Solveig Aasen

English version of this page
Telefon +47 22855726
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Min forskning kretser rundt ulike aspekter ved og former for representasjon. Blant annet er jeg interessert i naturen til tanker, deres intensjonalitet samt deres forhold til persepsjon og språklig representasjon. Jeg er også interessert i representasjon innen kunst, spesielt billedlig representasjon og representasjonelle aspekter ved musikk, samt persepsjon av kunstneriske uttrykk generelt. I 2018 starter jeg arbeidet med det fireårige "Unge forskertalenter"-prosjektet "Perceiving Representations: A Study of Structural Commonalities between Language, Pictures and Music", finansiert av Norges Forskningsråd.

Bakgrunn

Jeg tiltrådte i nåværende stilling som universitetslektor sommeren 2017, etter å ha vært ansatt som midlertidig førsteamanuensis ved IFIKK i to år. Siden høsten 2013 har jeg vært affiliert med CSMN. Min utdannelse har jeg fra University College London (PhD, 2014; MPhil, 2010) og fra Universitetet i Oslo (Bachelor, 2008).

Undervisning

Artikler og profiler

 

Emneord: Filosofi, Bevissthetsfilosofi, Språkfilosofi, Estetikk, Metafysikk

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Aasen, Solveig (2017). Are olfactory objects spatial? iCog Blog.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. aug. 2015 09:13 - Sist endret 16. apr. 2021 09:05