Bjarne Hodne

Professor
Image of Bjarne Hodne
Norwegian version of this page
Username
Postal address Box 1010 Blindern N-0315 Oslo

 See presentation in Norwegian

Tags: Cultural History, Cultural heritage, Folklore and popular memory, Rituals, Nationalism

Publications

  • Hodne, Bjarne (2010). Museum, ideologi, nasjon. Det nasjonale historiske museet i Athen, I: Bjarne Rogan & Arne Bugge Amundsen (red.),  Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-610-0.  kap. 19.  s 327 - 340
  • Hodne, Bjarne (2006). Ritualer og mytedannelse. Et forskningshistorisk eksempel, I: Arne Bugge Amundsen; Bjarne Hodne & Ane Ohrvik (red.),  Ritualer. Kulturhistoriske studier.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00858-5.  kapittel 2.
  • Hodne, Bjarne & Ødemark, John (2005). Kulturarvens grenser. Kulturarv som samlende og splittende fenomen, I: Bjarne Hodne; Peter Aronsson; Birgitta Skarin Frykman & John Ødemark (red.),  Kulturarvens gränser. Komparative perspektiv.  Arkipelag.  ISBN 91-85838-69-1.  kapittel 1.
  • Hodne, Bjarne (2005). "Nasjon" - et begrep med skiftende innhold. Eksemplet Italia. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  (1-2), s 29- 54

View all works in Cristin

  • Amundsen, Arne Bugge; Hodne, Bjarne & Ohrvik, Ane (red.) (2006). Ritualer. Kulturhistoriske studier. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00858-5.  242 s.
  • Hodne, Bjarne & Bø, Olav (red.) (2006). Eventyr frå Telemark. Det Norske Samlaget.  ISBN 8252169414.  208 s.
  • Hodne, Bjarne; Aronsson, Peter; Frykman, Birgitta Skarin & Ødemark, John (red.) (2005). Kulturarvens gränser. Komparative perspektiv. Arkipelag.  ISBN 91-85838-69-1.  231 s.
  • Hodne, Bjarne & Sæbø, Randi (2003). Forord, i Kulturforskning. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00396-6.  7 s. Show summary

View all works in Cristin

  • Henjesand, Inge Jan; Stenseth, Nils Christian; Handeland, Terje; Hodne, Bjarne; Holden, Lars; Gabrielsen, Roy Helge; Kantardjiev, Kim; Leirvaag, John; Randeberg, Lise Lyngsnes & Haaland, Jan Ingvald Meidell (2012). Et krafttak for kunnskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
  • Hodne, Bjarne (2003). Tradisjon og kulturarv i en pluralistisk kultursituasjon.

View all works in Cristin

Published Sep. 29, 2008 1:14 PM - Last modified Nov. 22, 2017 12:51 PM