Bjarne Hodne

Professor emeritus
Image of Bjarne Hodne
Norwegian version of this page
Username
Postal address Box 1010 Blindern N-0315 Oslo

 See presentation in Norwegian

Tags: Cultural History, Cultural heritage, Folklore and popular memory, Rituals, Nationalism

Publications

 • Hodne, Bjarne (2010). Museum, ideologi, nasjon. Det nasjonale historiske museet i Athen, I: Bjarne Rogan & Arne Bugge Amundsen (red.),  Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-610-0.  kap. 19.  s 327 - 340
 • Hodne, Bjarne (2006). Ritualer og mytedannelse. Et forskningshistorisk eksempel, I: Arne Bugge Amundsen; Bjarne Hodne & Ane Ohrvik (red.),  Ritualer. Kulturhistoriske studier.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00858-5.  kapittel 2.
 • Hodne, Bjarne & Ødemark, John (2005). Kulturarvens grenser. Kulturarv som samlende og splittende fenomen, I: Bjarne Hodne; Peter Aronsson; Birgitta Skarin Frykman & John Ødemark (red.),  Kulturarvens gränser. Komparative perspektiv.  Arkipelag.  ISBN 91-85838-69-1.  kapittel 1.
 • Hodne, Bjarne (2005). "Nasjon" - et begrep med skiftende innhold. Eksemplet Italia. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  (1-2), s 29- 54
 • Hodne, Bjarne (2002). Sagnforskning - historien om de tre fortellinger, I:  Sagnomsust. Fortelling og virkelighet.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-355-7.
 • Hodne, Bjarne (2001). Roma og det offentlige rom. Et eksempel på politisk pedagogikk. Norveg : tidsskrift for folkloristikk.  ISSN 0029-3601.  44(1/2) Show summary
 • Hodne, Bjarne (2000). Folk i fest - traditioner i Norden, I: Jan-Öjvind Swahn (red.),  Folk i fest - traditioner i Norden.  Globograf for Foreningen Norden, Höganäs.  ISBN 91-88524-21-3.  s 15 - 119 Show summary
 • Hodne, Bjarne (1999). Nasjonalkultur og nasjonal identitet, I: Knut Hermundstad Aukrust & Anne Eriksen (red.),  Kunnskap om kultur. Folkloristiske dialoger.  Novus forlag, Oslo.  ISBN 82-7099-311-5. Show summary
 • Hodne, Bjarne (1998). Dokumentasjonsprosjektet: historikk, målsetting og utfordringer, I:  Fra skuff til skjerm. Om universitetenes databaser for språk og kultur.  Universitetetsforlaget.  ISBN 82-00-12670-6.  s 13 - 18 Show summary
 • Hodne, Bjarne; Amundsen, Arne Bugge; Aukrust, Knut Hermundstad; Eriksen, Anne & Johnsen, Birgit Hertzberg (1998). Norvceg. Tidsskrift for folkloristikk. Norveg : tidsskrift for folkloristikk.  ISSN 0029-3601.  41(2)
 • Hodne, Bjarne (1997). Nasjonalisme og nasjonal identitet. Eksemplet Norge, I: Yngvar Ustvedt (red.),  P2 akademiet H.  Kulturredaksjonen NRK P2.  ISBN 82-7118-244-7.
 • Hodne, Bjarne (1995). Folkloristikk og kulturpolitikk - Opplegg for en komparativ europeisk studie av nasjonalitet og nasjonalkultur. Norveg : tidsskrift for folkloristikk.  ISSN 0029-3601.  38(1)
 • Hodne, Bjarne (1995). Kulturhistorie som bakgrunn for samtidsforståelse, I: Lars Martin Fosse (red.),  Gobelin Europa. Søkelys på europeisk kultur.  Sypress.  ISBN 82-91224-12-9.
 • Hodne, Bjarne (1995). Norsk nasjonalisme. Rapport fra et forskningsprosjekt, I:  Det norske vitenskaps-akademi - årbok 1995.  Det norske vitenskaps-akademi Oslo.  ISBN 82-90888-20-1.
 • Hodne, Bjarne (1995). Ørnulf Hodnes vitenskapelige produksjon. En bibliografi, I: Arne Bugge Amundsen & Anne Eriksen (red.),  "Sæt ikke vantro i min overtroes stæd" - Studier i folketro og folkelig religiøsitet. Festskrift til Ørnulf Hodne på 60-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-241-0.
