Ingrid Margareta Markussen

Image of Ingrid Margareta Markussen
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO
Other affiliations History of Ideas
Tags: History of ideas

Publications

 • Markussen, Ingrid Margareta (2018). Straf og belønning i Johan Ludvig Reventlows skolereform på Brahetrolleborg 1783. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  30(1), s 39- 55 . doi: 10.1017/9781787440777.010
 • Markussen, Ingrid Margareta (2018). The Household Code: Protestant Upbringing in Denmark–Norway from the Reformation to the Enlightenment, In Reidar Aasgaard; Marcia J. Bunge & Merethe Roos (ed.),  Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking.  Routledge.  ISBN 9781138294226.  3.
 • Markussen, Ingrid Margareta (2017). Oplysning og nyttige kundskaber, I: Ove Korsgaard; Jan-Erik Kristensen & Hans Sigaard Jensen (red.),  Pædagogikkens idehistorie.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 978 87 7934 706 9.  3.
 • Markussen, Ingrid Margareta (2017). Skole og undervisning som del af den evangelisk-lutherske opdragelse i 1700-tallet, I: Niels Henrik Gregersen & Carsten Bach-Nielsen (red.),  Reformationen i dansk kirke og kultur.  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 978 87 408 3083 5.  bd 2.  s 351 - 370
 • Markussen, Ingrid Margareta (2014). Brahetrolleborg som eksponent for det moderne, i Skoleanordningerne af 1814. Uddannelseshistorie.  ISSN 0900-226X.
 • Markussen, Ingrid Margareta (2013). Hustavlen og Aristoteles. En disciplinerende affære. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.
 • Markussen, Ingrid Margareta (2013). Ny nordisk skole - og Norge, I: Thorstein Balle; Harry Haue & Michael Schelde (red.),  Nordisk pædagogisk tradition - mellem Grundtvig og Ny Nordisk Skole.  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 978-87-7938-101-8.  -.  s 45 - 54
 • Engebretsen, Eivind; Johnsen, Berit Helene; Kirkebæk, Birgit & Markussen, Ingrid (2010). En Norvège, les discours des droits et du contrôle dans une culture du bien-être (I Norge: Rettighet- og kontrolldiskurser i velferdsstaten), I: Charles Gardou (red.),  Le handicap au risque des cultures.  Editions ERES.  ISBN 978-2-7492-1310-1.  kapittel. Full text in Research Archive.
 • Markussen, Ingrid (2005). Den protestantiske etik og velfærdsstatens ånd- eller myten om den gode stat, I: Ingrid Markussen & Kari Telste (red.),  Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet.  Novus Forlag.  ISBN 8270994073.  kapitel.  s 180 - 206
 • Markussen, Ingrid (2005). Læreruddannelsens første tid - 1791 til ca. 1830, I:  - for at blive en god lærer. Seminarier i to århundreder.  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 87-7838-929-1.  Del 1..  s 17 - 130
 • Markussen, Ingrid (2005). forord, I: Ingrid Markussen & Kari Telste (red.),  Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet.  Novus Forlag.  ISBN 8270994073.  forord.  s 5 - 6
 • Markussen, Ingrid (2004). På sporet af ideer. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.
 • Markussen, Ingrid (2004). Tilbage til paradis? Syndefaldsmyten og dens betydning for synet på opdragelse, børn og handicap. Handicaphistorisk tidsskrift.  ISSN 1399-4786.  11(1), s 21- 32
 • Markussen, Ingrid (2003). Dannelsessyn og drivkræfter bag enhedsskolens fremvækst, I:  Dannelsens forvandlinger.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2549-1. Show summary
 • Markussen, Ingrid (2001). Fra Pontoppidan til McDonald? Barndom og skole ud fra et akkulturationsperspektiv. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  12.årgang(1-2), s 3- 12 Show summary
 • Markussen, Ingrid (2001). Friedrich Eberhard von Rochows Einfluss in Dänemark, I: Hanno Schmitt & Frank Tosch (red.),  Vernunft fürs Volk. Friedrich Eberhard von Rochow 1734-1805 im Aufbruch Preussens.  Henschel Verlag, Preussen.  ISBN 3-89487-394-9.  s 221 - 230 Show summary
 • Markussen, Ingrid (1999). Begær og selvkontrol -elementer i 1700-tallets kundskabsteori og pædagogik. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  s 45- 55 Show summary
 • Markussen, Ingrid (1999). Handikapp och äktenskap i Norden, I: Kari Melby; Anu Pylkkänen & Bente Rosenbeck (red.),  Ægteskab i NOrden fra Saxo til i dag.  Nordisk ministerråd.  ISBN 92-893-0339-5.  s 179 - 189 Show summary
 • Markussen, Ingrid (1998). "For børn, der ikke kan følge den almindelige undervisning". Noget om de to første årtier af specialundervisningens 50-årige historie, I: Ingrid Wass (red.),  En specialpædagogisk verden. Festskrift til Birgit Kirkebæk.  Dansk psykologisk Forlag.  s 120 - 129 Show summary
 • Markussen, Ingrid (1997). Den nordiske skolemodel, I: Knut Tveit (red.),  Streiftog i historisk og komparativ pedagogikk. Artikkelsamling utgitt i forbindelse med Torstein Harbos 70-årsdag.  Pedagogisk forskningsinstitutt. UiO. Show summary
 • Markussen, Ingrid (1997). Handikapp och äktenskapspolitik i NOrden. Handicap og samfund.  ISSN 0907-8738.  1 Show summary
 • Markussen, Ingrid (1997). Skoleprotokollen fortæller, I:  Det store i det små.  Lokalhistorisk Afdeling, København, Odense Universitetsforlag, Campusvej 55, 5230 Odense M..  ISBN 87-88510-04-2.  s 327 - 347 Show summary
 • Markussen, Ingrid (1996). "En fornumstig Quinde. " Mandens opdragelse af kvinden, I: Karen Hjort; Grethe Ilsøe & Minna Kragelund (red.),  Bur.  ARKI.Varia.  ISBN 87-89409-07-8. Show summary
 • Markussen, Ingrid (1988). Danning i kristen tro og pædagogik - nogle linjer fra antikken til vår tid, I: Rolf Oddbjørn Hustad (red.),  "Å ta bolig i seg selv". Perspektiver på danning.  NLA-Forlaget.  ISBN 82-7468-065-0.  s 8 - 26 Show summary

