Stillingsplan for IAKH

Stillingsplanen er en intensjonsplan for framtidig rekruttering og vedtas i instituttstyret. Alle kunngjøringer av fast vitenskapelig stillinger skal være forankret i instituttets stillingsplan.

Stillingsplan for IAKH 2018-2022 (pdf)


Arbeid med ny stillingsplan for IAKH 2018-2022

Publisert 10. mai 2012 09:52 - Sist endret 16. feb. 2018 14:54