 • Hodne, Bjarne (1992). Julen som dødsfest?, I: Ingvild Sælid Gilhus & Lars Helge Nilsen (red.),  På sjelens vinger. Sjelsforestillinger gjennom tidene.  Alma mater.  ISBN 82-419-0092-9.
 • Hodne, Bjarne (1989). Folkloristikken og etnologiens plass ved universitetene og i samfunnet. En fagpolitisk betraktning. Norveg : tidsskrift for folkloristikk.  ISSN 0029-3601.
 • Hodne, Bjarne (1988). Personlige fortellinger. En tredje innfallsvinkel i studiet av autobiografier. Norveg : tidsskrift for folkloristikk.  ISSN 0029-3601.  31
 • Hodne, Bjarne (1985). Der stod seg et bryllup. Ekteskapet i Norge gjennom tidene, I: Bjarne Hodne; Ørnulf Hodne & Ronald Grambo (red.),  Der stod seg et bryllup. Ekteskapet i Norge gjennom tidene.  Cappelen Damm AS.  ISBN 82-02-09256-6.
 • Hodne, Bjarne (1985). Holdninger til døden. Et kulturhistorisk perspektiv, I: Reidun Ingebretsen & Sigrid Sandsberg (red.),  Nær livets grense. Livstruende sykdom, sorg og død.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-07410-2.
 • Hodne, Bjarne (1984). Autobiografien: Folkloristisk kilde med samfunnsrelevans. Tradisjon.  ISSN 0332-5997.  14
 • Hodne, Bjarne (1984). Barndomsminner, I: Bjarne Hodne & Sølvi Sogner (red.),  Barn av sin tid. Fra norske barns historie.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-07101-4.
 • Hodne, Bjarne (1983). Autobiografier som folkloristisk kilde. Norveg : tidsskrift for folkloristikk.  ISSN 0029-3601.  26
 • Hodne, Bjarne (1983). Commentary, til Bengt Holbek "Nordic Research in Popular Prose Narrative". Studia Fennica.  ISSN 0085-6835.  27
 • Hodne, Bjarne (1981). Overføring av muntlig stoff, I: Bjarne Hodne; Knut Kjeldstadli & Göran Rosander (red.),  Muntlige kilder.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-05620-1.
 • Hodne, Bjarne (1979). Noen synspunkter på metodikk og kildegrupper. Norveg : tidsskrift for folkloristikk.  ISSN 0029-3601.  22
 • Hodne, Bjarne (1978). Hæge Årmote: En biografisk skisse med prinsipielle konsekvenser, I: Knut Kolsrud; Ronald Grambo; Anne Swang & Bjarne Hodne (red.),  Tradisjon og samfunn. Festskrift til professor Olav Bø på 60-årsdagen.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-01798-2.
 • Hodne, Bjarne (1978). Indledning, ved Bjarne Hodne og Flemming Hemmersam, I: Flemming Hemmersam & Bjarne Hodne (red.),  Studiet af Fester.  C.A. Reitzels Boghandel - København.  ISBN 87-7421-224-9.
 • Hodne, Bjarne (1977). Tradisjonslinje og tradisjonstroskap - Et eksempel fra Telemark. Norveg : tidsskrift for folkloristikk.  ISSN 0029-3601.  20
 • Hodne, Bjarne (1975). "Kungssonen av Norigsland" - en politisk ballade?. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1-2)
 • Hodne, Bjarne (1975). Opponentinnlegg i samband med Bjarne Hodnes doktordisputas 19.12.73, svar fra doktoranden. Norveg : tidsskrift for folkloristikk.  ISSN 0029-3601.  17
 • Hodne, Bjarne (1974). Noen metodiske problemer i studiet av skikker. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  16
 • Hodne, Bjarne (1973). Folkeminnevitenskap og lokalhistorie. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  16
 • Hodne, Bjarne (1972). Slaget ved Kringen. Norveg : tidsskrift for folkloristikk.  ISSN 0029-3601.  15
 • Hodne, Bjarne (1972). Tradisjonens pålitelighet. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  (2)

