Ingrid Margareta Markussen

Image of Ingrid Margareta Markussen
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo
Tags: History of ideas

Publications

 • Markussen, Ingrid Margareta (2020). Læreruddannelse og lærerkulturer i slutningen af 1700-tallet- med eksempler fra Brahetrolleborg og Kiel. Uddannelseshistorie : årbog fra Selskabet for Dansk Skolehistorie. ISSN 0107-1661. 54, p. 18 –43.
 • Markussen, Ingrid Margareta (2018). Straf og belønning i Johan Ludvig Reventlows skolereform på Brahetrolleborg 1783. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 30(1), p. 39–55. doi: 10.1017/9781787440777.010.
 • Markussen, Ingrid Margareta (2018). The Household Code: Protestant Upbringing in Denmark–Norway from the Reformation to the Enlightenment. In Aasgaard, Reidar; Bunge, Marcia J. & Roos, Merethe (Ed.), Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking. Routledge. ISSN 9781138294226.
 • Markussen, Ingrid Margareta (2017). Skole og undervisning som del af den evangelisk-lutherske opdragelse i 1700-tallet. In Gregersen, Niels Henrik & Bach-Nielsen, Carsten (Ed.), Reformationen i dansk kirke og kultur. Syddansk Universitetsforlag. ISSN 978 87 408 3083 5. p. 351–370.
 • Markussen, Ingrid Margareta (2017). Oplysning og nyttige kundskaber. In Korsgaard, Ove; Kristensen, Jan-Erik & Jensen, Hans Sigaard (Ed.), Pædagogikkens idehistorie. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 978 87 7934 706 9.
 • Markussen, Ingrid Margareta (2014). Brahetrolleborg som eksponent for det moderne, i Skoleanordningerne af 1814. Uddannelseshistorie. ISSN 0900-226X.
 • Markussen, Ingrid Margareta (2013). Ny nordisk skole - og Norge. In Balle, Thorstein; Haue, Harry & Schelde, Michael (Ed.), Nordisk pædagogisk tradition - mellem Grundtvig og Ny Nordisk Skole. Syddansk Universitetsforlag. ISSN 978-87-7938-101-8. p. 45–54.
 • Markussen, Ingrid Margareta (2013). Hustavlen og Aristoteles. En disciplinerende affære. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Engebretsen, Eivind; Johnsen, Berit Helene; Kirkebæk, Birgit & Markussen, Ingrid (2010). En Norvège, les discours des droits et du contrôle dans une culture du bien-être (I Norge: Rettighet- og kontrolldiskurser i velferdsstaten). In Gardou, Charles (Eds.), Le handicap au risque des cultures. Editions ERES. ISSN 978-2-7492-1310-1. Full text in Research Archive
 • Markussen, Ingrid (2005). Den protestantiske etik og velfærdsstatens ånd- eller myten om den gode stat. In Markussen, Ingrid & Telste, Kari (Ed.), Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet. Novus Forlag. ISSN 8270994073. p. 180–206.
 • Markussen, Ingrid (2005). forord. In Markussen, Ingrid & Telste, Kari (Ed.), Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet. Novus Forlag. ISSN 8270994073. p. 5–6.
 • Markussen, Ingrid (2005). Læreruddannelsens første tid - 1791 til ca. 1830, - for at blive en god lærer. Seminarier i to århundreder. Syddansk Universitetsforlag. ISSN 87-7838-929-1. p. 17–130.
 • Markussen, Ingrid (2004). Tilbage til paradis? Syndefaldsmyten og dens betydning for synet på opdragelse, børn og handicap. Handicaphistorisk tidsskrift. ISSN 1399-4786. 11(1), p. 21–32.
 • Markussen, Ingrid (2004). På sporet af ideer. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Markussen, Ingrid (2003). Dannelsessyn og drivkræfter bag enhedsskolens fremvækst, Dannelsens forvandlinger. Pax Forlag. ISSN 82-530-2549-1.
 • Markussen, Ingrid (2001). Friedrich Eberhard von Rochows Einfluss in Dänemark. In Schmitt, Hanno & Tosch, Frank (Ed.), Vernunft fürs Volk. Friedrich Eberhard von Rochow 1734-1805 im Aufbruch Preussens. Henschel Verlag, Preussen. ISSN 3-89487-394-9. p. 221–230.
 • Markussen, Ingrid (2001). Fra Pontoppidan til McDonald? Barndom og skole ud fra et akkulturationsperspektiv. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 12.årgang(1-2), p. 3–12.
 • Markussen, Ingrid (1999). Handikapp och äktenskap i Norden. In Melby, Kari; Pylkkänen, Anu & Rosenbeck, Bente (Ed.), Ægteskab i NOrden fra Saxo til i dag. Nordisk ministerråd. ISSN 92-893-0339-5. p. 179–189.
 • Markussen, Ingrid (1999). Begær og selvkontrol -elementer i 1700-tallets kundskabsteori og pædagogik. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. p. 45–55.
 • Markussen, Ingrid (1998). "For børn, der ikke kan følge den almindelige undervisning". Noget om de to første årtier af specialundervisningens 50-årige historie. In Wass, Ingrid (Eds.), En specialpædagogisk verden. Festskrift til Birgit Kirkebæk. Dansk psykologisk Forlag. p. 120–129.
 • Markussen, Ingrid (1997). Skoleprotokollen fortæller, Det store i det små. Lokalhistorisk Afdeling, København, Odense Universitetsforlag, Campusvej 55, 5230 Odense M.. ISSN 87-88510-04-2. p. 327–347.
 • Markussen, Ingrid (1997). Den nordiske skolemodel. In Tveit, Knut (Eds.), Streiftog i historisk og komparativ pedagogikk. Artikkelsamling utgitt i forbindelse med Torstein Harbos 70-årsdag. Pedagogisk forskningsinstitutt. UiO.
 • Markussen, Ingrid (1997). Handikapp och äktenskapspolitik i NOrden. Handicap og samfund. ISSN 0907-8738. 1.
 • Markussen, Ingrid (1996). "En fornumstig Quinde. " Mandens opdragelse af kvinden. In Hjort, Karen; Ilsøe, Grethe & Kragelund, Minna (Ed.), Bur. ARKI.Varia. ISSN 87-89409-07-8.
 • Markussen, Ingrid (1988). Danning i kristen tro og pædagogik - nogle linjer fra antikken til vår tid. In Hustad, Rolf Oddbjørn (Eds.), "Å ta bolig i seg selv". Perspektiver på danning. NLA-Forlaget. ISSN 82-7468-065-0. p. 8–26.

