Kjell Lars Berge

Image of Kjell Lars Berge
Norwegian version of this page
Phone +47 22856711
Room Rom 629, Henrik Wergelands hus, Blindern
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postal address Pb. 1102, Blindern 0317 Oslo
Tags: Rhetoric

Publications

Norskspråklige publikasjoner

Skolestilen som genre, Oslo, 1988

Tekstnormers diakroni. Noen ideer til en sosiotekstologisk teori om tekstnormendring. Stockholm, 1990

Norsksensorenes tekstnormer og doxa, Trondheim, 1996

Ungdommers skrivekompetanse, Oslo, 2003

Tekst og historie, Oslo, 2008

Engelskspråklige publikasjoner

Communication
I: Encyclopedia of Language and Linguistics, London, 1996

Hidden Norms in Assessment of Students' Exam Essays in Norwegian Upper Secondary Schools. Written Communication 2002, Volume 19(4)

From utterance to text, again: theoretical reflections on the notion of 'text' based on empirical studies of writing in different contexts. I: Coppock, P, Eco, U. & Violi, P. (eds.). The Semiotics of Writing. Semiotic and Cognitive Studies

Semiotics of the North, Oslo, 2005

The Rhetoric of Science in Practice: Experiences from Nordic Research on Subject-Oriented Texts and Text Cultures. I: Language and Discipline Perspectives on Academic Discourse. Cambridge Scholars Publishing 2007

