Jan Terje Faarlund

Image of Jan Terje Faarlund
Norwegian version of this page
Phone +47 22856949
Room PAM278
Username
Visiting address 0315 Oslo Niels Henrik Abels vei 36
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Publications

 • Syntactic Change. Towards a Theory of Historical Syntax. Berlin: Mouton de Gruyter. 1990.
 • (saman med Svein Lie and Kjell Ivar Vannebo:) Norsk referansegrammatikk. Oslo: Universitetsforlaget. 1997.
 • Grammatical Relations in Change. Amsterdam: Benjamins. 2001.
 • The Syntax of Old Norse. Oxford: Oxford University Press. 2004.
 • Revolusjon i lingvistikken: Noam Chomskys språkteori. Oslo: Det Norske Samlaget. 2005.
 • Parameterization and change in non-finite complementation. Diachronica 24.1, 57-80.
 • Faarlund, Jan Terje (2018). Preposition Stranding and other Anglo-Norse Syntactic Phenomena, In Lutz Edzard; Jens Wilhelm Borgland & Ute Hüsken (ed.),  Reading Slowly. A Festschrift for Jens E. Braarvig.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10964-2.  kapittel.  s 187 - 198
 • Emonds, Joseph & Faarlund, Jan Terje (2016). Anglicized Norse, or Anything Goes?. Language Dynamics and Change.  ISSN 2210-5824.  6(1), s 49- 56 . doi: 10.1163/22105832-00601012
 • Faarlund, Jan Terje & Emonds, Joseph E. (2016). English as North Germanic. Language Dynamics and Change.  ISSN 2210-5824.  6(1), s 1- 17 . doi: 10.1163/22105832-00601002
 • Faarlund, Jan Terje (2015). The Norwegian Infinitive Marker. Working Papers in Scandinavian Syntax.  ISSN 1100-097X.  95
 • Faarlund, Jan Terje (2014). L'anglais comme langue scandinave. Les Nouveaux Cahiers d'Allemand.  ISSN 0758-170X.  32(2), s 221- 225
 • Faarlund, Jan Terje & Hagemann, Kristin Føsker (2014). Non-typical subjects and objects in Germanic and Romance, In Kristin Bech & Kristine Gunn Eide (ed.),  Information Structure and Syntactic Change in Germanic and Romance Languages.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027255969.  kapittel.  s 295 - 312
 • Hagemann, Kristin Føsker & Faarlund, Jan Terje (2014). Subjects and Objects in Germanic and Romance, In Kristin Bech & Kristine Gunn Eide (ed.),  Information Structure and Syntactic Change in Germanic and Romance Languages.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027255969.  kapittel.  s 295 - 312
 • Faarlund, Jan Terje (2013). Subjects in Scandinavian, In Ilja Serzants & Leonid Kulikov (ed.),  The Diachronic Typology of Non-Canonical Subjects.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027206077.  kapittel.  s 187 - 201
 • Faarlund, Jan Terje (2013). The pro cycle, In Elly van Gelderen; Jóhanna Barðdal & Michela Cennamo (ed.),  Argument Structure in Flux: The Naples–Capri Papers.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978 90 272 0598 8.  Kapittel.  s 257 - 284
 • Faarlund, Jan Terje (2012). Degrees of clause cohesion: complementation and subordination in Chiapas Zoque. Linguistic Discovery.  ISSN 1537-0852.  10(1), s 62- 74 . doi: 10.1349/ps1.1537-0852.a.406
 • Faarlund, Jan Terje (2012). Was the Introduction of Writing an Evolutionary Transition?, In Thomas Scott-Phillips; Monica Tamariz; Erica Cartmill & James Hurford (ed.),  The Evolution of Language. Proceedings of the 9th International Conference (EVOLANG9).  World Scientific.  ISBN 978-981-4401-49-4.  Kapittel.
 • Faarlund, Jan Terje (2010). Word Order, In Silvia Luraghi & Vit Bubenik (ed.),  Continuum Companion to Historical Linguistics.  Continuum.  ISBN 9781441144652.  Kapittel 11.  s 201 - 211
 • Faarlund, Jan Terje (2009). On the history of definiteness marking in Scandinavian. Journal of Linguistics.  ISSN 0022-2267.  45(3), s 617- 639 . doi: 10.1017/S0022226709990041
 • Faarlund, Jan Terje (2009). Review of Corbett: Agreement. Language.  ISSN 0097-8507.  85(3), s 703- 706
 • Faarlund, Jan Terje (2008). A mentalist interpretation of grammaticalization theory, In Thorhallur Eythorsson (ed.),  Grammatical Change and Linguistic Theory: The Rosendal papers.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027233776.  Chapter 7.  s 221 - 244
 • Faarlund, Jan Terje (2007). From Cleft Sentence to Morphological Focus Marker in Zoque, In Randi Nilsen; Nana Aba Appiah Amfo & Kaja Borthen (ed.),  Interpreting Utterances: Pragmatics and Its Interfaces. Essays in Honour of Throstein Fretheim.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-455-7.  Kapittel.  s 231 - 240
