English version of this page

Forskernettverket Praktisk Filosofi

Forskernettverket Praktisk Filosofi er en paraply for forskningssamarbeid innen fire fagfelt: politisk filosofi/rettsfilosofi, anvendt og normativ etikk, etikkens og den politiske filosofiens historie, samt moralpsykologi og metaetikk.

Fjell og vann. Foto.
Foto: Hæge Håveit

Om nettverket

Forskernettverket danner ramme rundt forskningssamarbeid og ulike typer faglige aktiviteter innenfor praktisk filosofi. Det kan dreie seg om lesegrupper, der deltakerne samles for å lese bestemte tekster, kollokvier der man diskuterer work in progress, gjesteforelesninger, workshops og konferanser. Nettverket skal også være en plattform for å utarbeide søknader om eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Nettverket er en videreføring av forskningssamarbeidet og aktivitetene som ble etablert i Moral Agency-gruppen i Centre for the Study of Mind in Nature (2007-2017), et av Forskningsrådets sentre for fremragende forskning.

Nettverkets faste møtepunkt – the Practical Philosophy Seminar – finner fra og med vårsemesteret sted hver tirsdag mellom 12:15 og 13:00, eller i spesielle tilfeller til 14:00. Fast møtested er rom 452 i Georg Morgenstiernes hus.

Publisert 24. nov. 2016 10:46 - Sist endret 1. sep. 2022 11:04

Kontakt

Alejandra Mancilla

alejandra.mancilla[at]ifikk.uio.no