Espen Schaanning

Bilde av Espen Schaanning
English version of this page
Mobiltelefon 95943656
Rom 604
Brukernavn
Besøksadresse 4. etg. Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

 • Speiderbevegelsen
 • Fransk opplysningstenkning
 • Straffetenkningens historie
 • Foucault
 • Skolehistorie

Undervisning

Bakgrunn

 • Fransk doktorgrad i filosofi (1988), norsk doktorgrad (dr. philos.) i idéhistorie (2000)
 • Førsteamanuensis i idéhistorie fra 1989, professor i idéhistorie fra 2000.
 • Redaksjonsmedlem i ARR Idéhistorsk tidsskrift siden 1989

Prosjekter

 • John Holt og skoleprotestbevegelsen
 • Norsk pasifisme
Emneord: Idehistorie, Modernitet, Straff, Ondskap, Rettspsykiatri, Fransk opplysningstid, Helvetius, Foucault, Speiderbevegelsen

Publikasjoner

 • Schaanning, Espen (2022). Meritokratiets historiske betydning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 34(1), s. 131–143.
 • Schaanning, Espen (2022). Krigen mot krigen. Folkereisning mot krig som opprørsbevegelse. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 34(1), s. 69–89.
 • Schaanning, Espen (2021). På det gamle systemets premisser. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(3-4), s. 192–202.
 • Schaanning, Espen (2021). Om å verdsette elever. Forskjellstenkning i norsk skolepolitikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(3-4), s. 31–51.
 • Schaanning, Espen (2021). Den instrumentelle fornuftens inntog i barnehagen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(1), s. 106–119.
 • Schaanning, Espen (2020). Den offervillige fredssoldaten. Om å sublimere militære følelser. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 32(4), s. 91–114.
 • Schaanning, Espen (2020). Pedagogikkens begrensninger. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 32(3), s. 129–142.
 • Schaanning, Espen (2020). Ekskluderende individualisme. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 32(1–2), s. 176–191.
 • Schaanning, Espen (2020). Om å se og bli sett. Speideruniformens semiotikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 32(1–2), s. 89–109.
 • Schaanning, Espen (2019). Hamsterjulet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 31(3), s. 136–151.
 • Schaanning, Espen (2018). Speiderhumor. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 30(2).
 • Schaanning, Espen (2018). Måling og mestring. Matematikkopplæring i barnehagen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 30(1), s. 75–93.
 • Schaanning, Espen (2017). Prestasjonsskolen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 29(3–4), s. 157–171.
 • Schaanning, Espen (2016). Den nye barnehageforståelsen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(2), s. 103–113.
 • Schaanning, Espen (2015). Militær oppdragelse. Da speiderbevegelsen kom til Norge. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 14(2), s. 26–41. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schaanning, Espen (2015). Drømmen om matematisk sikkerhet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 27(4), s. 111–118.
 • Schaanning, Espen (2015). Hvis skolematematikken ikke fantes. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 27(4), s. 85–99. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schaanning, Espen (2015). Speiding og religion. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. s. 396–418.
 • Schaanning, Espen (2015). Matematikk i mengder. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 27(2–3), s. 192–197.
 • Schaanning, Espen (2015). Om å komme i form i uniform : legenes rolle i norsk speiderbevegelse. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 27(2–3), s. 41–51. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schaanning, Espen (2015). Om å disiplinere tenkningen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 27(1), s. 134–138.
 • Schaanning, Espen (2015). Bør lovbrytere ha fri vilje? Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 27(1), s. 117–128.
 • Schaanning, Espen (2014). Straffens mening og purka fra Falaise. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 26(3-4), s. 178–183.
 • Schaanning, Espen (2014). Tanker om vold. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 26(2), s. 148–152.
 • Schaanning, Espen (2014). Voldelige hjerner. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 26(1), s. 126–133.
 • Schaanning, Espen (2013). «Halvdød av frost, men levende og beredt». Speiderbevegelsen som disiplineringsprosjekt. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 25(4), s. 63–81. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schaanning, Espen (2013). Skylden som forsvant. Filosofisk supplement. ISSN 0809-8220. 9(3), s. 39–44.
 • Schaanning, Espen (2012). Vitensnettet omkring barnet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 158–161.
 • Schaanning, Espen (2012). Speiderbevegelsens oppdragelsesideologi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 24(2), s. 120–124.
 • Schaanning, Espen (2012). Smertens politikk. Om fengselsstraffens status i fransk opplysningstid. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 24(2), s. 13–25.
 • Schaanning, Espen (2012). Filosofiens revolusjonære kraft. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 24(1), s. 119–130.
 • Schaanning, Espen (2011). Administrative straffer. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 23(4), s. 144–148.
 • Schaanning, Espen (2011). Om å ta seg friheter. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 23(4), s. 135–143.
 • Schaanning, Espen (2011). Opplyst oppdragelse. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 23(3), s. 129–136.
 • Schaanning, Espen (2011). Nietzsches religion. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 23(1-2), s. 168–173.
 • Schaanning, Espen (2011). Tvilsomt gjenopplivningsforsøk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 23(1-2), s. 153–162.
 • Schaanning, Espen (2010). Om psykiatriens virkelighetsforståelse. I Kolstad, Arnulf & Kogstad, Ragnfrid Eline (Red.), Psykologisering av sosiale problemer. Medikalisering av psykiske lidelser. Alpha Forlag. ISSN 978-8293082-08-8. s. 77–87.
 • Schaanning, Espen (2010). Biografi for skjønnånder. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(4), s. 170–180.
 • Schaanning, Espen (2010). Sannhetsforkjempere. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(4), s. 157–164.
 • Schaanning, Espen (2010). Etterord, Den muntre vitenskapen. Spartacus. ISSN 978-82-430-0520-4. s. 307–319.
 • Schaanning, Espen (2010). Den vanskelige hevnen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(2-3), s. 133–138.
 • Schaanning, Espen (2010). Oppgjør med oppgjøret. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(2-3), s. 143–149.
 • Schaanning, Espen (2010). Nietzsches moral. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(1), s. 115–118.
 • Schaanning, Espen (2010). Bot og bedring. Botsfengslet som menneskelaboratorium. I Hobson, Annette (Red.), P2 Akademiet XLIII. NRK, Transit Forlag. ISSN 978-82-7596-168-4. s. 139–148.
 • Schaanning, Espen (2010). Introduksjon, Sannhet og metode. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3232-0. s. 9–25.
 • Schaanning, Espen (2009). «Historisk roman om treholtsaken». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(3/4), s. 134–139.
 • Schaanning, Espen (2009). «Kristne utbrytere». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(3/4), s. 140–143.