 • Faarlund, Jan Terje (2007). Grammaticalization as reduction: focus constructions in Chiapas Zoque, In Joseph C. Salmons & Shannon Dubenion-Smith (ed.),  Historical Linguistics 2005. Selected papers from the 17th International Conference on Historical Linguistics.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027247995.  kapittel.  s 21 - 31
 • Faarlund, Jan Terje (2007). Parameterization and change in non-finite complementation. Diachronica.  ISSN 0176-4225.  24(1), s 57- 80
 • Faarlund, Jan Terje & Harris, Alice C. (2006). Trapped morphology. Journal of Linguistics.  ISSN 0022-2267.  42, s 289- 315
 • Faarlund, Jan Terje (2005). From clitic to affix: on the history of Scandinavian reflexive verbs, In Hans Frede Nielsen (ed.),  Papers on Scandinavian and Germanic Language and Culture.  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 87-7674-037-4.  kapittel.  s 53 - 72
 • Faarlund, Jan Terje (2005). Glansnummeret vårt, I: Helene Uri (red.),  (Nesten) alt du trenger å vite om norsk: 52 om språk.  Kunnskapsforlaget.  kapittel.  s 68 - 69
 • Faarlund, Jan Terje (2005). Grammatikalisering og degrammatikalisering i norske infinitivkonstruksjonar, I: Jens Nørgård-Sørensen; Lars Heltoft & Lene Schøsler (red.),  Grammatikalisering og struktur.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 8772898933.  kapittel.  s 85 - 100
 • Faarlund, Jan Terje (2005). Language acquisition as the locus of grammatical change, In Willy Østreng (ed.),  Convergence. Interdisciplinary Communications 2004/2005.  Centre for Advanced Study at the Norwegian Acdemy of Science and Letters.  ISBN 82-996367-3-6.  kapittel.  s 42 - 44
 • Faarlund, Jan Terje (2005). Medfødd grammatikk?. Årbok / Det norske videnskaps-akademi.  ISSN 0332-6209.  s 409- 421
 • Faarlund, Jan Terje (2004). Ancient Nordic, In  The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages.  Cambridge University Press.  ISBN 0521562562.  kapittel.  s 907 - 921
 • Faarlund, Jan Terje (2004). Clitics and morphological categories in Zoque, In  CLS 38-2: The Panels. Proceedings from the Panels of the Thirty-eighth Meeting of the Chicago Linguistic Society.  Chicago Linguistic Society.  ISBN 0-914203-63-0.  kapittel.  s 341 - 347
 • Faarlund, Jan Terje (2004). Diakron syntaks og språkkontakt, I:  Språkhistoria och flerspråkighet. Föredragen ved ett internationellt symposium i Uppsala 17-19 januari 2003.  Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.  ISBN 91-85352-56-X.  kapittel.  s 93 - 102
 • Faarlund, Jan Terje (2003). Når alle informantane er døde, I: Janne Bondi Johannessen (red.),  På språkjakt - problemer og utfordringer i språkvitenskapelig datainnsamling.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-153-2.  kapittel.  s 5 - 30
 • Faarlund, Jan Terje (2003). Reanalyse og grammatikalisering i norske infinitivskonstruksjonar, I: Jan Terje Faarlund (red.),  Språk i endring. Indre norsk språkhistorie.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-369-7.  kapittel.  s 57 - 79
 • Faarlund, Jan Terje (2003). The Nynorsk standard language and Norwegian dialect varieties, In  Social Dialectology: in honour of Peter Trudgill.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 90-272-1854-4.  kapittel.  s 311 - 325
 • Faarlund, Jan Terje (2003). The grammaticalization of movement: Word order change in Nordic, In B. J. Blake & K. Burridge (ed.),  Historical Linguistics 2001. Selected papers from the 15th International Conference on Historical Linguistics, Melbourne 13-17 August 2001.  John Benjamins Publishing Company.  kapittel.  s 129 - 142
 • Sakshaug, Laila & Faarlund, Jan Terje (2003). Endring i refleksiv referanse frå norrønt til moderne norsk: Ein OT-inspirert analyse, I:  Språk i endring. Indre norsk språkhistorie.  Novus Forlag.  s 185 - 217
 • Faarlund, Jan Terje (2002). Syntactic development from Old Nordic to Early Modern Nordic, In Oskar Bandle; Kurt Braunmüller; Ernst Håkon Jahr; Allan Karker; Hans-Peter Naumann; Ulf Telemann; Lennart Elmevik & Gun Widmark (ed.),  The Nordic Languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 1.  Mouton de Gruyter, Berlin.  ISBN 3-11-014876-5.  kapittel 127.  s 1149 - 1161
 • Faarlund, Jan Terje (2002). Daniel Nettle, Suzanne Romaine: Vanishing Voices. The extinction of the world¿s languages. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  20(1), s 144- 147