 • Berge, Kjell Lars (2022). Grunnleggende muntlige ferdigheter i norsk skole: Kritiske perspektiv på den utdanningspolitiske og faglige forankringen. In Solheim, Randi; Otnes, Hildegunn & Riis-Johansen, Marit Olave (Ed.), Samtale, samskrive, samhandle : Nye perspektiv på muntlighet og skriftlighet i samspill. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-05724-8. p. 211–228.
 • Berge, Kjell Lars (2021). Using Textbooks to Constitute a Nation: On Ove Høegh-Guldberg’s Text- book Reforms in 18th Century Denmark-Norway. In Roos, Merethe; Berge, Kjell Lars; Edgren, Henrik; Hiidenmaa, Pirjo & Matthiesen, Christina (Ed.), Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020. Brill|Sense. ISSN 978-90-04-44954-1. p. 79–94. doi: https%3A/doi.org/10.1163/9789004449558.
 • Berge, Kjell Lars (2019). Literacy research in the Nordic countries. A general overview of the research field and research results after year 2000 . In Helset, Stig Jarle & Brunstad, Endre (Ed.), Skriftkulturstudiar i ei brytingstid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632663. p. 21–52. doi: 10.23865/noasp.67. Full text in Research Archive
 • Berge, Kjell Lars; Skar, Gustaf Bernhard Uno; Matre, Synnøve; Solheim, Randi; Evensen, Lars Sigfred & Otnes, Hildegunn [Show all 7 contributors for this article] (2019). Introducing teachers to new semiotic tools for writing instruction and writing assessment: consequences for students’ writing proficiency. Assessment in education: Principles, Policy & Practice. ISSN 0969-594X. 26(1), p. 6–25. doi: 10.1080/0969594X.2017.1330251. Full text in Research Archive
 • Berge, Kjell Lars (2017). Utviklingen av en naturvitenskapelig skrift- og tekstkultur i 1700-tallets Danmark-Norge. Johan Ernst Gunnerus og Det Trondhjemske Selskabs skrifter. In Roos, Merethe & Tønnesson, Johan (Ed.), Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566265. p. 75–100.
 • Berge, Kjell Lars (2016). Skolen og humaniora: noen begrunnelser for gjenopprettelse av et ødelagt forhold. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 32(1-2), p. 166–173. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2016-01-02-15.
 • Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred & Thygesen, Ragnar (2016). The Wheel of Writing: a model of the writing domain for the teaching and assessing of writing as a key competency. Curriculum Journal. ISSN 0958-5176. 27(2), p. 172–189. doi: 10.1080/09585176.2015.1129980. Full text in Research Archive
 • Evensen, Lars Sigfred; Berge, Kjell Lars; Thygesen, Ragnar; Matre, Synnøve & Solheim, Randi (2016). Standards as a tool for teaching and assessing cross-curricular writing. Curriculum Journal. ISSN 0958-5176. 27(2), p. 229–245. doi: 10.1080/09585176.2015.1134338. Full text in Research Archive
 • Berge, Kjell Lars (2015). Developing a New Political Text Culture in Denmark–Norway 1770–1799. In Krefting, Ellen Marie; Nøding, Aina & Ringvej, Mona Renate (Ed.), Eighteenth century periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004290051. p. 172–184. doi: 10.1163/9789004293113_011.
 • Berge, Kjell Lars & Thygesen, Ragnar (2015). Skrivande son grundläggande färdighet: förståelse, bedömning och undervisning. In Skar, Gustaf Bernhard Uno & Tengberg, Michael (Ed.), Bedömning i svenskämnet. Natur & Kultur. ISSN 978-91-27-13844-5. p. 63–86.
 • Berge, Kjell Lars (2014). Å kunne uttrykke seg skriftlig. In Wittek, Line & Stray, Janicke Heldal (Ed.), Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41424-5. p. 488–502.
 • Berge, Kjell Lars (2014). Fra eksamensskriving i norsk til skriving som grunnleggende ferdighet - to vurderingsutfordringer. In Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (Ed.), Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-784-8. p. 259–276.
 • Berge, Kjell Lars (2014). Article 100 and the Evolution of a Public Opinion Text Culture in Denmark-Norway 1770-1799. In Gammelgaard, Karen & Holmøyvik, Eirik (Ed.), Writing Democracy. The Norwegian Constitution 1814 - 2014. Berghahn Books. ISSN 978-1-78238-504-2. p. 165–180.
 • Berge, Kjell Lars (2014). Hva er politisk retorikk? Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. 66/67, p. 11–34.
 • Thygesen, Ragnar & Berge, Kjell Lars (2013). Skrivelyst - en viktig del af elevens personlige udvikling og alle fags ansvar. In Madsbjerg, Sigrid & Friis, Kirsten (Ed.), Skrivelyst i fagene. Dansk Psykologisk Forlag. ISSN 978-87-7706-821-8. p. 93–118.
 • Berge, Kjell Lars (2012). Om forskjellene mellom systemisk-funksjonell lingvistikk og tekstvitenskap. In Matre, Synnøve; Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard & Solheim, Randi (Ed.), Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02044-0. p. 72–90.
 • Berge, Kjell Lars (2012). Hva er det systemisk-funksjonell grammatikk ikke gjør? Om forskjellen mellom SFL og tekstvitenskap. In Andersen, Thomas Hestbæk & Boeriis, Morten (Ed.), Nordisk socialsemiotik : pædagogiske, multimodale og sprogvidenskabelige landvindinger. Syddansk Universitetsforlag. ISSN 978-87-7674-657-5. p. 299–318.
 • Berge, Kjell Lars (2012). Rhetoric and the study of texts, text norms and text cultures. In Kjeldsen, Jens Elmelund & Grue, Jan (Ed.), Scandinavian Studies in ­Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010. Retorikförlaget. ISSN 978-91-86093-09-9. p. 88–105.
 • Berge, Kjell Lars (2012). Retorisk dannelse som grunnlag for demokratisk medborgerskap i skolen: om de grunnleggende ferdighetene skriving og muntlighet i Kunnskapsløfte. In Berge, Kjell Lars & Stray, Janicke Heldal (Ed.), Demokratisk medborgerskap i skolen. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1272-9. p. 79–101.

