Det kinesiske individ: Forhandlinger om rettigheter og ansvar (avsluttet)

Prosjektet undersøkte den særegne kinesiske veien mot individualisering med utgangspunkt i teorier om modernitet og individualisering.

Kvinner og barn.
Foto: Rune Svarverud

Om prosjektet

Dette var et tverrfaglig, internasjonalt prosjekt med finansiering fra NFR i perioden 2006-2009. Prosjektet som hadde deltakerne fra Norge, Norden og Kina, hadde felles fokus på individualiseringsprosesser i Kina ut fra ulike faglige vinkler. Prosjektet var opptatt av å utforske den særegne kinesiske veien mot individualisering med utgangspunkt i teorier om modernitet og individualisering. Prosessene ble studert i en kinesisk kontekst, basert på omfattende empiriske studier og analyser av det kinesiske samfunnet og folks dagligliv, samt studier av tekster og politisk diskurs. Prosjektet konkluderte med at den kinesiske moderniseringsprosessen har sin egen profil og ikke er en kopi av den europeiske, til tross for fellestrekk.

Prosjektet har resultert i et nytt samarbeidsprosjekt om sosiale kollektiver i Kina. Det støttes av det danske forskningsrådet, og ledes av forskere i Århus som var med i Chinese Individual.
 

Les mer om prosjektet på engelsk.

 

 

Publisert 29. juni 2010 14:24 - Sist endret 5. apr. 2020 22:09

Kontakt

Prosjektleder

Mette Halskov Hansen

m.h.hansen@ikos.uio.no
22856161