English version of this page

Å sanse representasjonsobjekter

Prosjektet, Å sanse representasjonsobjekter: En studie av strukturelle fellestrekk mellom språk, bilder og musikk, vil gjøre en enhetlig undersøkelse av vår sansning av tre svært ulike representasjonsfenomener: språk, bilder og musikk.

En eksplosjon av konfetti på en konsert.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Om prosjektet

Noen av de tingene vi sanser gir en sanseopplevelse også av noe annet enn seg selv. Vi sier gjerne at de står for eller representerer noe.

Prosjektet undersøker slike representasjoner som sanseobjekter og har som mål å forklare hvordan de lar oss se eller høre noe annet enn det objektet vi har sensorisk kontakt med.

I motsetning til tidligere undersøkelser av representasjoner som har behandlet bilder, musikk og språk isolert, fokuserer prosjektet på at sansningen av disse representasjonsformene har strukturelle fellestrekk som kan belyse hva representasjon er.

Finansiering og varighet

Prosjektet er finansiert gjennom en tildeling i kategorien Unge forskertalenter fra Norges Forskningsråd. Varighet: 2018–2022.


For mer informasjon, se den engelske siden.
 

Emneord: Filosofi, Representasjon, Språk, Musikk, Danse, Rytme, Estetikk, Bevissthetsfilosofi, Metafysikk
Publisert 19. mars 2018 16:12 - Sist endret 19. sep. 2019 12:24