Knut Ødegård

Førsteamanuensis
Bilde av Knut Ødegård
English version of this page
Telefon 22858349
Rom 505
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus
Postadresse Boks 1008 Blindern 0315 Oslo

Faglige kompetanseområder

 • Gresk og romersk historie
 • Gresk og romersk arkeologi

Faglige interesser

 • Antikk urbanisme
 • Økonomi og bosetningsmønstre i Middelhavsområdet
 • Religion og samfunn i antikken
 • Senromersk og tidlig bysantinsk historie og arkeologi, særlig i det østlige Middelhav

 

Prosjekter

Prosjektleder for The Norwegian Arcadia Survey 1998-2002.

Prosjektleder, Geophysical survey of ancient Tegea 2003-2006.

Prosjektleder, The Hellenic-Norwegian Excavations at Tegea 2009-2013

Prosjektleder, The Norwegian Naxos Survey 2010-13.

Prosjektleder (med Dr. D. Athanassoulis), The Apalirou Environs Project, 2013-

For de samarbeidende institusjonene Newcastle University og University of Edinburgh, se også Newcastle University sin webside og University of Edinburghs webside

 

Bakgrunn

Mag. art. klassisk arkeologi, UiO, 1988

Stipendiat ved Det norske institutt i Roma, 1990-94

Amanuensis (vikar) i antikkens historie, UiO, 1994-98.

Dr. Philos., UiO, 1998, med avhandlingen Bastion of Empire. The Topography and Archaeology of Cales in the Republican Period.

Førsteamanuensis i antikkens historie, UiO, 1998-

Styrer for det norske institutt i Athen og kulturattaché ved den norske ambassaden i Athen, 2003-2007.

 

Undervisning

 • HIS1100 Eldre verdenshistorie
 • HIS1200 Eldre verdenshistorie fram til ca. 1800
 • HIS2111 Lyset fra Akropolis. Den greske polis mellom ideal og virkelighet
 • HIS2112 Det romerske imperium; Årsak, forløp, virkning
 • HIS2114 Det romerske rikets nedgang og fall
 • HIS2116 Roma Caput Mundi. Fra keiserlig hovedstad til kristenhetens sentrum
 • HIS4120 Den lange senantikken
 • HIS4215 Roma Caput Mundi. Historiske perspektiver på topografi, religion og makt.

 

Formidling

Utstrakt virksomhet som foredragsholder, populærvitenskapelig forfatter og reiseleder innenfor temaer knyttet til antikken og middelhavsområdet. Våren 2013 holdt jeg en serie populærvitenskapelige foredrag i Oslo om antikkens samfunn og politiske systemer i regi av stiftelsen Fritt Ord (tilgjengelig på Youtube.) Foredragene var utgangspunktet for boka Antikken. Hellas og Roma fra bystat til imperium, Pax forlag, Oslo 2014.

 

Emneord: Historie, Antikken, Gresk og romersk historie, Materiell kultur

Publikasjoner

Gresk og romersk historie. En innføring. Oslo 2019.

"State formation and urbanization at Tegea", i K. Tausend (ed), Arkadien im Altertum. Geschichte und Kultur einer antiken Gebirgslandschaft, Graz 2018, s. 273-288.

(Med Hill, David og Roland, Håkon) "Kastro Apalirou, Naxos, A Seventh Century Urban Foundation." I: New Cities in Late Antiquity. Documents and Archaeology. 2017 ISBN 978-2- 503-55551-5. s.281-291 

Antikken. Hellas og Roma fra bystat til imperium. Oslo 2014.

"Excavation in Squares C9-C10 and D9-D10 in 1993". E. Østby (ed.), Tegea II. Investigations in the Sanctuary of Athena Alea 1990-94 and 2004. Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens 4. Athen 2014, s 87- 95.

(Med Klempe, Harald)"The Sanctuary of Athena Alea and its setting" . E. Østby (ed.), Tegea II. Investigations in the Sanctuary of Athena Alea 1990-94 and 2004. Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens 4. Athen 2014, s 27- 36     

"Urban planning in the Greek Motherland: Late Archaic Tegea". Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia23, 2010, s 9- 22      

"En antikk by trer fram: Norsk arkeologisk forskning og byen Tegea" Viking. 73, 2010, s 197- 204

"The plan of the ancient city of Tegea". Archaeological Reports. (53), s 23- 24.

”The Topography of Ancient Tegea: New Discoveries and Old Problems”, i E. Østby (red.), Ancient Arcadia, Papers from the Norwegian Institute at Athens, vol. 8, Athens 2005, s. 209-224.