 • Schaanning, Espen (2009). «Fornuftens historie». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(3/4), s. 144–147.
 • Schaanning, Espen (2009). «På sporet av den tapte bok». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(1), s. 109–113.
 • Schaanning, Espen (2009). «På parti med Helvétius». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(1), s. 114–117.
 • Schaanning, Espen (2009). «Om å lage en filosof». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(1), s. 118–122.
 • Schaanning, Espen (2009). «Sannhetens vågestykke». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(2), s. 110–112.
 • Schaanning, Espen (2009). Dyrelivets gleder og Helvétius' syn på lykken. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(1).
 • Schaanning, Espen (2009). «Fængselslaboratoriet». Slagmark. ISSN 0108-8084. s. 19–33.
 • Schaanning, Espen (2008). «Hvem var Eichmann?». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 20(1-2), s. 189–193.
 • Schaanning, Espen (2008). «Bografisk påtalemakt». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 20(3), s. 75–78.
 • Schaanning, Espen (2008). «Viljen – vill eller villig?». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 20(4), s. 128–130.
 • Schaanning, Espen (2008). Sensuren og den frie vilje Helvétius' skandaløse filosofi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 20(4).
 • Schaanning, Espen (2007). «Botsfengslet som menneskelaboratorium». I Bondevik, Hilde & Lie, Anne Kveim (Red.), Tegn på sykdom. Om litterær medisin og medisinsk litteratur. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0024-1. s. 211–236.
 • Schaanning, Espen (2007). «Om å miste friheten». I Eriksen, Thomas Hylland & Vetlesen, Arne Johan (Red.), Frihet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01202-5. s. 111–126.
 • Schaanning, Espen (2007). «Den farlige materialismen». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 19(1), s. 105–108.
 • Schaanning, Espen (2007). «Paradoksmakeren Nietzsche». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 116–121.
 • Schaanning, Espen (2007). «Skitt og kanel i opplysningstiden». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 150–154.
 • Schaanning, Espen (2007). «Medisin og disiplin». Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 24(1), s. 48–62.
 • Schaanning, Espen (2007). «Fra sjelesorg til sjelsgranskning. Prestens rolle i Botsfengslet». Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 112(3), s. 272–287.
 • Schaanning, Espen (2007). «Mat og makt». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 83–97.
 • Schaanning, Espen (2006). Kalde klør og varme hender. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. 3(1), s. 104–107.
 • Schaanning, Espen (2006). «Rett med vett?». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 18(1), s. 95–102.
 • Schaanning, Espen (2006). «Biologi og pedagogikk». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 18(1), s. 106–108.
 • Schaanning, Espen (2006). «Murløst barnefengsel». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 18(2-3), s. 149–152.
 • Schaanning, Espen (2006). «I kriminologens klør». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 18(2-3), s. 157–159.
 • Schaanning, Espen (2006). «Grenseoverskridende leger I». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 18(2-3), s. 161–163.
 • Schaanning, Espen (2006). «Kampen mot det onde». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 18(4), s. 109–114.
 • Schaanning, Espen (2006). «Datateknologiske dommer». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 18(4), s. 122–124.
 • Schaanning, Espen (2006). «Hva er verdt å vite?». DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN 1501-9934. s. 71–81.
 • Schaanning, Espen (2006). «Vitensgrepet om fangen». Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 34(4), s. 5–27.
 • Schaanning, Espen (2006). «Ondskapens medikalisering». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 18(4), s. 27–39.
 • Schaanning, Espen (2005). «Lombroso og kvinnene». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 124–128.
 • Schaanning, Espen (2005). «Regjeringskunst». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 127–132.
 • Schaanning, Espen (2005). «Dissolute and loose – the institution for women at Sprogoe 1923– 1961». Scandinavian Journal of Disability Research. ISSN 1501-7419. 7(3-4), s. 229–231.
 • Schaanning, Espen (2005). «Ansiktet som sjelens speil». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 88–94.
 • Schaanning, Espen (2005). «Makt og viten i Botsfengslet. En fotnote til Foucault». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 103–114.
 • Schaanning, Espen (2004). Den psykiatriske disiplin. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 92–97.
 • Schaanning, Espen (2004). Det vanskelige oppgjøret. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 117–120.
 • Schaanning, Espen (2004). En lekmann leser en innføringsbok og tenker sitt. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. s. 61–64.
 • Schaanning, Espen (2004). Hekseprosessen mot Treholt. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 113–116.
 • Schaanning, Espen (2004). Høyrehåndsarbeid. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 106–108.
 • Schaanning, Espen (2004). Investering i lidelse. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 120–126.
 • Schaanning, Espen (2004). Solskinnsbarnet fra Retterstøl. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. s. 56–59.
 • Schaanning, Espen (2003). Forvaring og rettferdighet. KROM-nytt. ISSN 0803-0359. s. 5–11.
 • Schaanning, Espen (2002). «Etterord». I Foucault, Michel (Red.), Seksualitetens historie. Omsorgen for seg selv. Exil Forlag. s. 281–305.
 • Schaanning, Espen (2002). «Skal forvaring gjøre vondt?». I Schaanning, Espen (Red.), Straff i det norske samfunnet. Humanist Forlag, Oslo. ISSN 82-90425-59-7. s. 177–212.
 • Schaanning, Espen (2002). «Orakelet i Paris». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 90–94.
 • Schaanning, Espen (2002). «Historievitenspolitikk». Handicaphistorisk tidsskrift. ISSN 1399-4786. s. 39–46.
 • Schaanning, Espen (2002). «Vår ondskap – og andres godhet». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 78–83.
 • Schaanning, Espen (2001). «Foucaults subjektkritik». I Myrup, Jesper (Red.), Temaer i nyere fransk filosofi. Philosophia, Århus. ISSN 87-88663-47-7. s. 229–266.
 • Schaanning, Espen (2001). «Etterord». I Foucault, Michel (Red.), Seksualitetens historie 2 Bruken av nytelsene. Exil Forlag, Oslo. ISSN 82-7556-016-0. s. 293–310.
 • Schaanning, Espen (2001). «Syk eller ond? Et historisk blikk på rettspsykiatrien». Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 49–64.
 • Schaanning, Espen (2001). «Radikal historisme? Foucault og Heidegger». Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. s. 57–71.
 • Schaanning, Espen (2001). «Fem dogmer i norsk skole». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 13–21.
 • Schaanning, Espen (2001). «Kriminologiblikket». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 110–113.
 • Schaanning, Espen (2001). «Forbrytermennesket. Lombrosos konstruksjon av den fødte forbryter». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 30–43.
