Rune Svarverud

Bilde av Rune Svarverud
English version of this page
Telefon +47 22856982
Mobiltelefon +47 92063660
Rom PAM 486
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Mine faglige interesser ligger innenfor kinesisk språk, historie og idéhistorie. I hovedsak har jeg kompetanse innenfor to perioder i kinesisk historie. Den første av disse er tidlig kinesisk filosofi og tenkning fra perioden før Qin-dynastiet og under Han-dynastiet. Den andre av disse er periodene er etter Opiumskrigen i 1840 og møtet mellom kinesisk og vestlig kultur, språk og tenkning. Innenfor disse periodene har jeg arbeidet med begrepshistorie, teksthistorie, kinesisk filosofi og idéhistorie, kulturmøter, modernitet, individualisme og miljøhistorie.

Undervisning

Min undervisning er knyttet til studieprogrammet Asia- og Midtøsten-studier, studieretningen Kinesisk med Kina-studier på bachelor-nivå og studieretningene Chinese Culture and Society på masternivå.

Bakgrunn

Min utdannelsesbakgrunn er innenfor Kina-studier og sinologi. Jeg har studert i Oslo og i Kina og har også min forskerutdanning fra Universitetet i Oslo med avlagt doktorgrad fra 1996. Jeg har vært fast ansatt ved kinesiskfaget ved UiO siden 2004.

Verv

 • I perioden 2003-2007 var jeg leder av studieprogrammet Asiatiske og afrikanske studier
 • I perioden 2006 til 2010 har jeg vært leder av Nasjonalt fagråd for asiatiske og afrikanske fag
 • Fra 2007 til 2014 var jeg medlem av PhD-utvalget for Linje for kultur- og religionshistorie, arkeologi, asiatiske og afrikanske studier ved HF, UiO
 • Fra 2007 til 2014 var jeg forskningsleder og stedfortredende instituttleder ved IKOS
 • Instituttleder ved IKOS fra januar 2021

Samarbeid

Faglige samarbeidspartnere ut over kollegaer på IKOS er å finne ved Historisk institutt på Fudan universitet i Shanghai, ved Institute of Advanced Studies på Nanjing universitet, ved Kansai universitet i Osaka, Japan og ved Zhejiang universitet i Hangzhou.

