Molo

Idéhistorisk studenttidsskrift

Idéhistorisk studenttidsskrift

Molo er et idéhistorisk studenttidsskrift tilknyttet institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved universitetet i Oslo (UiO). Tidsskriftet skal hovedsakelig være en arena for studenter til å kunne formidle tekster med et idéhistorisk innhold. Således ønsker Molo også å være en formidler av idéhistoriske perspektiver, analyser og drøftinger, og samtidig bli en faglig plattform og samlingsrom for studenter.

Temaet for tredje utgave, #2/ 2.16, «Å leve sammen»,  og denne er nå finne i foajeen på Georg Morgenstiernes Hus.

Første utgave, som ble gitt ut i slutten av april 2015, tar for seg idéhistorie som fag og metode. Vårt andre nummer tar for seg temaet «De andre», mens utgave nummer tre har temaet ”Utdanning”. Disse kan leses i PDF-format på vår hjemmeside  http://molotidsskrift.no.

Redaksjonens medlemmer er utgangspunktet studenter ved idéhistorie på UiO, fra både bachelor- og masternivå, men vi er også interesserte i medlemmer fra andre programmer som har idéhistorisk kompetanse.

Redaksjonen holder regelmessig kontakt med Fagutvalget for idéhistorie.

nettsiden vår kan du finne videre informasjon. 

Følg oss på Facebook for jevnlige oppdateringer og ta gjerne kontakt om du er interessert i å bli redaksjonsmedlem eller skrive for oss.

Publisert 11. aug. 2014 22:52 - Sist endret 16. nov. 2020 16:17