English version of this page

Om senteret

Historie

Senteret ble etablert i 2013 som et felles initiativ fra Fudan Universitet og Københavns Universitet og holdt først hus ved Nordisk institutt for Asiastudier (NIAS) i København. I mai 2021 initierte Universitetet i Oslo og Fudan Universitet et nytt samarbeid, og senteret flyttet til Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved UiO.

Senterets mål

Senteret har som hovedmål å være en brobygger og en arena for å fremme akademisk samarbeid innen kinastudier mellom Kina og Europa. Sentere legger til rette for samarbeid mellom Fudan Universitet og europeiske universiteter. «Kinastudier» betyr i denne sammenheng akademisk virksomhet som involverer kinesiske forskere og/eller temaer relevante for eller knyttet til Kina.

Senteret legger til rette for nye og eksisterende felles forskningsprosjekter, akademisk nettverksbygging og kinesisk-europeisk samarbeid med fokus på forskning, forskningsbasert formidling og utveksling av masterstudenter og unge forskere.

Organisasjon og ledelse

Senteret er tilknyttet Fudan Development Institute (FDDI) ved Fudan Universitet og Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Det humanistiske fakultet, UiO. Utover vertsinstituttene spenner initiativer ved senteret over flere andre enheter og forskningsmiljøer som har forsknings- og samarbeidsinteresser knyttet til Kina.

Senterledere

Finansiering

Senteret er finansiert av Fudan Universitet (engelsk) og Universitetet i Oslo i fellesskap. Lønnsmidler til personell, senteraktiviteter, kontorplasser, forskningstid og infrastruktur dekkes over disse midlene. Senteret har som mål også på sikt å søke om finansiering av felles aktiviteter fra eksterne kilder.