Emneord: Kina, Kinesisk, Kulturmøter, Miljø, Historie

Publikasjoner

 • Svarverud, Rune (2019). Genealogy of Chinese Perceptions of “Polluted Air”: Conceptual Change and the Terminological Landscape of Air Pollution in Modern China. 東亞觀念史集刊. ISSN 2303-9205. 17.
 • Svarverud, Rune (2018). Ventilation for the Nation: Fresh Air, Sunshine, and the Warfare on Germs in China's National Quest for Hygienic Modernity, 1849-1949. Environment and History. ISSN 0967-3407. doi: 10.3197/096734018X15254461646558. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Mette Halskov; Li, Hongtao & Svarverud, Rune (2018). Ecological civilization: Interpreting the Chinese past, projecting the global future. Global Environmental Change. ISSN 0959-3780. 53(November), s. 195–203. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2018.09.014. Fulltekst i vitenarkiv
 • Li, Hongtao & Svarverud, Rune (2018). When London Hit the Headlines: Historical Analogy and the Chinese Media Discourse on Air Pollution. The China Quarterly. ISSN 0305-7410. 234, s. 357–376. doi: 10.1017/S0305741017001400. Fulltekst i vitenarkiv
 • Svarverud, Rune (2014). The Terminological Battle for 'Air' in Modern China. Wakumon. ISSN 1345-9899. 26, s. 23–44. Fulltekst i vitenarkiv
 • Svarverud, Rune (2012). 东学传入挪威 - 朱威廉的中介角色 (Knoweldge from the East enters Norway - The mediating role of William Coucheron-Aamot), 西学东渐与东亚近代知识的形成和交流(Eastern dissemination of Western studies and the formation and exchange of East Asian modern knowledge). Shanghai People's Publishing House. ISSN 978-7-208-10751-9. s. 171–182.
 • Svarverud, Rune (2012). Norsk kollektivt minne om Kina: William Coucheron-Aamots rolle som folkeformidler av kinesisk kultur. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 11(4), s. 5–25.
 • Svarverud, Rune (2012). Ch'ongdae hugi Chungguk esoui Chukwon kaenyom ui toip kwa pyonhwa (Sovereignty and Conceptual Change in Late Qing China), Kaenyeom eui Peonyeok kwa Ch'angjo (The Translation and Creation of Concepts). Dolbegae Publishers. ISSN 978-89-7199-475-7. s. 344–363. doi: 10.15797/concom.2010..6.006.
 • Svarverud, Rune (2011). 中国的科学译名之争 - 同文馆与江南制造局翻译馆关于中国科学术语翻译的争议 (The science term question - The controversy between Tongwen College and Jiangnan Arsenal regarding Chinese technical lexicons for the sciences). I Li, Xinli (Red.), 印刷出版与知识环流 - 十六世纪以后的东亚 (Printing, publishing and the circulation of knowledge - East Asia after the 16th century). Shanghai People's Publishing House. ISSN 978-7-208-10312-2. s. 402–422.
 • Tian, Huidong; Stige, Leif Christian; Cazelles, Bernard; Kausrud, Kyrre Linné; Svarverud, Rune & Stenseth, Nils Christian [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2011). Reconstruction of a 1,910-y-long locust series reveals consistent associations with climate fluctuations in China. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. ISSN 0027-8424. 108(35), s. 14521–14526. doi: 10.1073/pnas.1100189108.
 • Svarverud, Rune (2011). Re-constructing East Asia: international law as inter-cultural process in late Qing China. Inter-Asia Cultural Studies. ISSN 1464-9373. 12(2), s. 306–318. doi: 10.1080/14649373.2011.554656.
 • Svarverud, Rune (2010). Sovereignty and Conceptual Change in Late Qing China. Concept and Communication. ISSN 2005-1492. 6, s. 97–121.
 • Svarverud, Rune (2010). Individual Self-Discipline and Collective Freedom in the Minds of Chinese Intellectuals. I Hansen, Mette Halskov & Svarverud, Rune (Red.), iChina: The rise of the individual in modern Chinese society. NIAS Press. ISSN 978-87-7694-053-9. s. 193–225.
 • Svarverud, Rune (2009). 晚清国际法翻译的机构和语言 (The Institutions and Languages of International Law Translations in Late Qing Dynasty), 历史上的中国出版与东亚文化交流. Shanghai Baijia Publishing House. ISSN 978-7-80703-988-4. s. 508–518.
 • Svarverud, Rune (2009). 改变中国的国际定位观:晚清时期国际法引进的意义 (Changing Chinese world orientation: The significance of the introduction of international law in late imperial China). Journal of Nanjing University. Philosophy, Humanities and Social Sciences. ISSN 1007-7278. 4, s. 77–84. Fulltekst i vitenarkiv
