Ingrid Margareta Markussen

Bilde av Ingrid Margareta Markussen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Idéhistorie
Emneord: Idehistorie

Publikasjoner

 • Markussen, Ingrid Margareta (2018). Straf og belønning i Johan Ludvig Reventlows skolereform på Brahetrolleborg 1783. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  30(1), s 39- 55 . doi: 10.1017/9781787440777.010
 • Markussen, Ingrid Margareta (2018). The Household Code: Protestant Upbringing in Denmark–Norway from the Reformation to the Enlightenment, In Reidar Aasgaard; Marcia J. Bunge & Merethe Roos (ed.),  Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking.  Routledge.  ISBN 9781138294226.  3.
 • Markussen, Ingrid Margareta (2017). Oplysning og nyttige kundskaber, I: Ove Korsgaard; Jan-Erik Kristensen & Hans Sigaard Jensen (red.),  Pædagogikkens idehistorie.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 978 87 7934 706 9.  3.
 • Markussen, Ingrid Margareta (2017). Skole og undervisning som del af den evangelisk-lutherske opdragelse i 1700-tallet, I: Niels Henrik Gregersen & Carsten Bach-Nielsen (red.),  Reformationen i dansk kirke og kultur.  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 978 87 408 3083 5.  bd 2.  s 351 - 370
 • Markussen, Ingrid Margareta (2014). Brahetrolleborg som eksponent for det moderne, i Skoleanordningerne af 1814. Uddannelseshistorie.  ISSN 0900-226X.
 • Markussen, Ingrid Margareta (2013). Hustavlen og Aristoteles. En disciplinerende affære. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.
 • Markussen, Ingrid Margareta (2013). Ny nordisk skole - og Norge, I: Thorstein Balle; Harry Haue & Michael Schelde (red.),  Nordisk pædagogisk tradition - mellem Grundtvig og Ny Nordisk Skole.  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 978-87-7938-101-8.  -.  s 45 - 54
 • Engebretsen, Eivind; Johnsen, Berit Helene; Kirkebæk, Birgit & Markussen, Ingrid (2010). En Norvège, les discours des droits et du contrôle dans une culture du bien-être (I Norge: Rettighet- og kontrolldiskurser i velferdsstaten), I: Charles Gardou (red.),  Le handicap au risque des cultures.  Editions ERES.  ISBN 978-2-7492-1310-1.  kapittel. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Markussen, Ingrid (2005). Den protestantiske etik og velfærdsstatens ånd- eller myten om den gode stat, I: Ingrid Markussen & Kari Telste (red.),  Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet.  Novus Forlag.  ISBN 8270994073.  kapitel.  s 180 - 206
 • Markussen, Ingrid (2005). Læreruddannelsens første tid - 1791 til ca. 1830, I:  - for at blive en god lærer. Seminarier i to århundreder.  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 87-7838-929-1.  Del 1..  s 17 - 130
 • Markussen, Ingrid (2005). forord, I: Ingrid Markussen & Kari Telste (red.),  Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet.  Novus Forlag.  ISBN 8270994073.  forord.  s 5 - 6
 • Markussen, Ingrid (2004). På sporet af ideer. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.
 • Markussen, Ingrid (2004). Tilbage til paradis? Syndefaldsmyten og dens betydning for synet på opdragelse, børn og handicap. Handicaphistorisk tidsskrift.  ISSN 1399-4786.  11(1), s 21- 32
 • Markussen, Ingrid (2003). Dannelsessyn og drivkræfter bag enhedsskolens fremvækst, I:  Dannelsens forvandlinger.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2549-1. Vis sammendrag
 • Markussen, Ingrid (2001). Fra Pontoppidan til McDonald? Barndom og skole ud fra et akkulturationsperspektiv. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  12.årgang(1-2), s 3- 12 Vis sammendrag
 • Markussen, Ingrid (2001). Friedrich Eberhard von Rochows Einfluss in Dänemark, I: Hanno Schmitt & Frank Tosch (red.),  Vernunft fürs Volk. Friedrich Eberhard von Rochow 1734-1805 im Aufbruch Preussens.  Henschel Verlag, Preussen.  ISBN 3-89487-394-9.  s 221 - 230 Vis sammendrag
 • Markussen, Ingrid (1999). Begær og selvkontrol -elementer i 1700-tallets kundskabsteori og pædagogik. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  s 45- 55 Vis sammendrag
 • Markussen, Ingrid (1999). Handikapp och äktenskap i Norden, I: Kari Melby; Anu Pylkkänen & Bente Rosenbeck (red.),  Ægteskab i NOrden fra Saxo til i dag.  Nordisk ministerråd.  ISBN 92-893-0339-5.  s 179 - 189 Vis sammendrag
 • Markussen, Ingrid (1998). "For børn, der ikke kan følge den almindelige undervisning". Noget om de to første årtier af specialundervisningens 50-årige historie, I: Ingrid Wass (red.),  En specialpædagogisk verden. Festskrift til Birgit Kirkebæk.  Dansk psykologisk Forlag.  s 120 - 129 Vis sammendrag
 • Markussen, Ingrid (1997). Den nordiske skolemodel, I: Knut Tveit (red.),  Streiftog i historisk og komparativ pedagogikk. Artikkelsamling utgitt i forbindelse med Torstein Harbos 70-årsdag.  Pedagogisk forskningsinstitutt. UiO. Vis sammendrag
