Ingrid Margareta Markussen

Bilde av Ingrid Margareta Markussen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo
Emneord: Idehistorie

Publikasjoner

 • Markussen, Ingrid Margareta (2020). Læreruddannelse og lærerkulturer i slutningen af 1700-tallet- med eksempler fra Brahetrolleborg og Kiel. Uddannelseshistorie : årbog fra Selskabet for Dansk Skolehistorie. ISSN 0107-1661. 54, s. 18 –43.
 • Markussen, Ingrid Margareta (2018). Straf og belønning i Johan Ludvig Reventlows skolereform på Brahetrolleborg 1783. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 30(1), s. 39–55. doi: 10.1017/9781787440777.010.
 • Markussen, Ingrid Margareta (2018). The Household Code: Protestant Upbringing in Denmark–Norway from the Reformation to the Enlightenment. I Aasgaard, Reidar; Bunge, Marcia J. & Roos, Merethe (Red.), Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking. Routledge. ISSN 9781138294226.
 • Markussen, Ingrid Margareta (2017). Skole og undervisning som del af den evangelisk-lutherske opdragelse i 1700-tallet. I Gregersen, Niels Henrik & Bach-Nielsen, Carsten (Red.), Reformationen i dansk kirke og kultur. Syddansk Universitetsforlag. ISSN 978 87 408 3083 5. s. 351–370.
 • Markussen, Ingrid Margareta (2017). Oplysning og nyttige kundskaber. I Korsgaard, Ove; Kristensen, Jan-Erik & Jensen, Hans Sigaard (Red.), Pædagogikkens idehistorie. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 978 87 7934 706 9.
 • Markussen, Ingrid Margareta (2014). Brahetrolleborg som eksponent for det moderne, i Skoleanordningerne af 1814. Uddannelseshistorie. ISSN 0900-226X.
 • Markussen, Ingrid Margareta (2013). Ny nordisk skole - og Norge. I Balle, Thorstein; Haue, Harry & Schelde, Michael (Red.), Nordisk pædagogisk tradition - mellem Grundtvig og Ny Nordisk Skole. Syddansk Universitetsforlag. ISSN 978-87-7938-101-8. s. 45–54.
 • Markussen, Ingrid Margareta (2013). Hustavlen og Aristoteles. En disciplinerende affære. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Engebretsen, Eivind; Johnsen, Berit Helene; Kirkebæk, Birgit & Markussen, Ingrid (2010). En Norvège, les discours des droits et du contrôle dans une culture du bien-être (I Norge: Rettighet- og kontrolldiskurser i velferdsstaten). I Gardou, Charles (Red.), Le handicap au risque des cultures. Editions ERES. ISSN 978-2-7492-1310-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Markussen, Ingrid (2005). Den protestantiske etik og velfærdsstatens ånd- eller myten om den gode stat. I Markussen, Ingrid & Telste, Kari (Red.), Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet. Novus Forlag. ISSN 8270994073. s. 180–206.
 • Markussen, Ingrid (2005). forord. I Markussen, Ingrid & Telste, Kari (Red.), Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet. Novus Forlag. ISSN 8270994073. s. 5–6.
 • Markussen, Ingrid (2005). Læreruddannelsens første tid - 1791 til ca. 1830, - for at blive en god lærer. Seminarier i to århundreder. Syddansk Universitetsforlag. ISSN 87-7838-929-1. s. 17–130.
 • Markussen, Ingrid (2004). Tilbage til paradis? Syndefaldsmyten og dens betydning for synet på opdragelse, børn og handicap. Handicaphistorisk tidsskrift. ISSN 1399-4786. 11(1), s. 21–32.
 • Markussen, Ingrid (2004). På sporet af ideer. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Markussen, Ingrid (2003). Dannelsessyn og drivkræfter bag enhedsskolens fremvækst, Dannelsens forvandlinger. Pax Forlag. ISSN 82-530-2549-1.
 • Markussen, Ingrid (2001). Friedrich Eberhard von Rochows Einfluss in Dänemark. I Schmitt, Hanno & Tosch, Frank (Red.), Vernunft fürs Volk. Friedrich Eberhard von Rochow 1734-1805 im Aufbruch Preussens. Henschel Verlag, Preussen. ISSN 3-89487-394-9. s. 221–230.
 • Markussen, Ingrid (2001). Fra Pontoppidan til McDonald? Barndom og skole ud fra et akkulturationsperspektiv. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 12.årgang(1-2), s. 3–12.
 • Markussen, Ingrid (1999). Handikapp och äktenskap i Norden. I Melby, Kari; Pylkkänen, Anu & Rosenbeck, Bente (Red.), Ægteskab i NOrden fra Saxo til i dag. Nordisk ministerråd. ISSN 92-893-0339-5. s. 179–189.
 • Markussen, Ingrid (1999). Begær og selvkontrol -elementer i 1700-tallets kundskabsteori og pædagogik. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 45–55.
 • Markussen, Ingrid (1998). "For børn, der ikke kan følge den almindelige undervisning". Noget om de to første årtier af specialundervisningens 50-årige historie. I Wass, Ingrid (Red.), En specialpædagogisk verden. Festskrift til Birgit Kirkebæk. Dansk psykologisk Forlag. s. 120–129.
 • Markussen, Ingrid (1997). Skoleprotokollen fortæller, Det store i det små. Lokalhistorisk Afdeling, København, Odense Universitetsforlag, Campusvej 55, 5230 Odense M.. ISSN 87-88510-04-2. s. 327–347.
 • Markussen, Ingrid (1997). Den nordiske skolemodel. I Tveit, Knut (Red.), Streiftog i historisk og komparativ pedagogikk. Artikkelsamling utgitt i forbindelse med Torstein Harbos 70-årsdag. Pedagogisk forskningsinstitutt. UiO.
 • Markussen, Ingrid (1997). Handikapp och äktenskapspolitik i NOrden. Handicap og samfund. ISSN 0907-8738. 1.
 • Markussen, Ingrid (1996). "En fornumstig Quinde. " Mandens opdragelse af kvinden. I Hjort, Karen; Ilsøe, Grethe & Kragelund, Minna (Red.), Bur. ARKI.Varia. ISSN 87-89409-07-8.
 • Markussen, Ingrid (1988). Danning i kristen tro og pædagogik - nogle linjer fra antikken til vår tid. I Hustad, Rolf Oddbjørn (Red.), "Å ta bolig i seg selv". Perspektiver på danning. NLA-Forlaget. ISSN 82-7468-065-0. s. 8–26.