 • Schaanning, Espen (1999). «Etterord». I Foucault, Michel (Red.), Diskursen Orden. Spartacus Forlag, Oslo. ISSN 82-430-0130-1. s. 45–62.
 • Schaanning, Espen (1998). «Den syke kroppen i idéhistorisk perspektiv». I Skårderud, Finn & Isdahl, Per Johan (Red.), Kroppstanker - kropp, kjønn, idéhistorie. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-00-42557-6. s. 74–103.
 • Schaanning, Espen (1997). «Foucaults intervensjon i strafferetten». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 66–89.
 • Schaanning, Espen (1997). «Straffens moralske forutsetninger». Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 406–420.
 • Schaanning, Espen (1996). «Viten som praksis». I Davenport, Randi Lise; Sletnes, Kari & Gjerpe, Kristin (Red.), Helhet på Tvers - 50 år med Idéhistorie i Norge. Tano-Aschehoug, Oslo. ISSN 82-518-3518-6. s. 81–110.
 • Schaanning, Espen (1996). «Om å tvile uten å fortvile». Kritisk juss. ISSN 0804-7375. s. 282–294.
 • Schaanning, Espen (1996). «Strafferettens sjel». Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. s. 266–279.
 • Schaanning, Espen (1996). «Diskursens materialitet. Del II: Latour». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 74–83.
 • Schaanning, Espen (1996). «Oppgjøret med den onde vilje». Kritisk juss. ISSN 0804-7375. s. 15–27.
 • Schaanning, Espen (1996). «Diskursens materialitet. Del I: Foucault». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 60–73.

Se alle arbeider i Cristin

 • Schaanning, Espen (2022). En annerledes skole er mulig. Nye intervensjoner i skolefeltet. Kolofon. ISBN 978-82-300-2394-5. 477 s.
 • Schaanning, Espen & Aagre, Willy (2022). Skolens mening. Femti år etter Nils Christies Hvis skolen ikke fantes. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-05541-1. 200 s.
 • Schaanning, Espen (2019). Farvel til skolen. John Holt og skolekritikken på 1960- og 70-tallet. Scandinavian Academic Press. ISBN 978-82-304-0223-8. 499 s.
 • Schaanning, Espen (2019). Modernitetens oppløsning. Sentrale skikkelser i etterkrigstidens idéhistorie. Scandinavian Academic Press. ISBN 978-82-304-0232-0. 325 s.
 • Schaanning, Espen (2018). Til alle barns beste? Intervensjoner i skolefeltet. Kolofon forlag. ISBN 978-82-300-1779-1. 302 s.
 • Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (2017). Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202565282. 301 s.
 • Schaanning, Espen (2015). Barneridderne. Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-48728-7. 651 s.
 • Schaanning, Espen (2013). Kampen om den forbryterske sjel. Kriminal-filosofiske vitenstrekk. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0250-1. 294 s.
 • Schaanning, Espen (2013). Lykkens politikk. Fransk opplysningstenkning og synet på menneske og straff hos Helvetius. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0017-0. 579 s.
 • Schaanning, Espen (2009). Den tilsiktede smerten. En blindflekk i norsk kriminalpolitikk. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-446-9. 161 s.
 • Schaanning, Espen (2007). Makt og viten. Tekster i utvalg. Unipub forlag. ISBN 9788274773318. 334 s.
 • Schaanning, Espen (2007). Menneskelaboratoriet. Botsfengslets historie. Scandinavian Academic Press. ISBN 978-82-304-0023-4. 636 s.
 • Schaanning, Espen (2002). Kampen om den forbryterske sjel. Kriminal-filosofiske vitenstrekk. Unipub forlag. ISBN 82-7477-112-5. 294 s.
 • Schaanning, Espen (2002). Den onde vilje. En kriminal-filosofisk pamflett Ny utvidet utgave. Spartacus Forlag. ISBN 82-430-0222-7. 188 s.
 • Schaanning, Espen (2002). Straff i det norske samfunnet. Humanist Forlag, Oslo. ISBN 82-90425-59-7. 356 s.
 • Schaanning, Espen (2000). Fortiden i våre hender. Foucault som vitenshåndtør. Bind 1 Teoretisk praksis. Unipub forlag. ISBN 82-7477-045-5. 526 s.
 • Schaanning, Espen (2000). Fortiden i våre hender. Foucault som vitenshåndtør. Bind 2. Historisk praksis. Unipub forlag. ISBN 82-7477-046-3. 738 s.
 • Schaanning, Espen (2000). Modernitetens oppløsning. Sentrale skikkelser i etterkrigstidens idéhistorie, 3. utgave. Spartacus Forlag A/S. ISBN 82-430-0166-2. 236 s.
 • Schaanning, Espen (1997). Vitenskap som skapt viten. Foucault og historisk praksis. Spartacus Forlag, Oslo. ISBN 82-430-0088-7. 315 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Schaanning, Espen (2022). Oslo-skolen i praksis. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 34(1), s. 144–151.
 • Schaanning, Espen & Thomas, Brodahl (2022). Opprør. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 34(1).
 • Schaanning, Espen; Aagre, Willy; Cone, Lucas & Wiewiura, Joachim S. (2022). En skolekritikk for vår tid. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 12–13.
 • Schaanning, Espen; Aagre, Willy; Cone, Lucas & Wiewiura, Joachim S. (2022). Nils Christies skolekritik har aldrig været mere aktuel. Folkeskolen (København). ISSN 0015-5837.
 • Schaanning, Espen (2022). Kanskje? Historien om en blå prikk. I Schaanning, Espen & Aagre, Willy (Red.), Skolens mening. Femti år etter Nils Christies Hvis skolen ikke fantes. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-05541-1. s. 154–166.
 • Schaanning, Espen & Aagre, Willy (2022). Innledning. I Schaanning, Espen & Aagre, Willy (Red.), Skolens mening. Femti år etter Nils Christies Hvis skolen ikke fantes. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-05541-1. s. 13–26.
 • Schaanning, Espen & Aagre, Willy (2022). Forord. I Schaanning, Espen & Aagre, Willy (Red.), Skolens mening. Femti år etter Nils Christies Hvis skolen ikke fantes. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-05541-1. s. 11–12.
 • Schaanning, Espen (2021). Meritokrati og verdighet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(3-4), s. 209–215.
 • Schaanning, Espen (2021). Fengslets fallitt. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(3-4), s. 204–209.
 • Schaanning, Espen (2021). Fengselssmerter. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. s. 108–119.
 • Schaanning, Espen (2021). Læreren som eksistensvekker. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(2), s. 154–157.
 • Schaanning, Espen (2021). Livsmetringspress. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(2), s. 146–151.
 • Schaanning, Espen (2021). Den konkurransedrevne skolen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(2), s. 141–145.
