Espen Schaanning

Image of Espen Schaanning
Norwegian version of this page
Mobile phone +47 95943656
Room GM 604
Username
Visiting address Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

For more information, please see my Norwegian page.

Tags: History of ideas, Punishment, French Enlightenment, The Scout Movement, School history, Pacifism

Publications

 • Schaanning, Espen (2022). Meritokratiets historiske betydning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 34(1), p. 131–143.
 • Schaanning, Espen (2022). Krigen mot krigen. Folkereisning mot krig som opprørsbevegelse. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 34(1), p. 69–89.
 • Schaanning, Espen (2021). På det gamle systemets premisser. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(3-4), p. 192–202.
 • Schaanning, Espen (2021). Om å verdsette elever. Forskjellstenkning i norsk skolepolitikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(3-4), p. 31–51.
 • Schaanning, Espen (2021). Den instrumentelle fornuftens inntog i barnehagen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(1), p. 106–119.
 • Schaanning, Espen (2020). Den offervillige fredssoldaten. Om å sublimere militære følelser. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 32(4), p. 91–114.
 • Schaanning, Espen (2020). Pedagogikkens begrensninger. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 32(3), p. 129–142.
 • Schaanning, Espen (2020). Ekskluderende individualisme. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 32(1–2), p. 176–191.
 • Schaanning, Espen (2020). Om å se og bli sett. Speideruniformens semiotikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 32(1–2), p. 89–109.
 • Schaanning, Espen (2019). Hamsterjulet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 31(3), p. 136–151.
 • Schaanning, Espen (2018). Speiderhumor. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 30(2).
 • Schaanning, Espen (2018). Måling og mestring. Matematikkopplæring i barnehagen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 30(1), p. 75–93.
 • Schaanning, Espen (2017). Prestasjonsskolen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 29(3–4), p. 157–171.
 • Schaanning, Espen (2016). Den nye barnehageforståelsen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(2), p. 103–113.
 • Schaanning, Espen (2015). Militær oppdragelse. Da speiderbevegelsen kom til Norge. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 14(2), p. 26–41. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Schaanning, Espen (2022). En annerledes skole er mulig. Nye intervensjoner i skolefeltet. Kolofon. ISBN 978-82-300-2394-5. 477 p.
 • Schaanning, Espen & Aagre, Willy (2022). Skolens mening. Femti år etter Nils Christies Hvis skolen ikke fantes. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-05541-1. 200 p.
 • Schaanning, Espen (2019). Farvel til skolen. John Holt og skolekritikken på 1960- og 70-tallet. Scandinavian Academic Press. ISBN 978-82-304-0223-8. 499 p.
 • Schaanning, Espen (2019). Modernitetens oppløsning. Sentrale skikkelser i etterkrigstidens idéhistorie. Scandinavian Academic Press. ISBN 978-82-304-0232-0. 325 p.
 • Schaanning, Espen (2018). Til alle barns beste? Intervensjoner i skolefeltet. Kolofon forlag. ISBN 978-82-300-1779-1. 302 p.
 • Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (2017). Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202565282. 301 p.