“Krig og folkelig politikk i republikkens Roma” I J. W. Iddeng (red.), Antikke samfunn i krig og fred, Festskrift til Johan Henrik Schreiner, Skrifter utgitt av Det norske institutt i Athen, bd. 6, Oslo 2003, s. 126-137.

Bastion of Empire. The Topography and Archaeology of Cales in the Republican period, avhandling forsvart for graden dr. philos. 31.1.1998.

”Calenian Pottery and Early Hellenistic Metalware” Acta ad archaeologicam et artium historiam pertinentia, series altera, vol. VIII, 1992, s. 1-34.

”Drainage and Colonization: The Case of Cales”, i Uomo, acqua e paesaggio. Irregimentazione delle acque e trasformazione del paesaggio antico. Atlante tematico di topografia antica, II supplemento, Roma 1997, s. 213-224.

 


 

 • Turner, Sam; Kinnaird, Tim; Varinlioglu, Günder; Serifoglu, Tevfik; Koparal, Elif & Demirciler, Volkan [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2021). Agricultural terraces in the Mediterranean: medieval intensifiction revealed by OSL profiling and dating. Antiquity. ISSN 0003-598X. doi: 10.15184/aqy.2020.187. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ødegård, Knut & Hill, David (2018). Extra-mural structures and paths. I Crow, James & Hill, David (Red.), Naxos and the Byzantine Aegean: Insular Responses to Regional Change. The Norwegian Institute at Athens. ISSN 978-960-85145-7-7. s. 137–144. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ødegård, Knut; Roland, Håkon & Hill, David (2018). Kastro Apalirou in Context. I Crow, James & Hill, David (Red.), Naxos and the Byzantine Aegean: Insular Responses to Regional Change. The Norwegian Institute at Athens. ISSN 978-960-85145-7-7. s. 83–88. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ødegård, Knut (2018). The Churches of Apalirou. I Crow, James & Hill, David (Red.), Naxos and the Byzantine Aegean: Insular Responses to Regional Change. The Norwegian Institute at Athens. ISSN 978-960-85145-7-7. s. 123–136. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ødegård, Knut (2018). State formation and urbanization at Tegea. I Tausend, Klaus (Red.), Arkadien im Altertum. Ancient Arcadia. Geschichte und Kultur einer antiken Gebirgslandschaft. History and Culture of a Mountainous Region.. Unipress Verlag GmbH. ISSN 978-3-902666-56-7. s. 273–288. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hill, David; Roland, Håkon & Ødegård, Knut (2017). Kastro Apalirou, Naxos, A Seventh Century Urban Foundation. I Rizos, Efthymios (Red.), New Cities in Late Antiquity. Documents and Archaeology. Brepols Publishers. ISSN 978-2-503-55551-5. s. 281–291.
 • Ødegård, Knut & Klempe, Harald (2014). The sanctuary of Athena Alea and its setting. . I Østby, Erik (Red.), Tegea II, Investigations in the sanctuary of Athena Alea at Tegea 1990-94 and 2004. The Norwegian Institute at Athens. ISSN 978-960-85145-2-2. s. 27–36. doi: http%3A/www.norwinst.gr/uk/papers.html.
 • Ødegård, Knut (2014). Excavation in Squares C9-C10 and D9-D10 in 1993. Papers from the Norwegian Institute at Athens. ISSN 1105-4204. 4, s. 87–95.
 • Ødegård, Knut & Klempe, Harald (2014). The Sanctuary of Athena Alea and its setting. Papers from the Norwegian Institute at Athens. ISSN 1105-4204. 4, s. 27–36.
 • Ødegård, Knut (2010). Urban planning in the Greek Motherland: Late Archaic Tegea. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA). ISSN 0065-0900. 23, s. 9–22.
 • Ødegård, Knut (2010). En antikk by trer fram: Norsk arkeologisk forskning og byen Tegea :. Viking. ISSN 0332-608X. 73, s. 197–204.
 • Bakke, Jørgen; Ødegård, Knut & Østby, Erik (2010). Tegea: Norsk arkeologi i Hellas. En innledning. Viking. ISSN 0332-608X. 73, s. 173–178.
 • Ødegård, Knut (2008). Synoikisme og bygrunnleggelse i Tegea i arkaisk tid. Skrifter utgitt av det norske institutt i Athen. ISSN 0802-5231. 7, s. 212–224.