View all works in Cristin

 • Markussen, Ingrid Margareta (2019). Sagens sande Beskaffenhed". Ludvig Reventlows skolereform på Brahetrolleborg 1783-1801, set i lyset af en forældreklage.. Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 9788740832181.  447 s.
 • Kristeva, Julia; Johnsen, Berit Helene; Engebretsen, Eivind & Markussen, Ingrid (2008). Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemning. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-24928-1.  106 s.
 • Markussen, Ingrid; Braad, Karen B.; Larsen, Christian; Nørr, Erik & Skovgaard-Petersen, Vagn (2005). - for at blive en god lærer. Seminarier i to århundreder. Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 87-7838-929-1.  449 s.
 • Markussen, Ingrid & Telste, Kari (red.) (2005). Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet. Novus Forlag.  ISBN 8270994073.  227 s.
 • Markussen, Ingrid & Telste, Kari (2005). Den gode oppveksten. Novus Forlag.  180 s.
 • Markussen, Ingrid & Telste, Kari (red.) (2005). Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet. Novus Forlag.  ISBN 9788270994076.  227 s.
 • Markussen, Ingrid (2004). En dansk læreruddannelse etableres. Universitetsforlaget i Odense.  110 s. Show summary
 • Markussen, Ingrid (2004). The role of schools and education from the 16th to the end of the 18th century. Walther De Gruyter GMBH & Co.  10 s. Show summary
 • Krogseth, Otto & Markussen, Ingrid (red.) (2003). "Identitet i en pluralistisk kultur." Berlinrapporten(Nettutgave 2003-IKS). IKS.  24 s.
 • Markussen, Ingrid (2003). Dannelsessyn og drivkræfter bag enhedsskolens fremvækst. Rune Slagstad, Ove Korsgaard, Lars Løvlie.  ISBN 82-530-2549-1.  27 s. Show summary
 • Markussen, Ingrid (2003). IKS - Grundtvig og det humboldske universitetsideal. IKS.  10 s.
 • Markussen, Ingrid (2003). IKS - Grundtvig og det humboldtske universitetsideal. IKS.  10 s. Show summary
 • Markussen, Ingrid (red.) (2003). Lærerens verden. Gyldendal Uddannelse.  ISBN 87-00-47588-2.  460 s. Show summary
 • Markussen, Ingrid (red.) (2003). "Å bli det du er". Oppvekst - Identitet - Kontekst. IKS.  147 s. Show summary
 • Markussen, Ingrid (1995). "Til Skaberens Ære, Statens Tjeneste og Vor Egen Nytte". Pietistiske og kameralistiske ideer bag fremvæksten af en offentlig skole i landdistrikterne i 1700-tallet. Odense Universitetsforlag.  ISBN 87-7838-097-9.  340 s. Show summary
 • Markussen, Ingrid (1988). Visdommens lænker. Landbohistorisk Selskab.  ISBN 87-7526-086-7.  377 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Markussen, Ingrid Margareta (2017). Johan Ludvig Reventlow’s Masterplan at the Brahetrolleborg Estate: Cameralism in Denmark in the 1780s and 1790s, In Marten Seppel & Keith Tribe (ed.),  Cameralism in Practice. State Administration and Economy in Early Modern Europe..  The Boydell Press.  ISBN 978-1-78327-228-0.  Chapter.  s 203 - 220
 • Markussen, Ingrid Margareta (2017). N. F. Grundtvig og den lutherske hustavle, I: Ove Korsgaard & Michael Schelde (red.),  På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther.  Eksistensen Akademisk.  ISBN 978-87-410-0192-0.  -.  s 81 - 114
 • Johnsen, Berit Helene; Engebretsen, Eivind & Markussen, Ingrid (2008). Livet bøyes i flertall - Introduksjon til "Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemning", I:  Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemning.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-24928-1.  Introduksjon.  s 5 - 40
 • Markussen, Ingrid (2007). Early history of Philanthropism (1715-1771). Constitution terms, area of practice and effect of educational reform programs in the period of enlightenment. Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education.  ISSN 0030-9230.  43
