Øivind Andersen

Image of Øivind Andersen
Norwegian version of this page
Phone +47 22841502
Room 606 NT
Available hours Etter avtale
Username
Visiting address Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Tags: Classics

Publications

 • Andersen, Øivind (2015). Borgerrett og politisk deltakelse i det klassiske Athen, I: Kirsti Strøm Bull (red.),  Borgerrolle og borgerrett.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-044-8.  Kapittel.  s 12 - 28
 • Andersen, Øivind (2014). A sidelong glance. Asiatische Studien - Études Asiatiques.  ISSN 0004-4717.  68(4), s 915- 923
 • Andersen, Øivind (2014). Nordmenn og romere omkring 1814.. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (1), s 43- 52
 • Andersen, Øivind (2012). Kairos and ‘the rhetorical situation’, In Jens Elmelund Kjeldsen & Jan Grue (ed.),  Scandinavian Studies in ­Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010.  Retorikförlaget.  ISBN 978-91-86093-09-9.  Kapittel.  s 234 - 243
 • Andersen, Øivind (2011). Happiness in Homer. Symbolae Osloenses.  ISSN 0039-7679.  85(1), s 2- 16 . doi: 10.1080/00397679.2011.631355
 • Andersen, Øivind (2011). Høyere utdanning i antikken. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (8), s 19- 22
 • Andersen, Øivind (2011). Lukian og filosofene. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (2), s 30- 44
 • Andersen, Øivind (2011). Older heroes and earlier poems: the cae of Heracles in the Odyssey, In Øivind Andersen & Dag Trygve Truslew Haug (ed.),  Relative Chronology in Early Greek Epic Poetry.  Cambridge University Press.  ISBN 978-0521194976.  Kapittel.  s 138 - 151
 • Andersen, Øivind & Haug, Dag Trygve Truslew (2011). Introduction, In Øivind Andersen & Dag Trygve Truslew Haug (ed.),  Relative Chronology in Early Greek Epic Poetry.  Cambridge University Press.  ISBN 978-0521194976.  Introduksjon.  s 1 - 19
 • Andersen, Øivind (2010). Innledende essay, I: Peter Østbye (red.),  Odysseen (gjendiktet).  De norske bokklubbene.  ISBN 9788205239258.  Innledning.  s VII - XXXVIII
 • Andersen, Øivind (2010). Om talere og skuespilleri i antikken. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (2), s 70- 88
 • Andersen, Øivind (2009). How Greeks came to grips with the past, In Hans M. Barstad & Pierre Briant (ed.),  The Past in the Past. Concepts of Past Reality in Ancient Near Eastern and Early Greek Thought.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-487-8.  Kapittel.  s 47 - 77
 • Andersen, Øivind (2009). Rethoric and stylistics in ancient Rome/Rethorik und Stilistik der römischen Antike, I: Ulla Fix; Andreas Gardt & Joachim Knape (red.),  Rethorik und Stilistik/Rethoric and Stylistics.  Walter de Gruyter.  ISBN 9783110211405.  Kapittel.  s 25 - 54
 • Andersen, Øivind (2009). Retorikk og poetikk hos Aristoteles, I: Atle Måseide & Gunnar Skirbekk (red.),  Filosofi i vår tid : festskrift til Jon Hellesnes.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7516-5.  Kapittel.  s 178 - 197
 • Andersen, Øivind (2008). Classics in a Cold Climate. Union Academique Internationale. Compte Rendu de la Session Annuelle du Comite.  ISSN 0074-9346.  s 34- 44
 • Andersen, Øivind (2008). Elskerne, I: Øivind Andersen (red.),  Platons samlede verker Bind IX.  Vidarforlaget AS.  ISBN 9788290016970.  Oversettelse med innledning og noter.  s 105 - 119
 • Andersen, Øivind (2008). Etterord, I:  Aristoteles, Poetikken.  Vidarforlaget AS.  ISBN 9788279900672.  Oversettelse, noter og etterord.  s 113 - 157
 • Andersen, Øivind (2008). Hipparchos, I: Øivind Andersen (red.),  Platons samlede verker Bind IX.  Vidarforlaget AS.  ISBN 9788290016970.  Oversettelse med innledning og noter.  s 89 - 104
 • Andersen, Øivind (2008). Ian Worthington (ed.), A Companion to Greek Rhetoric. Bryn Mawr Classical Review.  ISSN 1055-7660.
 • Andersen, Øivind (2008). Palasstiden som polisens speil. Theseus og athenernes forestillinger om fortiden, I: Jon Wikene Iddeng (red.),  Fra palass til polis: Den greske verden mellom bronsealdersivilisasjoner og bystatskultur.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-497-7.  Kapittel.  s 259 - 301
 • Andersen, Øivind (2007). Devin Stauffer: The Unity of Plato's Gorgias. Rhetoric, Justice and the Philosophic Life. Rhetorical Review : The Electronic Review of Books on the History of Rhetoric.  ISSN 1901-2640.  5(1), s 18- 22
 • Andersen, Øivind (2007). Georg Sverdrup – greskprofessor og grunnlovsmann. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (2), s 61- 90
 • Andersen, Øivind (2007). Thukydid - alle tiders historiker. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (1), s 58- 72
