Arne Lie Christensen

Emeritus
Image of Arne Lie Christensen
Norwegian version of this page
Username
Visiting address P.A. Munchs hus Niels Henrik Abels vei 36 0315 Oslo
Postal address Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo
Tags: Cultural history, Cultural monuments and preservation, Cultural landscapes, Building traditions and living

Publications

 • Christensen, Arne Lie (2010). Historien om en bygård : om arkitektur, kulturminnevern og den gode smak. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 9(4), p. 19–35.
 • Christensen, Arne Lie (2006). Havråfilmen femti år etter - en etnologs refleksjoner. Jord og gjerning: Årbok for Norsk landbruksmuseum. ISSN 0801-7123. p. 47–58.
 • Christensen, Arne Lie (2005). Livet sett fra et dameskrivebord. Om mennesker og ting i viktoriatidens Kristiania. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 4(3), p. 5–22.
 • Christensen, Arne Lie (2004). Å gå på do - den naturligste ting i verden? Do på hytta: ideer til løsninger. Forlaget Bonytt. ISSN 82-7039-066-6.
 • Christensen, Arne Lie (2003). Landskapet på museet - museet i landskapet, Museer i fortid og nåtid. Essays i museumskunnskap. Novus Forlag. ISSN 82-7099-374-3. p. 95–116.
 • Christensen, Arne Lie (2003). Å lese et landskap. Landskapet sett med kulturhistoriske øyne. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. ISSN 0071-7436. 157, p. 9–20.
 • Christensen, Arne Lie (2002). Vangsgutanes heimbygd. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. p. 21–55.
 • Christensen, Arne Lie (2001). Det etnologiske blikket - et uvanlig blikk på det vanlige. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784.
 • Christensen, Arne Lie (2000). Tre kunstnere - ett landskap. Etnologisk blikk på et maleri av J.C. Dahl og en roman av Jonas Lie, med Erik Werenskiolds illustrasjoner. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. 3, p. 153–174.
 • Christensen, Arne Lie (2000). Tre kunstnere - ett landskap. Etnologisk blikk på et maleri av J.C. Dahl og en roman av Jonas Lie. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415.

View all works in Cristin

 • Christensen, Arne Lie (2015). Ut i det fri. Livet på setra, hytta og landstedet. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3795-0. 320 p.
 • Christensen, Arne Lie (2011). Kunsten å bevare. Om kulturminnevern og fortidsinteresse i Norge. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3320-4. 277 p.
 • Christensen, Arne Lie (2009). Kampen om Karl Johan-kvartalet. Norsk Kultuminnefond. ISBN 978-82-303-1238-4. 10 p.
 • Christensen, Arne Lie (2007). Karl Johans fasader. Et kulturhistorisk nærbilde. Pax Forlag. ISBN 9788253030487. 359 p.
 • Christensen, Arne Lie (2002). Det norske landskapet. Om landskap og landskapsforståelse i kulturhistorisk perspektiv. Pax Forlag. ISBN 82-530-2298-0. 352 p.

