English version of this page

Politisk filosofi ser til Antarktis (avsluttet)

Dette prosjektet vurderte de moralske grunnlagene for krav over territorium og naturressurser i Antarktis, samt den moralske legitimiteten til Antarktistraktaten.

Om prosjektet

En liten båt med mennesker i isdrivet. Foto.
Foto: Pablo Ruiz, Instituto Antártico Chileno (INACH).

Globalt press på naturressursene i Antarktis vil øke i de kommende tiårene. Tre pressfaktorer kan motivere stater til å kreve eksklusive rettigheter til Antarktis: klimaendringer, minkende naturressurser i egne områder, og det faktum at spørsmålet om suverenitet i Det antarktiske kontinent, i henhold til artikkel IV i Antarktistraktaten, forblir uløst. Vi befinner oss derfor på et unikt punkt i historien, med mulighet til å påvirke de etiske dimensjonene av beslutninger som kan regulere Antarktis i fremtiden.

Mål

Så langt har de fleste analyser av antarktisk politikk tatt en rent beskrivende tilnærming, mens politisk filosofi har vært blind for Antarktis som case study. I dette prosjektet brukte vi disse blindhetene som et utgangspunkt. Vårt primære mål var å anvende politisk filosofi i analyser av antarktisk politikk generelt og av Antarktistraktaten mer spesifikt, ved å fokusere på to temaer. Prosjektet gjennomførte en normativ analyse av fremsatte krav over territorium og naturressurser i Antarktis, og utviklet et systematisk normativt rammeverk for moralsk å vurdere disse kravene.

Prosjektet gjennomførte også en normativ analyse av den politiske legitimiteten til Antarktistraktat-systemet, samt utviklet et systematisk normativt rammeverk for moralsk å vurdere dette. Et sekundært mål var å bruke Antarktis som et utgangspunkt for å revurdere noen problemer som har blitt forsømt innen disse områdene i normativ politisk teori. Politisk filosofi ser altså til det antarktiske kontinentet på to måter: ved å anvende feltets sentrale begreper og teorier på det, og ved å bruke det som kilde til en kritisk re-evaluering av sentrale begreper og teorier om territorielle rettigheter og rettigheter over naturressurser på den ene siden, og om politisk legitimitet på den andre siden. Å ha klarhet om hva som moralsk står på spill i kontinentets politikk, hevder vi, er avgjørende for fredelig, samarbeidsorientert politikk og kunnskapsbasert forvaltning av Antarktis.

Varighet

1. september 2017 - 30. august 2020.

Finansiering

Polarprogrammet, Norges forskningsråd.

Samarbeid

  • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 
  • University of Southampton (UK) 
  • University College Cork (Ireland) 
  • Queens University (Canada)
  • University of Tasmania (Australia)
  • Pontificia Universidad Católica de Chile.

I media

Les hva som har blitt skrevet om prosjektet i media.

Undervisning

PhD-kurs ved Universidad de Magallanes

Prosjektets første PhD-kurs fant sted ved Universidad de Magallanes i Chile fra 3.-5. januar 2018. 

Kurset hadde tittelen "The Antarctic Treaty System and Its Challenges", og både masterstudenter og PhD-kandidater ved Program for Antarktis og Subaktarktis, samt vitenskaplig ansatte ved Chilean Antarctic Institute deltok.

 

Les mer på prosjektets engelske side

Publisert 13. juni 2022 08:40 - Sist endret 13. juni 2022 08:43