Exphil-forelesningen

Hvert år inviteres en innflytelsesrik filosof og dyktig formidler til å holde en forelesning om et aktuelt exphil-tema.

Exphil blir ofte forbundet med filosofihistorien, men handler grunnleggende sett om å videreføre en pågående kritisk samtale. Siden 2017 har Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk arrangert den årlige exphil-forelesningen.

Forelesningen skal vise emnets relevans og gi studentene et innblikk i den filosofiske forskningsfronten. I den grad plassen tillater det vil forelesningen også være åpen for andre interesserte, og alle kan følge forelesningen direkte på internett.

Gjennom denne nærkontakten med forskningsfronten vil studenter og samfunnet for øvrig se at kunnskapens grenser utvides av kvinner og menn som tenker annerledes og som utfordrer etablerte sannheter.

Sammendrag og opptak av tidligere forelesninger

2022: Quassim Cassam: Ekstremisme – en filosofisk analyse

28. september 2022 holdt Quassim Cassam årets store Exphil-forelesning ved UiO.

Quassim Cassam er professor i filosofi ved University of Warwick, æresstipendiat ved Keble College, Oxford, og stipendiat ved British Academy.

Cassam har identifisert tre typer ekstremisme – ideologi, metode og tankesett. I sin forelesning brukte han disse til å diskutere noen grunnleggende emner og problemstillinger:

  • Hva er ekstremisme?
  • Hvilke metoder brukes av ekstremister?
  • Finnes det et ekstremistisk tankesett, og hva er i så fall det?
  • Kan noen former for ekstremisme aksepteres?

Ordstyrer for forelesningen var Kari Sletnes, universitetslektor i filosofi ved Universitetet i Oslo.

Det ble gitt kommentarer til forelesningen fra et invitert panel bestående av:

  • Sebastian Watzl, førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Oslo
  • Cathrine Thorleifsson, førsteamanuensis ved Sosialantropologisk Institutt og Senter for Ekstremismeforskning, Universitetet i Oslo

2021: Stephen Gardiner: Klimakrise og institusjonalisert fornektelse

 

Vi har nådd klimaets bristepunkt. I Exphil-forelesningen 27. september 2021, som ble avholdt digitalt (Zoom), ga den amerikanske filosofen Stephen Gardiner en skisse av den vanskelige situasjonen og foreslo en løsning. Slik han ser det er klimaendringene en dyp etisk utfordring, og nye institusjoner er nødvendig for å svare på denne.

Gardiner kaller den etiske utfordringen ‘en perfekt moralsk storm’, og argumenterer for at dagens klimastrategier, inkludert Paris-avtalen, dessverre er utilstrekkelige for å møte denne stormen. En av grunnene til at dagens klimastrategier ikke virker, er de eksisterende institusjonenes tilkortkommenhet. Men dette grunnleggende faktum blir overraskende nok ignorert i de fleste diskusjoner om løsninger.

Kommentator for forelesningen var Alejandra Mancilla, professor i filosofi ved Institutt for filosofi, ide-og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), på Universitetet i Oslo. Hennes viktigste forskningsinteresser ligger innen politisk filosofi og miljøfilosofi.

2019: Sally Haslanger. Men hva kan vi gjøre? Ideologi, makt og aktørskap

Professor i filosofi ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), Sally Haslanger ga Exphil-forelesningen 7. oktober 2019 i auditorium 1, Georg Sverdrups hus. Haslanger er særlig kjent for arbeid innenfor metafysikk, epistemologi og feministisk teori. Som forsker har hun stor spennvidde, og har publisert arbeider om Aristoteles’ substansbegrep og om sosial konstruksjon av rase og kjønn.

I denne forelesningen viste Haslanger hvordan vi alle opprettholder sosial urettferdighet gjennom ulike praksiser, men også hvordan vi kan motstå slike tendenser og arbeide mot rettferdighet.

Medvirkende i forelesningen:

  • Introduksjon: prorektor Gro Bjørnerud Mo
  • Ordstyrer: Førsteamanuensis Ingvild Torsen
  • Kommentarer: Førsteamanuensis Alejandra Mancilla og professor Herman Cappelen

2018: Åsa Wikforss. Kunnskap i post-sannhetens tid

Mandag 24. september 2018 holdt den svenske professoren Åsa Wikforss årets store Exphil-forelesning ved UiO. 

Åsa Wikforss er professor i teoretisk filosofi ved Stockholms Universitet og en av Sveriges mest fremtredende filosofer. Ved siden av en stor vitenskapelig produksjon er hun også svært aktiv i den svenske samfunnsdebatten i spørsmål rundt kunnskap og skole.

I sin forelesning undersøkte Wikforss fenomenet post-sannhet fra et filosofisk og psykologisk perspektiv. Hun diskuterte hva kunnskap er, hvorfor vi er sårbare overfor feilinformasjon og hvilke psykologiske mekanismer som ligger bak faktaresistens.

2017: Peter Singer. Forty Years On: Are All Animals Equal?

Fredag 27. oktober 2017 holdt moralfilosof Peter Singer den første store årlige Exphil-forelesningen ved Universitetet i Oslo.

Australieren Peter Singer innehar Ira W. DeCamp-professoratet i bioetikk ved Princeton University, og holder et æresprofessorat ved Centre for Applied Philosophy and Public Ethics ved University of Melbourne. Han er spesialist i anvendt etikk og er en av vår samtids mest leste filosofer.

Singers bok Animal Liberation (1975) kritiserer speciesismen og argumenterer for veganisme og mot dyreforsøk med et utilitaristisk utgangspunkt. Boken har hatt en sterk og langvarig innflytelse på forkjempere for andre arters moralske status.

Singers arbeid har også gitt viktige bidrag til Effektiv Altruisme-bevegelsen. Hans syn på personbegrepet, som han kobler til evnen til å ha preferanser, har ført ham inn i kontroversielle posisjoner innenfor en rekke bioetiske tema.

Publisert 7. sep. 2021 09:33 - Sist endret 17. okt. 2022 13:58