View all works in Cristin

 • Amundsen, Arne Bugge; Hodne, Bjarne & Ohrvik, Ane (red.) (2006). Ritualer. Kulturhistoriske studier. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00858-5.  242 s.
 • Hodne, Bjarne & Bø, Olav (red.) (2006). Eventyr frå Telemark. Det Norske Samlaget.  ISBN 8252169414.  208 s.
 • Hodne, Bjarne; Aronsson, Peter; Frykman, Birgitta Skarin & Ødemark, John (red.) (2005). Kulturarvens gränser. Komparative perspektiv. Arkipelag.  ISBN 91-85838-69-1.  231 s.
 • Hodne, Bjarne & Sæbø, Randi (2003). Forord, i Kulturforskning. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00396-6.  7 s. Show summary
 • Hodne, Bjarne & Sæbø, Randi (red.) (2003). Kulturforskning. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00396-6.  324 s. Show summary
 • Hodne, Bjarne (2002). Norsk nasjonalkultur. En kulturpolitisk oversikt. 2. utg. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00221-8.  186 s. Show summary
 • Ohrvik, Ane; Hodne, Bjarne & Amundsen, Arne Bugge (2002). Sagnomsust. Fortelling og virkelighet. Novus Forlag.  ISBN 82-7099-355-7.  206 s. Show summary
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Hodne, Bjarne (red.) (1998). Fra skuff til skjerm. U-forlaget,Oslo.  ISBN 82-00-12670-6.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Hodne, Bjarne (red.) (1998). Fra skuff til skjerm. Om universitetenes databaser for språk og litteratur. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Hodne, Bjarne (red.) (1998). Universitetsforlaget, Oslo.
 • Hodne, Bjarne & Aukrust, Knut Hermundstad (1998). Fra skuff til skjerm. Om universitetenes databaser for språk og kultur. Universitetetsforlaget.  ISBN 82-00-12670-6.  223 s. Show summary
 • Hodne, Bjarne (1995). Norsk nasjonalkultur. En kulturpolitisk oversikt. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22598-4.  202 s. Show summary
 • Gundersen, Karin; Hodne, Bjarne & Malmanger, Magne (red.) (1994). Veier til byen, en antologi. Oslo.
 • Hodne, Bjarne (1988). Muntlige kilder. Universitetsforlaget.  115 s. Show summary
 • Hodne, Bjarne (1986). Oppvekst i Kristiania. Selvbiografiske betraktninger 1890-1914. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-18340-8.  138 s. Show summary
 • Hodne, Bjarne; Hodne, Ørnulf & Grambo, Ronald (1985). Der stod seg et bryllup. Ekteskapet i Norge gjennom tidene. Cappelen Damm AS.  ISBN 82-02-09256-6.  215 s. Show summary
 • Hodne, Bjarne; Hodne, Ørnulf & Grambo, Ronald (red.) (1985). Der stod seg et bryllup. Ekteskapet i Norge gjennom tidene. Cappelen Damm AS.  ISBN 82-02-09256-6.
 • Hodne, Bjarne & Sogner, Sølvi (1984). Barn av sin tid. Fra norske barns historie. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-07101-4.  197 s. Show summary
 • Hodne, Bjarne & Sogner, Sølvi (red.) (1984). Barn av sin tid. Fra norske barns historie. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-07101-4.
 • Hodne, Bjarne; Hodne, Ørnulf & Grambo, Ronald (1983). Norske skjemteeventyr. Utvalg, innledning og kommentarer ved .... Cappelen Damm AS.  ISBN 82-02-09798-3.  68 s. Show summary
 • Hodne, Bjarne; Hodne, Ørnulf; Grambo, Ronald & Bø, Olav (1982). Norske eventyr.Men innleiing og kommentarar ved .... Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-2213-2.  403 s. Show summary
 • Hodne, Bjarne & Wiersholm, Anna Marie (1982). Glædelig jul! Glimt fra julefeiringens historie. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-06247-3.  128 s. Show summary
 • Hodne, Bjarne; Hodne, Ørnulf; Grambo, Ronald & Bø, Olav (1981). Norske segner. Segner i utval med innleiing og kommentarar ved.... Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-2019-9.  311 s. Show summary
 • Hodne, Bjarne; Kjeldstadli, Knut & Rosander, Göran (red.) (1981). Muntlige kilder. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-05620-1.
 • Hodne, Bjarne; Kjeldstadli, Knut & Rosander, Göran (1981). Muntlige kilder. Om bruk av intervjuer i etnologi, folkeminnevitenskap og historie. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-05620-1.  236 s. Show summary
 • Hodne, Bjarne (1980). Å leve med døden. Folkelige forestillinger om døden og de døde. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-10362-6.  160 s. Show summary