Se alle arbeider i Cristin

 • Markussen, Ingrid Margareta (2019). Sagens sande Beskaffenhed". Ludvig Reventlows skolereform på Brahetrolleborg 1783-1801, set i lyset af en forældreklage. Syddansk Universitetsforlag. ISBN 9788740832181. 447 s.
 • Kristeva, Julia; Johnsen, Berit Helene; Engebretsen, Eivind & Markussen, Ingrid (2008). Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemning. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-24928-1. 106 s.
 • Markussen, Ingrid; Braad, Karen B.; Larsen, Christian; Nørr, Erik & Skovgaard-Petersen, Vagn (2005). - for at blive en god lærer. Seminarier i to århundreder. Syddansk Universitetsforlag. ISBN 87-7838-929-1. 449 s.
 • Markussen, Ingrid & Telste, Kari (2005). Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet. Novus Forlag. ISBN 9788270994076. 227 s.
 • Markussen, Ingrid & Telste, Kari (2005). Den gode oppveksten. Novus Forlag. 180 s.
 • Markussen, Ingrid & Telste, Kari (2005). Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet. Novus Forlag. ISBN 8270994073. 227 s.
 • Markussen, Ingrid (2004). The role of schools and education from the 16th to the end of the 18th century. Walther De Gruyter GMBH & Co. 10 s.
 • Markussen, Ingrid (2004). En dansk læreruddannelse etableres. Universitetsforlaget i Odense. 110 s.
 • Markussen, Ingrid (2003). Lærerens verden. Gyldendal Uddannelse. ISBN 87-00-47588-2. 460 s.
 • Markussen, Ingrid (2003). "Å bli det du er". Oppvekst - Identitet - Kontekst. IKS. 147 s.
 • Markussen, Ingrid (2003). IKS - Grundtvig og det humboldske universitetsideal. IKS. 10 s.
 • Markussen, Ingrid (2003). IKS - Grundtvig og det humboldtske universitetsideal. IKS. 10 s.
 • Krogseth, Otto & Markussen, Ingrid (2003). "Identitet i en pluralistisk kultur." Berlinrapporten(Nettutgave 2003-IKS). IKS. 24 s.
 • Markussen, Ingrid (2003). Dannelsessyn og drivkræfter bag enhedsskolens fremvækst. Rune Slagstad, Ove Korsgaard, Lars Løvlie. ISBN 82-530-2549-1. 27 s.
 • Markussen, Ingrid (1995). "Til Skaberens Ære, Statens Tjeneste og Vor Egen Nytte". Pietistiske og kameralistiske ideer bag fremvæksten af en offentlig skole i landdistrikterne i 1700-tallet. Odense Universitetsforlag. ISBN 87-7838-097-9. 1. 340 s.
 • Markussen, Ingrid (1988). Visdommens lænker. Landbohistorisk Selskab. ISBN 87-7526-086-7. 377 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Markussen, Ingrid Margareta (2019). Pades forsvarsskrift. Skoleholder Johannes Pades forsvarsskrift den 19. maj. 1796. Gærup Skolemuseum. Fåborg. ISBN: 978-87-971273-0-8.
 • Markussen, Ingrid Margareta (2017). N. F. Grundtvig og den lutherske hustavle. I Korsgaard, Ove & Schelde, Michael (Red.), På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther. Eksistensen Akademisk. ISSN 978-87-410-0192-0. s. 81–114.
 • Markussen, Ingrid Margareta (2017). Johan Ludvig Reventlow’s Masterplan at the Brahetrolleborg Estate: Cameralism in Denmark in the 1780s and 1790s. I Seppel, Marten & Tribe, Keith (Red.), Cameralism in Practice. State Administration and Economy in Early Modern Europe.. The Boydell Press. ISSN 978-1-78327-228-0. s. 203–220.
 • Johnsen, Berit Helene; Engebretsen, Eivind & Markussen, Ingrid (2008). Livet bøyes i flertall - Introduksjon til "Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemning", Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemning. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-24928-1. s. 5–40.
 • Markussen, Ingrid (2007). Early history of Philanthropism (1715-1771). Constitution terms, area of practice and effect of educational reform programs in the period of enlightenment. Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education. ISSN 0030-9230. 43.
