English version of this page

Å sanse representasjonsobjekter

Prosjektet «Å sanse representasjonsobjekter: En studie av strukturelle fellestrekk mellom språk, bilder og musikk» vil gjøre en enhetlig undersøkelse av vår sansning av tre svært ulike representasjonsfenomener: språk, bilder og musikk.

Diffuse ting som blomster med mer i et fargespill. Maleri.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Om prosjektet

Noen av de tingene vi sanser gir en sanseopplevelse også av noe annet enn seg selv. Vi sier gjerne at de står for eller representerer noe.

Prosjektet undersøker slike representasjoner som sanseobjekter og har som mål å forklare hvordan de lar oss se eller høre noe annet enn det objektet vi har sensorisk kontakt med.

I motsetning til tidligere undersøkelser av representasjoner som har behandlet bilder, musikk og språk isolert, fokuserer prosjektet på at sansningen av disse representasjonsformene har strukturelle fellestrekk som kan belyse hva representasjon er.

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom en tildeling i kategorien Unge forskertalenter fra Norges Forskningsråd

Varighet

2018–2023.
 

For mer informasjon, se prosjektets engelske side.

Publikasjoner

  • Wilson, Keith A. (2022). The Auditory Field: The Spatial Character of Auditory Experience. Ergo - An Open Access Journal of Philosophy. ISSN 2330-4014. In press.
  • Wilson, Keith A. (2022). Windows on Time: Unlocking the Temporal Microstructure of Experience. Review of Philosophy and Psychology. ISSN 1878-5158. doi: 10.1007/s13164-022-00632-2. Fulltekst i vitenarkiv
  • Wilson, Keith A. (2022). Does Property-Perception Entail the Content View? Erkenntnis: An International Journal of Scientific Philosophy. ISSN 0165-0106. doi: 10.1007/s10670-022-00559-1. Fulltekst i vitenarkiv
  • Wilson, Keith A. (2022). The Temporal Structure of Olfactory Experience. I Young, Benjamin & Keller, Andreas (Red.), Theoretical Perspectives on Smell. Routledge. ISSN 0000000000.
  • Wilson, Keith A. (2021). Individuating the Senses of ‘Smell’: Orthonasal versus Retronasal Olfaction. Synthese. ISSN 0039-7857. 199, s. 4217–4242. doi: 10.1007/s11229-020-02976-7. Fulltekst i vitenarkiv
  • Aasen, Solveig (2020). Depicting Movement. Australasian Journal of Philosophy. ISSN 0004-8402. doi: 10.1080/00048402.2019.1706590. Fulltekst i vitenarkiv
  • Aasen, Solveig (2020). Crossmodal Aesthetics: How Dance and Music Can Match. The Philosophical Quarterly. ISSN 0031-8094. doi: 10.1093/pq/pqaa049. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

  • Wilson, Keith A. (2021). How Many Senses? Multisensory Perception Beyond the Five Senses. Sabah Ülkesi. ISSN 2195-6456. 66(January 2021), s. 76–79.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Filosofi, Representasjon, Språk, Musikk, Danse, Rytme, Estetikk, Bevissthetsfilosofi, Metafysikk
Publisert 19. mars 2018 16:12 - Sist endret 1. sep. 2022 10:20