Studiebesøk og studieturer

Studiebesøk og studieturer gir studentene et innblikk i ulike institusjoners arbeid og er også et kjærkomment avbrekk i hverdagen. De to siste kullene var på studietur til København og Stockholm. Det ble søkt om støtte og innvilget midler til å dekke reise og noe av oppholdet. I tillegg reiste studentene fra det siste kullet på kurs i London og Porto, også dette ble delvis finansiert av UiO.

Fotografiene er tatt av studentene ved masterkullet 2008-2010 og 2010-2012.

 

Publisert 23. mai 2011 18:26 - Sist endret 24. jan. 2013 13:36