 • Schaanning, Espen (2021). Den vanskelige volden. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(2), s. 136–140.
 • Schaanning, Espen (2021). Meritokrati i skolen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(2), s. 129–135.
 • Schaanning, Espen (2021). Den politiske kampen om skolen. blogg.forskning.no.
 • Schaanning, Espen (2021). Leksen en lek? Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(1), s. 131–135.
 • Schaanning, Espen (2021). Utsatte innsatte. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(1), s. 126–131.
 • Schaanning, Espen (2021). Pedagogikkens tilsynelatende paradoks. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(1), s. 120–126.
 • Schaanning, Espen (2020). Fredsbestrebelser. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 32(4), s. 137–144.
 • Schaanning, Espen (2020). En annen verden er mulig. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 61(4), s. 410–413.
 • Schaanning, Espen (2020). 130 år med skole – på tide å tenke nytt?
 • Schaanning, Espen (2020). Norges speiderforbund. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Schaanning, Espen (2020). Norges KFUK-KFUM-speidere. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Schaanning, Espen (2020). Robert Baden-Powell. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Schaanning, Espen (2020). Speiderbevegelsen. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Schaanning, Espen (2020). Pasifistisk tenkning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 32(1–2), s. 204–207.
 • Schaanning, Espen (2020). Skoleerfaringer. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 32(1–2), s. 197–201.
 • Schaanning, Espen (2020). Skoleløse liv. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 32(1–2), s. 194–197.
 • Schaanning, Espen (2019). Foucault-filologi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 31(3), s. 156–157.
 • Schaanning, Espen (2019). Pasifismer. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 31(4), s. 109–111.
 • Schaanning, Espen (2019). Profittmakerne. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 31(4), s. 104–107.
 • Schaanning, Espen (2019). Arr 30 år – et tilbakeblikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 31(4), s. 3–7.
 • Schaanning, Espen (2019). Bør barn undervises hjemme? Skolekritikk, John Holt og hjemmeundervisning.
 • Schaanning, Espen (2019). Farvel til skolen.
 • Schaanning, Espen (2019). Velkommen til dagfengselet. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 14–15.
 • Schaanning, Espen (2019). Arr 30 år. Fra Arrs forunderlige historie.
 • Schaanning, Espen (2019). Om idéhistoriefagets nytte.
 • Schaanning, Espen (2019). Skolen – et inkluderende fellesskap?
 • Schaanning, Espen (2019). Oppdragende natur. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 31(1–2), s. 170–175.
 • Schaanning, Espen (2019). Prestasjonspressets pris. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 31(1–2), s. 160–166.
 • Schaanning, Espen (2018). Til skolen for å siles ut. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 12–13.
 • Schaanning, Espen (2018). Om å snakke sant. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 30(2), s. 122–131.
 • Schaanning, Espen (2018). Prestasjonsskolens ofre. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 30(2), s. 132–138.
 • Schaanning, Espen (2018). Til alle barns beste? Den nordiske modellen under press.
 • Schaanning, Espen (2018). Makt og kunnskap. Noen poenger hos Foucault illustrert ved skolen som kunnskapsproduksjonsapparat.
 • Schaanning, Espen (2018). Er dagens skole til alle barns beste?
 • Schaanning, Espen (2018). Lek og lær. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 54–55.
 • Schaanning, Espen (2018). MIO, min MIO. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 14–15.
 • Schaanning, Espen (2018). Virkelighetens fengsel. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 30(1), s. 99–103.
 • Schaanning, Espen (2018). Oppdragelse. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 30(1).
 • Schaanning, Espen; Bekeng-Flemmen, Haakon; Britt Medalen, Nilsen & Rogne, Erlend (2017). Russland. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 29(3–4).
 • Schaanning, Espen (2017). Forsøket som løp ut i sanden. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 29(3–4), s. 198–200.
 • Schaanning, Espen (2017). Skolens grep om barna. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 29(3–4), s. 178–187.
 • Schaanning, Espen (2017). Om å bruke Foucault: Fire metodestrategier. I Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (Red.), Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202565282. s. 87–100.
 • Schaanning, Espen (2017). Heldagsskolens pris. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 29(2), s. 128–135.
 • Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (2017). Grep om fortiden. I Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (Red.), Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202565282. s. 11–13.
 • Schaanning, Espen (2017). Ånden som rår. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 29(1), s. 95–103.
 • Schaanning, Espen (2017). Skolen og humaniora. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 29(1), s. 87–94.
 • Schaanning, Espen (2016). Meninger om meningen med livet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(3–4), s. 166–167.
 • Schaanning, Espen (2016). Intellektuelle rebeller. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(3–4), s. 164–166.
 • Schaanning, Espen (2016). Med skylapper på. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(3–4), s. 151–157.
 • Schaanning, Espen (2016). Dagens skoletenkning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(3–4), s. 144–150.
 • Schaanning, Espen (2016). Meningen med livet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(3–4).
 • Schaanning, Espen (2016). Den store skolifiseringen. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 14–15.
 • Schaanning, Espen (2016). Statens redning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(2), s. 125–127.
 • Schaanning, Espen (2016). Skolerefleksjoner. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(2), s. 123–124.
 • Schaanning, Espen (2016). Matematikk til hverdags. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(2), s. 121–123.
 • Schaanning, Espen (2016). Tenkning om tenkning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(2), s. 119–121.
 • Schaanning, Espen (2016). Fra månesyke til psykose. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(2), s. 116–119.
 • Schaanning, Espen (2016). Skolens mål og mening. Molo idehistorisk studenttidsskrift. s. 30–43.
 • Schaanning, Espen (2016). Tøyelige prinsipper. Tilsvar til Linda Gröning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(1), s. 88–91.
 • Schaanning, Espen (2016). Matematikk, religion og politikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(1), s. 120–123.
 • Schaanning, Espen (2016). Krig og filosofi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(1), s. 118–120.
 • Schaanning, Espen (2016). Talltanker. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(1), s. 114–117.
 • Schaanning, Espen (2016). Giskes skolefilosofi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(1), s. 103–113.
 • Schaanning, Espen (2016). Skolematte til besvær. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Schaanning, Espen (2016). Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen.
 • Schaanning, Espen (2015). Dommere til doms. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 27(4), s. 125–127.
 • Schaanning, Espen (2015). Provokasjoner i det godes tjeneste. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 27(4), s. 123–125.
 • Schaanning, Espen (2015). Fascisme på norsk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 27(4), s. 121–122.
 • Schaanning, Espen (2015). Klok av regning? Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 14–15.
 • Schaanning, Espen (2015). Pisking og sivilisasjon. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 27(2–3), s. 205–206.