 • Svarverud, Rune (2009). Perilous Life Views: Suicide, Morality and the Rise of the Individual in May Fourth China. Acta Orientalia. ISSN 0001-6438. 70, s. 111–146.
 • Svarverud, Rune (2006). The usefulness of uselessness: The realm of useless trees according to Zhuangzi. I Eifring, Halvor Bøyesen & Anderl, Christoph (Red.), Studies in Chinese Language and Culture. Festschrift in Honour of Christoph Harbsmeier on the Occasion of His 60th Birthday. Hermes Academic Publishing. s. 157–168.
 • Svarverud, Rune (2004). Kinesisk - Standardspråket. I Gammelgaard, Karen; Mejdell, Gunvor & Svarverud, Rune (Red.), Standardspråk underveis - Historien til åtte orientalske og østeuropeiske språk. Unipub forlag. ISSN 82-7477-170-2. s. 159–178.
 • Svarverud, Rune (2004). The Formation of a Chinese Lexicon of International Law 1847-1903. I Lackner, Michael & Vittinghoff, Natascha (Red.), Mapping Meanings: The Field of New Learning in Late Qing China. Brill Academic Publishers. ISSN 9004139192. s. 507–536.
 • Svarverud, Rune (2002). Social Darwinism and China's Relationship with Korea and Japan in the Late 19th and Early 20th Century. International Journal of Korean History (IJKH). ISSN 1598-2041. 2/Dec. 2001, s. 99–122.
 • Svarverud, Rune (2001). Zhuangzi, Tao Te Ching. Utvalgte taoistiske skrifter. De Norske Bokklubbene. ISSN 82-525-4104-6. s. 91–242.
 • Svarverud, Rune (2001). The notions of 'power' and 'rights' in Chinese political discourse. I Lackner, Michael; Amelung, Iwo & Kurtz, Joachim (Red.), New Terms for New Ideas: Western Knowledge & Lexical change in Late Imperial China. Brill Academic Publishers. ISSN 90-04-12046-7. s. 125–143.
 • Svarverud, Rune (2001). Jus gentium sinense. The earliest Chinese translation of international law, with some considerations regarding the compilation of Haiguo tuzhi. Acta Orientalia. ISSN 0001-6438. 61, s. 203–237.
 • Svarverud, Rune (2000). Pangu Skiller Himmel fra Jord og Nüwa Triller Mennesker av Leire. I Bringsværd, Tor Åge & Braarvig, Jens Erland (Red.), I Begynnelsen: Skapelsesmyter fra Hele Verden (Bind 1 i Verdens Hellige Skrifter). De norske Bokklubbene. ISSN 82-525-4099-6. s. 231–243.
 • Svarverud, Rune (2000). Jia Yi "Xinshu" zhi chuanshi bianjie (A Study of the Transmission of "Xinshu" by Jia Yi). Wenxian (Documents). ISSN 1728-211X. 20, s. 12–31.
 • Svarverud, Rune (2000). Wanminfa zai Zhongguo: Guojifa de zuichu Hanyi, jianji "Haiguo tuzhi" de bianzuan (Jus gentium sinense. The earliest Chinese translation of international law, with some considerations regarding the compilation of "Haiguo tuzhi"). Zhongwai faxue (Peking University Law Journal). ISSN 1002-4875. 3, s. 300–310.
 • Svarverud, Rune (1999). Body and Character. Physiognomical Descriptions in Han Dynasty Literature, Minds and Mentalities in Traditional Chinese Literature. Culture and Art Publishing House. ISSN 7-5039-1873-X. s. 120–146.
 • Svarverud, Rune (1998). 'Order' and 'Chaos' in Chinese Political Philosophy. Stockholm Journal of East Asian Studies. ISSN 0284-883X. 8-1997, s. 41–57.
 • Svarverud, Rune (1997). Kinas politiske tradisjon. Forholdet mellom den herskende elite og den alminnelige borger. I Bekkevold, Jo Inge & Hjellum, Torstein (Red.), Den kinesiske utfordringen. Tano Aschehoug, Oslo. ISSN 82-518-3617-4. s. 190–204.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Mette Halskov; Svarverud, Rune & Ahlers, Anna Lisa (2020). The Great Smog of China: A Short Event History of Air Pollution. Association for Asian Studies. ISBN 9780924304927. 184 s.
 • Tikhonov, Vladimir; Svarverud, Rune; Yi, Hyegyeong & Kurtz, Joachim (2012). Kaenyeom eui Peonyeok kwa Ch'angjo (The Translation and Creation of Concepts). Dolbegae Publishers. ISBN 978-89-7199-475-7. 392 s.
 • Svarverud, Rune & Hansen, Mette Halskov (2011). “自我中国”--现代中国社会中个体的崛起 (iChina - The Rise of the Individual in Modern Chinese Society). Shanghai Translation Publishing House. ISBN 9787532755394. 298 s.
 • Hansen, Mette Halskov & Svarverud, Rune (2010). iChina: The rise of the individual in modern Chinese society. NIAS Press. ISBN 978-87-7694-053-9. 293 s.