View all works in Cristin

 • Christensen, Arne Lie (2016). Mennesker og dyr i det førindustrielle jordbrukslandskapet. Fortid. ISSN 1504-1913. p. 14–19.
 • Christensen, Arne Lie (2015). Arbeiderne bygger og bor - i medvind og motvind. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. ISSN 0071-7436. 43(3/4), p. 132–139.
 • Christensen, Arne Lie (2009). Hundre år! Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349.
 • Christensen, Arne Lie (2009). Munchs leilighet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Christensen, Arne Lie (2009). Kulturminneår til forvirring. Fortidsvern. ISSN 1504-4645. 2, p. 7–8.
 • Christensen, Arne Lie (2009). Kulturminneåret. [Radio]. oslo.
 • Christensen, Arne Lie (2009). Harry Fett og Karl Johans gate. Hva han ser og ikke ser, sier og ikke sier.
 • Christensen, Arne Lie (2009). I låvens navn.
 • Christensen, Arne Lie (2009). Kulturminneåret.
 • Christensen, Arne Lie (2008). Kan vi lære av historien? Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349.
 • Christensen, Arne Lie (2008). Kjør debatt! Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349.
 • Christensen, Arne Lie (2008). Skjermbevaring - onde eller nødvendighet? Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349.
 • Christensen, Arne Lie (2008). kulturminneår til forvirring. Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349.
 • Christensen, Arne Lie (2008). Karl Johans gate på 1800-tallet. [Radio]. Oslo.
 • Christensen, Arne Lie (2008). Karl Johans gate på 1800-tallet del 2. [Radio]. oslo.
 • Christensen, Arne Lie (2008). Karl Johans gate på 1800-tallet del 3. [TV]. Oslo.
 • Christensen, Arne Lie (2008). Kampen om Karl Johan. [TV]. Oslo.
 • Christensen, Arne Lie (2008). Kulturlandskapets historie.
 • Christensen, Arne Lie (2008). Folkelig kontra akademisk forståelse for kulturminner.
 • Christensen, Arne Lie (2008). Kampen om Karl Johan.
 • Christensen, Arne Lie (2008). En etnologs blikk på landskapet og på det stedlige.
 • Christensen, Arne Lie (2008). En etnologs perspektiv på byggeskikk og kulturminevern (fire timer).
 • Christensen, Arne Lie (2008). Hus og tun.
 • Christensen, Arne Lie (2008). Boligen i kulturhistorisk perspektiv.
 • Christensen, Arne Lie (2008). Kampen om Karl Johan.
 • Christensen, Arne Lie (2008). Byvandring langs Karl Johans gate.
 • Christensen, Arne Lie (2007). funkis funker! Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349. 3/4, p. 3–3.
 • Christensen, Arne Lie (2007). Det er farten som dreper. Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349. 2, p. 3–3.
 • Christensen, Arne Lie (2007). om funksjonalisme, modernisme og modernitet. Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349. 3/4, p. 4–13.
 • Christensen, Arne Lie (2007). Kampen om Karl Johan. Om synet på kulturminner under modernismen. Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349. 3/4, p. 94–105.
 • Christensen, Arne Lie (2007). Tragedien Blom. Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349. 2, p. 4–4.
 • Christensen, Arne Lie (2006). Studentene kommer. Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349. p. 3–4.
 • Christensen, Arne Lie (2006). Hans-Emil Lidén 2005. Nicolay Nicolaysen. Et blad av kulturminnevernets historie. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 4, p. 68–74.
 • Christensen, Arne Lie (2006). Livet sett fra et dameskrivebord. Om mennesker og ting i viktoriatidens Kristiania. St. Hallvard. ISSN 0036-2859. p. 26–51.
 • Christensen, Arne Lie (2006). Kristiania - en kommersiell by. Fortidsvern. ISSN 1504-4645. p. 24–25.
 • Christensen, Arne Lie (2006). Grønland Basar. Thons fargerike pengemaskin? Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349. p. 12–15.
 • Christensen, Arne Lie (2006). Ildstedets historie.
 • Christensen, Arne Lie (2006). Vestnorsk kulturlandskap.
 • Christensen, Arne Lie (2006). Kulturlandskapet i Norge.
 • Christensen, Arne Lie (2006). Mennesker og miljø i viktoriatidens Kristiania.
 • Christensen, Arne Lie (2005). Kulturlandskap.
 • Christensen, Arne Lie (2005). Bilder av Norge.
 • Christensen, Arne Lie (2005). Det tømte husets taktikk. Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349. 2.
