Ingvild Torsen

Førsteamanuensis - Filosofi
English version of this page
Telefon +47 22857850
Rom GM 439
Treffetider Tirsdager 15-16 eller etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Jeg arbeider for det meste med Heidegger og estetikk (kunstfilosofi) og som oftest i dialog med den tyske filosofitradisjonen fra Kant. Jeg er opptatt av modernisme som et filosofisk og kunstnerisk problem og jeg er er interessert i fenomenologi og kontinentalfilosofi generelt. 

Undervisning

Våren 2019 underviser jeg FIL 4532, dette semesteret et masterseminar dedikert til nærlesning av Heideggers Væren og Tid. Hvert semester gir jeg også forelesninger i ExPhil.

Bakgrunn

Jeg er Ph.D. fra Boston University og cand. philol. fra Universitetet i Oslo. Jeg har tidligere jobbet som Assistant Professor ved Florida International University i Miami og som Visting Assistant Professor ved Marquette University i Milwaukee. 

For mer informasjon, se min engelske side.

Emneord: Filosofi, Kontinental filosofi, Estetikk, Fenomenologi

Publikasjoner

  • Torsen, Ingvild (2020). Book Symposium: Hegel’s Aesthetics: The Art of Idealism. SGIR Review.  ISSN 2577-0233.  3(1-2), s 2- 11
  • Torsen, Ingvild (2020). The Persistence of the Body in Sculpture after Abstraction, In Ingvild Torsen; Kristin Gjesdal & Fred Rush (ed.),  Philosophy of Sculpture. Historical Problems, Contemporary Approaches.  Routledge.  ISBN 9781138615953.  Chapter 6.  s 111 - 129
  • Torsen, Ingvild (2018). The Problem of Agency in Heidegger's Interpretation of Van Gogh, In David P. Nichols (ed.),  Van Gogh among the Philosophers. Painting, Thinking, Being.  Lexington Books.  ISBN 9781498531351.  3.  s 63 - 80
  • Torsen, Ingvild (2018). The future of Hegelian art history: On the body in late modern sculpture, In Paul A. Kottman & Michael Squire (ed.),  The Art of Hegel's Aesthetics. Hegelian Philosophy and the Perspectives of Art History.  Wilhelm Fink Verlag.  ISBN 978-3-7705-6285-5.  Chapter.  s 303 - 330
  • Torsen, Ingvild (2016). Disinterest and truth. On Heidegger’s interpretation of Kant’s aesthetics. British Journal of Aesthetics.  ISSN 0007-0904.  56(1), s 15- 32 . doi: 10.1093/aesthj/ayv045
  • Torsen, Ingvild (2015). Er det på tide å dumpe Heidegger?. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.
  • Torsen, Ingvild (2014). Robert Pippin’s After the Beautiful. Hegel and the Philosophy of Pictorial Modernism. Notre Dame Philosophical Reviews.  ISSN 1538-1617.
  • Torsen, Ingvild (2014). "The Origin of the Work of Art" and Its Legacy, In Michael Kelly (ed.),  Encyclopedia of Aesthetics. Second edition.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-937032-0.  -.  s 296 - 299
  • Torsen, Ingvild (2014). What was abstract art? (From the point of view of Heidegger). Journal of Aesthetics and Art Criticism.  ISSN 0021-8529.  72(3), s 291- 302 . doi: 10.1111/jaac.12084

Se alle arbeider i Cristin

  • Torsen, Ingvild; Gjesdal, Kristin & Rush, Fred (ed.) (2020). Philosophy of Sculpture. Historical Problems, Contemporary Approaches. Routledge.  ISBN 9781138615953.  230 s.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. aug. 2014 10:22 - Sist endret 22. jan. 2019 11:55