 • Svarverud, Rune (2007). International Law as World Order in Late Imperial China: Translation, Reception and Discourse, 1847-1911. Brill Academic Publishers. ISBN 9789004160194. 332 s.
 • Svarverud, Rune; Rekkedal, Harald & Bendixen, Bend (2005). Stor kinesisk-norsk ordbok. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1601-6. 1456 s.
 • Gammelgaard, Karen; Mejdell, Gunvor & Svarverud, Rune (2004). Standardspråk underveis - Historien til åtte orientalske og østeuropeiske språk. Unipub forlag. ISBN 82-7477-170-2. 221 s.
 • Thelle, Notto Reidar & Svarverud, Rune (2001). Tao Te Ching. Utvalgte taoistiske skrifter. De Norske Bokklubbene. ISBN 82-525-4104-6. 245 s.
 • Svarverud, Rune (1998). Methods of the Way: Early Chinese Ethical Thought. Brill Academic Publishers. ISBN 90-04-11010-0. 446 s.
 • Svarverud, Rune; Rekkedal, Harald & Bendixen, Bend (1997). Kinesisk-norsk ordbok. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-0759-9. 1448 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Svarverud, Rune (2019). Air pollution before air pollution: Smoke nuisance, fresh air and dust in the air before air pollution became an issue in China.
 • Svarverud, Rune (2019). Programpost om miljø og klima i Kina. [Radio]. Radio Nova.
 • Svarverud, Rune (2018). Air Pollution before Air Pollution: Smoke Nuisance, Fresh Air and Dust in the Air before Air Pollution Became an Issue in China .
 • Svarverud, Rune (2017). Veøya, Coucheron-Aamot og Kina.
 • Svarverud, Rune (2016). Luftforurensning og sinologi: filologiens rolle i ny humaniora. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. 3/4, s. 218–224.
 • Svarverud, Rune; Simonsen, Hanne Gram; Eriksen, Erik Oddvar & Heggen, Kristin (2015). Bør ansette rektor, ikke velge. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Svarverud, Rune (2014). Nye kvalitetsverktøy for brukere av kinesisk i Skandinavia. LexicoNordica. ISSN 0805-2735. 21, s. 341–356.
 • Svarverud, Rune (2013). Kina på Veøya. William Coucheron-Aamot og det norske bildet av kinesisk tradisjon. Kina og vi. ISSN 0806-9573. s. 33–52.
 • Svarverud, Rune (2013). Kina på Veøya: William Coucheron-Aamot og det norske bildet av kinesisk tradisjon. Årbok / Romsdalsmuseet. ISSN 0557-3149. s. 206–239.
 • Svarverud, Rune (2012). Hva kan en norsk Kina-student brukes til - en bruksanvisning.
 • Svarverud, Rune (2012). The Volatile Chinese Image of Japan in the Late 19th Century.
 • Svarverud, Rune (2011). 东学传入挪威 - 朱威廉的中介角色 (Knoweldge from the East enters Norway - The mediating role of William Coucheron-Aamot).
 • Svarverud, Rune & Gundersen, Karin (2011). Jorden under våre føtter. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 19–19.
 • Svarverud, Rune (2010). Hva mener kinesere flest om fredsprisen? Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Svarverud, Rune (2010). The creation of a Chinese language for the modern sciences: International law and chemistry as cases.
 • Svarverud, Rune (2010). 科学翻译的术语论争 (The Science Term Question).
 • Svarverud, Rune (2009). 同文館與江南製造局的不同翻譯策略 (The different translation strategies at Tongwenguan and Jiangnan Arsenal).
 • Svarverud, Rune (2009). Changing Chinese world orientation: The introduction of international law in late imperial China.
 • Svarverud, Rune (2009). Local gazetteers and modern Chinese popular culture - Nanjing as a case.
 • Svarverud, Rune (2008). Det kinesiske individ. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 12–13.
 • Svarverud, Rune (2008). Kinesisk keiserlig delegasjon på offisielt besøk i Norge i 1906. [Radio]. NRK, P2, Sånn er livet.
 • Svarverud, Rune (2008). Slik gjør du internasjonal karriere. [Avis]. VG.
 • Svarverud, Rune (2008). OL-boikott kan skade opposisjonelle. [Avis]. Aftenbladet.
 • Svarverud, Rune (2008). Hva er kinesisk nyttår? [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Svarverud, Rune (2008). The institutions and language of international law translations in late imperial China.
 • Svarverud, Rune (2008). Precarious Life Views: Suicide, Morality and the Rise of the Individual in May Fourth China.
 • Svarverud, Rune (2008). Precarious life views: Suicide, morality and the rise of the individual in May Fourth China.
