Studentdemokrati ved IAKH

Engasjer deg i studentpolitikken og påvirk hvordan framtidens universitet bør være!

Studentdemokrati på universitetsnivå

Universitetet i Oslos øverste styre er Universitetsstyret. Studentene ved UiOs øverste styre er Studentparlamentet. Deres ansvar er å utvikle en langsiktig og helhetlig politikk, og å ta tak i viktige konkrete saker, og fremme dem overfor Universitetsstyret, departementet, Norsk Studentunion (NSU), og andre relevante organer.

Studentinnflytelse på HF

Fakultetsstyret er det øverste styret på fakultetet. Det Humanistiske Fakultets Studentutvalg (HFSU) er det øverste studentutvalget på HF. HFSU har to representanter i Fakultetsstyret som fremmer studentenes interesser.Studentene er også representert i andre maktorganer på HF, slik som Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger (TUV) og Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger (TUTA).

Program og fag

Det er en tilsvarende struktur på instituttene, med et instituttstyre med studentrepresentanter fra studentenes instituttutvalg og på programmene, med programråd og studentenes programutvalg.

Flere fag har fagutvalg som fremmer studentenes interesser i undervisningsavdelingene:

Hvem har ansvaret?

Studentutvalgene har ansvar for å finne og velge studentrepresentanter til styrene. Når dette er innmeldt, vil studentene få innkalling og sakspapirer til møter de skal delta på.

Studentforum

Studentforum fungerer som en arena hvor alle studentrepresentanter på HF kan komme sammen og diskutere og bli enige om hvilke saker som helst. HFSU koordinerer forumet, som har som formål å styrke studentene stemme ved å stå samlet.
 

Publisert 16. juni 2010 17:00 - Sist endret 24. mars 2020 16:39