Horats (A New Horace) (avsluttet)

Den romerske dikteren Quintus Horatius Flaccus (65-8 f.Kr.) står bak formuleringene ”grip dagen” og ”den gylne middelvei” – og en produksjon innen lyrikk, satire, og poetikk som i all ettertid har inngått i den litterære kanon.

Side ii-iii i en tysk oversettelse av Horats' Ode og Ars poetica av Samuel Gotthold Lange, Halle 1752. Kilde: Wikimedia commons

Om prosjektet

Prosjektet A New Horace tok for seg den tekstkritiske resepsjonen av Horats’ tekst i nytiden og er konsentrert om konjekturer som fortolkningsmessig og filologisk praksis.

Horats’ tekst er overlevert i manuskripter fra middelalderen, i alt ca. 250. Alle disse er altså yngre enn Horats selv, og mange er innbyrdes forskjellige med hensyn til teksten de presenterer. En utgave av Horats’ tekst i vår tid bygger på en gjennomgang av disse manuskriptene og på utgiverens utvalg av lesemåter. I mange tilfeller vil teksten man kommer frem til på denne måten likevel fremstå som problematisk etter grammatiske, litterære eller historiske kriterier. Da kan utgiveren og andre filologer fremme konjekturer, som er forslag til hvordan teksten heller bør leses. Ved måten de blir til på, utformes og presenteres er konjekturer et resultat av fortolkernes profesjonelle skjønn – og utgjør et materiale som kan studeres både filologihistorisk og for sin relevans for tekstkritisk og fortolkningsmessig praksis i dag.

Resultater

Prosjektet har utviklet en søkbar database over konjekturer til Horats’ tekst publisert i tiden fra den første trykte utgaven (ca. 1470) til idag, Repertory of Conjectures to Horace. Les mer om databasen her.

Finansiering

Prosjektet var finansiert av Sveriges riksbanks jubileumsfond fra dets begynnelse i august 2002.

Les mer om prosjektet på de engelske nettsidene: A New Horace.

Publisert 6. apr. 2010 16:29 - Sist endret 10. juli 2019 15:51

Kontakt

Deltakere

  • Monika Asztalos Murdoch
  • Tor Ivar Østmoe
  • Gunn Mari Haaland
  • Erik Sjaastad
  • Marianne Soon Ophaug Wehus
Detaljert oversikt over deltakere