English version of this page

Nytenking om Jomfru Maria i det tidlig moderne Italia

Hvilken kulturell betydning fikk litterære representasjoner av Jomfru Maria for dannelsen av kvinners identitet?

Jomfru Maria med et lite barn i armene.

Foto: Raffaello, Madonna Conestabile, 1504, Hermitage Museum, via Wikipedia Commons.

Om prosjektet

«Nytenking om Jomfru Maria i det tidlig moderne Italia, 1450-1650» er et prosjekt som tar sikte på å få en systematisk oversikt over litterære verk om Maria, skrevet av italienske kvinner og menn i perioden 1450 til 1650. Korpuset vil bli inkludert i en søkbar bibliografisk database. Prosjektet er den første omfattende studien av betydningen av litterære Maria-fremstillinger i italiensk kultur.

Samtidig utfordrer det tradisjonelle forestillinger om jomfruen som kun en passiv og underdanig rollemodell for kvinner. Studier av tekster skrevet av lek-kvinner og religiøse kvinner viser hvordan Maria kunne være et mektig forbilde for kvinnelighet og hvordan hun påvirket kvinners selvpresentasjon.


EU-flagget

Dette prosjektet mottar finansiering fra den Europeiske unions Horisont 2020 forsknings- og innovasjonsprogram Marie Skłodowska-Curie, kontraktnummer 101031720.

Publisert 25. okt. 2021 15:55 - Sist endret 25. okt. 2021 15:55