Aktuelle saker

Publisert 29. nov. 2019 16:06

IFIKK lyser ut stillinger som undervisningsassistent på EXPHIL03 – Examen philosophicum våren 20. Tilbudet er rettet mot masterstudenter i filosofi og EKUL-studenter med spesialisering i idéhistorie, og tilsettingen gjelder for ett semester.

Bildet kan inneholde: statue, skulptur, klassisk skulptur, kunst, arkitektur.
Publisert 19. nov. 2019 11:35

Vil du lære om antikkens kultur, men har ikke mulighet til å møte opp til undervisningen? Her er to emner du kan søke om plass på.

Publisert 24. sep. 2019 16:42

Det lyses ut gruppelærer-stillinger i følgende emner for våren 2020:

FIL1003 – Innføring i etikk (3 grupper)

Bildet kan inneholde: font.
Publisert 12. aug. 2019 15:41

Sist Bob Dylan ble forelest på idéhistorie, fikk han Nobels litteraturpris. Denne høsten følger en ny forelesningsrekke!

Henter forslag fra Google
Publisert 8. aug. 2019 14:34
Bildet kan inneholde: arch, landemerke, arkitektur, bygning, himmel.
Publisert 3. juli 2019 14:40

Drømmer du om å lære latin eller gammelgresk, men har ikke mulighet til å møte opp til undervisningen? Vil du lære om antikkens kultur eller studere klassisk retorikk? Her er fire emner du kan søke om plass på.

Publisert 7. juni 2019 10:21

Med IFIKKs emner har du mulighet til å ta et helt semester i Roma.

Publisert 19. mars 2019 10:34

Det lyses ut gruppelærer-stillinger i følgende emner for høsten 2019:

FIL1001 – Innføring i metafysikk/bevissthetsfilosofi (3 grupper)

FIL1005 – Filosofihistorie frem til 1800 (3 grupper)

Publisert 8. okt. 2018 11:34

Det lyses ut gruppelærer-stillinger i følgende emner for våren 2019:

FIL1003 – Innføring i etikk (3 grupper)

Publisert 7. sep. 2018 11:54

For fjerde gang har IFIKK nå delt ut Georg Morgenstiernes pris for fremragende innsats på master. Kriteriene for å få prisen er å ha fullført mastergraden til normert tid med karakteren A på masteroppgaven.

Publisert 4. mai 2018 10:02

Med IFIKKs emner har du flere muligheter til å ta et helt semester i Roma.

Publisert 30. okt. 2017 15:25

VIDEO: Se Peter Singers Exphilforelesning på Chateau Neuf her.

Publisert 5. apr. 2017 16:21

Kunsthistorie ved IFIKK tilbyr i høst et nytt ekskursjonsemne til Roma og omegn! Temaet er tid og visualitet i den tidlig moderne epoken. Emnekode: KUN2016 og KUN4016.

Published Sep. 19, 2016 1:13 PM

For the autumn semester of 2016, the Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas is offering 10 Master's scholarships in the fields of Philosophy and History of Art.

The scholarships amount to 30 000, - NOK each, 25 000,- of which is granted initially, and the remaining 5000,- if and when the candidate completes the Master's degree within the allotted time. 

Priority may be given to those who are writing dissertations in areas where the department has particular research strengths.

Publisert 19. sep. 2016 13:13

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk tilbyr høsten 2016 inntil 10 masterstipender innen fagområdene filosofi og kunsthistorie.

Stipendene er på 30 000,- kroner, hvorav 25 000,- gis ved tildeling og 5000,- gis såfremt kandidaten gjennomfører sitt masterprogram til normert tid.

Det kan bli gitt fortrinn for de som skal skrive masteroppgaver innen områder hvor instituttet har særlig forskningsstyrke.

Publisert 5. sep. 2016 15:06

IFIKK har innstiftet en egen pris for kandidater som har fullført mastergraden på normert tid, med karakteren A på oppgaven.

Publisert 1. juli 2016 08:09

Onsdag 15. juni feiret Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk sine masterkandidater for studieåret 2015/2016.

Publisert 6. juni 2016 10:55

Er du usikker på hvilke emner du skal ta til høsten? IFIKK har flere spennende emner, både gamle og nye, på programmet! Blant annet setter vi opp vårt svært populære Bob Dylan-emne igjen, og vi har et nytt emne om filosofisk metode. Vi har også slått sammen våre forskjellige Exfac-varianter i et nytt, felles Exfac som kan være interessant både for våre egne og for andres programstudenter. Eller kanskje det frister med en ekskursjon til Firenze?

Publisert 21. apr. 2016 11:53

Vi lyser med dette ut gruppelærer-stillinger tilknyttet innføringsemner i filosofi høsten 2016. Studenter på masterprogrammet i filosofi oppfordres til å søke.

Søknadsfristen er 20. mai 2016

Publisert 3. mars 2016 14:10

Ønsker du grunnleggende kunnskaper om antikken og de klassiske språk? En ny årsenhet gir kunnskaper om antikken som periode, med særlig vekt på kultur, retorikk og språk. Du får også innføring i gresk eller latin og hvordan antikkens kultur er brukt i ettertiden.

Publisert 25. jan. 2016 14:32

Startskuddet har gått for kunsthistories nye fjernundervisningsopplegg som er basert på nettseminarer.