View all works in Cristin

 • Schaanning, Espen (2022). Oslo-skolen i praksis. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 34(1), p. 144–151.
 • Schaanning, Espen & Thomas, Brodahl (2022). Opprør. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 34(1).
 • Schaanning, Espen; Aagre, Willy; Cone, Lucas & Wiewiura, Joachim S. (2022). En skolekritikk for vår tid. Klassekampen. ISSN 0805-3839. p. 12–13.
 • Schaanning, Espen; Aagre, Willy; Cone, Lucas & Wiewiura, Joachim S. (2022). Nils Christies skolekritik har aldrig været mere aktuel. Folkeskolen (København). ISSN 0015-5837.
 • Schaanning, Espen (2022). Kanskje? Historien om en blå prikk. In Schaanning, Espen & Aagre, Willy (Ed.), Skolens mening. Femti år etter Nils Christies Hvis skolen ikke fantes. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-05541-1. p. 154–166.
 • Schaanning, Espen & Aagre, Willy (2022). Innledning. In Schaanning, Espen & Aagre, Willy (Ed.), Skolens mening. Femti år etter Nils Christies Hvis skolen ikke fantes. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-05541-1. p. 13–26.
 • Schaanning, Espen & Aagre, Willy (2022). Forord. In Schaanning, Espen & Aagre, Willy (Ed.), Skolens mening. Femti år etter Nils Christies Hvis skolen ikke fantes. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-05541-1. p. 11–12.
 • Schaanning, Espen (2021). Meritokrati og verdighet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(3-4), p. 209–215.
 • Schaanning, Espen (2021). Fengslets fallitt. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(3-4), p. 204–209.
 • Schaanning, Espen (2021). Fengselssmerter. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. p. 108–119.
 • Schaanning, Espen (2021). Læreren som eksistensvekker. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(2), p. 154–157.
 • Schaanning, Espen (2021). Livsmetringspress. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(2), p. 146–151.
 • Schaanning, Espen (2021). Den konkurransedrevne skolen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(2), p. 141–145.
 • Schaanning, Espen (2021). Den vanskelige volden. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(2), p. 136–140.
 • Schaanning, Espen (2021). Meritokrati i skolen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(2), p. 129–135.
 • Schaanning, Espen (2021). Den politiske kampen om skolen. blogg.forskning.no.
 • Schaanning, Espen (2021). Leksen en lek? Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(1), p. 131–135.
 • Schaanning, Espen (2021). Utsatte innsatte. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(1), p. 126–131.
 • Schaanning, Espen (2021). Pedagogikkens tilsynelatende paradoks. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(1), p. 120–126.
 • Schaanning, Espen (2020). Fredsbestrebelser. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 32(4), p. 137–144.
 • Schaanning, Espen (2020). En annen verden er mulig. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 61(4), p. 410–413.
 • Schaanning, Espen (2020). 130 år med skole – på tide å tenke nytt?
 • Schaanning, Espen (2020). Norges speiderforbund. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Schaanning, Espen (2020). Norges KFUK-KFUM-speidere. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Schaanning, Espen (2020). Robert Baden-Powell. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Schaanning, Espen (2020). Speiderbevegelsen. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Schaanning, Espen (2020). Pasifistisk tenkning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 32(1–2), p. 204–207.
 • Schaanning, Espen (2020). Skoleerfaringer. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 32(1–2), p. 197–201.
 • Schaanning, Espen (2020). Skoleløse liv. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 32(1–2), p. 194–197.
 • Schaanning, Espen (2019). Foucault-filologi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 31(3), p. 156–157.
 • Schaanning, Espen (2019). Pasifismer. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 31(4), p. 109–111.
 • Schaanning, Espen (2019). Profittmakerne. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 31(4), p. 104–107.
 • Schaanning, Espen (2019). Arr 30 år – et tilbakeblikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 31(4), p. 3–7.
 • Schaanning, Espen (2019). Bør barn undervises hjemme? Skolekritikk, John Holt og hjemmeundervisning.
 • Schaanning, Espen (2019). Farvel til skolen.
 • Schaanning, Espen (2019). Velkommen til dagfengselet. Klassekampen. ISSN 0805-3839. p. 14–15.
 • Schaanning, Espen (2019). Arr 30 år. Fra Arrs forunderlige historie.
 • Schaanning, Espen (2019). Om idéhistoriefagets nytte.
 • Schaanning, Espen (2019). Skolen – et inkluderende fellesskap?
 • Schaanning, Espen (2019). Oppdragende natur. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 31(1–2), p. 170–175.