 • Fossheim, Hallvard; Andersen, Øivind; Dimas, Panagiotis; Emilsson, Eyjólfur Kjalar; Løkke, Håvard & Rabbås, Øyvind (2007). Kommentar til Kallikles-episoden: Gorgias 481b-522e. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  42(1-2), s 80- 150
 • Andersen, Øivind (2006). Euthydemos. Oversatt med innledning og noter, I:  Platons samlede verker Bind III.  Vidarforlaget AS.  ISBN 8290016794.  Innledning oversettelse og noter.  s 75 - 134
 • Andersen, Øivind (2006). Gorgias. Oversatt med innledning og noter, I:  Platons samlede verker Bind III.  Vidarforlaget AS.  ISBN 8290016794.  Innledning, oversettelse og noter.  s 135 - 269
 • Andersen, Øivind (2006). Gorm Tortzen: Antikk mytologi. Oversatt av Arve Torkelsen. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  1, s 121- 125
 • Andersen, Øivind (2006). Marcus Fabius Quintilianus: Institutio oratoria. Opplæring av talaren I-III. Omsetjing og innleiing ved Hermund Slaattelid. Forord ved Georg Johannesen. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  1, s 111- 121
 • Andersen, Øivind (2006). Menexenos. Oversatt med innledning og noter, I:  Platons samlede verker Bind III.  Vidarforlaget AS.  ISBN 8290016794.  Innledning, oversettelse og noter.  s 321 - 348
 • Andersen, Øivind (2005). Plutark og Pseudo-Lukian i Thorleif Dahls Kulturbibliotek. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (2), s 123- 131
 • Andersen, Øivind (2004). Innledende essay, I: Henning Mørland (red.),  Historie / Herodot ; oversatt av Henning Mørland ; med et innledende essay av Øivind Andersen.  Den Norske Bokklubben.  ISBN 82-525-5205-6.  Innledende essay.
 • Andersen, Øivind (2004). Seirenenes sang. Fortelling, eksempel, allegori, I: Gro Bjørnerud Mo & Jon Holm (red.),  Figura : Festskrift for Karin Gundersen.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-183-4.  kapittel.  s 1 - 11
 • Andersen, Øivind (2003). Klassiske gravtaler: Athenernes bilde av Athen, I: Jerker Blomqvist (red.),  Bilden av Athen genom tiderna.  Platonselsällskapet.  ISBN 91-974616-1-X.  s 48 - 71
 • Andersen, Øivind (2003). Matematikk og latin, I: Henrik Bolt-Jørgensen (red.),  Levende ord. Græsk, Latin, Oldtidskundskab.  Klassikerforeningen.  ISBN 87-89504-40-2.  s 75- - 78
 • Andersen, Øivind (2003). Some Problems of Hypokrisis in Aristotle�s Rhetoric, In Anders Piltz (ed.),  For Particular Reasons. Studies in Honour of Jerker Blomqvist.  Nordic Academic Press.  ISBN 91-89116-51-8.  s 19 - 32
 • Andersen, Øivind (2003). Tegnérs samtidige i Norge: Georg Sverdrup og "slekten fra 1814", I: Tone Vingen (red.),  Tegnér och retoriken.  Tegnérsamfundet och Rhetor förlag.  ISBN 91-974078-4-4.  s 25 - 53
 • Andersen, Øivind (2003). The Symposium Tradition, In  Targeted Cancer Therapies. An Odyssey.  Ravnetrykk.  ISBN 82-91378-32-0.  Keynote Address.  s 13 - 17
 • Andersen, Øivind (2003). Æres den som æres bør: Et sjangertrekk i greske gravtaler, I: Jon Wikene Iddeng (red.),  Antikke samfunn i krig og fred: Festskrift til Johan Henrik Schreiner.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-378-6.  s 76 - 86
 • Andersen, Øivind & Berge, Kjell Lars (2003). Hvor relevant er retorikken?, I: Øivind Andersen & Kjell Lars Berge (red.),  Retorikkens relevans.  Norsk sakprosa/ Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.  ISBN 82-90954-24-7.  Kapitel.  s 5 - 15
 • Andersen, Øivind & Berge, Kjell Lars (2003). Retorikkfaget på rullebanen, I: Øivind Andersen & Kjell Lars Berge (red.),  Retorikkens relevans.  Norsk sakprosa/ Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.  ISBN 82-90954-24-7.  Kapittel.  s 141 - 155
 • Andersen, Øivind (2002). Retorikk - eller humanioras dannelsesverdi, I: Kirsten Hastrup (red.),  Videnskab og Værdier. Den humanistiske udfordring.  Det Kongelige Danske Videnskabers Selskab. Historisk-filosofiske Skrifter 25.  s 183 - 191
 • Andersen, Øivind (2001). Den klassiske retorikken som informasjonssystem, I: Petter Gottschalk & Anne Welle-Strand (red.),  Læring gjennom økonomi, system og prosjekt.  NKI-forlaget, Oslo.  ISBN 82-562-5374-6.  s 98 - 110
 • Andersen, Øivind (2001). How Good Should an Orator Be?, In Cecil W. Wooten (ed.),  The Orator in Action and Theory in Greece and Rome.  Brill, Leiden-Boston-Köln.  s 3 - 16
 • Andersen, Øivind (2001). Platons Kleitofon. Oversettelse med innledning og noter, I:  Platons verker, bind V.  Vidarforlaget, Oslo.  ISBN 82-90016-87-5.  s 7 - 16
 • Andersen, Øivind & Haarberg, Jon (2001). Making Sense of Aristotle's Poetics, In  Making Sense of Aristotle. Essays in Poetics.  Duckworth.  s 1 - 5

