Espen Schaanning

Professor - Idéhistorie
Bilde av Espen Schaanning
English version of this page
Telefon +47 22856101
Mobiltelefon +4795943656
Rom 604
Brukernavn
Besøksadresse 4. etg. Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • Speiderbevegelsen
 • Fransk opplysningstenkning
 • Straffetenkningens historie
 • Foucault
 • Skolehistorie

Undervisning

Bakgrunn

 • Fransk doktorgrad i filosofi (1988), norsk doktorgrad (dr. philos.) i idéhistorie (2000)
 • Førsteamanuensis i idéhistorie fra 1989, professor i idéhistorie fra 2000.
 • Redaksjonsmedlem i ARR Idéhistorsk tidsskrift siden 1989

Prosjekter

 • John Holt og skoleprotestbevegelsen
 • Norsk pasifisme
Emneord: Idehistorie, Modernitet, Straff, Ondskap, Rettspsykiatri, Fransk opplysningstid, Helvetius, Foucault, Speiderbevegelsen

Publikasjoner

 • Schaanning, Espen (2021). Den instrumentelle fornuftens inntog i barnehagen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  33(1), s 106- 119
 • Schaanning, Espen (2020). Den offervillige fredssoldaten. Om å sublimere militære følelser. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  32(4), s 91- 114
 • Schaanning, Espen (2020). Ekskluderende individualisme. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  32(1–2), s 176- 191
 • Schaanning, Espen (2020). Om å se og bli sett. Speideruniformens semiotikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  32(1–2), s 89- 109
 • Schaanning, Espen (2020). Pedagogikkens begrensninger. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  32(3), s 129- 142
 • Schaanning, Espen (2019). Hamsterjulet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  31(3), s 136- 151
 • Schaanning, Espen (2018). Måling og mestring. Matematikkopplæring i barnehagen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  30(1), s 75- 93
 • Schaanning, Espen (2018). Speiderhumor. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  30(2), s 85-94, 96-99 : ill.
 • Schaanning, Espen (2017). Prestasjonsskolen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  29(3–4), s 157- 171
 • Schaanning, Espen (2016). Den nye barnehageforståelsen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(2), s 103- 113
 • Schaanning, Espen (2015). Bør lovbrytere ha fri vilje?. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(1), s 117- 128
 • Schaanning, Espen (2015). Drømmen om matematisk sikkerhet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(4), s 111- 118
 • Schaanning, Espen (2015). Hvis skolematematikken ikke fantes. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(4), s 85- 99 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Schaanning, Espen (2015). Matematikk i mengder. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(2–3), s 192- 197
 • Schaanning, Espen (2015). Militær oppdragelse. Da speiderbevegelsen kom til Norge. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  14(2), s 26- 41 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Schaanning, Espen (2015). Om å disiplinere tenkningen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(1), s 134- 138
 • Schaanning, Espen (2015). Om å komme i form i uniform : legenes rolle i norsk speiderbevegelse. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(2–3), s 41- 51 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Schaanning, Espen (2015). Speiding og religion. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (4), s 396- 418
 • Schaanning, Espen (2014). Straffens mening og purka fra Falaise. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(3-4), s 178- 183
 • Schaanning, Espen (2014). Tanker om vold. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(2), s 148- 152
 • Schaanning, Espen (2014). Voldelige hjerner. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(1), s 126- 133
 • Schaanning, Espen (2013). «Halvdød av frost, men levende og beredt». Speiderbevegelsen som disiplineringsprosjekt. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(4), s 63- 81 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Schaanning, Espen (2013). Skylden som forsvant. Filosofisk supplement.  ISSN 0809-8220.  9(3), s 39- 44
 • Schaanning, Espen (2012). Filosofiens revolusjonære kraft. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  24(1), s 119- 130
 • Schaanning, Espen (2012). Smertens politikk. Om fengselsstraffens status i fransk opplysningstid. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  24(2), s 13- 25
 • Schaanning, Espen (2012). Speiderbevegelsens oppdragelsesideologi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  24(2), s 120- 124
 • Schaanning, Espen (2012). Vitensnettet omkring barnet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3–4), s 158- 161
 • Schaanning, Espen (2011). Administrative straffer. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  23(4), s 144- 148
 • Schaanning, Espen (2011). Nietzsches religion. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  23(1-2), s 168- 173
 • Schaanning, Espen (2011). Om å ta seg friheter. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  23(4), s 135- 143
 • Schaanning, Espen (2011). Opplyst oppdragelse. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  23(3), s 129- 136
 • Schaanning, Espen (2011). Tvilsomt gjenopplivningsforsøk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  23(1-2), s 153- 162
 • Schaanning, Espen (2010). Biografi for skjønnånder. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(4), s 170- 180
 • Schaanning, Espen (2010). Bot og bedring. Botsfengslet som menneskelaboratorium, I: Annette Hobson (red.),  P2 Akademiet XLIII.  NRK, Transit Forlag.  ISBN 978-82-7596-168-4.  Kapittel 11.  s 139 - 148
 • Schaanning, Espen (2010). Den vanskelige hevnen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(2-3), s 133- 138
 • Schaanning, Espen (2010). Etterord, I:  Den muntre vitenskapen.  Spartacus.  ISBN 978-82-430-0520-4.  Etterord.  s 307 - 319
 • Schaanning, Espen (2010). Introduksjon, I:  Sannhet og metode.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3232-0.  Introduksjon.  s 9 - 25
 • Schaanning, Espen (2010). Nietzsches moral. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(1), s 115- 118
 • Schaanning, Espen (2010). Om psykiatriens virkelighetsforståelse, I: Arnulf Kolstad & Ragnfrid Eline Kogstad (red.),  Psykologisering av sosiale problemer. Medikalisering av psykiske lidelser.  Alpha Forlag.  ISBN 978-8293082-08-8.  Kapittel 6.  s 77 - 87
 • Schaanning, Espen (2010). Oppgjør med oppgjøret. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(2-3), s 143- 149
 • Schaanning, Espen (2010). Sannhetsforkjempere. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(4), s 157- 164
 • Schaanning, Espen (2009). Dyrelivets gleder og Helvétius' syn på lykken. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(1), s 53-56, 58-60, 62-67
 • Schaanning, Espen (2009). «Fornuftens historie». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(3/4), s 144- 147
 • Schaanning, Espen (2009). «Fængselslaboratoriet». Slagmark.  ISSN 0108-8084.  (55), s 19- 33