 • Schaanning, Espen (2019). Prestasjonspressets pris. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 31(1–2), p. 160–166.
 • Schaanning, Espen (2018). Til skolen for å siles ut. Klassekampen. ISSN 0805-3839. p. 12–13.
 • Schaanning, Espen (2018). Om å snakke sant. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 30(2), p. 122–131.
 • Schaanning, Espen (2018). Prestasjonsskolens ofre. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 30(2), p. 132–138.
 • Schaanning, Espen (2018). Til alle barns beste? Den nordiske modellen under press.
 • Schaanning, Espen (2018). Makt og kunnskap. Noen poenger hos Foucault illustrert ved skolen som kunnskapsproduksjonsapparat.
 • Schaanning, Espen (2018). Er dagens skole til alle barns beste?
 • Schaanning, Espen (2018). Lek og lær. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. p. 54–55.
 • Schaanning, Espen (2018). MIO, min MIO. Klassekampen. ISSN 0805-3839. p. 14–15.
 • Schaanning, Espen (2018). Virkelighetens fengsel. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 30(1), p. 99–103.
 • Schaanning, Espen (2018). Oppdragelse. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 30(1).
 • Schaanning, Espen; Bekeng-Flemmen, Haakon; Britt Medalen, Nilsen & Rogne, Erlend (2017). Russland. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 29(3–4).
 • Schaanning, Espen (2017). Forsøket som løp ut i sanden. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 29(3–4), p. 198–200.
 • Schaanning, Espen (2017). Skolens grep om barna. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 29(3–4), p. 178–187.
 • Schaanning, Espen (2017). Om å bruke Foucault: Fire metodestrategier. In Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (Ed.), Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202565282. p. 87–100.
 • Schaanning, Espen (2017). Heldagsskolens pris. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 29(2), p. 128–135.
 • Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (2017). Grep om fortiden. In Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (Ed.), Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202565282. p. 11–13.
 • Schaanning, Espen (2017). Ånden som rår. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 29(1), p. 95–103.
 • Schaanning, Espen (2017). Skolen og humaniora. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 29(1), p. 87–94.
 • Schaanning, Espen (2016). Meninger om meningen med livet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(3–4), p. 166–167.
 • Schaanning, Espen (2016). Intellektuelle rebeller. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(3–4), p. 164–166.
 • Schaanning, Espen (2016). Med skylapper på. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(3–4), p. 151–157.
 • Schaanning, Espen (2016). Dagens skoletenkning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(3–4), p. 144–150.
 • Schaanning, Espen (2016). Meningen med livet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(3–4).
 • Schaanning, Espen (2016). Den store skolifiseringen. Klassekampen. ISSN 0805-3839. p. 14–15.
 • Schaanning, Espen (2016). Statens redning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(2), p. 125–127.
 • Schaanning, Espen (2016). Skolerefleksjoner. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(2), p. 123–124.
 • Schaanning, Espen (2016). Matematikk til hverdags. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(2), p. 121–123.
 • Schaanning, Espen (2016). Tenkning om tenkning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(2), p. 119–121.
 • Schaanning, Espen (2016). Fra månesyke til psykose. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(2), p. 116–119.
 • Schaanning, Espen (2016). Skolens mål og mening. Molo idehistorisk studenttidsskrift. p. 30–43.
 • Schaanning, Espen (2016). Tøyelige prinsipper. Tilsvar til Linda Gröning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(1), p. 88–91.
 • Schaanning, Espen (2016). Matematikk, religion og politikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(1), p. 120–123.
 • Schaanning, Espen (2016). Krig og filosofi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(1), p. 118–120.
 • Schaanning, Espen (2016). Talltanker. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(1), p. 114–117.
 • Schaanning, Espen (2016). Giskes skolefilosofi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(1), p. 103–113.
 • Schaanning, Espen (2016). Skolematte til besvær. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Schaanning, Espen (2016). Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen.
 • Schaanning, Espen (2015). Dommere til doms. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 27(4), p. 125–127.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:55 PM - Last modified Aug. 12, 2019 10:59 AM