 • Ødegård, Knut (2007). Norwegian Institute at Athens. I Korka, Elena (Red.), Ksenes arkeologikes skoles stin Ellada apo ton 19 ston 21 aiona. Ypourgio politismou/Hellenic Ministry of Culture. ISSN 9789602146040. s. 150–159.
 • Ødegård, Knut (2007). The plan of the ancient city of Tegea. Archaeological Reports. ISSN 0570-6084. s. 23–24.
 • Ødegård, Knut (2000). Arkeologiske kilder; utgravninger og landskap, Ad fontes: Antikkvitenskap, kildebehandling og metode. Norsk Klassisk Forbund. ISSN 82-995587-0-0. s. 169–184.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ødegård, Knut (2019). Gresk og romersk historie. En innføring. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-4017-2. 261 s.
 • Ødegård, Knut (2014). Antikken. Hellas og Roma, fra bystat til imperium. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3722-6. 260 s.
 • Schreiner, Johan Henrik & Ødegård, Knut (1996). To gode keisere? Roma under Traianus og Hadrianus. Messel Forlag, Oslo. ISBN 82-991248-2-4.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ødegård, Knut (2021). Den romerske republikken: Et demokrati?
 • Ødegård, Knut (2021). Historiens mest berømte "last stand". [Radio]. NRK, Verdibørsen, P2 Podcast.
 • Ødegård, Knut (2021). Naxos og Egeerhavet i senantikken og tidlig middelalder. Når slutter egentlig antikken?
 • Ødegård, Knut (2019). Tegea and the urbanisation of Ancient Arcadia.
 • Ødegård, Knut (2019). Hvilken betydning har antikken?
 • Ødegård, Knut (2017). Kastro Apalirou on Naxos, changes in the settlement pattern and infrastructure in the 7th century AD.
 • Ødegård, Knut (2017). Romerriket på 300-tallet: Ammianus' verden.
 • Ødegård, Knut (2016). State, sanctuary and town at Tegea.
 • Ødegård, Knut (2016). State formation and urbanization at Tegea.
 • Ødegård, Knut (2015). Mettere in funzione una colonia; Drenaggio, impianto urbano e l'Ager Calenus.
 • Ødegård, Knut (2013). Kastro Apalirou. The Capital of Byzantine Naxos?
 • Ødegård, Knut (2013). Urban transitions in Late Roman Greece: New evidence from Tegea, Arcadia, and Kastro Apalirou, Naxos.
 • Ødegård, Knut (2012). Romas fascinerende fall. Minerva (Oslo). ISSN 0805-7842. s. 80–83.
 • Ødegård, Knut (2012). The Hellenic-Norwegian Excavations at Tegea 2009-2012.
 • Ødegård, Knut (2010). Romas fascinerende fall. Minerva (Oslo). ISSN 0805-7842.
 • Ødegård, Knut (2009). Krigernes glemte by. Levende Historie. ISSN 1503-4208. s. 34–38.
 • Ødegård, Knut (2009). A Missing Link in Greek Urban Planning: Late Archaic Tegea.
 • Ødegård, Knut (2002). The Topography of Ancient Tegea: New finds, old problems.
 • Ødegård, Knut (2001). Det arkadiske landskap. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 1.
 • Ødegård, Knut (2000). Europas vugge - 100 år siden utgravningene ved Knossos på Kreta. [Radio]. NRK P2 : NRK.
 • Ødegård, Knut (2000). Oppsiktsvekkende funn av norske arkeologer i Hellas. [Radio]. Kulturbeitet NRK P2 : NRK P2.
 • Ødegård, Knut (2000). Oppsiktsvekkende funn av norske arkeologer i Hellas. [Radio]. Lang lunsj,NRK Østlandssendingen : NRK Østlandssendingen.
 • Ødegård, Knut (2000). The Changing Landscape of Arcadia. Aims, methods and preliminary results of the Norwegian Arcadia Survey.
 • Ødegård, Knut (2000). Patron - klient, oligarki - demokrati. Folkelig deltagelse i den romerske republikken.
 • Ødegård, Knut (1998). Bondesoldatene og den romerske republikkens fall.
 • Ødegård, Knut (1998). Fra bystat til byråkrati. Endringer i romerikets sosiale, økonomiske og politiske struktur i senantikken.
 • Ødegård, Knut (1998). Bastion of empire. The topography and archaeology of cales in the republican period.
 • Ødegård, Knut (1998). Bastion of Empire. The Topography and Archaeology of Cales in the Republican Period. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 19. apr. 2021 16:05