 • Schaanning, Espen (2009). «Historisk roman om treholtsaken». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(3/4), s 134- 139
 • Schaanning, Espen (2009). «Kristne utbrytere». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(3/4), s 140- 143
 • Schaanning, Espen (2009). «Om å lage en filosof». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(1), s 118- 122
 • Schaanning, Espen (2009). «På parti med Helvétius». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(1), s 114- 117
 • Schaanning, Espen (2009). «På sporet av den tapte bok». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(1), s 109- 113
 • Schaanning, Espen (2009). «Sannhetens vågestykke». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(2), s 110- 112
 • Schaanning, Espen (2008). «Bografisk påtalemakt». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  20(3), s 75- 78
 • Schaanning, Espen (2008). «Hvem var Eichmann?». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  20(1-2), s 189- 193
 • Schaanning, Espen (2008). Sensuren og den frie vilje Helvétius' skandaløse filosofi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  20(4), s 87-92, 94-101
 • Schaanning, Espen (2008). «Viljen – vill eller villig?». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  20(4), s 128- 130
 • Schaanning, Espen (2007). «Botsfengslet som menneskelaboratorium», I: Hilde Bondevik & Anne Kveim Lie (red.),  Tegn på sykdom. Om litterær medisin og medisinsk litteratur.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0024-1.  Del III: Viten.  s 211 - 236
 • Schaanning, Espen (2007). «Den farlige materialismen». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  19(1), s 105- 108
 • Schaanning, Espen (2007). «Fra sjelesorg til sjelsgranskning. Prestens rolle i Botsfengslet». Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  112(3), s 272- 287
 • Schaanning, Espen (2007). «Mat og makt». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2–3), s 83- 97
 • Schaanning, Espen (2007). «Medisin og disiplin». Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  24(1), s 48- 62
 • Schaanning, Espen (2007). «Om å miste friheten», I: Thomas Hylland Eriksen & Arne Johan Vetlesen (red.),  Frihet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01202-5.  kapittel.  s 111 - 126
 • Schaanning, Espen (2007). «Paradoksmakeren Nietzsche». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 116- 121
 • Schaanning, Espen (2007). «Skitt og kanel i opplysningstiden». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2–3), s 150- 154
 • Schaanning, Espen (2006). «Biologi og pedagogikk». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  18(1), s 106- 108
 • Schaanning, Espen (2006). «Grenseoverskridende leger I». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  18(2-3), s 161- 163
 • Schaanning, Espen (2006). «Hva er verdt å vite?». DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.  (1-2/05), s 71- 81
 • Schaanning, Espen (2006). «I kriminologens klør». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  18(2-3), s 157- 159
 • Schaanning, Espen (2006). «Murløst barnefengsel». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  18(2-3), s 149- 152
 • Schaanning, Espen (2006). «Rett med vett?». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  18(1), s 95- 102
 • Schaanning, Espen (2006). «Datateknologiske dommer». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  18(4), s 122- 124
 • Schaanning, Espen (2006). Kalde klør og varme hender. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  3(1), s 104- 107
 • Schaanning, Espen (2006). «Kampen mot det onde». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  18(4), s 109- 114
 • Schaanning, Espen (2006). «Ondskapens medikalisering». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  18(4), s 27- 39
 • Schaanning, Espen (2006). «Vitensgrepet om fangen». Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  34(4), s 5- 27
 • Schaanning, Espen (2005). «Ansiktet som sjelens speil». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 88- 94
 • Schaanning, Espen (2005). «Dissolute and loose – the institution for women at Sprogoe 1923– 1961». Scandinavian Journal of Disability Research.  ISSN 1501-7419.  7(3-4), s 229- 231
 • Schaanning, Espen (2005). «Lombroso og kvinnene». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3), s 124- 128
 • Schaanning, Espen (2005). «Makt og viten i Botsfengslet. En fotnote til Foucault». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3), s 103- 114
 • Schaanning, Espen (2005). «Regjeringskunst». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1/2), s 127- 132
 • Schaanning, Espen (2004). Den psykiatriske disiplin. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 92- 97
 • Schaanning, Espen (2004). Det vanskelige oppgjøret. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 117- 120
 • Schaanning, Espen (2004). En lekmann leser en innføringsbok og tenker sitt. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (6), s 61- 64
 • Schaanning, Espen (2004). Hekseprosessen mot Treholt. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 113- 116
 • Schaanning, Espen (2004). Høyrehåndsarbeid. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 106- 108
 • Schaanning, Espen (2004). Investering i lidelse. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2/3), s 120- 126
 • Schaanning, Espen (2004). Solskinnsbarnet fra Retterstøl. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (1), s 56- 59
 • Schaanning, Espen (2003). Forvaring og rettferdighet. KROM-nytt.  ISSN 0803-0359.  (1-2), s 5- 11
 • Schaanning, Espen (2002). «Vår ondskap – og andres godhet». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (04), s 78- 83
 • Schaanning, Espen (2002). «Etterord», I: Michel Foucault (red.),  Seksualitetens historie. Omsorgen for seg selv.  Exil Forlag.  s 281 - 305
 • Schaanning, Espen (2002). «Historievitenspolitikk». Handicaphistorisk tidsskrift.  ISSN 1399-4786.  (7), s 39- 46
 • Schaanning, Espen (2002). «Orakelet i Paris». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3), s 90- 94
 • Schaanning, Espen (2002). «Skal forvaring gjøre vondt?», I:  Straff i det norske samfunnet.  Humanist Forlag, Oslo.  ISBN 82-90425-59-7.  s 177 - 212
 • Schaanning, Espen (2001). «Etterord», I: Michel Foucault (red.),  Seksualitetens historie 2 Bruken av nytelsene.  Exil Forlag, Oslo.  ISBN 82-7556-016-0.  s 293 - 310
 • Schaanning, Espen (2001). «Fem dogmer i norsk skole». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2), s 13- 21
 • Schaanning, Espen (2001). «Forbrytermennesket. Lombrosos konstruksjon av den fødte forbryter». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3), s 30- 43
 • Schaanning, Espen (2001). «Foucaults subjektkritik», I: Jesper Myrup (red.),  Temaer i nyere fransk filosofi.  Philosophia, Århus.  ISBN 87-88663-47-7.  s 229 - 266
 • Schaanning, Espen (2001). «Kriminologiblikket». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  s 110- 113