 • Schaanning, Espen (2015). Heksejakt i nord. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 27(2–3), s. 203–205.
 • Schaanning, Espen (2015). Opprørets dynamikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 27(2–3), s. 201–202.
 • Schaanning, Espen (2015). Dammans dom. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 27(2-3), s. 200–201.
 • Schaanning, Espen (2015). Speiding og nazisme. Dagensnæringsliv.
 • Schaanning, Espen (2015). Alltid beredt – til hva? Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 30–31.
 • Schaanning, Espen (2015). Speiderbevegelsen og nasjonalsosialismen.
 • Schaanning, Espen (2015). Foucault og kriminologien. Noen refleksjoner omkring en setning i Overvåkning og straff.
 • Schaanning, Espen (2015). Det håpløse fengslet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 27(1), s. 156–158.
 • Schaanning, Espen (2015). Teori om teori. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 27(1), s. 153–154.
 • Schaanning, Espen (2015). Vi var med. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 27(1), s. 147–148.
 • Schaanning, Espen (2015). Ondskapens metafysikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 27(1), s. 145–147.
 • Schaanning, Espen (2015). Hamsuns nazisme. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 27(1), s. 144–145.
 • Schaanning, Espen (2015). Speiderbevegelsens kompass. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Schaanning, Espen (2014). Historisk straffelov. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 26(3-4), s. 206–207.
 • Schaanning, Espen (2014). Om å ordne historien. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 26(3-4), s. 204–206.
 • Schaanning, Espen (2014). Ansvarets begrensninger. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 26(3-4), s. 202–204.
 • Schaanning, Espen (2014). Femmila er ikke hva den engang var. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 26(3-4), s. 200–202.
 • Schaanning, Espen (2014). Diskursiveringen av det indre liv. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 26(3-4), s. 198–200.
 • Schaanning, Espen (2014). Hvem skal ta ansvar for samfunnsansvaret? Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 26(3-4), s. 5–7.
 • Schaanning, Espen (2014). Akademikernes samfunnsansvar. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 26(3–4).
 • Schaanning, Espen (2014). Med pinepåføring som yrke. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 26(2), s. 171–173.
 • Schaanning, Espen (2014). Møkk i utvalg. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 26(2), s. 170–171.
 • Schaanning, Espen (2014). Tøffe tider. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 26(2), s. 169–170.
 • Schaanning, Espen (2014). Det moraliserende fengslet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 26(2), s. 166–169.
 • Schaanning, Espen (2014). Demokratiets trusler. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 26(2), s. 164–166.
 • Schaanning, Espen (2014). Idéhistorisk selvrefleksjon. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Schaanning, Espen (2014). The Child Soldiers. When the Scout Movement came to Norway.
 • Schaanning, Espen (2014). Et forsvar for opplysningsfilosofien. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 26(1), s. 158–159.
 • Schaanning, Espen (2014). De to kulturer. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 26(1), s. 154–156.
 • Schaanning, Espen (2014). Kurkamp. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 26(1), s. 152–154.
 • Schaanning, Espen (2014). Vitenskapsmenn med skitne hender. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 26(1), s. 149–150.
 • Schaanning, Espen (2013). Eksempler på eksempelets makt. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 12(2), s. 57–58.
 • Schaanning, Espen (2013). Karakterfabrikken. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 32–33.
 • Schaanning, Espen (2013). Disiplin. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 25(4).
 • Schaanning, Espen (2013). Retorikkens retorikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 25(4), s. 157–159.
 • Schaanning, Espen (2013). En dato til besvær. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 25(4), s. 155–157.
 • Schaanning, Espen (2013). Dyrs verdi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 25(4), s. 152–155.
 • Schaanning, Espen (2013). Med frihet til å drepe. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 25(4), s. 128–133.
 • Schaanning, Espen (2013). Den skremmende historien. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 25(3), s. 115–117.
 • Schaanning, Espen (2013). Barnas mann. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 25(3), s. 114–115.
 • Schaanning, Espen (2013). Old Young. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 25(3), s. 112–113.
 • Schaanning, Espen (2013). Foucault og det akademiske jåleriet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 25(3), s. 110–112.
 • Schaanning, Espen (2013). Forsoning i det små. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 25(3), s. 101–105.
 • Schaanning, Espen (2013). Nietzsche som opplysningstenker. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 25(3), s. 88–93.
 • Schaanning, Espen (2013). På jakt etter nazistenes indre. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 25(1-2), s. 186–188.
 • Schaanning, Espen (2013). Sannhet og subjekt. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 25(1-2), s. 184–186.
 • Schaanning, Espen (2013). Hvem var det som svek? Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 25(1-2), s. 181–183.
 • Schaanning, Espen (2013). Nordmenn i kamp for livsrom. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 25(1-2), s. 177–178.
 • Schaanning, Espen (2013). Speiderbevegelsen sett innenfra. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 25(1-2), s. 160–164.
 • Schaanning, Espen (2012). Gode menn og slette kvinner. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 2(3–4), s. 175–176.
 • Schaanning, Espen (2012). Straffelidelsenes skyggetilværelse. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 24(3–4), s. 173–175.
 • Schaanning, Espen (2012). Soldatenes verden. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 24(3–4), s. 171–173.
 • Schaanning, Espen (2012). Psykiatrisk maktmisbruk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 24(3–4), s. 170–171.
 • Schaanning, Espen (2012). Boken som ble dynamitt. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Schaanning, Espen (2012). Rousseau som motstandsmann. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies. ISSN 1652-4772. s. 236–238.
 • Schaanning, Espen (2012). Svar til Vetlesen. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Schaanning, Espen (2012). Robespierre som romer. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 24(2), s. 139–141.
 • Schaanning, Espen (2012). Far i stua. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 24(2), s. 137–139.
 • Schaanning, Espen (2012). Kameleonen Goebbels. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 24(2), s. 136–137.
 • Schaanning, Espen (2012). Eichmann bak masken. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 24(2), s. 133–136.
 • Schaanning, Espen (2012). Den suverene. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 24(2), s. 132–133.
 • Schaanning, Espen (2012). Sannhetens pris og forskerens rolle. Svar til Thomas Ugelvik. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 24(2), s. 107–109.
 • Schaanning, Espen (2012). Gjengjeldelsens metafysikk. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Schaanning, Espen (2012). Straff og anerkjennelse. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (2012). Hjernen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 24(1).
 • Schaanning, Espen (2012). Med rett og makt til å drepe. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 24(1), s. 135–137.
 • Schaanning, Espen (2012). Middelaldersk norsk strafferett. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 24(1), s. 134–135.
 • Schaanning, Espen (2012). Pisk framfor fengsel. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 24(1), s. 132–134.
