Deltakere i Arven fra Den Hellige Birgitta av Sverige. Kvinner, politikk og reformtanker i renessansens Italia