finansiering fra det Europeiske forskningsrådet (ERC) under den Europeiske unions Horisont 2020-program, kontraktnummer 818523 (ERC Consolidator Grant 2019).

Publisert 19. aug. 2019 13:25 - Sist endret 4. feb. 2022 10:06