 • Schaanning, Espen (2012). Rettspsykiatrisk spådomskunst. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 132(07).
 • Schaanning, Espen (2011). Torturens rasjonalitet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 23(4), s. 154–156.
 • Schaanning, Espen (2011). D'Holbachs klikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 23(4), s. 152–154.
 • Schaanning, Espen (2011). Ærens makt. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 23(4), s. 150–152.
 • Schaanning, Espen (2011). Virkelighetsbeskrivelser. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 23(3), s. 149–151.
 • Schaanning, Espen (2011). Prinsippfasthetens pris. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 23(3), s. 148–149.
 • Schaanning, Espen (2011). Viljen til viten i antikken. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 23(3), s. 146–147.
 • Schaanning, Espen (2011). Krigsopplevelser. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 23(3), s. 145–146.
 • Schaanning, Espen (2011). Opplysningstenkningen var likevel fransk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 23(3), s. 143–145.
 • Schaanning, Espen (2011). Historikernes krig. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 23(3), s. 141–142.
 • Schaanning, Espen (2011). Personlighetsdom. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 23(3), s. 138–140.
 • Schaanning, Espen (2011). Straff som fortjent? Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 2. sept..
 • Schaanning, Espen (2011). Den svenske hai. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 23(1-2), s. 190–191.
 • Schaanning, Espen (2011). Jesu disipler. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 23(1-2), s. 182–183.
 • Schaanning, Espen (2011). Fra fengslets innside. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 23(1-2), s. 181–182.
 • Schaanning, Espen (2011). Nærhetens sprengkraft. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 23(1-2), s. 179–181.
 • Schaanning, Espen (2011). Juristenes rettsmakeri. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926.
 • Schaanning, Espen (2011). Biografi for kloke og dannede. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Schaanning, Espen (2011). Keiser uten klær? Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 22–23.
 • Schaanning, Espen (2010). Barn i tvilsomme hender. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(4), s. 204–206.
 • Schaanning, Espen (2010). Om å ta hånd om de forkomne. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(4), s. 202–203.
 • Schaanning, Espen (2010). Kjærlighetens apostel. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(4), s. 199–201.
 • Schaanning, Espen (2010). Høyt og lavt. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(4), s. 189–190.
 • Schaanning, Espen (2010). Treholt som fredsmekler? Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(4), s. 193–195.
 • Schaanning, Espen (2010). Forbrytersk politi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(4), s. 195–197.
 • Schaanning, Espen (2010). Fra pisk til ettertanke. Dagbladet. ISSN 0805-3766. 19/1-2010.
 • Schaanning, Espen (2010). Dokumentarisk diktning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(2-3), s. 150–151.
 • Schaanning, Espen (2010). Kants ondskap. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(2-3), s. 154–155.
 • Schaanning, Espen (2010). Motstand i periferien. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(2-3), s. 156–157.
 • Schaanning, Espen (2010). Nordmenn som kolonister. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(2-3), s. 157–159.
 • Schaanning, Espen (2010). Rettsmaskineriet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(2-3), s. 159–160.
 • Schaanning, Espen (2010). Sjelens mørke. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(2-3), s. 160–162.
 • Schaanning, Espen (2010). Voltaire ned fra pidestallen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(1), s. 135–137.
 • Schaanning, Espen (2010). Skrekk og gru på Reitgjerdet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(1), s. 137–137.
 • Schaanning, Espen (2010). Russell som religionskritiker. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(1), s. 137–139.
 • Schaanning, Espen (2010). Menneskets mørke rom. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(1), s. 139–140.
 • Schaanning, Espen (2010). Ideenes kraft. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(1), s. 140–141.
 • Schaanning, Espen (2010). Tapre tenkere? Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(1), s. 141–143.
 • Schaanning, Espen; Helness, Anne & Krefting, Ellen Marie (2009). Historiens nytte. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(3/4).
 • Schaanning, Espen (2009). Lykke. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(1).
 • Schaanning, Espen (2009). Straff under dekke av omsorg. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Schaanning, Espen (2009). Skrivemaskinen Voltaire. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(3/4), s. 150–152.
 • Schaanning, Espen (2009). Det gode ved det onde. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(3/4), s. 152–153.
 • Schaanning, Espen (2009). Diderot og mye annet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(3/4), s. 153–155.
 • Schaanning, Espen (2009). Edderkoppen i den franske opplysningen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(3/4), s. 155–157.
 • Schaanning, Espen (2009). Legenes forsøkskaniner. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(3/4), s. 159–161.
 • Schaanning, Espen (2009). Risikohåndtering. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(3/4), s. 163–164.
 • Schaanning, Espen (2009). Sjelens idéhistorie. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(3/4), s. 164–166.
 • Schaanning, Espen (2009). Nytteløse ørefiker. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(1), s. 126–127.
 • Schaanning, Espen (2009). Filosofisk generaloppgjør. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(1).
 • Schaanning, Espen (2009). Norsk encyklopedi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(1), s. 130–131.
 • Schaanning, Espen (2009). Tidsskrift som opplysning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(1), s. 131–132.
 • Schaanning, Espen (2009). Motmakt. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(1), s. 133–134.
 • Schaanning, Espen (2009). Krigens fanger. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(1), s. 134–135.
 • Schaanning, Espen (2009). Sjelens egenskaper. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(1), s. 135–136.
 • Schaanning, Espen (2009). Psykiatriens pris. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(1), s. 139–140.
 • Schaanning, Espen (2009). Den teatralske makten. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(2), s. 120–121.
 • Schaanning, Espen (2009). Nietzsche med hammeren. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(2), s. 121–122.
 • Schaanning, Espen (2009). Filosofer privat. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(2), s. 123–124.
 • Schaanning, Espen (2009). Ord og folk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(2), s. 124–126.
 • Schaanning, Espen (2009). Arr 20 år. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(3/4), s. 3–5.
 • Schaanning, Espen (2009). Generaliseringens farer. Agora. ISSN 0800-7136. s. 258–264.
 • Schaanning, Espen (2009). Helvétius' rettsfilosofi.
 • Schaanning, Espen (2009). Smerten ingen snakker om.
 • Schaanning, Espen (2008). Om å leke Gud. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 20(1-2), s. 198–200.
 • Schaanning, Espen (2008). Alt har en pris. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 20(3), s. 84–85.
 • Schaanning, Espen (2008). Lett og lødig om lykke. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 20(3), s. 88–89.
 • Schaanning, Espen (2008). Ulykkelig nostalgi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 20(3), s. 89–90.
 • Schaanning, Espen (2008). Filosofi og politikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 20(3), s. 92–94.