View all works in Cristin

 • Matre, Synnøve; Solheim, Randi; Otnes, Hildegunn; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred & Thygesen, Ragnar (2021). Nye grep om skriveopplæringa. Forskingsfunn og praksiserfaringar. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028705. 432 p.
 • Roos, Merethe; Berge, Kjell Lars; Edgren, Henrik; Hiidenmaa, Pirjo & Matthiesen, Christina (2021). Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020. Brill|Sense. ISBN 978-90-04-44954-1. 400 p.
 • Berge, Kjell Lars; Gedde-Dahl, Trine; Øgreid, Anne Kristine & Fougt, Simon Skov (2014). Tid til skrivning 3. Alinea forlag. ISBN 978-87-23-04619-2. 64 p.
 • Berge, Kjell Lars; Gedde-Dahl, Trine; Øgreid, Anne Kristine & Fougt, Simon Skov (2014). Tid til skrivning 2. Alinea forlag. ISBN 978-87-23-04619-2. 64 p.
 • Berge, Kjell Lars; Gedde-Dahl, Trine; Øgreid, Anne Kristine & Fougt, Simon Skov (2013). Tid til skrivning 1. Alinea. ISBN 9788723043511. 64 p.
 • Berge, Kjell Lars & Stray, Janicke Heldal (2012). Demokratisk medborgerskap i skolen. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1272-9. 256 p.
 • Gedde-Dahl, Trine; Berge, Kjell Lars & Øgreid, Anne Kristine (2011). Skriv 3 - skriving som grunnleggende ferdighet. Lærerveiledning. GAN Aschehoug. ISBN 978-82-492-1484-6. 90 p.
 • Berge, Kjell Lars; Gedde-Dahl, Trine & Øgreid, Anne-Kristine (2011). SKRIV 3 - skriving som grunnleggende ferdighet. Elevens bok. GAN Aschehoug. ISBN 9788249213597. 50 p.
 • Berge, Kjell Lars; Gedde-Dahl, Trine & Øgreid, Anne-Kristine (2011). SKRIV3-Skriving som grunnleggende ferdighet. Lærerveiledning. GAN Aschehoug. ISBN 978-82-492-1484-6. 100 p.
 • Øgreid, Anne Kristine; Gedde-Dahl, Trine & Berge, Kjell Lars (2011). SKRIV 3 - Skriving som grunnleggende ferdighet (oppgavebok). GAN Aschehoug. ISBN 978-82-492-1359-7. 55 p.