 • Markussen, Ingrid (1997). Handikapp och äktenskapspolitik i NOrden. Handicap og samfund.  ISSN 0907-8738.  1 Vis sammendrag
 • Markussen, Ingrid (1997). Skoleprotokollen fortæller, I:  Det store i det små.  Lokalhistorisk Afdeling, København, Odense Universitetsforlag, Campusvej 55, 5230 Odense M..  ISBN 87-88510-04-2.  s 327 - 347 Vis sammendrag
 • Markussen, Ingrid (1996). "En fornumstig Quinde. " Mandens opdragelse af kvinden, I: Karen Hjort; Grethe Ilsøe & Minna Kragelund (red.),  Bur.  ARKI.Varia.  ISBN 87-89409-07-8. Vis sammendrag
 • Markussen, Ingrid (1988). Danning i kristen tro og pædagogik - nogle linjer fra antikken til vår tid, I: Rolf Oddbjørn Hustad (red.),  "Å ta bolig i seg selv". Perspektiver på danning.  NLA-Forlaget.  ISBN 82-7468-065-0.  s 8 - 26 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Markussen, Ingrid Margareta (2019). Sagens sande Beskaffenhed". Ludvig Reventlows skolereform på Brahetrolleborg 1783-1801, set i lyset af en forældreklage.. Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 9788740832181.  447 s.
 • Kristeva, Julia; Johnsen, Berit Helene; Engebretsen, Eivind & Markussen, Ingrid (2008). Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemning. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-24928-1.  106 s.
 • Markussen, Ingrid; Braad, Karen B.; Larsen, Christian; Nørr, Erik & Skovgaard-Petersen, Vagn (2005). - for at blive en god lærer. Seminarier i to århundreder. Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 87-7838-929-1.  449 s.
 • Markussen, Ingrid & Telste, Kari (red.) (2005). Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet. Novus Forlag.  ISBN 8270994073.  227 s.
 • Markussen, Ingrid & Telste, Kari (2005). Den gode oppveksten. Novus Forlag.  180 s.
 • Markussen, Ingrid & Telste, Kari (red.) (2005). Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet. Novus Forlag.  ISBN 9788270994076.  227 s.
 • Markussen, Ingrid (2004). En dansk læreruddannelse etableres. Universitetsforlaget i Odense.  110 s. Vis sammendrag
 • Markussen, Ingrid (2004). The role of schools and education from the 16th to the end of the 18th century. Walther De Gruyter GMBH & Co.  10 s. Vis sammendrag
 • Krogseth, Otto & Markussen, Ingrid (red.) (2003). "Identitet i en pluralistisk kultur." Berlinrapporten(Nettutgave 2003-IKS). IKS.  24 s.
 • Markussen, Ingrid (2003). Dannelsessyn og drivkræfter bag enhedsskolens fremvækst. Rune Slagstad, Ove Korsgaard, Lars Løvlie.  ISBN 82-530-2549-1.  27 s. Vis sammendrag
 • Markussen, Ingrid (2003). IKS - Grundtvig og det humboldske universitetsideal. IKS.  10 s.
 • Markussen, Ingrid (2003). IKS - Grundtvig og det humboldtske universitetsideal. IKS.  10 s. Vis sammendrag
 • Markussen, Ingrid (red.) (2003). Lærerens verden. Gyldendal Uddannelse.  ISBN 87-00-47588-2.  460 s. Vis sammendrag
 • Markussen, Ingrid (red.) (2003). "Å bli det du er". Oppvekst - Identitet - Kontekst. IKS.  147 s. Vis sammendrag
 • Markussen, Ingrid (1995). "Til Skaberens Ære, Statens Tjeneste og Vor Egen Nytte". Pietistiske og kameralistiske ideer bag fremvæksten af en offentlig skole i landdistrikterne i 1700-tallet. Odense Universitetsforlag.  ISBN 87-7838-097-9.  340 s. Vis sammendrag
 • Markussen, Ingrid (1988). Visdommens lænker. Landbohistorisk Selskab.  ISBN 87-7526-086-7.  377 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Markussen, Ingrid Margareta (2017). Johan Ludvig Reventlow’s Masterplan at the Brahetrolleborg Estate: Cameralism in Denmark in the 1780s and 1790s, In Marten Seppel & Keith Tribe (ed.),  Cameralism in Practice. State Administration and Economy in Early Modern Europe..  The Boydell Press.  ISBN 978-1-78327-228-0.  Chapter.  s 203 - 220
 • Markussen, Ingrid Margareta (2017). N. F. Grundtvig og den lutherske hustavle, I: Ove Korsgaard & Michael Schelde (red.),  På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther.  Eksistensen Akademisk.  ISBN 978-87-410-0192-0.  -.  s 81 - 114
 • Johnsen, Berit Helene; Engebretsen, Eivind & Markussen, Ingrid (2008). Livet bøyes i flertall - Introduksjon til "Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemning", I:  Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemning.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-24928-1.  Introduksjon.  s 5 - 40
 • Markussen, Ingrid (2007). Early history of Philanthropism (1715-1771). Constitution terms, area of practice and effect of educational reform programs in the period of enlightenment. Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education.  ISSN 0030-9230.  43
 • Markussen, Ingrid (2005). Oppositionsindlæg ved Ph.D.afhandling. Susanne Viborg:Uddannelse og social samhørighed. Udviklingen af enhedsskoler i Skandinavien, Tyskland og England. En komparativ analyse.
