Bjarne Hodne

Professor emeritus
Image of Bjarne Hodne
Norwegian version of this page
Username
Postal address Box 1010 Blindern N-0315 Oslo

 See presentation in Norwegian

Tags: Cultural History, Cultural heritage, Folklore and popular memory, Rituals, Nationalism

Publications

 • Hodne, Bjarne (2010). Museum, ideologi, nasjon. Det nasjonale historiske museet i Athen. In Rogan, Bjarne & Amundsen, Arne Bugge (Ed.), Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-610-0. p. 327–340.
 • Hodne, Bjarne (2006). Ritualer og mytedannelse. Et forskningshistorisk eksempel. In Amundsen, Arne Bugge; Hodne, Bjarne & Ohrvik, Ane (Ed.), Ritualer. Kulturhistoriske studier. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00858-5.
 • Hodne, Bjarne & Ødemark, John (2005). Kulturarvens grenser. Kulturarv som samlende og splittende fenomen. In Hodne, Bjarne; Aronsson, Peter; Frykman, Birgitta Skarin & Ødemark, John (Ed.), Kulturarvens gränser. Komparative perspektiv. Arkipelag. ISSN 91-85838-69-1.
 • Hodne, Bjarne (2005). "Nasjon" - et begrep med skiftende innhold. Eksemplet Italia. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. p. 29–54.
 • Hodne, Bjarne (2002). Sagnforskning - historien om de tre fortellinger, Sagnomsust. Fortelling og virkelighet. Novus Forlag. ISSN 82-7099-355-7.
 • Hodne, Bjarne (2001). Roma og det offentlige rom. Et eksempel på politisk pedagogikk. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 44(1/2).
 • Hodne, Bjarne (2000). Folk i fest - traditioner i Norden. In Swahn, Jan-Öjvind (Eds.), Folk i fest - traditioner i Norden. Globograf for Foreningen Norden, Höganäs. ISSN 91-88524-21-3. p. 15–119.
 • Hodne, Bjarne (1999). Nasjonalkultur og nasjonal identitet. In Aukrust, Knut Hermundstad & Eriksen, Anne (Ed.), Kunnskap om kultur. Folkloristiske dialoger. Novus forlag, Oslo. ISSN 82-7099-311-5.
 • Hodne, Bjarne (1998). Dokumentasjonsprosjektet: historikk, målsetting og utfordringer, Fra skuff til skjerm. Om universitetenes databaser for språk og kultur. Universitetetsforlaget. ISSN 82-00-12670-6. p. 13–18.
 • Hodne, Bjarne; Amundsen, Arne Bugge; Aukrust, Knut Hermundstad; Eriksen, Anne & Johnsen, Birgit Hertzberg (1998). Norvceg. Tidsskrift for folkloristikk. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 41(2).
 • Hodne, Bjarne (1997). Nasjonalisme og nasjonal identitet. Eksemplet Norge. In Ustvedt, Yngvar (Eds.), P2 akademiet H. Kulturredaksjonen NRK P2. ISSN 82-7118-244-7.
 • Hodne, Bjarne (1995). Kulturhistorie som bakgrunn for samtidsforståelse. In Fosse, Lars Martin (Eds.), Gobelin Europa. Søkelys på europeisk kultur. Sypress. ISSN 82-91224-12-9.
 • Hodne, Bjarne (1995). Norsk nasjonalisme. Rapport fra et forskningsprosjekt, Det norske vitenskaps-akademi - årbok 1995. Det norske vitenskaps-akademi Oslo. ISSN 82-90888-20-1.
 • Hodne, Bjarne (1995). Ørnulf Hodnes vitenskapelige produksjon. En bibliografi. In Amundsen, Arne Bugge & Eriksen, Anne (Ed.), "Sæt ikke vantro i min overtroes stæd" - Studier i folketro og folkelig religiøsitet. Festskrift til Ørnulf Hodne på 60-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 82-7099-241-0.
 • Hodne, Bjarne (1995). Folkloristikk og kulturpolitikk - Opplegg for en komparativ europeisk studie av nasjonalitet og nasjonalkultur. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 38(1).