View all works in Cristin

 • Berge, Kjell Lars (2022). Hva er egentlig ytringsfrihet? Kairos. Nettsted for retorikk.
 • Berge, Kjell Lars (2022). Morsmålsfaget i skandinavisk skole - en sammenlikning av morsmålsfagene i den studiespesialiserende videregående skolen. Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk. p. 13–21.
 • Berge, Kjell Lars (2021). En teoretisk diskussion av sakprosaforskning i relation till andra textteorier .
 • Berge, Kjell Lars (2021). Fremragende om skrivefrihetens ytringskultur. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. 83, p. VII–XII. doi: 10.52610/WVSV6367.
 • Berge, Kjell Lars & Roos, Merethe (2021). Introduction. In Roos, Merethe; Berge, Kjell Lars; Edgren, Henrik; Hiidenmaa, Pirjo & Matthiesen, Christina (Ed.), Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020. Brill|Sense. ISSN 978-90-04-44954-1. p. 1–12. doi: https%3A/doi.org/10.1163/9789004449558.
 • Roos, Merethe; Berge, Kjell Lars & Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2020). Linné. En oppklaring (26.9.2020). Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Berge, Kjell Lars; Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik & Roos, Merethe (2020). Linné, en foreløpig avslutning (10.10.2020). Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno & Berge, Kjell Lars (2020). ”Så blir elever bättre på att skriva”. Svenska dagbladet. ISSN 1101-2412.
 • Burner, Tony & Berge, Kjell Lars (2020). Eksamen svekker mulighetene for god læringskultur. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Berge, Kjell Lars (2019). Hva bør vi gjøre med eksamen i norsk skriftlig hovedmål, videregående skole? Et forslag til en læringsforankret sluttvurdering av elevers skrivekompetanse . In Blikstad-Balas, Marte & Solbu, Kjersti Rognes (Ed.), Det (nye) nye norskfaget. Fagbokforlaget. ISSN 9788245033267. p. 173–190.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Hvordan vurdere dybdelæring? Læreplanreformen er forgjeves uten en reform av vurderingssystemet i skolen. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Kunnskapsdepartementet tar feil. Vurderingssystemet i skolen må reformeres. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Nordisk literacyforskning i internasjonal belysning. Mønstre og tendenser.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Bildningsbegreppet ur ett skrift- och textkulturellt perspektiv .
 • Berge, Kjell Lars (2018). Hvordan legge til rette for god skriveundervisning?Ny skriveundervisning basert på Normprosjektet.
 • Berge, Kjell Lars & Tønnesson, Johan (2018). Klart språk, dannelse og demokrati.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Skriftkulturforsking i Norden. Nokre overordna perspektiv på forskingsfeltet og forskingsresultat på 2000-talet.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Hvordan legge til rette for god skriveopplæring? Ny skriveopplæring basert på Normprosjektet.
 • Berge, Kjell Lars & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2018). Young Students’ Writing Development. A longitudinal study.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Writing Development and Education Standards in Crossnational Perspective.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Hvordan legge til rette for god skriveopplæring? Ny skriveopplæring basert på Normprosjektet.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Hvordan legge til rette for god skriveopplæring. Ny skriveopplæring basert på Normprosjektet.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Hva kan vi lære av Normprosjektet om god skriveopplæring.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Dannelse til medborgerskap: retorikkens muligheter og utfordringer.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Om (det nasjonale) kvalitetsvurderingssystemet og revideringen av L06.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Om (det nasjonale) kvalitetsvurderingssystemet og revideringen av L06.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Er klart språk nok? Om klarspråk som demokratiprosjekt.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Retorikk og demokratisk medborgerskap i det norske samfunnet.
 • Berge, Kjell Lars; Marti, Kristin Torjesen & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2018). Young Students’ Writing Development. A longitudinal study.
 • Tønnesson, Johan & Berge, Kjell Lars (2017). Vitenskapsretorikk og vitenskapelig patos.
 • Marti, Kristin Torjesen; Berge, Kjell Lars & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2017). Å skrive faglig. En studie av fagspråk i elevtekster på 3.-7.trinn.
 • Berge, Kjell Lars (2017). Vi må styrke skriveopplæringen i skolen. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Berge, Kjell Lars & Baarøy, Fillip-André (2017). Å beskylde Sylvi Listhaug for «hatretorikk» utvanner begrepet. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Berge, Kjell Lars & Baarøy, Fillip-André (2017). Listhaugs ytringer er ikke hatefulle. nrk.no/ytring.
 • Berge, Kjell Lars & Blikstad-Balas, Marte (2017). Skolens viktigste fag. Det gamle norskfaget er dødt – leve det nye norskfaget! Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Berge, Kjell Lars (2017). Crisis, what crisis? Meld.St.25 (2016-2017). Melding til Stortinget. Humaniora i Norge. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. p. 122–125.
 • Matre, Synnøve; Solheim, Randi; Otnes, Hildegunn; Skar, Gustaf Bernhard Uno; Berge, Kjell Lars & Krogh, Ellen (2017). Writing education and assessment in Norwegian primary school – Results and experiences from a large-scale intervention study .
