English version of this page

Det kinesiske individ: Forhandlinger om rettigheter og ansvar (avsluttet)

Prosjektet undersøkte den særegne kinesiske veien mot individualisering med utgangspunkt i teorier om modernitet og individualisering.

Kvinner og barn.
Foto: Rune Svarverud.

Om prosjektet

Dette var et tverrfaglig, internasjonalt prosjekt med deltakere fra Norge, Norden og Kina som hadde felles fokus på individualiseringsprosesser i Kina.

Prosjektgruppen var opptatt av å utforske den særegne kinesiske veien mot individualisering med utgangspunkt i teorier om modernitet og individualisering.

Mål

Prosessene ble studert i en kinesisk kontekst, basert på omfattende empiriske studier og analyser av det kinesiske samfunnet og folks dagligliv, samt studier av tekster og politisk diskurs.

Prosjektet konkluderte med at den kinesiske moderniseringsprosessen har sin egen profil og ikke er en kopi av den europeiske, til tross for fellestrekk.

Prosjektet har resultert i et nytt samarbeidsprosjekt om sosiale kollektiver i Kina. Det støttes av det danske forskningsrådet, og ledes av forskere i Århus som var med i Chinese Individual.

Finansiering

Norges forskningsråd

Varighet

2006-2009.

Publisert 9. okt. 2020 10:29 - Sist endret 28. mai 2021 15:06