 • Schaanning, Espen (2008). Historiens barn. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 20(4), s. 136–137.
 • Schaanning, Espen (2008). Om å beherske sine lidenskaper. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 20(4), s. 137–139.
 • Schaanning, Espen (2008). Brysomme bøker. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 20(4), s. 139–141.
 • Schaanning, Espen (2008). Opplysningstidens historisitet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 20(4), s. 141–143.
 • Schaanning, Espen (2008). Fengselsvitenskap og kriminologi i Botsfengslet.
 • Schaanning, Espen (2008). Bot og bedring – Botsfengslet som menneskelaboratorium.
 • Schaanning, Espen (2008). Menneskelaboratoriet. Botsfengslet si historie – kva skjer i dag?
 • Schaanning, Espen (2008). Utforskningen av fangene i Botsfengslet.
 • Schaanning, Espen (2008). Quo vadis norsk skole?
 • Schaanning, Espen (2008). Makt, viten og omsorg - Psykiaternes rolle i rettsapparat og fengselsvesen.
 • Schaanning, Espen (2008). Botsfengslet som menneskelaboratorium.
 • Schaanning, Espen (2008). Bedre og bedre dag for dag? Testing av fanger i Botsfengslet.
 • Schaanning, Espen (2007). Det viktigste kan ikke måles. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Schaanning, Espen (2007). Fengsel er et laboratorium. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Schaanning, Espen (2007). Skolelaboratoriet. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Schaanning, Espen (2007). Se og Hør uten bilder. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 19(1), s. 112–113.
 • Schaanning, Espen (2007). Når malen er normalen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 19(1), s. 113–114.
 • Schaanning, Espen (2007). Sorte jøder. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 19(1), s. 114–115.
 • Schaanning, Espen (2007). Det ondes teater. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 19(1), s. 116–117.
 • Schaanning, Espen (2007). Universalismens legitimerende kraft. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 159–160.
 • Schaanning, Espen (2007). Helvétius' tyske avtrykk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 160–162.
 • Schaanning, Espen (2007). Tannløst om ondskap. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 162–163.
 • Schaanning, Espen (2007). Skavankenes marked. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 139–141.
 • Schaanning, Espen (2007). Sex og salong. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 132–134.
 • Schaanning, Espen (2007). Kampen om det kommunikative herredømmet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 135–136.
 • Schaanning, Espen (2007). Uretten. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 136–139.
 • Schaanning, Espen (2007). Bør man forske på fanger? Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 121–129.
 • Schaanning, Espen (2007). Sekularisering og vitenskapeliggjøring– to sider av samme sak i modernitetens fremvekst?Noen eksempler fra det strafferettslige feltet.
 • Schaanning, Espen (2007). Den frie fange.
 • Schaanning, Espen (2006). Ondskap. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 18(4).
 • Schaanning, Espen (2006). Jo mere vi er sammen, jo ondere vi blir. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 18(1), s. 110–111.
 • Schaanning, Espen (2006). Grenseoverskridende leger II. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 18(2-3), s. 163–164.
 • Schaanning, Espen (2006). Anarkismens gode drøm – og mareritt. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 18(2-3), s. 172–173.
 • Schaanning, Espen (2006). Fra demonenes verden. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 18(2-3), s. 173–174.
 • Schaanning, Espen (2006). Kierkegaards ondskap. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 18(4), s. 119–120.
 • Schaanning, Espen (2006). På lånt tid. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 18(4), s. 120–121.
 • Schaanning, Espen (2006). Radbrekking av originaltekster. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 18(4), s. 121–122.
 • Schaanning, Espen (2006). Viljesvak, samvittighetsløs eller bare dum? - Norsk kriminologi i mellomkrigstiden.
 • Schaanning, Espen & Hidle, Mie (2005). Menneskedyret. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 17(4).
 • Schaanning, Espen (2005). Talende kropper. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Schaanning, Espen (2005). Fra dødens forgård. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 129–130.
 • Schaanning, Espen (2005). Den skjulte hevnen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 130–131.
 • Schaanning, Espen (2005). Fra fatalismens århundre. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 98–99.
 • Schaanning, Espen (2005). Avvikeren og hans skygge. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 101–102.
 • Schaanning, Espen (2005). Indianer og hvit. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 102–104.
 • Schaanning, Espen (2005). Hevnens etikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 78–81.
 • Schaanning, Espen (2005). The construction of «the criminal» in the late 19th century.
 • Schaanning, Espen (2005). Tukt og test. Botsfengslet som menneskelaboratorium.
 • Schaanning, Espen (2004). Foucault og Nietzsche.
 • Schaanning, Espen (2004). Menneskelaboratorium på universitetet? Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. s.–18.
 • Schaanning, Espen (2004). Tenkedrops. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 16(1), s. 100–101.
 • Schaanning, Espen (2004). Farlig fyll for fall. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 16(1), s. 103–104.
 • Schaanning, Espen (2004). Hevnens kraft. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 16(1), s. 109–110.
 • Schaanning, Espen (2004). Livet som 'spion'. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 16(2/3), s. 136–137.
 • Schaanning, Espen (2004). Historiestykker. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 16(2/3), s. 140–142.
 • Schaanning, Espen (2004). Velkomsttale i anledning ARRs jubileumsseminar. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 5–7.
 • Schaanning, Espen (2004). Kants moral og moralens kant. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 123–125.
 • Schaanning, Espen (2004). Syk eller slem eller kanskje ond?
 • Schaanning, Espen (2003). Solidaritetens grenser. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 15(3/4).
 • Schaanning, Espen (2003). Lovlydighetsmaskinene. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 99–100.
 • Schaanning, Espen (2003). Nietzsches maskerade. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 100–101.
 • Schaanning, Espen (2003). Den fødte forbryter. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Schaanning, Espen (2003). «Skoleinvesteringer». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 103–104.
 • Schaanning, Espen (2003). Maktens språk og språkets makt. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 105–107.
 • Schaanning, Espen (2003). Nietzsche i harnisk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 109–110.
 • Schaanning, Espen (2003). Sivilisert straff. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 110–111.
 • Schaanning, Espen (2003). Fra psyko-vitenskapenes verden. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 12–14.
 • Schaanning, Espen (2003). Medikaliseringen av lovbrudd. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 128–130.
 • Schaanning, Espen (2003). Hvorfor ble Saussure så sur? Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 93–95.
 • Schaanning, Espen (2003). Avvikerviten. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 91–96.
 • Schaanning, Espen (2003). Det utålelige fengslet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 102–105.
 • Schaanning, Espen (2002). «Forbryterverkstedet». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 106–107.
