English version of this page

Horats (A New Horace) (avsluttet)

Prosjektet tok for seg den tekstkritiske resepsjonen av Horats’ tekst i nytiden og var konsentrert om konjekturer som fortolkningsmessig og filologisk praksis.

Gammel bok som er oppslått. Foto.

Side ii-iii i en tysk oversettelse av Horats' Ode og Ars poetica av Samuel Gotthold Lange, Halle 1752. Kilde: Wikimedia commons

Bakgrunn

Den romerske dikteren Quintus Horatius Flaccus (65-8 f.Kr.) står bak formuleringene «grip dagen» og «den gylne middelvei» – og en produksjon innen lyrikk, satire, og poetikk som i all ettertid har inngått i den litterære kanon.

Horats’ tekst er overlevert i manuskripter fra middelalderen, i alt ca. 250. Alle disse er altså yngre enn Horats selv, og mange er innbyrdes forskjellige med hensyn til teksten de presenterer.

Om prosjektet

En utgave av Horats’ tekst i vår tid bygger på en gjennomgang av disse manuskriptene og på utgiverens utvalg av lesemåter. I mange tilfeller vil teksten man kommer frem til på denne måten likevel fremstå som problematisk etter grammatiske, litterære eller historiske kriterier.

Da kan utgiveren og andre filologer fremme konjekturer, som er forslag til hvordan teksten heller bør leses. Ved måten de blir til på, utformes og presenteres er konjekturer et resultat av fortolkernes profesjonelle skjønn – og utgjør et materiale som kan studeres både filologihistorisk og for sin relevans for tekstkritisk og fortolkningsmessig praksis i dag.

Finansiering

Prosjektet var finansiert av Sveriges riksbanks jubileumsfond fra begynnelsen i august 2002.

Resultater

Prosjektet har utviklet en søkbar database over konjekturer til Horats’ tekst publisert i tiden fra den første trykte utgaven (ca. 1470) til idag, «Repertory of Conjectures to Horace».

Les mer om databasen (engelsk)

Publisert 24. aug. 2020 09:52 - Sist endret 26. jan. 2021 14:53