Bjarne Hodne

Professor emeritus
Bilde av Bjarne Hodne
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse P.A. Munchs hus Niels Henrik Abels vei 36 0315 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Bakgrunn

Født 1943. Magister i folkloristikk ved UiO 1970 (med historie og nordisk språk og litteratur i fagkretsen), dr. philos. 1973 Ansettelser: Stipendiat ved UiO 1971-1973, konservator (vikar) samme sted 1973-1974, universitetslektor samme sted 1975-1976, dosent samme sted 1976-1984, professor samme sted fra 1985. Medlem av Det norske Vitenskaps-Akademi fra 1987. Forskningspris Kungl. Gustav Adolfs Akademien, Uppsala 2004. Verv: Prodekan HF/UiO 1988-1990. Dekan HF/UiO 1991-1997. 1996-2003 leder av programstyret for "Program for kulturstudier" KS/NFR. 1998-2005 leder av den nasjonale styringsgruppen for Museumsprosjektet. 2004-30.06 2007 leder av rådet for Det norske institutt i Roma. , departementoppnevnt styremedlem Høgskolen i Lillehammer (2 perioder), departementoppnevnt styremedlem Den samiske høgskolen, Kautokeino, ut vårsemesteret 2007.

Undervisnings- og veiledningsområder

  • kulturarv
  • nasjon, nasjonalisme og identitet
  • mentalitetshistorie og kulturhistorie
  • ritualer, skikker og folkelige trosforestillinger
  • folkedikting

Faglige kompetanseområder

Mentalitetshistorie og kulturhistorie Kulturarvstudier Nasjon og nasjonalisme Skikker, ritualer og trosforestillinger knyttet til årets og livets høytider Informantstudier Forskningshistorie Folkedikting

Emneord: Kulturhistorie, Ritualer, Folklore og folkeminne, Kulturpolitikk, Kulturarv, Nasjonalisme, Folkelig dikting og fortelling
Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 30. mars 2017 10:47