 • Schaanning, Espen (2002). «Folkeopplyser?». Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Schaanning, Espen (2002). «Om å sette galskapen i bås». Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 18–19.
 • Schaanning, Espen (2002). «Talens bruk». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 123–124.
 • Schaanning, Espen (2002). «Vitensmakt». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 121–122.
 • Schaanning, Espen (2002). «Nordmenn blir til». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Schaanning, Espen (2002). «Mannen som møtte Wienerkretsen». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 118–120.
 • Schaanning, Espen (2002). «Hasjhistorie». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Schaanning, Espen (2002). «Langsomt blir landet vårt andres». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 114–115.
 • Schaanning, Espen (2002). «Fra byråkratiets topp». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 111–112.
 • Schaanning, Espen (2002). «Mennesket som vare». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 110–111.
 • Schaanning, Espen (2002). «Sinnets moderne renovasjonshistorie». Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. s. 62–66.
 • Schaanning, Espen (2002). «Straffekåte psykiatere?». Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 1–12.
 • Schaanning, Espen (2002). «På parti med fornuften». Agora. ISSN 0800-7136. s. 207–214.
 • Schaanning, Espen (2002). «Verdens rekorder». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 58–59.
 • Schaanning, Espen (2002). «Da 'vitenskapen' skyllet inn over oss». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 77–79.
 • Schaanning, Espen (2002). «Darwin i vinden». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 84–85.
 • Schaanning, Espen (2002). «Om å gripe fatt i grafitti». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 81–82.
 • Schaanning, Espen (2001). «Lønn og ledelse». Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Schaanning, Espen (2001). «Statsrasisme». Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Schaanning, Espen (2001). «Hagens mann». Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Schaanning, Espen (2001). «Heltedyrkelse til innvortes bruk». Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Schaanning, Espen (2001). «Fengslet: Et enevelde i miniatyr». Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Schaanning, Espen (2001). «Livets lov». Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Schaanning, Espen (2001). «I rettssikkerhetens navn». Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Schaanning, Espen (2001). «Kriminalitetskontroll i moderne samfunn». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 123–124.
 • Schaanning, Espen (2001). «Politisk Arkeologi». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Schaanning, Espen (2001). «Folkesjelsjakt». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 88–90.
 • Schaanning, Espen (2001). «Dødsteknologi». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Schaanning, Espen (2001). «Giertsens vilje til viten». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 71–74.
 • Schaanning, Espen (2001). «Foucaults verksted». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 13(4).
 • Schaanning, Espen (2001). «Hjernens sjel». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 13(4), s. 86–87.
 • Schaanning, Espen (2001). «Tallenes tale». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 13(4), s. 90–91.
 • Schaanning, Espen (2001). «Middelaldersk strafferett». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 13(4).
 • Schaanning, Espen (2001). Skole. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 13(1/2).
 • Schaanning, Espen (2001). «Straff og særreaksjoner i historisk perspektiv». Foko-nytt. 13(3), s. 4–15.
 • Schaanning, Espen (2000). «Den tyske Foucaultboken». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Schaanning, Espen (2000). «Patologiseringen av galskapen». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 89–90.
 • Schaanning, Espen (2000). «Rusliv». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Schaanning, Espen (2000). «Hjemstedets kraft». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 91–92.
 • Schaanning, Espen (2000). «Sundt som fant». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 92–93.
 • Schaanning, Espen (2000). «Intellektuell selvavsløring». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Schaanning, Espen (2000). «Maktsprik». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 93–94.
 • Schaanning, Espen (2000). «Mennesket nedsenket i potensiell tenkning». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 123–124.
 • Schaanning, Espen (2000). «Riss av Ross». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 127–128.
 • Schaanning, Espen (2000). «Idrett og kommers». Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Schaanning, Espen (2000). «Robinson og den frie vilje. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Schaanning, Espen (2000). «Øyfortelling». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Schaanning, Espen (2000). «Innlevende gjenopplivning av Nietzsche». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 87–88.
 • Schaanning, Espen (2000). «Seksualiteten som hoggestabbe». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Schaanning, Espen (2000). «Sjelssikring». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 39–67.
 • Schaanning, Espen (1999). «Glemmebok». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Schaanning, Espen (1999). «Sannhet og løgn i Torgersensaken». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 69–73.
 • Schaanning, Espen (1999). «Normalitetens voktere». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 81–82.
 • Schaanning, Espen (1999). «Kunnskapens kropp». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Schaanning, Espen (1998). «Filosofisk vold». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 125–126.
 • Schaanning, Espen (1998). «Mistankens hermeneutikk». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 91–94.
 • Schaanning, Espen (1998). «Foucault som potet». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 124–125.
 • Schaanning, Espen (1998). «Filosofiliv». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 116–117.
 • Schaanning, Espen (1997). «Sannheten er de sterkes våpen». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 103–106.
 • Schaanning, Espen (1997). «Galskapens filosofi og filosofiens galskap». Agora. ISSN 0800-7136. s. 151–158.
 • Schaanning, Espen (1997). «Kriminalitet som fag». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 84–85.
 • Schaanning, Espen (1997). «Vi må ikke sove». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 123–125.
 • Schaanning, Espen (1997). «Bruddene med fortiden». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 113–114.
 • Schaanning, Espen (1997). «Foucaults stemme». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 112–113.
 • Schaanning, Espen (1997). «De vitenskapelige praksisers filosofi». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 135–136.
 • Schaanning, Espen (1997). «De ustyrlige barna». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 134–135.
 • Schaanning, Espen (1997). «Var det noen som lo?». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 132–133.
 • Schaanning, Espen (1997). «Sønner av Skien». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 88–90.
 • Schaanning, Espen (1997). «Har vi aldri vært moderne?». Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Schaanning, Espen (1997). Straff. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Schaanning, Espen (1996). «Krigen som ikke kan vinnes». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 79–80.
 • Schaanning, Espen (1996). «Leksikalsk om straff». Kritisk juss. ISSN 0804-7375. s. 308–311.
 • Schaanning, Espen (1996). «Modernitetens kjens-gjerninger». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 82–83.
 • Schaanning, Espen (1996). «Den nakne sannhet om sunnhet». Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 84–87.
 • Schaanning, Espen (1996). «Mennesket som kom - og forsvant». Bokspeilet.
 • Schaanning, Espen (1996). Hvorfor jeg er imot ytringsfrihet. I Laugerud, Henning; Korslund, Kjetil & Emberland, Terje (Red.), Biblioteca Obscura. Festskrift til Torstein Arisholm på 30-årsdagen. Ariadne forlag. ISSN 82-90477-37-6. s. 24–27.
 • Schaanning, Espen (2000). Fortiden i våre hender - Foucault som vitenshåndtør.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 1. sep. 2022 15:03