 • Hodne, Bjarne (1979). Eventyret og tradisjonsbærerne. Eventyrfortellere i en Telemarksbygd. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-01912-8.  162 s. Show summary
 • Hemmersam, Flemming & Hodne, Bjarne (red.) (1978). Studiet af Fester. C.A. Reitzels Boghandel - København.  ISBN 87-7421-224-9.
 • Hodne, Bjarne & Hemmersam, Flemming (1978). Studiet af fester. Seminar over teori og metode i nyere folkloristikk. C.A. Reitzels Boghandel København.  ISBN 87-7421-224-9.  163 s.
 • Kolsrud, Knut; Grambo, Ronald; Swang, Anne & Hodne, Bjarne (red.) (1978). Tradisjon og samfunn. Festskrift til professor Olav Bø på 60-årsdagen. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-01798-2.
 • Hodne, Bjarne (1976). Tradisjon i Møre og Romsdal. Gyldendal Akademisk.  22 s.
 • Hodne, Bjarne (1975). Merknader til eventyrtypane, i Eventyr frå Telemark II. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-0497-5.  59 s.
 • Hodne, Bjarne (1974). Merknader til eventyrtypane, i Eventyr frå Telemark I. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-0412-6.  48 s.
 • Hodne, Bjarne (1973). Personalhistoriske sagn - en studie i kildeverdi. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-08975-4.  257 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Henjesand, Inge Jan; Stenseth, Nils Christian; Handeland, Terje; Hodne, Bjarne; Holden, Lars; Gabrielsen, Roy Helge; Kantardjiev, Kim; Leirvaag, John; Randeberg, Lise Lyngsnes & Haaland, Jan Ingvald Meidell (2012). Et krafttak for kunnskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hodne, Bjarne (2003). Tradisjon og kulturarv i en pluralistisk kultursituasjon.
 • Hodne, Bjarne (2003). Målsettinger, ressurser og resultater. Åpningstale på avslutningskonferansen for Program for kulturstudier, NFR.
 • Hodne, Bjarne (2002). Aldring som tema i livshistorier.
 • Hodne, Bjarne (2002, 11. mars). Det flerkulturelle Norge. [Radio].  NRK P2 WOK : NRK. Show summary
 • Hodne, Bjarne (2002). Norge og det flerkulturelle: kulturpolitiske tiltak og kulturpolitiske mistak i en historisk kontekst.
 • Hodne, Bjarne (2000, 18. april). Toleranse gjennom kunnskap. [Radio].  Dagsavisen. Show summary
 • Hodne, Bjarne (1999, 13. desember). Hva er en nordmann?. [Radio].  Innblikk Fjernsynet NRK 2 : NRK. Show summary
 • Hodne, Bjarne (1999, 09. desember). Hva er en nordmann?. [Radio].  NRK internettside : NRK Fjernsynet Innblikkredaksjonen. Show summary
 • Hodne, Bjarne (1998). Kulturstudier. Kulturforståelse, kulturbrytning, kulturpolitikk. Show summary
 • Hodne, Bjarne (1997). Kultur som politisk strategi.
 • Gundersen, Karin; Hodne, Bjarne & Malmanger, Magne (red.) (1996). Veier til byen.
 • Hodne, Bjarne (1996). Forord. Veier til byen. En antologi.
 • Hodne, Bjarne; Gundersen, Karin & Malmanger, Magne (1996). Veier til byen. En antologi. Show summary
 • Skirbekk, Sigurd; Hodne, Bjarne; Lunden, Kåre; Hundeide, Karsten; Kravdal, Øystein; Østerud, Øyvind; Frønes, Ivar; Fangen, Katrine; Haldeaki, Maria; Bakke, Per; Gulbjørnrud, Sissel; Frogner, Pål & Næshagen, Ferdinand (1996, 01. mai). 7 samtaler. [Radio].  Kunnskapskanalen/TVNorge : Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det historisk filosofiske fakultet. Show summary
 • Hodne, Bjarne (1994). Om humaniora - hva og hvorfor. Filologen.  ISSN 0807-9250.  1(18), s 2- 3
 • Hodne, Bjarne (1990). Opponentinnlegg.
 • Hodne, Bjarne (1989). Dagliglivets kultur i mellomkrigstiden. Et studium med utgangspunkt i autobiografier.
 • Hodne, Bjarne (1984, 03. januar). En styrking av norsk kulturliv. [Radio].  Aftenposten.
 • Hodne, Bjarne (1983). Arbeiderkultur og julefeiring. Ideer og konsekvenser.
 • Hodne, Bjarne (1983). Sosialistisk julefeiring. Nytt julebudskap i mellomkrigstiden. St. Hallvard.  ISSN 0036-2859.  (2)
 • Hodne, Bjarne (1979). Folkediktig - fortellere og tilhørere, I: Yngvar Ustvedt (red.),  Norges kulturhistorie.  Aschehoug & Co.
 • Hodne, Bjarne (1976). Engelske laksefiskere i Lærdal.
 • Hodne, Bjarne (1972). Folketro om havet. Vår samtid. Aktuell orientering for skoleungdom.  1, s 20- 26
 • Hodne, Bjarne (1970, 18. juli). Folkloren i dagens kultursituasjon. [Radio].  Nationen - kronikk.

View all works in Cristin

Published Sep. 29, 2008 1:14 PM - Last modified Apr. 3, 2020 11:39 AM