Filosofisk supplement

Filosofisk supplement (Fs) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved IFIKK, Universitetet i Oslo.

En logo hvor det står Filosofisk supplement

Tidsskriftet har som mål å være en kanal for formidling av filosofi og bidra til filosofisk diskusjon både ved og utenfor universitetet. Vi gir ut fire nummer i året og har et opplag på 500 eksemplarer. En slippfest arrangeres for å feire hvert nummer vi utgir - og alle er velkomne, student eller ei!

I tillegg arrangerer vi jevnlig Filosofisk fredagsseminar, der en nåværende eller nylig utskrevet student fra IFIKK (vanligvis en Master-student eller doktorgradskandidat) holder foredrag om et selvvalgt tema, med påfølgende diskusjon.

Vi inviterer også profesjonelle filosofer til debatt minst en gang i året, under Filosofisk debatt. I samarbeid med Cinemateket driver arrangerer vi også Aisthesis -  Film og filosofi, der en filosof holder et innledende foredrag før visning av en aktuell film. Besøk vår nettside for mer informasjon!

Publisert 9. juni 2010 13:18 - Sist endret 24. aug. 2022 10:54