 • Schaanning, Espen (2001). «Radikal historisme? Foucault og Heidegger». Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (1), s 57- 71
 • Schaanning, Espen (2001). «Syk eller ond? Et historisk blikk på rettspsykiatrien». Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (1), s 49- 64
 • Schaanning, Espen (1999). «Etterord», I: Michel Foucault (red.),  Diskursen Orden.  Spartacus Forlag, Oslo.  ISBN 82-430-0130-1.  s 45 - 62
 • Schaanning, Espen (1998). «Den syke kroppen i idéhistorisk perspektiv», I: Finn Skårderud & Per Johan Isdahl (red.),  Kroppstanker - kropp, kjønn, idéhistorie.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-42557-6.  s 74 - 103
 • Schaanning, Espen (1997). «Foucaults intervensjon i strafferetten». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3), s 66- 89
 • Schaanning, Espen (1997). «Straffens moralske forutsetninger». Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (7), s 406- 420
 • Schaanning, Espen (1996). «Diskursens materialitet. Del I: Foucault». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 60- 73
 • Schaanning, Espen (1996). «Diskursens materialitet. Del II: Latour». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2), s 74- 83
 • Schaanning, Espen (1996). «Om å tvile uten å fortvile». Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  (4), s 282- 294
 • Schaanning, Espen (1996). «Oppgjøret med den onde vilje». Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  (1), s 15- 27
 • Schaanning, Espen (1996). «Strafferettens sjel». Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  s 266- 279
 • Schaanning, Espen (1996). «Viten som praksis», I: Randi Lise Davenport; Kari Sletnes & Kristin Gjerpe (red.),  Helhet på Tvers - 50 år med Idéhistorie i Norge.  Tano-Aschehoug, Oslo.  ISBN 82-518-3518-6.  s 81 - 110
 • Schaanning, Espen (1995). «Descartes' Meditasjoner: ren filosofi eller diskursiv praksis?», I: Torstein Arisholm & Henning Laugerud (red.),  Myten om det moderne.  Spartacus Forlag, Oslo.  ISBN 82-430-0043-7.  s 87 - 110
 • Schaanning, Espen (1995). «Etterord», I: Michel Foucault (red.),  Seksualitetens historie 1. Viljen til viten.  Exil Forlag, Halden.  ISBN 82-7556-007-1.  s 177 - 199

Se alle arbeider i Cristin

 • Schaanning, Espen (2019). Farvel til skolen. John Holt og skolekritikken på 1960- og 70-tallet. Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0223-8.  499 s.
 • Schaanning, Espen (2019). Modernitetens oppløsning. Sentrale skikkelser i etterkrigstidens idéhistorie. Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0232-0.  325 s.
 • Schaanning, Espen (2018). Til alle barns beste? Intervensjoner i skolefeltet. Kolofon forlag.  ISBN 978-82-300-1779-1.  302 s.
 • Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (red.) (2017). Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  301 s.
 • Schaanning, Espen (2015). Barneridderne. Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48728-7.  651 s.
 • Schaanning, Espen (2013). Kampen om den forbryterske sjel. Kriminal-filosofiske vitenstrekk. Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0250-1.  294 s.
 • Schaanning, Espen (2013). Lykkens politikk. Fransk opplysningstenkning og synet på menneske og straff hos Helvetius. Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0017-0.  579 s.
 • Schaanning, Espen (2009). Den tilsiktede smerten. En blindflekk i norsk kriminalpolitikk. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-446-9.  161 s.
 • Schaanning, Espen (2007). Makt og viten. Tekster i utvalg. Unipub forlag.  ISBN 9788274773318.  334 s.
 • Schaanning, Espen (2007). Menneskelaboratoriet. Botsfengslets historie. Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0023-4.  636 s.
 • Schaanning, Espen (2002). Den onde vilje. En kriminal-filosofisk pamflett Ny utvidet utgave. Spartacus Forlag.  ISBN 82-430-0222-7.  188 s.
 • Schaanning, Espen (2002). Kampen om den forbryterske sjel. Kriminal-filosofiske vitenstrekk. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-112-5.  294 s.
 • Schaanning, Espen (2002). Straff i det norske samfunnet. Humanist Forlag, Oslo.  ISBN 82-90425-59-7.  356 s.
 • Schaanning, Espen (2000). Fortiden i våre hender. Foucault som vitenshåndtør. Bind 1 Teoretisk praksis. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-045-5.  526 s.
 • Schaanning, Espen (2000). Fortiden i våre hender. Foucault som vitenshåndtør. Bind 2. Historisk praksis. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-046-3.  738 s.
 • Schaanning, Espen (2000). Modernitetens oppløsning. Sentrale skikkelser i etterkrigstidens idéhistorie, 3. utgave. Spartacus Forlag A/S.  ISBN 82-430-0166-2.  236 s.
 • Schaanning, Espen (1997). Vitenskap som skapt viten. Foucault og historisk praksis. Spartacus Forlag, Oslo.  ISBN 82-430-0088-7.  315 s.
 • Schaanning, Espen (1994). Den onde vilje. En kriminal-filosofisk pamflett. Spartacus Forlag, Oslo.  ISBN 82-430-0044-5.  80 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Schaanning, Espen (2021). Den politiske kampen om skolen. blogg.forskning.no.
 • Schaanning, Espen (2021). Leksen en lek?. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  33(1), s 131- 135
 • Schaanning, Espen (2021). Pedagogikkens tilsynelatende paradoks. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  33(1), s 120- 126
 • Schaanning, Espen (2021). Utsatte innsatte. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  33(1), s 126- 131
 • Schaanning, Espen (2020). 130 år med skole – på tide å tenke nytt?.
 • Schaanning, Espen (2020). En annen verden er mulig. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  61(4), s 410- 413
 • Schaanning, Espen (2020). Fredsbestrebelser. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  32(4), s 137- 144
 • Schaanning, Espen (2020). Norges KFUK-KFUM-speidere. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Schaanning, Espen (2020). Norges speiderforbund. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Schaanning, Espen (2020). Pasifistisk tenkning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  32(1–2), s 204- 207
 • Schaanning, Espen (2020). Robert Baden-Powell. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Schaanning, Espen (2020). Skoleerfaringer. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  32(1–2), s 197- 201
 • Schaanning, Espen (2020). Skoleløse liv. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  32(1–2), s 194- 197
 • Schaanning, Espen (2020). Speiderbevegelsen. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Schaanning, Espen (2019). Arr 30 år – et tilbakeblikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  31(4), s 3- 7
 • Schaanning, Espen (2019). Arr 30 år. Fra Arrs forunderlige historie.
 • Schaanning, Espen (2019). Børn barn undervises hjemme? Skolekritikk, John Holt og hjemmeundervisning.
 • Schaanning, Espen (2019). Farvel til skolen.
 • Schaanning, Espen (2019). Foucault-filologi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  31(3), s 156- 157
 • Schaanning, Espen (2019). Om idéhistoriefagets nytte.
