Studienyheter ved IFIKK

Publisert 10. mars 2022 12:02

Det lyses ut inntil 4 stillinger som læringsassistenter på følgende emner høsten 2022:

HON2110 – Innføring i algoritmisk tenkning for Honours-studenter (inntil 2 grupper)

FIL2406 - Algoritmisk tenkning for humanister (inntil 2 grupper)

Tilbudet retter seg mot deg som er masterstudent på filosofiprogrammet eller student fra Honours-programmet som starter i ditt 3. studieår høsten 2022.