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno & Berge, Kjell Lars (2017). Vad blir man bättre på, när man blir bättre på att skriva?
 • Berge, Kjell Lars (2017). Det gamle norskfaget er dødt - leve det nye norskfaget! Norsklæreren. ISSN 0332-7264. p. 26–34.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno & Berge, Kjell Lars (2016). Ensuring valid writing assessment thru Many Facet Rasch approaches and local integration of assessment tools.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Berge, Kjell Lars; Solheim, Randi; Matre, Synnøve; Thygesen, Ragnar & Evensen, Lars Sigfred (2016). Effects of a long term writing assessment intervention.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno & Berge, Kjell Lars (2016). Using cross-curricular standards for writing. Effects of a long term school intervention in Norway.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno & Berge, Kjell Lars (2016). Att skriva för läslyftet.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno & Berge, Kjell Lars (2016). Introducing New Semiotic Tools for Writing Instruction and Writing Assessment: Effects on Students’ Writing Proficiency.
 • Berge, Kjell Lars & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2015). Normprosjektet: vitenskapelige funn og praktiske erfaringer.
 • Berge, Kjell Lars (2015). Språk, språkopplæring og demokratisk myndiggjøring.
 • Berge, Kjell Lars (2015). God skriveopplæring. Hva kan vi lærer av Normprosjektet?
 • Berge, Kjell Lars (2015). Skriveopplæring som virker. Erfaringer og funn fra Normprosjektet.
 • Berge, Kjell Lars (2015). Nynorskopplæring i/for framtida.
 • Berge, Kjell Lars & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2015). Skriveoppløring som virker. Erfaringer og funn fra Normprosjektet.
 • Berge, Kjell Lars (2015). Skrivevurdering – tradisjon og fornyelse.
 • Berge, Kjell Lars (2015). Klasseledelse når lærere jobber med skriveopplæring og vurdering av skriving. Erfaringer og funn fra Normprosjektet.
 • Berge, Kjell Lars (2015). Kommunikasjon og retorisk kompetanse i norsk skole etter L06: muligheter og utfordringer for undervisning.
 • Berge, Kjell Lars (2015). Retorikk og politikk.
 • Berge, Kjell Lars & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2015). Skriveopplæring som fungerer. Funn og erfaringer fra Normprosjektet .
 • Berge, Kjell Lars (2015). Ytringskultur og retorikk i spennet mellom forvalting og politisk ledelse.
 • Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred; Matre, Synnøve; Skar, Gustaf Bernhard Uno; Solheim, Randi & Thygesen, Ragnar [Show all 7 contributors for this article] (2015). Symposium: Skriveutvikling og vurderingskompetanse - funn frå Normprosjektet.
 • Matre, Synnøve; Solheim, Randi; Berge, Kjell Lars & Evensen, Lars Sigfred (2014). Innspel til Ludvigsen-utvalet og framtidas skule.
 • Matre, Synnøve; Solheim, Randi; Berge, Kjell Lars; Otnes, Hildegunn & Parr, Judy (2014). Symposium: Developing national standards for the assessment of writing. A tool for teaching and learning.
 • Tønnesson, Johan & Berge, Kjell Lars (2014). Klart språk er ikke enkelt.
 • Berge, Kjell Lars & Stray, Janicke Heldal (2012). Demokratisk medborgerskap - hva handler boka om? In Berge, Kjell Lars & Stray, Janicke Heldal (Ed.), Demokratisk medborgerskap i skolen. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1272-9. p. 9–14.
 • Fasting, Rolf Bjarne; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred & Thygesen, Ragnar (2011). How do we assess writing? The Assessment of Writing Proficiency in Norway.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno & Berge, Kjell Lars (2017). Elevers skrivförmåga och texters kvantitativa egenskaper. Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking. ISSN 978-82-93194-18-7. Full text in Research Archive
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno & Berge, Kjell Lars (2016). Skrivrespons och bedömning av texter [(åk 7–9)]. Skolverket.
 • Berge, Kjell Lars & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2016). Skrivande och skrivundervisning i alla ämnen [(åk 7-9)]. Skolverket.
 • Berge, Kjell Lars & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2015). Skrivande och skrivundervisning i alla ämnen [(åk 4–6)]. Skolverket.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno & Berge, Kjell Lars (2015). Skrivrespons och bedömning av texter [(åk 4–6)]. Skolverket.
 • Berge, Kjell Lars & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2015). Ble elevene bedre skrivere? Intervensjonseffekter på elevers skriveferdigheter og skriveutvikling. Høgskolen i Sør-Trøndelag, Normprosjektet. ISSN 978-82-7877-247-8.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno & Berge, Kjell Lars (2013). Skrivbedömning och validitet. Fallstudier av skrivbedömning i svenskundervisning på gymnasiet. Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.
 • Langaas, Anne; Middelthon, Anne-Lise Orvin; Lie, Anne Helene Kveim & Berge, Kjell Lars (2013). Å berøre og bli berørt - å bevege og bli beveget. Om fysioterapeutstudenters læring om og gjennom kroppen. Det medisinske fakultet. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-8264-532-4.
 • Matre, Synnøve; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred; Fasting, Rolf Bjarne; Solheim, Randi & Thygesen, Ragnar (2011). Developing national standards for the teaching and assessment of writing: Rapport frå forprosjekt Utdanning 2020. Høgskolen i Sør-Trøndelag.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:18 PM - Last modified Nov. 29, 2018 2:38 PM

Projects

Research groups