 • Schaanning, Espen (2019). Oppdragende natur. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  31(1–2), s 170- 175
 • Schaanning, Espen (2019). Pasifismer. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  31(4), s 109- 111
 • Schaanning, Espen (2019). Prestasjonspressets pris. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  31(1–2), s 160- 166
 • Schaanning, Espen (2019). Profittmakerne. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  31(4), s 104- 107
 • Schaanning, Espen (2019). Skolen – et inkluderende fellesskap?.
 • Schaanning, Espen (2019). Velkommen til dagfengselet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15
 • Schaanning, Espen (2018). Er dagens skole til alle barns beste?.
 • Schaanning, Espen (2018). Lek og lær. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (24), s 54- 55
 • Schaanning, Espen (2018). MIO, min MIO. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15
 • Schaanning, Espen (2018). Makt og kunnskap. Noen poenger hos Foucault illustrert ved skolen som kunnskapsproduksjonsapparat.
 • Schaanning, Espen (2018). Om å snakke sant. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  30(2), s 122- 131
 • Schaanning, Espen (2018). Oppdragelse. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  30(1), s 1
 • Schaanning, Espen (2018). Prestasjonsskolens ofre. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  30(2), s 132- 138
 • Schaanning, Espen (2018). Til alle barns beste? Den nordiske modellen under press.
 • Schaanning, Espen (2018). Til skolen for å siles ut. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  (197), s 12- 13
 • Schaanning, Espen (2018). Virkelighetens fengsel. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  30(1), s 99- 103
 • Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (2017). Grep om fortiden, I: Reidar Aasgaard; Ellen Marie Krefting & Espen Schaanning (red.),  Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  Innledning.  s 11 - 13
 • Schaanning, Espen (2017). Forsøket som løp ut i sanden. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  29(3–4), s 198- 200
 • Schaanning, Espen (2017). Heldagsskolens pris. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  29(2), s 128- 135
 • Schaanning, Espen (2017). Om å bruke Foucault: Fire metodestrategier, I: Reidar Aasgaard; Ellen Marie Krefting & Espen Schaanning (red.),  Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  Kapittel 5.  s 87 - 100
 • Schaanning, Espen (2017). Skolen og humaniora. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  29(1), s 87- 94
 • Schaanning, Espen (2017). Skolens grep om barna. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  29(3–4), s 178- 187
 • Schaanning, Espen (2017). Ånden som rår. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  29(1), s 95- 103
 • Schaanning, Espen; Bekeng-Flemmen, Haakon; Britt Medalen, Nilsen & Rogne, Erlend (2017). Russland. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  29(3–4), s 1
 • Schaanning, Espen (2016). Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen.
 • Schaanning, Espen (2016). Dagens skoletenkning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(3–4), s 144- 150
 • Schaanning, Espen (2016). Den store skolifiseringen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15
 • Schaanning, Espen (2016). Fra månesyke til psykose. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(2), s 116- 119
 • Schaanning, Espen (2016). Giskes skolefilosofi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(1), s 103- 113
 • Schaanning, Espen (2016). Intellektuelle rebeller. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(3–4), s 164- 166
 • Schaanning, Espen (2016). Krig og filosofi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(1), s 118- 120
 • Schaanning, Espen (2016). Matematikk til hverdags. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(2), s 121- 123
 • Schaanning, Espen (2016). Matematikk, religion og politikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(1), s 120- 123
 • Schaanning, Espen (2016). Med skylapper på. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(3–4), s 151- 157
 • Schaanning, Espen (2016). Meningen med livet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(3–4), s 1
 • Schaanning, Espen (2016). Meninger om meningen med livet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(3–4), s 166- 167
 • Schaanning, Espen (2016). Skolematte til besvær. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Schaanning, Espen (2016). Skolens mål og mening. Molo idehistorisk studenttidsskrift.  (1), s 30- 43
 • Schaanning, Espen (2016). Skolerefleksjoner. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(2), s 123- 124
 • Schaanning, Espen (2016). Statens redning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(2), s 125- 127
 • Schaanning, Espen (2016). Talltanker. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(1), s 114- 117
 • Schaanning, Espen (2016). Tenkning om tenkning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(2), s 119- 121
 • Schaanning, Espen (2016). Tøyelige prinsipper. Tilsvar til Linda Gröning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(1), s 88- 91
 • Schaanning, Espen (2015). Alltid beredt – til hva?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 30- 31
 • Schaanning, Espen (2015). Dammans dom. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(2-3), s 200- 201
 • Schaanning, Espen (2015). Det håpløse fengslet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(1), s 156- 158
 • Schaanning, Espen (2015). Dommere til doms. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(4), s 125- 127
 • Schaanning, Espen (2015). Fascisme på norsk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(4), s 121- 122
 • Schaanning, Espen (2015). Foucault og kriminologien. Noen refleksjoner omkring en setning i Overvåkning og straff.
 • Schaanning, Espen (2015). Hamsuns nazisme. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(1), s 144- 145
 • Schaanning, Espen (2015). Heksejakt i nord. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(2–3), s 203- 205
 • Schaanning, Espen (2015). Klok av regning?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15
 • Schaanning, Espen (2015). Ondskapens metafysikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(1), s 145- 147
 • Schaanning, Espen (2015). Opprørets dynamikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(2–3), s 201- 202
 • Schaanning, Espen (2015). Pisking og sivilisasjon. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(2–3), s 205- 206
 • Schaanning, Espen (2015). Provokasjoner i det godes tjeneste. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(4), s 123- 125
 • Schaanning, Espen (2015). Speiderbevegelsen og nasjonalsosialismen.
 • Schaanning, Espen (2015). Speiderbevegelsens kompass. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 42
 • Schaanning, Espen (2015). Speiding og nazisme. Dagensnæringsliv.  s 28
 • Schaanning, Espen (2015). Teori om teori. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(1), s 153- 154
 • Schaanning, Espen (2015). Vi var med. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(1), s 147- 148
 • Schaanning, Espen (2014). Akademikernes samfunnsansvar. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(3–4), s 1
 • Schaanning, Espen (2014). Ansvarets begrensninger. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(3-4), s 202- 204
 • Schaanning, Espen (2014). De to kulturer. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(1), s 154- 156
 • Schaanning, Espen (2014). Demokratiets trusler. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(2), s 164- 166
 • Schaanning, Espen (2014). Det moraliserende fengslet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(2), s 166- 169
 • Schaanning, Espen (2014). Diskursiveringen av det indre liv. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(3-4), s 198- 200
 • Schaanning, Espen (2014). Et forsvar for opplysningsfilosofien. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(1), s 158- 159
 • Schaanning, Espen (2014). Femmila er ikke hva den engang var. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(3-4), s 200- 202
 • Schaanning, Espen (2014). Historisk straffelov. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(3-4), s 206- 207
 • Schaanning, Espen (2014). Hvem skal ta ansvar for samfunnsansvaret?. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(3-4), s 5- 7
 • Schaanning, Espen (2014). Idéhistorisk selvrefleksjon. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Schaanning, Espen (2014). Kurkamp. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(1), s 152- 154
 • Schaanning, Espen (2014). Med pinepåføring som yrke. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(2), s 171- 173
 • Schaanning, Espen (2014). Møkk i utvalg. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(2), s 170- 171
 • Schaanning, Espen (2014). Om å ordne historien. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(3-4), s 204- 206
 • Schaanning, Espen (2014). The Child Soldiers. When the Scout Movement came to Norway.