View all works in Cristin

 • Markussen, Ingrid Margareta (2019). Sagens sande Beskaffenhed". Ludvig Reventlows skolereform på Brahetrolleborg 1783-1801, set i lyset af en forældreklage. Syddansk Universitetsforlag. ISBN 9788740832181. 447 p.
 • Kristeva, Julia; Johnsen, Berit Helene; Engebretsen, Eivind & Markussen, Ingrid (2008). Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemning. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-24928-1. 106 p.
 • Markussen, Ingrid; Braad, Karen B.; Larsen, Christian; Nørr, Erik & Skovgaard-Petersen, Vagn (2005). - for at blive en god lærer. Seminarier i to århundreder. Syddansk Universitetsforlag. ISBN 87-7838-929-1. 449 p.
 • Markussen, Ingrid & Telste, Kari (2005). Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet. Novus Forlag. ISBN 9788270994076. 227 p.
 • Markussen, Ingrid & Telste, Kari (2005). Den gode oppveksten. Novus Forlag. 180 p.
 • Markussen, Ingrid & Telste, Kari (2005). Bilder av den gode oppveksten gjennom 1900-tallet. Novus Forlag. ISBN 8270994073. 227 p.
 • Markussen, Ingrid (2004). The role of schools and education from the 16th to the end of the 18th century. Walther De Gruyter GMBH & Co. 10 p.
 • Markussen, Ingrid (2004). En dansk læreruddannelse etableres. Universitetsforlaget i Odense. 110 p.
 • Markussen, Ingrid (2003). Lærerens verden. Gyldendal Uddannelse. ISBN 87-00-47588-2. 460 p.
 • Markussen, Ingrid (2003). "Å bli det du er". Oppvekst - Identitet - Kontekst. IKS. 147 p.
 • Markussen, Ingrid (2003). IKS - Grundtvig og det humboldske universitetsideal. IKS. 10 p.
 • Markussen, Ingrid (2003). IKS - Grundtvig og det humboldtske universitetsideal. IKS. 10 p.
 • Krogseth, Otto & Markussen, Ingrid (2003). "Identitet i en pluralistisk kultur." Berlinrapporten(Nettutgave 2003-IKS). IKS. 24 p.
 • Markussen, Ingrid (2003). Dannelsessyn og drivkræfter bag enhedsskolens fremvækst. Rune Slagstad, Ove Korsgaard, Lars Løvlie. ISBN 82-530-2549-1. 27 p.
 • Markussen, Ingrid (1995). "Til Skaberens Ære, Statens Tjeneste og Vor Egen Nytte". Pietistiske og kameralistiske ideer bag fremvæksten af en offentlig skole i landdistrikterne i 1700-tallet. Odense Universitetsforlag. ISBN 87-7838-097-9. 1. 340 p.
 • Markussen, Ingrid (1988). Visdommens lænker. Landbohistorisk Selskab. ISBN 87-7526-086-7. 377 p.