 • Christensen, Arne Lie (2005). Det tømte husets taktikk 2. Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349. 3/4.
 • Christensen, Arne Lie (2005). Nordstjernegården fire år etter. Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349. 4.
 • Christensen, Arne Lie (2005). 60-tallet på slaktebenken. Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349. 2.
 • Christensen, Arne Lie (2005). Fritt fram for kopiering? Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349. 3/4.
 • Christensen, Arne Lie (2005). Den antikvariske vendingen. Beretningen om en smertefull omdefinering av et monument.
 • Christensen, Arne Lie (2005). Landskap og bebyggelse i kulturhistorisk perspektiv.
 • Christensen, Arne Lie (2005). Boligen i kulturhistorisk perspektiv.
 • Christensen, Arne Lie (2005). Folkelig kontra akademisk forståelse for kulturminner.
 • Christensen, Arne Lie (2005). Ildstedets historie.
 • Christensen, Arne Lie (2005). Boligens historie.
 • Christensen, Arne Lie (2004). Bilder av Norge.
 • Christensen, Arne Lie (2004). Kulturlandskapet sett med etnologiske øyne.
 • Christensen, Arne Lie (2004). Kulturlandskapsbegrepet - etnologersk lesning av landskapet.
 • Christensen, Arne Lie (2004). Skjebnens makt. Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349.
 • Christensen, Arne Lie (2004). Å løfte opp - eller rive ned. Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349. 3/4.
 • Christensen, Arne Lie (2004). Trelastlageret. Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349.
 • Christensen, Arne Lie (2002). Bilder av Norge.
 • Christensen, Arne Lie (2002). Nostalgi - antikvarens venn eller fiende?
 • Christensen, Arne Lie (2002). Bilder av Norge. Presentasjon av boka "Det norske landskapet".
 • Christensen, Arne Lie (2002). Bilder av Norge. Presentasjon av boka "Det norske landskapet".
 • Christensen, Arne Lie (2002). Presentasjon av boka "Det norske landskapet". [Radio]. Oslo : NRK, Dagsnytt 18.
 • Christensen, Arne Lie (2002). Presentasjon av boka "Det norske landskapet". [Radio]. Oslo : NRK. Kulturbeitet.
 • Christensen, Arne Lie (2002). Kulturlandskap. [Radio]. Lillehammer : NRK. Oppland.
 • Christensen, Arne Lie (2002). Presentasjon av boka "Det norske landskapet". [Radio]. Oslo : Aftenposten.
 • Christensen, Arne Lie (2002). Etnologisk perspektiv på landskap.
 • Christensen, Arne Lie (2002). Bilder av Norge. Presentasjon av boka "Det norske landskapet".
 • Christensen, Arne Lie (2002). Vangsgutanes heimbygd.
 • Christensen, Arne Lie (2001). Kampen om Karl Johan.
 • Christensen, Arne Lie (2001). Tradisjoner i tre.
 • Christensen, Arne Lie (2001). Antivkvarer og nostalgi. Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349.
 • Christensen, Arne Lie (2001). Nostalgi til besvær. Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349.
 • Christensen, Arne Lie (2001). Stabbur og loft. Fortidsvern. ISSN 1504-4645.
 • Christensen, Arne Lie (2001). Å beskrive det norske landskepet ved hjelp av prototyper.
 • Christensen, Arne Lie (2001). Fra nasjonalromantikk til nyliberalisme. Etnologisk blikk på kulturminnevernets historie.
 • Christensen, Arne Lie (2000). Foreningen og medlemmene. Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349. 2, p. 3–4.
 • Christensen, Arne Lie (2000). Den store forvandlingen. Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349. 3, p. 3–4.
 • Christensen, Arne Lie (2000). Byens lys. Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349. 4, p. 3–4.
 • Christensen, Arne Lie (2000). Når antikvarene møter seg selv i døra. Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349. 4, p. 5–8.
 • Christensen, Arne Lie (2000). Når antikvarene møter seg selv i døra. Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349.
 • Christensen, Arne Lie (2000). Foreningen og medlemmene. Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349.
 • Christensen, Arne Lie (2000). Den store forvandlingen. Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349.
 • Christensen, Arne Lie (2000). Byens lys. Fremtid for fortiden. ISSN 0803-6349.

View all works in Cristin

Published Sep. 29, 2008 12:43 PM - Last modified Apr. 13, 2018 8:38 AM