 • Schaanning, Espen (2014). Tøffe tider. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(2), s 169- 170
 • Schaanning, Espen (2014). Vitenskapsmenn med skitne hender. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(1), s 149- 150
 • Schaanning, Espen (2013). Barnas mann. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(3), s 114- 115
 • Schaanning, Espen (2013). Den skremmende historien. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(3), s 115- 117
 • Schaanning, Espen (2013). Disiplin. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(4), s 1
 • Schaanning, Espen (2013). Dyrs verdi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(4), s 152- 155
 • Schaanning, Espen (2013). Eksempler på eksempelets makt. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  12(2), s 57- 58
 • Schaanning, Espen (2013). En dato til besvær. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(4), s 155- 157
 • Schaanning, Espen (2013). Forsoning i det små. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(3), s 101- 105
 • Schaanning, Espen (2013). Foucault og det akademiske jåleriet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(3), s 110- 112
 • Schaanning, Espen (2013). Hvem var det som svek?. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(1-2), s 181- 183
 • Schaanning, Espen (2013). Karakterfabrikken. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 32- 33
 • Schaanning, Espen (2013). Med frihet til å drepe. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(4), s 128- 133
 • Schaanning, Espen (2013). Nietzsche som opplysningstenker. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(3), s 88- 93
 • Schaanning, Espen (2013). Nordmenn i kamp for livsrom. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(1-2), s 177- 178
 • Schaanning, Espen (2013). Old Young. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(3), s 112- 113
 • Schaanning, Espen (2013). På jakt etter nazistenes indre. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(1-2), s 186- 188
 • Schaanning, Espen (2013). Retorikkens retorikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(4), s 157- 159
 • Schaanning, Espen (2013). Sannhet og subjekt. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(1-2), s 184- 186
 • Schaanning, Espen (2013). Speiderbevegelsen sett innenfra. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(1-2), s 160- 164
 • Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (2012). Hjernen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  24(1)
 • Schaanning, Espen (2012). Boken som ble dynamitt. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3–4), s 169
 • Schaanning, Espen (2012). Den suverene. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  24(2), s 132- 133
 • Schaanning, Espen (2012). Eichmann bak masken. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  24(2), s 133- 136
 • Schaanning, Espen (2012). Far i stua. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  24(2), s 137- 139
 • Schaanning, Espen (2012). Gjengjeldelsens metafysikk. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 18
 • Schaanning, Espen (2012). Gode menn og slette kvinner. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  2(3–4), s 175- 176
 • Schaanning, Espen (2012). Kameleonen Goebbels. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  24(2), s 136- 137
 • Schaanning, Espen (2012). Med rett og makt til å drepe. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  24(1), s 135- 137
 • Schaanning, Espen (2012). Middelaldersk norsk strafferett. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  24(1), s 134- 135
 • Schaanning, Espen (2012). Pisk framfor fengsel. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  24(1), s 132- 134
 • Schaanning, Espen (2012). Psykiatrisk maktmisbruk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  24(3–4), s 170- 171
 • Schaanning, Espen (2012). Rettspsykiatrisk spådomskunst. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(07), s 920
 • Schaanning, Espen (2012). Robespierre som romer. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  24(2), s 139- 141
 • Schaanning, Espen (2012). Rousseau som motstandsmann. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies.  ISSN 1652-4772.  s 236- 238
 • Schaanning, Espen (2012). Sannhetens pris og forskerens rolle. Svar til Thomas Ugelvik. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  24(2), s 107- 109
 • Schaanning, Espen (2012). Soldatenes verden. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  24(3–4), s 171- 173
 • Schaanning, Espen (2012). Straff og anerkjennelse. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 40
 • Schaanning, Espen (2012). Straffelidelsenes skyggetilværelse. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  24(3–4), s 173- 175
 • Schaanning, Espen (2012). Svar til Vetlesen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 22
 • Schaanning, Espen (2011). Biografi for kloke og dannede. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (28/2), s 25
 • Schaanning, Espen (2011). D'Holbachs klikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  23(4), s 152- 154
 • Schaanning, Espen (2011). Den svenske hai. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  23(1-2), s 190- 191
 • Schaanning, Espen (2011). Fra fengslets innside. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  23(1-2), s 181- 182
 • Schaanning, Espen (2011). Historikernes krig. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  23(3), s 141- 142
 • Schaanning, Espen (2011). Jesu disipler. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  23(1-2), s 182- 183
 • Schaanning, Espen (2011). Juristenes rettsmakeri. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (2), s 51
 • Schaanning, Espen (2011). Keiser uten klær?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (6), s 22- 23
 • Schaanning, Espen (2011). Krigsopplevelser. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  23(3), s 145- 146
 • Schaanning, Espen (2011). Nærhetens sprengkraft. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  23(1-2), s 179- 181
 • Schaanning, Espen (2011). Opplysningstenkningen var likevel fransk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  23(3), s 143- 145
 • Schaanning, Espen (2011). Personlighetsdom. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  23(3), s 138- 140
 • Schaanning, Espen (2011). Prinsippfasthetens pris. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  23(3), s 148- 149
 • Schaanning, Espen (2011). Straff som fortjent?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  2. sept., s 22
 • Schaanning, Espen (2011). Torturens rasjonalitet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  23(4), s 154- 156
 • Schaanning, Espen (2011). Viljen til viten i antikken. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  23(3), s 146- 147
 • Schaanning, Espen (2011). Virkelighetsbeskrivelser. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  23(3), s 149- 151
 • Schaanning, Espen (2011). Ærens makt. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  23(4), s 150- 152
 • Schaanning, Espen (2010). Barn i tvilsomme hender. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(4), s 204- 206
 • Schaanning, Espen (2010). Dokumentarisk diktning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(2-3), s 150- 151
 • Schaanning, Espen (2010). Forbrytersk politi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(4), s 195- 197
 • Schaanning, Espen (2010). Fra pisk til ettertanke. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  19/1-2010, s 51
