English version of this page

Forskning

Fremmer forskningssamarbeid

Senteret bidrar til utvikling av tematiske områder og prosjekter som fremmer teoribasert forskning om Kina og Europa i en sosial, politisk og kulturell kontekst i endring.

Hovedsamarbeidsområdene spenner fra forskning på klima og miljø til helse og livsvitenskap, transnasjonale studier og studier av statsstyring.

Forskningsaktiviteter

Senteret har som målsetning å fungere som arena for:

  • forskningsnettverk, akademisk utveksling og sampublisering mellom unge og erfarne forskere innen prosjekter som er aktuelle for Kina og Europa;
  • kinesisk-europeisk forskningsformidling til et bredere publikum gjennom tematiske seminarer, workshop-er, sommerskoler og andre arrangementer;
  • utvidelse av eksisterende forskningsnettverk ved Fudan Universitet og Universitetet i Oslo mot flere universiteter i Europa og Øst-Asia.

Senteret legger til rette for forskningssynergier innen aktuelle tematiske områder som omfatter:

  • ulike fagdisipliner og temaer innen samfunnsvitenskap og humaniora;
  • bærekraftig utvikling;
  • livsvitenskap og naturvitenskap.