Siren Leirvåg

Image of Siren Leirvåg
Norwegian version of this page
Phone +47 22856124
Room 422 PAM
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postal address Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Academic Interests

Modern and contemporary Norwegian and European Theatre history, dramaturgy, theatre analysis and critics and theatre theory (both academic theory and theory of theatre practice)

Higher education and employment history

MA in Theatre Studies from the University of Bergen, autumn 1989. BA in English and Scandinavian languages and literature, autumn 1987. Teacher Education Programme at the Department of Education and School Research, University of Oslo, spring 2002. Taught drama, Norwegian and English in secondary schools in Oslo, 1990-1992 and 2002. Taught Theatre Studies at the Universities of Bergen and Oslo since 1990 and since 1997 been sensor at all levels at the Section for Theatre Studies, University of Bergen and Department of Art and Media Studies, University of Trondheim (NTNU). Lecturer in Theatre Studies at IKOS since 1.1.2005.

Tags: Theatre theory, Theatre history, Dramaturgy

Publications

 • Røyseng, Sigrid & Leirvåg, Siren (2014). I spenningsfeltet mellom Tro og Viten, I: Ådne Sekkelsten & Sidsel Graffer (red.),  Scenekunsten og de unge.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-273-7.  I spenningsfeltet mellom Tro og Viten.  s 290 - 295
 • Leirvåg, Siren (2011). Avantgardeteater i Norge i mellomkrigstiden. Stein Bugge og "det ideale teater", I:  Norsk avantgarde.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-649-0.  Kapittel 9.  s 117 - 125
 • Leirvåg, Siren (2005). Fra Bertolt Brecht til Heier Müller: Tyske forfatteres innflytelse på norske scener, I: Bernd Henningsen; Frauke Stuhl & Jan Hecker-Stampehl (red.),  Norsk-tyske forbindelser gjennom hundre år. Ikke bare laks og pølser.  Berliner Wissenschafts-Verlag.  ISBN 3-8305-1074-8.  Kapittel.
 • Leirvåg, Siren (2004). Den performative teksten i kontekst, I: Jorunn Hareide & Drude von der Fehr (red.),  Tendensar i moderne norsk dramatikk.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5973-7.  Artikkel.  s 293 - 314
 • Leirvåg, Siren (2000). Aesthetic (Poetic) Language and Commitment:Cecilie Løveid's Plays in Performance, In Siren Leirvåg; Knut Ove Arntzen & Elin Nesje Vestli (ed.),  Dramaturgische und politische Strategien im Drama und Theater des 20.Jahrhunderts/Dramaturgical and Political Strategies in 20th Century Drama and Theatre.  Röhrig Universitätsverlag GmbH.  ISBN 3-86110-236-6.  Artikkel.  s 41 - 52
 • Vestli, Elin Nesje; Arntzen, Knut Ove; Leirvåg, Siren & Vestli, Elin Nesje (2000). Das dokumentarische Drama: Gattung oder Problem?, I:  Dramaturgische und politische Strategien im Drama und Theater des 20. Jahrhunderts.  Röhrig.  s 136 - 157
 • Leirvåg, Siren (1998). Skuespillerkunsten i norsk teater: Realisme, nasjonalisme og internasjonalisering fra 1880-årene til 1990-årene, I: Bernhard Ramstad (red.),  Klar scene - Norsk skuespillerforbund 100 år.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5196-5.  Artikkel.  s 118 - 135
 • Leirvåg, Siren (1996). Fra teater til performance-teater og tilbake, I: Inger Buresund & Anne-Britt Gran (red.),  Frie grupper og Black Box Teater 1970-1995.  AdNotam, Oslo.  Artikkel.  s 54 - 61

View all works in Cristin

 • von der Fehr, Drude & Leirvåg, Siren (2019). Teater som betyr noe. Hendelse, tenkning og tilbud.. Vidarforlaget AS.  ISBN 9788279904847.  260 s.
 • Leirvåg, Siren & Eriksen, Rolf Einar (2009). Teater i perspektiv. Landslaget Drama i Skolen og Thalia Publishing.  ISBN 978-82-8239-001-9.  236 s.
 • Leirvåg, Siren; Arntzen, Knut Ove & Vestli, Elin Nesje (red.) (2000). Dramaturgische und politische Strategien im Drama und Theater des 20.Jahrhunderts/Dramaturgical and Political Strategies in 20th Century Drama and Theatre. Röhrig Universitätsverlag GmbH.  ISBN 3-86110-236-6.  236 s.
 • Arntzen, Knut Ove; Leirvåg, Siren & Vestli, Elin Nesje (red.) (2000). Dramaturgische und politische Strategien im Drama und Theater des 20. Jahrhunderts. Röhrig.  ISBN 3-86110-236-6.  236 s.

View all works in Cristin

 • Berg, Ine Therese; Gjærum, Rikke Gürgens; Leirvåg, Siren & Tronstad, Ragnhild (2019). En fremtid for teatervitenskapen. Peripeti.  ISSN 1604-0325.  2, s 5- 11 Full text in Research Archive.
 • Leirvåg, Siren (2016). Teatral dans i Norge - en historisk skisse, I: Sigrid Øverås Svendal (red.),  Bevegelser - Norsk dansekunst i 20 år.  Skald forlag.  ISBN 978-82-7959-250-1.  kapittel.  s 44 - 55
 • Leirvåg, Siren (2015). Negotiating the performing arts education. "Betwixt and between" practice and intellectual discourse, In Elisabeth Leinslie & Anette Therese Pettersen (ed.),  The Other Eye : Germany versus Norway: interchanging theatrical strategies.  Performing Arts HUB Norway.  ISBN 978-82-690035-0-5.  kapittel.  s 146 - 150
 • Leirvåg, Siren (2010). Baktruppen i fremste rekke likevel. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.  ISSN 1503-2310.  (1), s 75- 78
 • Leirvåg, Siren (2010). Teaterrommets betydning for meningsproduksjon i forhandlingen mellom "scene" og "sal". Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (2), s 26- 32
 • Leirvåg, Siren (2008). Ny scenetekst - en performativ poetikk?. Utflukt.  ISSN 0804-9327.  (2/3), s 6- 11
 • Leirvåg, Siren & von der Fehr, Drude (2007). Søsterskap mellom litteraturvitenskap og teatervitenskap. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (2), s 5- 8
 • Leirvåg, Siren (2004, 27. september). Norge i hundre. [Radio].  NRK P2.
 • Leirvåg, Siren (2003). Musdienu norvegu teatra tendences/Trends in the Contemporary Norwegian Theatre.
 • Vestli, Elin Nesje & Leirvåg, Siren (2001). Report from working group 1 of the conference "Processes in Theatre, Art and Literature" in Bergen 22-24 September 2000.

View all works in Cristin

Published Sep. 29, 2008 1:50 PM - Last modified Nov. 24, 2017 5:06 PM