 • Schaanning, Espen (2010). Høyt og lavt. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(4), s 189- 190
 • Schaanning, Espen (2010). Ideenes kraft. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(1), s 140- 141
 • Schaanning, Espen (2010). Kants ondskap. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(2-3), s 154- 155
 • Schaanning, Espen (2010). Kjærlighetens apostel. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(4), s 199- 201
 • Schaanning, Espen (2010). Menneskets mørke rom. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(1), s 139- 140
 • Schaanning, Espen (2010). Motstand i periferien. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(2-3), s 156- 157
 • Schaanning, Espen (2010). Nordmenn som kolonister. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(2-3), s 157- 159
 • Schaanning, Espen (2010). Om å ta hånd om de forkomne. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(4), s 202- 203
 • Schaanning, Espen (2010). Rettsmaskineriet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(2-3), s 159- 160
 • Schaanning, Espen (2010). Russell som religionskritiker. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(1), s 137- 139
 • Schaanning, Espen (2010). Sjelens mørke. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(2-3), s 160- 162
 • Schaanning, Espen (2010). Skrekk og gru på Reitgjerdet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(1), s 137- 137
 • Schaanning, Espen (2010). Tapre tenkere?. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(1), s 141- 143
 • Schaanning, Espen (2010). Treholt som fredsmekler?. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(4), s 193- 195
 • Schaanning, Espen (2010). Voltaire ned fra pidestallen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(1), s 135- 137
 • Schaanning, Espen (2009). Arr 20 år. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(3/4), s 3- 5
 • Schaanning, Espen (2009). Den teatralske makten. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(2), s 120- 121
 • Schaanning, Espen (2009). Det gode ved det onde. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(3/4), s 152- 153
 • Schaanning, Espen (2009). Diderot og mye annet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(3/4), s 153- 155
 • Schaanning, Espen (2009). Edderkoppen i den franske opplysningen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(3/4), s 155- 157
 • Schaanning, Espen (2009). Filosofer privat. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(2), s 123- 124
 • Schaanning, Espen (2009). Filosofisk generaloppgjør. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(1), s 129
 • Schaanning, Espen (2009). Generaliseringens farer. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (4), s 258- 264
 • Schaanning, Espen (2009). Helvétius' rettsfilosofi.
 • Schaanning, Espen (2009). Krigens fanger. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(1), s 134- 135
 • Schaanning, Espen (2009). Legenes forsøkskaniner. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(3/4), s 159- 161
 • Schaanning, Espen (2009). Lykke. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(1)
 • Schaanning, Espen (2009). Motmakt. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(1), s 133- 134
 • Schaanning, Espen (2009). Nietzsche med hammeren. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(2), s 121- 122
 • Schaanning, Espen (2009). Norsk encyklopedi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(1), s 130- 131
 • Schaanning, Espen (2009). Nytteløse ørefiker. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(1), s 126- 127
 • Schaanning, Espen (2009). Ord og folk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(2), s 124- 126
 • Schaanning, Espen (2009). Psykiatriens pris. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(1), s 139- 140
 • Schaanning, Espen (2009). Risikohåndtering. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(3/4), s 163- 164
 • Schaanning, Espen (2009). Sjelens egenskaper. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(1), s 135- 136
 • Schaanning, Espen (2009). Sjelens idéhistorie. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(3/4), s 164- 166
 • Schaanning, Espen (2009). Skrivemaskinen Voltaire. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(3/4), s 150- 152
 • Schaanning, Espen (2009). Smerten ingen snakker om.
 • Schaanning, Espen (2009). Straff under dekke av omsorg. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Schaanning, Espen (2009). Tidsskrift som opplysning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(1), s 131- 132
 • Schaanning, Espen; Helness, Anne & Krefting, Ellen Marie (2009). Historiens nytte. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(3/4), s 1
 • Schaanning, Espen (2008). Alt har en pris. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  20(3), s 84- 85
 • Schaanning, Espen (2008). Bedre og bedre dag for dag? Testing av fanger i Botsfengslet.
 • Schaanning, Espen (2008). Bot og bedring – Botsfengslet som menneskelaboratorium.
 • Schaanning, Espen (2008). Botsfengslet som menneskelaboratorium.
 • Schaanning, Espen (2008). Brysomme bøker. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  20(4), s 139- 141
 • Schaanning, Espen (2008). Fengselsvitenskap og kriminologi i Botsfengslet.
 • Schaanning, Espen (2008). Filosofi og politikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  20(3), s 92- 94
 • Schaanning, Espen (2008). Historiens barn. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  20(4), s 136- 137
 • Schaanning, Espen (2008). Lett og lødig om lykke. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  20(3), s 88- 89
 • Schaanning, Espen (2008). Makt, viten og omsorg - Psykiaternes rolle i rettsapparat og fengselsvesen.
 • Schaanning, Espen (2008). Menneskelaboratoriet. Botsfengslet si historie – kva skjer i dag?.
 • Schaanning, Espen (2008). Om å beherske sine lidenskaper. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  20(4), s 137- 139
 • Schaanning, Espen (2008). Om å leke Gud. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  20(1-2), s 198- 200
 • Schaanning, Espen (2008). Opplysningstidens historisitet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  20(4), s 141- 143
 • Schaanning, Espen (2008). Quo vadis norsk skole?.
 • Schaanning, Espen (2008). Ulykkelig nostalgi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  20(3), s 89- 90
 • Schaanning, Espen (2008). Utforskningen av fangene i Botsfengslet.
 • Schaanning, Espen (2007). Bør man forske på fanger?. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (1-2), s 121- 129
 • Schaanning, Espen (2007). Den frie fange.
 • Schaanning, Espen (2007). Det ondes teater. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  19(1), s 116- 117
 • Schaanning, Espen (2007). Det viktigste kan ikke måles. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 34
 • Schaanning, Espen (2007). Fengsel er et laboratorium. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Schaanning, Espen (2007). Helvétius' tyske avtrykk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2–3), s 160- 162
 • Schaanning, Espen (2007). Kampen om det kommunikative herredømmet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 135- 136
 • Schaanning, Espen (2007). Når malen er normalen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  19(1), s 113- 114
 • Schaanning, Espen (2007). Se og Hør uten bilder. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  19(1), s 112- 113
 • Schaanning, Espen (2007). Sekularisering og vitenskapeliggjøring– to sider av samme sak i modernitetens fremvekst?Noen eksempler fra det strafferettslige feltet.