 • Hodne, Bjarne (1992). Julen som dødsfest? In Gilhus, Ingvild Sælid & Nilsen, Lars Helge (Ed.), På sjelens vinger. Sjelsforestillinger gjennom tidene. Alma mater. ISSN 82-419-0092-9.
 • Hodne, Bjarne (1989). Folkloristikken og etnologiens plass ved universitetene og i samfunnet. En fagpolitisk betraktning. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601.
 • Hodne, Bjarne (1988). Personlige fortellinger. En tredje innfallsvinkel i studiet av autobiografier. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 31.
 • Hodne, Bjarne (1985). Der stod seg et bryllup. Ekteskapet i Norge gjennom tidene. In Hodne, Bjarne; Hodne, Ørnulf & Grambo, Ronald (Ed.), Der stod seg et bryllup. Ekteskapet i Norge gjennom tidene. Cappelen Damm AS. ISSN 82-02-09256-6.
 • Hodne, Bjarne (1985). Holdninger til døden. Et kulturhistorisk perspektiv. In Ingebretsen, Reidun & Sandsberg, Sigrid (Ed.), Nær livets grense. Livstruende sykdom, sorg og død. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-07410-2.
 • Hodne, Bjarne (1984). Barndomsminner. In Hodne, Bjarne & Sogner, Sølvi (Ed.), Barn av sin tid. Fra norske barns historie. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-07101-4.
 • Hodne, Bjarne (1984). Autobiografien: Folkloristisk kilde med samfunnsrelevans. Tradisjon. ISSN 0332-5997. 14.
 • Hodne, Bjarne (1983). Autobiografier som folkloristisk kilde. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 26.
 • Hodne, Bjarne (1983). Commentary, til Bengt Holbek "Nordic Research in Popular Prose Narrative". Studia Fennica. ISSN 0085-6835. 27.
 • Hodne, Bjarne (1981). Overføring av muntlig stoff. In Hodne, Bjarne; Kjeldstadli, Knut & Rosander, Göran (Ed.), Muntlige kilder. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-05620-1.
 • Hodne, Bjarne (1979). Noen synspunkter på metodikk og kildegrupper. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 22.
 • Hodne, Bjarne (1978). Hæge Årmote: En biografisk skisse med prinsipielle konsekvenser. In Kolsrud, Knut; Grambo, Ronald; Swang, Anne & Hodne, Bjarne (Ed.), Tradisjon og samfunn. Festskrift til professor Olav Bø på 60-årsdagen. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-01798-2.
 • Hodne, Bjarne (1978). Indledning, ved Bjarne Hodne og Flemming Hemmersam. In Hemmersam, Flemming & Hodne, Bjarne (Ed.), Studiet af Fester. C.A. Reitzels Boghandel - København. ISSN 87-7421-224-9.
 • Hodne, Bjarne (1977). Tradisjonslinje og tradisjonstroskap - Et eksempel fra Telemark. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 20.
 • Hodne, Bjarne (1975). Opponentinnlegg i samband med Bjarne Hodnes doktordisputas 19.12.73, svar fra doktoranden. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 17.
 • Hodne, Bjarne (1975). "Kungssonen av Norigsland" - en politisk ballade? Maal og Minne. ISSN 0024-855X.
 • Hodne, Bjarne (1974). Noen metodiske problemer i studiet av skikker. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. 16.
 • Hodne, Bjarne (1973). Folkeminnevitenskap og lokalhistorie. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. 16.
 • Hodne, Bjarne (1972). Slaget ved Kringen. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 15.
 • Hodne, Bjarne (1972). Tradisjonens pålitelighet. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194.

