Aktuelle saker

Bildet kan inneholde: font.
Publisert 12. aug. 2019 15:41

Sist Bob Dylan ble forelest på idéhistorie, fikk han Nobels litteraturpris. Denne høsten følger en ny forelesningsrekke!

Publisert 7. sep. 2018 11:54

For fjerde gang har IFIKK nå delt ut Georg Morgenstiernes pris for fremragende innsats på master. Kriteriene for å få prisen er å ha fullført mastergraden til normert tid med karakteren A på masteroppgaven.

Published Sep. 19, 2016 1:13 PM

For the autumn semester of 2016, the Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas is offering 10 Master's scholarships in the fields of Philosophy and History of Art.

The scholarships amount to 30 000, - NOK each, 25 000,- of which is granted initially, and the remaining 5000,- if and when the candidate completes the Master's degree within the allotted time. 

Priority may be given to those who are writing dissertations in areas where the department has particular research strengths.

Publisert 19. sep. 2016 13:13

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk tilbyr høsten 2016 inntil 10 masterstipender innen fagområdene filosofi og kunsthistorie.

Stipendene er på 30 000,- kroner, hvorav 25 000,- gis ved tildeling og 5000,- gis såfremt kandidaten gjennomfører sitt masterprogram til normert tid.

Det kan bli gitt fortrinn for de som skal skrive masteroppgaver innen områder hvor instituttet har særlig forskningsstyrke.