 • Markussen, Ingrid (2005). Oppositionsindlæg ved Ph.D.afhandling. Susanne Viborg:Uddannelse og social samhørighed. Udviklingen af enhedsskoler i Skandinavien, Tyskland og England. En komparativ analyse.
 • Markussen, Ingrid (2004). Kultur for læring. En analyse af tekst og begreber brugt i Stortingsmelding 30.
 • Markussen, Ingrid (2004). Oppositionsindlæg ved Ph.D.afhandling, Juliane Engelhardt: De patriotiske selskaber i den danske helstat 1769-1814. Borgerskab, foreningssociologi og statstænkning.
 • Markussen, Ingrid (2002). Familien - kilde til selvrealisering eller samfundets lim?. Show summary
 • Markussen, Ingrid (2002). Familien i idehistorisk perspektiv. Show summary
 • Markussen, Ingrid (2002, 01. juni). Kultur og opdragelse fra reformationstid og oplysningstid i Norge og Danmark. [Radio].  Institutt for kulturstudier : Institutt for kulturstudier. Show summary
 • Markussen, Ingrid (2002, 01. januar). Lærerens verden. [Radio].  København : Gyldendals forlag. Show summary
 • Markussen, Ingrid (2002). Opdragelse til demokrati efter 1945 - i Danmark. Show summary
 • Markussen, Ingrid (2002). Petter Dass hustavle som tekst. Show summary
 • Markussen, Ingrid (2002). The role of School and Education from the 16th to the 18th Century, I: Oskar Bandle; Kurt Braunmüller; Ernst Håkon Jahr; Allan Karker; Hans-Peter Naumann; Ulf Telemann; Lennart Elmevik & Gun Widmark (red.),  The Nordic Languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 1.  Mouton de Gruyter, Berlin.  ISBN 3-11-014876-5. Show summary
 • Markussen, Ingrid (1999, 03. mai). Humanistiske perspektiver på NFRs velfærdsprogram. [Radio].  Norges Forskningsråd, Stensberggata 26, St. Hanshaugen : Norges forskningsråd. Show summary
 • Markussen, Ingrid (1999, 13. november). Oppositionsindlæg ved dr.philos.afhandling: Dagrun Skjelbred:..."de umistelige Bøger". En studie av den tidlige norske abc-tradisjonen. [Radio].  UiO : Hf-fakultetet.
 • Markussen, Ingrid (1999, 05. mars). Oppositionsindlæg ved dr.scient.afhandling, Institutt for specialpedagogikk UiO,vedr. Solveig Magnus Reindal: "Disability, personal autonomy and the subject - a dilemma in special needs education?". [Radio].  Institutt for specialpedagogikk, UiO : Det utdanningsvitenskapelig fakultet, UiO.
 • Markussen, Ingrid (1999, 26. mai). Oppositionsindlæg ved dr.scient.afhandling: Berit H. Johnsen:"Et historisk perspektiv på ideene om en skole for alle. Rekonstruksjon av sentrale tanker og tradisjoner med basis i Erik Pontoppidans og Ole Vigs pedagogiske tekster". [Radio].  Institutt for specialpedagogikk, UiO : Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO.
 • Markussen, Ingrid (1999, 16. april). Oppositionsindlæg ved fil.dr.afhandling, Ingrid Olsson, Linköping Universitet: "Att vara lytt i Linköping på 1800-talet". [Radio].  Universitetet i Linköping, Sverige : Tema Hälsa och samhälle, Universitetet i Linköping.
 • Markussen, Ingrid (1999, 27. september). Siraks visdomsord og Siraks betydning for undervisning og opdragelse i Danmark-Norge i 1700-tallet. [Radio].  UiO : HF-forskningsdagene. Show summary
 • Markussen, Ingrid & Kirkebæk, Birgit (1999, 25. januar). Ugekursus med foredrag under titelen: Handicap, uddannelse og samfund- historiske og idehistoriske perspektiver på dagens specialundervisning. [Radio].  Danmarks Lærerhøjskole, København : Institut for psykologi og specialpædagogik.
 • Markussen, Ingrid (1998). Kundskabens træ. Show summary
 • Kirkebæk, Birgit & Markussen, Ingrid (1997). Diskurs, diagnose og konstruktion. Show summary
 • Kirkebæk, Birgit & Markussen, Ingrid (1997). Diskurs, diagnose og konstruktion. Foucaltinspireret handicaphistorisk forskning i Norden.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:59 PM - Last modified Jan. 27, 2017 11:09 AM