View all works in Cristin

 • Andersen, Øivind & Haug, Dag Trygve Truslew (ed.) (2011). Relative Chronology in Early Greek Epic Poetry. Cambridge University Press.  ISBN 978-0521194976.  296 s.
 • Andersen, Øivind (red.) (2008). Platons samlede verker Bind IX. Vidarforlaget AS.  ISBN 9788290016970.  363 s.
 • Andersen, Øivind (2006). Platons samlede verker Bind III. Vidarforlaget AS.  ISBN 8290016794.  348 s.
 • Andersen, Øivind & Berge, Kjell Lars (red.) (2003). Retorikkens relevans. Norsk sakprosa/ Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.  ISBN 82-90954-24-7.  155 s.
 • Andersen, Øivind (2001). Im Garten der Rhetorik. Wissenschaftliche Buchgesellschaft.  355 s.
 • Andersen, Øivind & Haarberg, Jon (2001). Making Sense of Aristotle. Essays in Poetics. Duckworth.  230 s.

View all works in Cristin

 • Andersen, Øivind & Thorsen, Dag Einar (2018). Hegemoni. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Andersen, Øivind (2014). On institutions - fundamentals of confidence and trust. Norges banks skriftserie.  ISSN 0802-7188.  (47)
 • Andersen, Øivind & Asztalos, Murdoch Monika (2012). IN MEMORIAM TOMAS HÄGG. Symbolae Osloenses.  ISSN 0039-7679.  86(1), s 1- 2 . doi: 10.1080/00397679.2012.705074
 • Andersen, Øivind (2011). Bellerophontes, In Margalit Finkelberg (ed.),  The Homer Encyclopedia I-III.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-4051-7768-9.  Artikkel.
 • Andersen, Øivind (2011). Creophylei, In Margalit Finkelberg (ed.),  The Homer Encyclopedia I-III.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-4051-7768-9.  Artikkel.
 • Andersen, Øivind (2011). Cynaethus, In Margalit Finkelberg (ed.),  The Homer Encyclopedia I-III.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-4051-7768-9.  Artikkel.
 • Andersen, Øivind (2011). Diomedes, In Margalit Finkelberg (ed.),  The Homer Encyclopedia I-III.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-4051-7768-9.  Artikkel.
 • Andersen, Øivind (2011). Forord, I: Jon Wikene Iddeng & Camilla Cecilie Wenn (red.),  Antikkleksikon.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19309-5.  Forord.  s 8 - 15
 • Andersen, Øivind (2011). Glaukos, In Margalit Finkelberg (ed.),  The Homer Encyclopedia I-III.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-4051-7768-9.  Artikkel.
 • Andersen, Øivind (2011). Homeridae, In Margalit Finkelberg (ed.),  The Homer Encyclopedia I-III.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-4051-7768-9.  Artikkel.
 • Andersen, Øivind (2011). Peira, In Margalit Finkelberg (ed.),  The Homer Encyclopedia I-III.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-4051-7768-9.  Artikkel.
 • Andersen, Øivind (2011). Pisistratean Recension, In Margalit Finkelberg (ed.),  The Homer Encyclopedia I-III.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-4051-7768-9.  Artikkel.
 • Andersen, Øivind (2011). Thersites, In Margalit Finkelberg (ed.),  The Homer Encyclopedia I-III.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-4051-7768-9.  Artikkel.
 • Andersen, Øivind (2010). Anmeldelse av Lukian fra Samosata: Menippéiske satirer, overs. komm. og etterord av Aslak Rostad. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (2), s 121- 125
 • Andersen, Øivind & Skoie, Mathilde (2009). Antikkens språk i verden. Gresk og latin. Fokus på språk.  ISSN 1890-3622.  (19)
