English version of this page

Den store Exphil-forelesningen 2022: Ekstremisme – en filosofisk analyse

Hva er ekstremisme? Kan noen former for ekstremisme aksepteres? I årets store Exphil-forelesning presenterer professor Quassim Cassam sin filosofiske analyse.

Portrett av mann med skjorte og dressjakke.
Foto: University of Warwick.

Ekstremisme er et av de mest alvorlige og kontroversielle temaene i vår tid. Til tross for utallige programmer for forebygging og avradikalisering, er det fortsatt et komplisert problem som ikke er godt nok forstått. Likevel kan ekstremisme også betraktes som en positiv kraft – ifølge Martin Luther King Junior er ikke spørsmålet «om vi vil være ekstremister, men hva slags ekstremister vi vil være.»

Om forelesningen

Quassim Cassam identifiserer tre typer ekstremisme – ideologi, metode og tankesett – og vil bruke disse til å diskutere noen grunnleggende emner og problemstillinger:

 

  • Hva er ekstremisme?
  • Hvilke metoder brukes av ekstremister?
  • Finnes det et ekstremistisk tankesett, og hva er i så fall det?
  • Hvilken rolle kan ideer om renhet, offerroller og ydmykelse spille i forståelsen av ekstremisme?
  • Hvordan skiller ekstremisme seg fra fanatisme og fundamentalisme?
  • Hvordan blir man ekstremist og hvordan skal vi forstå avradikalisering?

Cassam vil inkludere eksempler som spenner fra Røde Khmer til IRA, Al-Qaida og Timothy McVeigh til Philip Roths roman «Amerikansk pastorale» og kontraekstremisme-programmer, inkludert Storbritannias Prevent-strategi.

Foredraget er svært relevant for alle som er interessert i emnet, ikke bare innen filosofi, men relaterte disipliner som Politikk og internasjonale relasjoner, konflikt- og terrorismestudier, jus, pedagogikk og religion. Det vil også være av stor interesse for beslutningstakere og alle som er engasjerte i å forstå ekstremisme på alle nivåer.

Et opptak av forelesningen vil bli tilgjengelig på uio.no i etterkant.

Program

14.00: Exphil-forelesningen ved Quassim Cassam

15.00: Kommentarer fra invitert panel:

  • Sebastian Watzl, førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Oslo
  • Cathrine Thorleifsson, førsteamanuensis ved Sosialantropologisk Institutt og Senter for Ekstremismeforskning, Universitetet i Oslo

15.45: Spørsmål fra salen

Om Quassim Cassam

Quassim Cassam er professor i filosofi ved University of Warwick, æresstipendiat ved Keble College, Oxford, og stipendiat ved British Academy. Han var tidligere Knightbridge-professor i filosofi ved Cambridge University, professor i filosofi ved UCL og Reader in Philosophy ved Oxford University. Han var stipendiat ved Wadham College, Oxford, i 18 år og senere professor ved King's College, Cambridge. Han var også John Evans Distinguished Visiting Professor ved Northwestern University og gjesteprofessor ved University of California, Berkeley. Han har vært Mind Senior Research Fellow, AHRC Leadership Fellow og president i Aristotelian Society.

Cassam er forfatter av syv bøker, inkludert «Extremism: A Philosophical Analysis» (Routledge 2022), «Vices of the Mind: From the Intellectual to the Political» (Oxford 2019) og «Conspiracy Theories» (Polity 2019). Bøkene hans har vært utgangspunkt for konferanser i Amsterdam, Padova, London, Köln, Frankfurt og Konstanz.

Om Exphil-forelesningen

Hvert år inviteres en innflytelsesrik filosof og dyktig formidler til å holde en forelesning om et aktuelt exphil-tema.

Forelesningen er åpen for alle – studenter er spesielt velkomne.

Les mer om den årlige Exphil-forelesningen

Publisert 25. aug. 2022 13:40 - Sist endret 16. sep. 2022 08:57