 • Markussen, Ingrid (2004). Kultur for læring. En analyse af tekst og begreber brugt i Stortingsmelding 30.
 • Markussen, Ingrid (2004). Oppositionsindlæg ved Ph.D.afhandling, Juliane Engelhardt: De patriotiske selskaber i den danske helstat 1769-1814. Borgerskab, foreningssociologi og statstænkning.
 • Markussen, Ingrid (2002). Familien - kilde til selvrealisering eller samfundets lim?. Vis sammendrag
 • Markussen, Ingrid (2002). Familien i idehistorisk perspektiv. Vis sammendrag
 • Markussen, Ingrid (2002, 01. juni). Kultur og opdragelse fra reformationstid og oplysningstid i Norge og Danmark. [Radio].  Institutt for kulturstudier : Institutt for kulturstudier. Vis sammendrag
 • Markussen, Ingrid (2002, 01. januar). Lærerens verden. [Radio].  København : Gyldendals forlag. Vis sammendrag
 • Markussen, Ingrid (2002). Opdragelse til demokrati efter 1945 - i Danmark. Vis sammendrag
 • Markussen, Ingrid (2002). Petter Dass hustavle som tekst. Vis sammendrag
 • Markussen, Ingrid (2002). The role of School and Education from the 16th to the 18th Century, I: Oskar Bandle; Kurt Braunmüller; Ernst Håkon Jahr; Allan Karker; Hans-Peter Naumann; Ulf Telemann; Lennart Elmevik & Gun Widmark (red.),  The Nordic Languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 1.  Mouton de Gruyter, Berlin.  ISBN 3-11-014876-5. Vis sammendrag
 • Markussen, Ingrid (1999, 03. mai). Humanistiske perspektiver på NFRs velfærdsprogram. [Radio].  Norges Forskningsråd, Stensberggata 26, St. Hanshaugen : Norges forskningsråd. Vis sammendrag
 • Markussen, Ingrid (1999, 13. november). Oppositionsindlæg ved dr.philos.afhandling: Dagrun Skjelbred:..."de umistelige Bøger". En studie av den tidlige norske abc-tradisjonen. [Radio].  UiO : Hf-fakultetet.
 • Markussen, Ingrid (1999, 05. mars). Oppositionsindlæg ved dr.scient.afhandling, Institutt for specialpedagogikk UiO,vedr. Solveig Magnus Reindal: "Disability, personal autonomy and the subject - a dilemma in special needs education?". [Radio].  Institutt for specialpedagogikk, UiO : Det utdanningsvitenskapelig fakultet, UiO.
 • Markussen, Ingrid (1999, 26. mai). Oppositionsindlæg ved dr.scient.afhandling: Berit H. Johnsen:"Et historisk perspektiv på ideene om en skole for alle. Rekonstruksjon av sentrale tanker og tradisjoner med basis i Erik Pontoppidans og Ole Vigs pedagogiske tekster". [Radio].  Institutt for specialpedagogikk, UiO : Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO.
 • Markussen, Ingrid (1999, 16. april). Oppositionsindlæg ved fil.dr.afhandling, Ingrid Olsson, Linköping Universitet: "Att vara lytt i Linköping på 1800-talet". [Radio].  Universitetet i Linköping, Sverige : Tema Hälsa och samhälle, Universitetet i Linköping.
 • Markussen, Ingrid (1999, 27. september). Siraks visdomsord og Siraks betydning for undervisning og opdragelse i Danmark-Norge i 1700-tallet. [Radio].  UiO : HF-forskningsdagene. Vis sammendrag
 • Markussen, Ingrid & Kirkebæk, Birgit (1999, 25. januar). Ugekursus med foredrag under titelen: Handicap, uddannelse og samfund- historiske og idehistoriske perspektiver på dagens specialundervisning. [Radio].  Danmarks Lærerhøjskole, København : Institut for psykologi og specialpædagogik.
 • Markussen, Ingrid (1998). Kundskabens træ. Vis sammendrag
 • Kirkebæk, Birgit & Markussen, Ingrid (1997). Diskurs, diagnose og konstruktion. Vis sammendrag
 • Kirkebæk, Birgit & Markussen, Ingrid (1997). Diskurs, diagnose og konstruktion. Foucaltinspireret handicaphistorisk forskning i Norden.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:55 - Sist endret 16. okt. 2017 09:59