 • Andersen, Øivind (2008). Aristoteles, Poetikken.
 • Andersen, Øivind (2005). Bruce McComiskey: Gorgias and the New Sophistic Rhetoric. Rhetorical Review : The Electronic Review of Books on the History of Rhetoric.  ISSN 1901-2640.  3(3), s 10- 13
 • Andersen, Øivind (2004). Barry B. Powell, Homer. The Classical bulletin.  ISSN 0009-8337.  80(2), s 319- 321
 • Andersen, Øivind (2004). Emil Smith, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  leksikalsk artikkel.  s 314 - 315
 • Andersen, Øivind (2004). Peter Olrog Schjøtt, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  leksikalsk artikkel.  s 94 - 95
 • Andersen, Øivind (2003). Da det å studere var å studere retorikk.
 • Andersen, Øivind (2003). Den klassiske retorikkens problematiske plass i et moderne retorikkstudium.
 • Andersen, Øivind (2003). Hva ser vi etter når vi ser etter retorikken i en tekst.
 • Andersen, Øivind (2003). Retorikk - studiefag nummer 1 i antikken.
 • Andersen, Øivind (2003). Retorikken og jussen.
 • Andersen, Øivind (2003). Ting taler ikke for seg selv.
 • Andersen, Øivind (2002). By og land i retorikken: Urbanitas/Urbanitet.
 • Andersen, Øivind (2002). Hva er en myte?.
 • Andersen, Øivind (2002). Innledende Essay, I:  Homer: Iliaden.  Den Norske Bokklubben, Oslo.  Innledning.  s 9 - 42
 • Andersen, Øivind (2002). Klassisk retorikk i lys av moderne informasjonssystemer.
 • Andersen, Øivind (2002). Kraggerud, Egil, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7.  s 357 - 358
 • Andersen, Øivind (2002, 05. februar). Kunsten å overbevise. [Radio].  Dagbladet, Magasinet.
 • Andersen, Øivind (2002). [M. Alden: Homer Beside Himself. Para-Narrative in the Iliad, Oxford 2000] anm. Bryn Mawr Classical Review.  ISSN 1055-7660.
 • Andersen, Øivind (2002, 01. mai). Om retorikk. [Radio].  NRK - Kulturbeitet, Verdibørsen, P3-nyhetene.
 • Andersen, Øivind (2002). Retorikken som dannelsesfag.
 • Andersen, Øivind (2002). Retorikkens hage.
 • Andersen, Øivind & Osnes, Eivind (2002). Forskning og råd. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Andersen, Øivind (2001). Kunsten å skjule kunsten.
 • Andersen, Øivind (2001). Norwegen, I:  Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Rezeiptions- und Wissenschaftsgeschichte.  Verlag J. B. Metzler.  ISBN 3-476-01485-1.  s 1084 - 8-
 • Andersen, Øivind (2001). Pausanias. Show summary
 • Andersen, Øivind (2001). Retorikk og didaktikk.
 • Andersen, Øivind (2001). Retorikken som pedagogikk og pedagogikken som retorikk.
 • Andersen, Øivind (2001). Tragediens fødsel - filosofisk refleksjon og filologisk kritikk.
 • Andersen, Øivind (2001). Verbal påvirkning: et retorisk perspektiv.
 • Andersen, Øivind (2000). Allusjoner og innovasjoner i Homers epos.
 • Andersen, Øivind (2000). Antikkprogrammet ved årtusenskiftet. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (1), s 60- 66
 • Andersen, Øivind (2000). Det retoriske dannelsesideal som antropologisk innflytelsesfaktor i antikken.
 • Andersen, Øivind (2000). Forholdet mellom poetikk og retorikk hos Aristoteles.
 • Andersen, Øivind (2000). Georg Sverdrup - vår første greskprofessor.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:59 PM - Last modified Jan. 26, 2017 1:51 PM

Projects

No ongoing projects