 • Schaanning, Espen (2007). Sex og salong. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 132- 134
 • Schaanning, Espen (2007). Skavankenes marked. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 139- 141
 • Schaanning, Espen (2007). Skolelaboratoriet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 43
 • Schaanning, Espen (2007). Sorte jøder. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  19(1), s 114- 115
 • Schaanning, Espen (2007). Tannløst om ondskap. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2–3), s 162- 163
 • Schaanning, Espen (2007). Universalismens legitimerende kraft. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2–3), s 159- 160
 • Schaanning, Espen (2007). Uretten. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 136- 139
 • Schaanning, Espen (2006). Anarkismens gode drøm – og mareritt. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  18(2-3), s 172- 173
 • Schaanning, Espen (2006). Fra demonenes verden. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  18(2-3), s 173- 174
 • Schaanning, Espen (2006). Grenseoverskridende leger II. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  18(2-3), s 163- 164
 • Schaanning, Espen (2006). Jo mere vi er sammen, jo ondere vi blir. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  18(1), s 110- 111
 • Schaanning, Espen (2006). Kierkegaards ondskap. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  18(4), s 119- 120
 • Schaanning, Espen (2006). Ondskap. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  18(4)
 • Schaanning, Espen (2006). På lånt tid. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  18(4), s 120- 121
 • Schaanning, Espen (2006). Radbrekking av originaltekster. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  18(4), s 121- 122
 • Schaanning, Espen (2006). Viljesvak, samvittighetsløs eller bare dum? - Norsk kriminologi i mellomkrigstiden.
 • Schaanning, Espen (2005). The construction of «the criminal» in the late 19th century.
 • Schaanning, Espen (2005). Tukt og test. Botsfengslet som menneskelaboratorium.
 • Schaanning, Espen & Hidle, Mie (2005). Menneskedyret. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  17(4)
 • Schaanning, Espen (2005). Avvikeren og hans skygge. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 101- 102
 • Schaanning, Espen (2005). Den skjulte hevnen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3), s 130- 131
 • Schaanning, Espen (2005). Fra dødens forgård. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3), s 129- 130
 • Schaanning, Espen (2005). Fra fatalismens århundre. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 98- 99
 • Schaanning, Espen (2005). Hevnens etikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 78- 81
 • Schaanning, Espen (2005). Indianer og hvit. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 102- 104
 • Schaanning, Espen (2005). Talende kropper. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2), s 133-134
 • Schaanning, Espen (2004). Farlig fyll for fall. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  16(1), s 103- 104
 • Schaanning, Espen (2004). Foucault og Nietzsche.
 • Schaanning, Espen (2004). Hevnens kraft. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  16(1), s 109- 110
 • Schaanning, Espen (2004). Historiestykker. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  16(2/3), s 140- 142
 • Schaanning, Espen (2004). Kants moral og moralens kant. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 123- 125
 • Schaanning, Espen (2004). Livet som 'spion'. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  16(2/3), s 136- 137
 • Schaanning, Espen (2004). Menneskelaboratorium på universitetet?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (12.-18. mars), s s.- 18
 • Schaanning, Espen (2004). Syk eller slem eller kanskje ond?.
 • Schaanning, Espen (2004). Tenkedrops. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  16(1), s 100- 101
 • Schaanning, Espen (2004). Velkomsttale i anledning ARRs jubileumsseminar. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 5- 7
 • Schaanning, Espen (2003). «Skoleinvesteringer». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2), s 103- 104
 • Schaanning, Espen (2003). Solidaritetens grenser. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  15(3/4)
 • Schaanning, Espen (2003). Avvikerviten. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2), s 91- 96
 • Schaanning, Espen (2003). Den fødte forbryter. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 11
 • Schaanning, Espen (2003). Det utålelige fengslet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3-4), s 102- 105
 • Schaanning, Espen (2003). Fra psyko-vitenskapenes verden. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 12- 14
 • Schaanning, Espen (2003). Hvorfor ble Saussure så sur?. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 93- 95
 • Schaanning, Espen (2003). Lovlydighetsmaskinene. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 99- 100
 • Schaanning, Espen (2003). Maktens språk og språkets makt. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2), s 105- 107
 • Schaanning, Espen (2003). Medikaliseringen av lovbrudd. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3-4), s 128- 130
 • Schaanning, Espen (2003). Nietzsche i harnisk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2), s 109- 110
 • Schaanning, Espen (2003). Nietzsches maskerade. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 100- 101
 • Schaanning, Espen (2003). Sivilisert straff. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2), s 110- 111
 • Schaanning, Espen (2002). «Da 'vitenskapen' skyllet inn over oss». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (04), s 77- 79
 • Schaanning, Espen (2002). «Darwin i vinden». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (04), s 84- 85
 • Schaanning, Espen (2002). «Folkeopplyser?». Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 20
 • Schaanning, Espen (2002). «Forbryterverkstedet». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3), s 106- 107
 • Schaanning, Espen (2002). «Fra byråkratiets topp». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2), s 111- 112
 • Schaanning, Espen (2002). «Hasjhistorie». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2), s 117
 • Schaanning, Espen (2002). «Langsomt blir landet vårt andres». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2), s 114- 115
 • Schaanning, Espen (2002). «Mannen som møtte Wienerkretsen». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2), s 118- 120
 • Schaanning, Espen (2002). «Mennesket som vare». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2), s 110- 111
 • Schaanning, Espen (2002). «Nordmenn blir til». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2), s 120
 • Schaanning, Espen (2002). «Om å gripe fatt i grafitti». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (04), s 81- 82
 • Schaanning, Espen (2002). «Om å sette galskapen i bås». Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 18- 19
 • Schaanning, Espen (2002). «På parti med fornuften». Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (3/4), s 207- 214
 • Schaanning, Espen (2002). «Sinnets moderne renovasjonshistorie». Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (1), s 62- 66
 • Schaanning, Espen (2002). «Straffekåte psykiatere?». Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 1- 12
 • Schaanning, Espen (2002). «Talens bruk». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2), s 123- 124
 • Schaanning, Espen (2002). «Verdens rekorder». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (04), s 58- 59
 • Schaanning, Espen (2002). «Vitensmakt». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2), s 121- 122
 • Schaanning, Espen (2001). Skole. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  13(1/2)
 • Schaanning, Espen (2001). «Dødsteknologi». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3), s 93
 • Schaanning, Espen (2001). «Fengslet: Et enevelde i miniatyr». Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 10
 • Schaanning, Espen (2001). «Folkesjelsjakt». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3), s 88- 90
 • Schaanning, Espen (2001). «Foucaults verksted». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  13(4), s 83
 • Schaanning, Espen (2001). «Giertsens vilje til viten». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 71- 74