 • Svarverud, Rune (2008). Nærlesing av Dørumsgaards VÅR: Diktning, gjendiktning og oversettelse.
 • Svarverud, Rune (2008). Kinesisk - sitrusfrukter og kråketær.
 • Svarverud, Rune (2007). Chun-chieh Huang and John B. Henderson (eds.): Notions of Time in Chinese Historical Thinking. Acta Orientalia. ISSN 0001-6438. 68, s. 281–287.
 • Svarverud, Rune (2007). Intervju om språkstudier ved UiO. [Radio]. P4, Lise.
 • Svarverud, Rune (2007). Språk fra Østen mest pop. [Avis]. Aftenposten.
 • Svarverud, Rune (2006). Autonomy of the Chinese Individual.
 • Svarverud, Rune (2006). Den svakestes rett: Folkerett i Kina 1847-1911.
 • Svarverud, Rune (2006). Individ og individualisme i Kina i første halvdel av 1900-tallet.
 • Svarverud, Rune (2006). Den sterkestes rett: Sosial-darwinisme i Kina.
 • Svarverud, Rune (2005). En reise i kinesisk språk, tid og kultur.
 • Svarverud, Rune (2005). Kinesiske språkforhold.
 • Svarverud, Rune (2005). Fagdimensjonering og ledelse. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Svarverud, Rune (2005). Han-dynastiets betydning for kinesisk identitet og politikk. [Radio]. Kulturbeitet, NRK P2.
 • Svarverud, Rune (2005). The Chinese individual and the construction of a New Citizen in late imperial China: Individualism in Liang Qichao's Xinminshuo.
 • Svarverud, Rune (2004). En reise i Færøviks Kina; Anmeldelse av Torbjørn Færøvik: Kina - En reise på livets elv. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. s. 19–21.
 • Svarverud, Rune (2004). The Discourse on National Rights and Obligations in late Qing Periodicals.
 • Svarverud, Rune (2001). Leibniz med blikket mot øst.
 • Svarverud, Rune (2001). Review of Martin Kern: Die Hymnen der chinesischen Staatsopfer: Literatur und Ritual in der politischen Repräsentation von der Han-Zeit bis zu den Sechs Dynastien. Acta Orientalia. ISSN 0001-6438. 62, s. 292–293.
 • Svarverud, Rune (2001). I Kamp med Banditter: Norsk Politikonstabel på Oppdrag i Shanghai. Dyade. ISSN 0332-5792. 3, s. 36–41.
 • Svarverud, Rune (2000). The Eastern Dissemination of International Law 1840-1911.
 • Svarverud, Rune (1999). I Shanghais tjeneste. Nordmenn i Shanghai før 1. verdenskrig. Historie. ISSN 0803-401X. 2-99, s. 28–49.
 • Svarverud, Rune & Eide, Elisabeth (1999). Norsk Sjøfart, Handel og Forretningsdrift i det Gamle Shanghai. Årbok. Norsk Maritimt Museum. ISSN 1502-170X. s. 7–54.
 • Svarverud, Rune (1998). Review of Donald B. Wagner: A Classical Reader. The Han shu biography of Huo Guang, with notes and glosses for students. Acta Orientalia. ISSN 0001-6438. 59, s. 319–323.
 • Svarverud, Rune (1998). Asiatiske verdier eller rettigheter på kinesisk. Mennesker og Rettigheter. ISSN 0800-0735. 3/4 1997, s. 229–237.
 • Svarverud, Rune (1998). Translators at work. The first Chinese translations of international law.
 • Svarverud, Rune (1997). - et halvt Snes skjævøiede og citronfarvede Gentlemen - Kinesisk statsbesøk i Norge anno 1906. Historie. ISSN 0803-401X. 2, s. 4–14.
 • Svarverud, Rune (1996). Review of John S. Major: Heaven and Earth in Early Han Thought. Chapters Three, Four and Five of the Huainanzi. Acta Orientalia. ISSN 0001-6438. 57.
 • Svarverud, Rune (1996). Coca Cola for alle eller Kulturell Indentitet. Nyhetsbrev for Norsk Kinaforum.
 • Svarverud, Rune (1996). Transmission and authenticity of Jia Yi Xinshu.
 • Svarverud, Rune (1995). En leseverdig fiksjonsbok, bokanmeldelse av Trond Einar Jacobsen: Sønnen - Et kinesisk drama fra vår tid. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Svarverud, Rune (1994). Vår tids kultur(mis)forståelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Svarverud, Rune (1994). Kultur-Norge - Midtens rike? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Svarverud, Rune (1994). Review of Julia Ching and Willard G. Oxtoby: Moral Enlightenment - Leibniz and Wolff on China. Acta Orientalia. ISSN 0001-6438. 55.
 • Svarverud, Rune (1994). Anmeldelse av Georg Johannesens gjendiktning av Tu Fu. Vinduet. ISSN 0042-6288. 2, s. 53–55.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 1. des. 2022 10:30

Prosjekter