View all works in Cristin

 • Markussen, Ingrid Margareta (2019). Pades forsvarsskrift. Skoleholder Johannes Pades forsvarsskrift den 19. maj. 1796. Gærup Skolemuseum. Fåborg. ISBN: 978-87-971273-0-8.
 • Markussen, Ingrid Margareta (2017). N. F. Grundtvig og den lutherske hustavle. In Korsgaard, Ove & Schelde, Michael (Ed.), På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther. Eksistensen Akademisk. ISSN 978-87-410-0192-0. p. 81–114.
 • Markussen, Ingrid Margareta (2017). Johan Ludvig Reventlow’s Masterplan at the Brahetrolleborg Estate: Cameralism in Denmark in the 1780s and 1790s. In Seppel, Marten & Tribe, Keith (Ed.), Cameralism in Practice. State Administration and Economy in Early Modern Europe.. The Boydell Press. ISSN 978-1-78327-228-0. p. 203–220.
 • Johnsen, Berit Helene; Engebretsen, Eivind & Markussen, Ingrid (2008). Livet bøyes i flertall - Introduksjon til "Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemning", Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemning. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-24928-1. p. 5–40.
 • Markussen, Ingrid (2007). Early history of Philanthropism (1715-1771). Constitution terms, area of practice and effect of educational reform programs in the period of enlightenment. Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education. ISSN 0030-9230. 43.
 • Markussen, Ingrid (2005). Oppositionsindlæg ved Ph.D.afhandling. Susanne Viborg:Uddannelse og social samhørighed. Udviklingen af enhedsskoler i Skandinavien, Tyskland og England. En komparativ analyse.
 • Markussen, Ingrid (2004). Oppositionsindlæg ved Ph.D.afhandling, Juliane Engelhardt: De patriotiske selskaber i den danske helstat 1769-1814. Borgerskab, foreningssociologi og statstænkning.
 • Markussen, Ingrid (2004). Kultur for læring. En analyse af tekst og begreber brugt i Stortingsmelding 30.
 • Markussen, Ingrid (2002). The role of School and Education from the 16th to the 18th Century. In Bandle, Oskar; Braunmüller, Kurt; Jahr, Ernst Håkon; Karker, Allan; Naumann, Hans-Peter; Telemann, Ulf; Elmevik, Lennart & Widmark, Gun (Ed.), The Nordic Languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 1. Mouton de Gruyter, Berlin. ISSN 3-11-014876-5.
 • Markussen, Ingrid (2002). Kultur og opdragelse fra reformationstid og oplysningstid i Norge og Danmark. [Radio]. Institutt for kulturstudier : Institutt for kulturstudier.
 • Markussen, Ingrid (2002). Lærerens verden. [Radio]. København : Gyldendals forlag.
 • Markussen, Ingrid (2002). Familien i idehistorisk perspektiv.
 • Markussen, Ingrid (2002). Opdragelse til demokrati efter 1945 - i Danmark.
 • Markussen, Ingrid (2002). Petter Dass hustavle som tekst.
 • Markussen, Ingrid (2002). Familien - kilde til selvrealisering eller samfundets lim?
 • Markussen, Ingrid (1999). Oppositionsindlæg ved dr.scient.afhandling, Institutt for specialpedagogikk UiO,vedr. Solveig Magnus Reindal: "Disability, personal autonomy and the subject - a dilemma in special needs education?". [Radio]. Institutt for specialpedagogikk, UiO : Det utdanningsvitenskapelig fakultet, UiO.
 • Markussen, Ingrid (1999). Oppositionsindlæg ved fil.dr.afhandling, Ingrid Olsson, Linköping Universitet: "Att vara lytt i Linköping på 1800-talet". [Radio]. Universitetet i Linköping, Sverige : Tema Hälsa och samhälle, Universitetet i Linköping.
 • Markussen, Ingrid (1999). Oppositionsindlæg ved dr.scient.afhandling: Berit H. Johnsen:"Et historisk perspektiv på ideene om en skole for alle. Rekonstruksjon av sentrale tanker og tradisjoner med basis i Erik Pontoppidans og Ole Vigs pedagogiske tekster". [Radio]. Institutt for specialpedagogikk, UiO : Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO.
 • Markussen, Ingrid & Kirkebæk, Birgit (1999). Ugekursus med foredrag under titelen: Handicap, uddannelse og samfund- historiske og idehistoriske perspektiver på dagens specialundervisning. [Radio]. Danmarks Lærerhøjskole, København : Institut for psykologi og specialpædagogik.
 • Markussen, Ingrid (1999). Humanistiske perspektiver på NFRs velfærdsprogram. [Radio]. Norges Forskningsråd, Stensberggata 26, St. Hanshaugen : Norges forskningsråd.
 • Markussen, Ingrid (1999). Oppositionsindlæg ved dr.philos.afhandling: Dagrun Skjelbred:..."de umistelige Bøger". En studie av den tidlige norske abc-tradisjonen. [Radio]. UiO : Hf-fakultetet.
 • Markussen, Ingrid (1999). Siraks visdomsord og Siraks betydning for undervisning og opdragelse i Danmark-Norge i 1700-tallet. [Radio]. UiO : HF-forskningsdagene.
 • Markussen, Ingrid (1998). Kundskabens træ.
 • Kirkebæk, Birgit & Markussen, Ingrid (1997). Diskurs, diagnose og konstruktion. Foucaltinspireret handicaphistorisk forskning i Norden. Canter for handicaphistorisk Forskning,Danmark lærerhøjskole, København.
 • Kirkebæk, Birgit & Markussen, Ingrid (1997). Diskurs, diagnose og konstruktion. Center for Handicaphistorisk Forskning, Danmarks Lærerhøjskole. ISSN 87-7777-068-4.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:59 PM - Last modified Jan. 27, 2017 11:09 AM