 • Schaanning, Espen (2001). «Hagens mann». Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 7
 • Schaanning, Espen (2001). «Heltedyrkelse til innvortes bruk». Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 13
 • Schaanning, Espen (2001). «Hjernens sjel». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  13(4), s 86- 87
 • Schaanning, Espen (2001). «I rettssikkerhetens navn». Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 7
 • Schaanning, Espen (2001). «Kriminalitetskontroll i moderne samfunn». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2), s 123- 124
 • Schaanning, Espen (2001). «Livets lov». Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22
 • Schaanning, Espen (2001). «Lønn og ledelse». Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 6
 • Schaanning, Espen (2001). «Middelaldersk strafferett». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  13(4), s 92
 • Schaanning, Espen (2001). «Politisk Arkeologi». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2), s 128
 • Schaanning, Espen (2001). «Statsrasisme». Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 7
 • Schaanning, Espen (2001). «Straff og særreaksjoner i historisk perspektiv». Foko-nytt.  13(3), s 4- 15
 • Schaanning, Espen (2001). «Tallenes tale». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  13(4), s 90- 91
 • Schaanning, Espen (2000). «Den tyske Foucaultboken». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 89
 • Schaanning, Espen (2000). Fortiden i våre hender - Foucault som vitenshåndtør. Vis sammendrag
 • Schaanning, Espen (2000). «Hjemstedets kraft». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 91- 92
 • Schaanning, Espen (2000). «Idrett og kommers». Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 7
 • Schaanning, Espen (2000). «Innlevende gjenopplivning av Nietzsche». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 87- 88
 • Schaanning, Espen (2000). «Intellektuell selvavsløring». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 93
 • Schaanning, Espen (2000). «Maktsprik». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 93- 94
 • Schaanning, Espen (2000). «Mennesket nedsenket i potensiell tenkning». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2-3), s 123- 124
 • Schaanning, Espen (2000). «Patologiseringen av galskapen». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 89- 90
 • Schaanning, Espen (2000). «Riss av Ross». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2-3), s 127- 128
 • Schaanning, Espen (2000). «Robinson og den frie vilje. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 7
 • Schaanning, Espen (2000). «Rusliv». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  s 91
 • Schaanning, Espen (2000). «Seksualiteten som hoggestabbe». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 92
 • Schaanning, Espen (2000). «Sjelssikring». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2-3), s 39- 67
 • Schaanning, Espen (2000). «Sundt som fant». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 92- 93
 • Schaanning, Espen (2000). «Øyfortelling». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 85
 • Schaanning, Espen (1999). «Glemmebok». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3), s 84
 • Schaanning, Espen (1999). «Kunnskapens kropp». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2), s 80
 • Schaanning, Espen (1999). «Normalitetens voktere». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2), s 81- 82
 • Schaanning, Espen (1999). «Sannhet og løgn i Torgersensaken». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3), s 69- 73
 • Schaanning, Espen (1998). «Filosofiliv». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 116- 117 Vis sammendrag
 • Schaanning, Espen (1998). «Filosofisk vold». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2-3), s 125- 126
 • Schaanning, Espen (1998). «Foucault som potet». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 124- 125 Vis sammendrag
 • Schaanning, Espen (1998). «Mistankens hermeneutikk». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 91- 94
 • Schaanning, Espen (1997). Straff. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3)
 • Schaanning, Espen (1997). «Bruddene med fortiden». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3), s 113- 114
 • Schaanning, Espen (1997). «De ustyrlige barna». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2), s 134- 135
 • Schaanning, Espen (1997). «De vitenskapelige praksisers filosofi». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2), s 135- 136
 • Schaanning, Espen (1997). «Foucaults stemme». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3), s 112- 113
 • Schaanning, Espen (1997). «Galskapens filosofi og filosofiens galskap». Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (2), s 151- 158
 • Schaanning, Espen (1997). «Har vi aldri vært moderne?». Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 34
 • Schaanning, Espen (1997). «Kriminalitet som fag». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 84- 85
 • Schaanning, Espen (1997). «Sannheten er de sterkes våpen». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3), s 103- 106
 • Schaanning, Espen (1997). «Sønner av Skien». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2), s 88- 90
 • Schaanning, Espen (1997). «Var det noen som lo?». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2), s 132- 133
 • Schaanning, Espen (1997). «Vi må ikke sove». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3), s 123- 125
 • Schaanning, Espen (1996). «Den nakne sannhet om sunnhet». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2), s 84- 87
 • Schaanning, Espen (1996). Hvorfor jeg er imot ytringsfrihet, I: Henning Laugerud; Kjetil Korslund & Terje Emberland (red.),  Biblioteca Obscura. Festskrift til Torstein Arisholm på 30-årsdagen.  Ariadne forlag.  ISBN 82-90477-37-6.  Kapittel 5.  s 24 - 27
 • Schaanning, Espen (1996). «Krigen som ikke kan vinnes». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 79- 80
 • Schaanning, Espen (1996). «Leksikalsk om straff». Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  (4), s 308- 311
 • Schaanning, Espen (1996). «Mennesket som kom - og forsvant». Bokspeilet.  (4), s 11
 • Schaanning, Espen (1996). «Modernitetens kjens-gjerninger». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3), s 82- 83
 • Schaanning, Espen (1995). «Forord». Seksualitetens historie. Viljen til viten.  s 7- 11
 • Schaanning, Espen (1995). «Forord». Psykiatriens kjemiske makt.  s 9- 20
 • Schaanning, Espen (1995). «Foucault som diskurs». Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 23- 23
 • Schaanning, Espen (1995). «Nietzsche og dannelsen». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2), s 84
 • Schaanning, Espen (1995). «Skrivekick, LSD-rus og orgier». Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 25
 • Schaanning, Espen (1994). «Karoline on my mind». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 69- 70
 • Schaanning, Espen (1994). «En journalist krysser sitt spor». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 68
 • Schaanning, Espen (1994). «Fra frimureriets historie». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2), s 66
 • Schaanning, Espen (1994). «Hjernens ingeniører». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 71- 72
 • Schaanning, Espen (1994). «I Foucaults navn». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2), s 66
 • Schaanning, Espen (1994). «Iscenesatte maktmekanismer». Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 8
 • Schaanning, Espen (1994). «Seksualitetens irrganger». Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 9
 • Schaanning, Espen (1993). «25 år i kamp». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 69- 70
 • Schaanning, Espen (1993). «Det skjulte Holocaust». Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 3 Vis sammendrag
 • Schaanning, Espen (1993). «Filosof på villspor». Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 16 Vis sammendrag
 • Schaanning, Espen (1993). «Foucault». Vestens Tenkere.  III, s 401- 417
 • Schaanning, Espen (1993). «Gadamer». Vestens Tenkere.  III, s 313- 323
 • Schaanning, Espen (1993). «Galskap utenfor anstalten». Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 71- 72

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 8. mai 2019 10:34