Evalueringer

Alle våre emner og programmer evalueres periodisk med jevne mellomrom. I tillegg skal alle emner underveisevalueres hver gang de tilbys. For nærmere informasjon om hva disse evalueringsformene innebærer, kan du se UiOs nettside om kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten.

Rapporter fra våre evalueringer finner du ved å velge fra menyen til venstre.