English version of this page

Arven fra Den Hellige Birgitta av Sverige. Kvinner, politikk og reformtanker i renessansens Italia

Hva er kvinners bidrag i europeisk tekstkultur og kunnskapshistorie? Formålet med forskningsprosjektet er å belyse dette aktuelle spørsmålet gjennom å studere en periode i Europas intellektuelle historie da kvinner for første gang spilte en betydelig rolle som kunnskapsaktører og kunnskapsprodusenter.   

For informasjon se forskningsprosjektets engelske side.

Kvinner spiller sjakk. Maleri.

Publisert 28. jan. 2018 21:47 - Sist endret 26. mars 2020 08:59