 • Markussen, Ingrid (2005). Oppositionsindlæg ved Ph.D.afhandling. Susanne Viborg:Uddannelse og social samhørighed. Udviklingen af enhedsskoler i Skandinavien, Tyskland og England. En komparativ analyse.
 • Markussen, Ingrid (2004). Oppositionsindlæg ved Ph.D.afhandling, Juliane Engelhardt: De patriotiske selskaber i den danske helstat 1769-1814. Borgerskab, foreningssociologi og statstænkning.
 • Markussen, Ingrid (2004). Kultur for læring. En analyse af tekst og begreber brugt i Stortingsmelding 30.
 • Markussen, Ingrid (2002). The role of School and Education from the 16th to the 18th Century. I Bandle, Oskar; Braunmüller, Kurt; Jahr, Ernst Håkon; Karker, Allan; Naumann, Hans-Peter; Telemann, Ulf; Elmevik, Lennart & Widmark, Gun (Red.), The Nordic Languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 1. Mouton de Gruyter, Berlin. ISSN 3-11-014876-5.
 • Markussen, Ingrid (2002). Kultur og opdragelse fra reformationstid og oplysningstid i Norge og Danmark. [Radio]. Institutt for kulturstudier : Institutt for kulturstudier.
 • Markussen, Ingrid (2002). Lærerens verden. [Radio]. København : Gyldendals forlag.
 • Markussen, Ingrid (2002). Familien i idehistorisk perspektiv.
 • Markussen, Ingrid (2002). Opdragelse til demokrati efter 1945 - i Danmark.
 • Markussen, Ingrid (2002). Petter Dass hustavle som tekst.
 • Markussen, Ingrid (2002). Familien - kilde til selvrealisering eller samfundets lim?
 • Markussen, Ingrid (1999). Oppositionsindlæg ved dr.scient.afhandling, Institutt for specialpedagogikk UiO,vedr. Solveig Magnus Reindal: "Disability, personal autonomy and the subject - a dilemma in special needs education?". [Radio]. Institutt for specialpedagogikk, UiO : Det utdanningsvitenskapelig fakultet, UiO.
 • Markussen, Ingrid (1999). Oppositionsindlæg ved fil.dr.afhandling, Ingrid Olsson, Linköping Universitet: "Att vara lytt i Linköping på 1800-talet". [Radio]. Universitetet i Linköping, Sverige : Tema Hälsa och samhälle, Universitetet i Linköping.
 • Markussen, Ingrid (1999). Oppositionsindlæg ved dr.scient.afhandling: Berit H. Johnsen:"Et historisk perspektiv på ideene om en skole for alle. Rekonstruksjon av sentrale tanker og tradisjoner med basis i Erik Pontoppidans og Ole Vigs pedagogiske tekster". [Radio]. Institutt for specialpedagogikk, UiO : Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO.
 • Markussen, Ingrid & Kirkebæk, Birgit (1999). Ugekursus med foredrag under titelen: Handicap, uddannelse og samfund- historiske og idehistoriske perspektiver på dagens specialundervisning. [Radio]. Danmarks Lærerhøjskole, København : Institut for psykologi og specialpædagogik.
 • Markussen, Ingrid (1999). Humanistiske perspektiver på NFRs velfærdsprogram. [Radio]. Norges Forskningsråd, Stensberggata 26, St. Hanshaugen : Norges forskningsråd.
 • Markussen, Ingrid (1999). Oppositionsindlæg ved dr.philos.afhandling: Dagrun Skjelbred:..."de umistelige Bøger". En studie av den tidlige norske abc-tradisjonen. [Radio]. UiO : Hf-fakultetet.
 • Markussen, Ingrid (1999). Siraks visdomsord og Siraks betydning for undervisning og opdragelse i Danmark-Norge i 1700-tallet. [Radio]. UiO : HF-forskningsdagene.
 • Markussen, Ingrid (1998). Kundskabens træ.
 • Kirkebæk, Birgit & Markussen, Ingrid (1997). Diskurs, diagnose og konstruktion. Foucaltinspireret handicaphistorisk forskning i Norden. Canter for handicaphistorisk Forskning,Danmark lærerhøjskole, København.
 • Kirkebæk, Birgit & Markussen, Ingrid (1997). Diskurs, diagnose og konstruktion. Center for Handicaphistorisk Forskning, Danmarks Lærerhøjskole. ISSN 87-7777-068-4.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:55 - Sist endret 16. okt. 2017 09:59