Rune Svarverud

Bilde av Rune Svarverud
English version of this page
Telefon +47 22856982
Rom PAM 486
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Mine faglige interesser ligger innenfor kinesisk språk, historie og idéhistorie. I hovedsak har jeg kompetanse innenfor to perioder i kinesisk historie. Den første av disse er tidlig kinesisk filosofi og tenkning fra perioden før Qin-dynastiet og under Han-dynastiet. Den andre av disse er periodene er etter Opiumskrigen i 1840 og møtet mellom kinesisk og vestlig kultur, språk og tenkning. Innenfor disse periodene har jeg arbeidet med begrepshistorie, teksthistorie, kinesisk filosofi og idéhistorie, kulturmøter, modernitet, individualisme og miljøhistorie.

Undervisning

Min undervisning er knyttet til studieprogrammet Asia- og Midtøsten-studier, studieretningen Kinesisk med Kina-studier på bachelor-nivå og studieretningene Chinese Culture and Society på masternivå.

Bakgrunn

Min utdannelsesbakgrunn er innenfor Kina-studier og sinologi. Jeg har studert i Oslo og i Kina og har også min forskerutdanning fra Universitetet i Oslo med avlagt doktorgrad fra 1996. Jeg har vært fast ansatt ved kinesiskfaget ved UiO siden 2004.

Verv

  • I perioden 2003-2007 var jeg leder av studieprogrammet Asiatiske og afrikanske studier
  • I perioden 2006 til 2010 har jeg vært leder av Nasjonalt fagråd for asiatiske og afrikanske fag
  • Fra 2007 til 2014 var jeg medlem av PhD-utvalget for Linje for kultur- og religionshistorie, arkeologi, asiatiske og afrikanske studier ved HF, UiO
  • Fra 2007 til 2014 var jeg forskningsleder og stedfortredende instituttleder ved IKOS
  • Instituttleder ved IKOS fra januar 2021

Samarbeid

Faglige samarbeidspartnere ut over kollegaer på IKOS er å finne ved Historisk institutt på Fudan universitet i Shanghai, ved Institute of Advanced Studies på Nanjing universitet, ved Kansai universitet i Osaka, Japan og ved Zhejiang universitet i Hangzhou.

Emneord: Kina, Kinesisk, Kulturmøter, Miljø, Historie
Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 19. aug. 2021 16:03

Prosjekter