View all works in Cristin

 • Amundsen, Arne Bugge; Hodne, Bjarne & Ohrvik, Ane (2006). Ritualer. Kulturhistoriske studier. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00858-5. 242 p.
 • Hodne, Bjarne & Bø, Olav (2006). Eventyr frå Telemark. Det Norske Samlaget. ISBN 8252169414. 208 p.
 • Hodne, Bjarne; Aronsson, Peter; Frykman, Birgitta Skarin & Ødemark, John (2005). Kulturarvens gränser. Komparative perspektiv. Arkipelag. ISBN 91-85838-69-1. 231 p.
 • Hodne, Bjarne & Sæbø, Randi (2003). Forord, i Kulturforskning. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00396-6. 7 p.
 • Hodne, Bjarne & Sæbø, Randi (2003). Kulturforskning. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00396-6. 324 p.
 • Hodne, Bjarne (2002). Norsk nasjonalkultur. En kulturpolitisk oversikt. 2. utg. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00221-8. 186 p.
 • Ohrvik, Ane; Hodne, Bjarne & Amundsen, Arne Bugge (2002). Sagnomsust. Fortelling og virkelighet. Novus Forlag. ISBN 82-7099-355-7. 206 p.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Hodne, Bjarne (1998). Fra skuff til skjerm. U-forlaget,Oslo. ISBN 82-00-12670-6.
 • Hodne, Bjarne & Aukrust, Knut Hermundstad (1998). Fra skuff til skjerm. Om universitetenes databaser for språk og kultur. Universitetetsforlaget. ISBN 82-00-12670-6. 223 p.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Hodne, Bjarne (1998). Fra skuff til skjerm. Om universitetenes databaser for språk og litteratur. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Hodne, Bjarne (1998). Universitetsforlaget, Oslo.
 • Hodne, Bjarne (1995). Norsk nasjonalkultur. En kulturpolitisk oversikt. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-22598-4. 202 p.
 • Gundersen, Karin; Hodne, Bjarne & Malmanger, Magne (1994). Veier til byen, en antologi. Oslo.
 • Hodne, Bjarne (1988). Muntlige kilder. Universitetsforlaget. ISBN 0029-3601. 115 p.
 • Hodne, Bjarne (1986). Oppvekst i Kristiania. Selvbiografiske betraktninger 1890-1914. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-18340-8. 138 p.
 • Hodne, Bjarne; Hodne, Ørnulf & Grambo, Ronald (1985). Der stod seg et bryllup. Ekteskapet i Norge gjennom tidene. Cappelen Damm AS. ISBN 82-02-09256-6. 215 p.
 • Hodne, Bjarne; Hodne, Ørnulf & Grambo, Ronald (1985). Der stod seg et bryllup. Ekteskapet i Norge gjennom tidene. Cappelen Damm AS. ISBN 82-02-09256-6.
 • Hodne, Bjarne & Sogner, Sølvi (1984). Barn av sin tid. Fra norske barns historie. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-07101-4. 197 p.
 • Hodne, Bjarne & Sogner, Sølvi (1984). Barn av sin tid. Fra norske barns historie. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-07101-4.
 • Hodne, Bjarne; Hodne, Ørnulf & Grambo, Ronald (1983). Norske skjemteeventyr. Utvalg, innledning og kommentarer ved ... Cappelen Damm AS. ISBN 82-02-09798-3. 68 p.
 • Hodne, Bjarne; Hodne, Ørnulf; Grambo, Ronald & Bø, Olav (1982). Norske eventyr.Men innleiing og kommentarar ved ... Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-2213-2. 403 p.
 • Hodne, Bjarne & Wiersholm, Anna Marie (1982). Glædelig jul! Glimt fra julefeiringens historie. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-06247-3. 128 p.
 • Hodne, Bjarne; Kjeldstadli, Knut & Rosander, Göran (1981). Muntlige kilder. Om bruk av intervjuer i etnologi, folkeminnevitenskap og historie. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-05620-1. 236 p.
 • Hodne, Bjarne; Kjeldstadli, Knut & Rosander, Göran (1981). Muntlige kilder. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-05620-1.
 • Hodne, Bjarne; Hodne, Ørnulf; Grambo, Ronald & Bø, Olav (1981). Norske segner. Segner i utval med innleiing og kommentarar ved... Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-2019-9. 311 p.
 • Hodne, Bjarne (1980). Å leve med døden. Folkelige forestillinger om døden og de døde. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-10362-6. 160 p.
 • Hodne, Bjarne (1979). Eventyret og tradisjonsbærerne. Eventyrfortellere i en Telemarksbygd. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-01912-8. 162 p.
 • Kolsrud, Knut; Grambo, Ronald; Swang, Anne & Hodne, Bjarne (1978). Tradisjon og samfunn. Festskrift til professor Olav Bø på 60-årsdagen. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-01798-2.
 • Hemmersam, Flemming & Hodne, Bjarne (1978). Studiet af Fester. C.A. Reitzels Boghandel - København. ISBN 87-7421-224-9.
 • Hodne, Bjarne & Hemmersam, Flemming (1978). Studiet af fester. Seminar over teori og metode i nyere folkloristikk. C.A. Reitzels Boghandel København. ISBN 87-7421-224-9. 163 p.
 • Hodne, Bjarne (1976). Tradisjon i Møre og Romsdal. Gyldendal Akademisk. 22 p.
 • Hodne, Bjarne (1975). Merknader til eventyrtypane, i Eventyr frå Telemark II. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-0497-5. 59 p.
 • Hodne, Bjarne (1974). Merknader til eventyrtypane, i Eventyr frå Telemark I. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-0412-6. 48 p.
 • Hodne, Bjarne (1973). Personalhistoriske sagn - en studie i kildeverdi. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-08975-4. 257 p.

