Filosofisk supplement

Filosofisk supplement (Fs) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved IFIKK, Universitetet i Oslo. Tidsskriftet har som mål å være en kanal for formidling av filosofi og bidra til filosofisk diskusjon både ved og utenfor universitetet. Vi gir ut fire nummer i året og har et opplag på 500 eksemplarer. En slippfest arrangeres for å feire hvert nummer vi utgir - og alle er velkomne, student eller ei!

Omtrent tre ganger i semesteret inviterer vi Filosofisk fredagsseminar, der en nåværende eller nylig utskrevet student ved UiO holder foredrag, med påfølgende diskusjon – som gjerne viser seg å vare ut i de små timer. I samarbeid med Cinemateket driver arrangerer vi også Aisthesis, som tar for seg forholdet mellom film og filosofi, og hvor en filosof holder et innledende foredrag før visning av en aktuell film. Aisthesis arrangeres omtrent to ganger per semester.

Publisert 9. juni 2010 13:18 - Sist endret 21. aug. 2017 18:34