View all works in Cristin

 • Henjesand, Inge Jan; Stenseth, Nils Christian; Handeland, Terje; Hodne, Bjarne; Holden, Lars & Gabrielsen, Roy Helge [Show all 10 contributors for this article] (2012). Et krafttak for kunnskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hodne, Bjarne (2003). Tradisjon og kulturarv i en pluralistisk kultursituasjon.
 • Hodne, Bjarne (2003). Målsettinger, ressurser og resultater. Åpningstale på avslutningskonferansen for Program for kulturstudier, NFR.
 • Hodne, Bjarne (2002). Det flerkulturelle Norge. [Radio]. NRK P2 WOK : NRK.
 • Hodne, Bjarne (2002). Aldring som tema i livshistorier.
 • Hodne, Bjarne (2002). Norge og det flerkulturelle: kulturpolitiske tiltak og kulturpolitiske mistak i en historisk kontekst.
 • Hodne, Bjarne (2000). Toleranse gjennom kunnskap. [Radio]. Dagsavisen.
 • Hodne, Bjarne (1999). Hva er en nordmann? [Radio]. Innblikk Fjernsynet NRK 2 : NRK.
 • Hodne, Bjarne (1999). Hva er en nordmann? [Radio]. NRK internettside : NRK Fjernsynet Innblikkredaksjonen.
 • Hodne, Bjarne (1997). Kultur som politisk strategi.
 • Skirbekk, Sigurd; Hodne, Bjarne; Lunden, Kåre; Hundeide, Karsten; Kravdal, Øystein & Østerud, Øyvind [Show all 13 contributors for this article] (1996). 7 samtaler. [Radio]. Kunnskapskanalen/TVNorge : Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det historisk filosofiske fakultet.
 • Hodne, Bjarne (1994). Om humaniora - hva og hvorfor. Filologen. ISSN 0807-9250. 1(18), p. 2–3.
 • Hodne, Bjarne (1990). Opponentinnlegg.
 • Hodne, Bjarne (1989). Dagliglivets kultur i mellomkrigstiden. Et studium med utgangspunkt i autobiografier.
 • Hodne, Bjarne (1984). En styrking av norsk kulturliv. [Radio]. Aftenposten.
 • Hodne, Bjarne (1983). Sosialistisk julefeiring. Nytt julebudskap i mellomkrigstiden. St. Hallvard. ISSN 0036-2859.
 • Hodne, Bjarne (1983). Arbeiderkultur og julefeiring. Ideer og konsekvenser.
 • Hodne, Bjarne (1979). Folkediktig - fortellere og tilhørere. In Ustvedt, Yngvar (Eds.), Norges kulturhistorie. Aschehoug & Co.
 • Hodne, Bjarne (1976). Engelske laksefiskere i Lærdal.
 • Hodne, Bjarne (1972). Folketro om havet. Vår samtid. Aktuell orientering for skoleungdom. 1, p. 20–26.
 • Hodne, Bjarne (1970). Folkloren i dagens kultursituasjon. [Radio]. Nationen - kronikk.
 • Hodne, Bjarne (1998). Kulturstudier. Kulturforståelse, kulturbrytning, kulturpolitikk. Norges Forskningsråd, Program for kulturstudier. ISSN 82-7958-001-8. 1.
 • Hodne, Bjarne; Gundersen, Karin & Malmanger, Magne (1996). Veier til byen. En antologi. Det historisk-filosofiske fakultet, UiO. ISSN 82-91398-06-2.
 • Hodne, Bjarne (1996). Forord. Veier til byen. En antologi. Det historisk-filosofiske fakultet, UiO. ISSN 82-91398-06-2.
 • Gundersen, Karin; Hodne, Bjarne & Malmanger, Magne (1996). Veier til byen. Det historisk-filosofiske fakultet, UiO, Oslo. ISSN 82-91398-06-2.

View all works in Cristin

Published Sep. 29, 2008 1:14 PM - Last modified Apr. 3, 2020 11:39 AM