View all works in Cristin

 • Faarlund, Jan Terje (2019). The Syntax of Mainland Scandinavian. Oxford University Press.  ISBN 9780198817918.  352 s.
 • Faarlund, Jan Terje & Emonds, Joseph E. (2014). English: The Language of the Vikings. Palacký University.  ISBN 8024443821.  180 s.
 • Enger, Hans-Olav; Faarlund, Jan Terje & Vannebo, Kjell Ivar (red.) (2012). Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-681-0.  349 s.
 • Faarlund, Jan Terje (2012). A Grammar of Chiapas Zoque. Oxford University Press.  ISBN 978-0-19969321-4.  191 s.
 • Faarlund, Jan Terje (2005). Revolusjon i lingvistikken. Noam Chomskys språkteori. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6567-2.  219 s.
 • Faarlund, Jan Terje (2004). The Syntax of Old Norse. Oxford University Press.  ISBN 0199271100.  311 s.
 • Faarlund, Jan Terje (red.) (2003). Språk i endring. Indre norsk språkhistorie. Novus Forlag.  ISBN 82-7099-369-7.  309 s.

View all works in Cristin

 • Faarlund, Jan Terje (2015). The development of preposition stranding in Scandinavian and English.
 • Faarlund, Jan Terje (2013). Det skandinaviske opphavet til det engelske språket.
 • Faarlund, Jan Terje (2013). Engelsk er eit nordisk språk.
 • Faarlund, Jan Terje (2013). Engelsk er eit skandinavisk språk.
 • Faarlund, Jan Terje (2013). English as a North Germanic language.
 • Faarlund, Jan Terje (2013). Er språk til å snakke med?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 21- 22
 • Faarlund, Jan Terje (2013). Er vi fødde med grammatikk?.
 • Faarlund, Jan Terje (2013). Is English a Scandinavian language.
 • Faarlund, Jan Terje (2013). Melding av Endre Mørck: Leddstillinga i mellomnorske heilsetninger. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  31, s 98- 103
 • Faarlund, Jan Terje (2013). The pro Cycle.
 • Faarlund, Jan Terje (2012). El desarrollo de las construcciones de foco en zoque.
 • Faarlund, Jan Terje (2012). Fråvær av noko eller nærvær av ingenting. Om nullsubjekt og andre manglar.
 • Faarlund, Jan Terje (2012). Språkleg og kulturell kompleksitet - er det ein samanheng?.
 • Faarlund, Jan Terje (2012). The pro-cycle.
 • Faarlund, Jan Terje (2011). Change Variation and Selection in Syntactic.
 • Faarlund, Jan Terje (2011). Er vi fødde med grammatikk?.
 • Faarlund, Jan Terje (2011). Har menneskekroppen eit språkorgan?.
 • Faarlund, Jan Terje (2011). Lingvistikkens møte med biologien.
 • Faarlund, Jan Terje (2011). The Theory of Evolution and the Evolution of Language.
 • Faarlund, Jan Terje (2011). The nature of pro and the acquisition of subjects.
 • Faarlund, Jan Terje (2010). Degrees of clause cohesion: Complementation and relativization in Chiapas Zoque.
 • Faarlund, Jan Terje (2010). Language complexity as an evolving variable. Language.  ISSN 0097-8507.  86(3), s 748- 752
 • Faarlund, Jan Terje (2010). Melding av Norsk Ordbok VIII. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  17, s 312- 319
 • Faarlund, Jan Terje (2010). Review of Geoffrey Sampson, David Gil and Peter Trudgill (eds.): Language Complexity as an Evolving Variable. Language.  ISSN 0097-8507.  86(3), s 748- 752
 • Faarlund, Jan Terje (2010). Topics in Zoque syntax and morphosyntax.
 • Faarlund, Jan Terje (2010). Universal Grammar, Recursion, and Language Contact.
 • Faarlund, Jan Terje (2009). Darwin og evolusjonsteorien i lingvistikken, I: Dag Olav Hessen; Thore Lie & Nils Christian Stenseth (red.),  Darwin - Verden ble aldri den samme.  Gyldendal Litteratur.  ISBN 9-788205-390348.  Kapittel.  s 229 - 250
 • Faarlund, Jan Terje (2009). Evolusjonsteorien og språkvitskapen.
 • Faarlund, Jan Terje (2009). Lexical categories as feature bundles.
 • Faarlund, Jan Terje (2009). Review of Greville G. Corbett: Agreement. Language.  ISSN 0097-8507.  85(3), s 703- 706
 • Faarlund, Jan Terje (2009). The unidirectionality of pro-drop.
 • Faarlund, Jan Terje (2008). Cliticization and Agreement.
 • Faarlund, Jan Terje (2008). Floating case markers:external and internal relativization in Chiapas Zoque.
 • Faarlund, Jan Terje (2008). Lingvistisk teori og nordisk språkhistorie.
 • Faarlund, Jan Terje (2008). Reduction and Reanalysis: two factors in syntactic change.
 • Gammelgaard, Karen & Faarlund, Jan Terje (2008, 18. mars). Snakker språkforskerne samme språk?. [Internett].  Apollon.
 • Faarlund, Jan Terje (2007). From clitic to affix: the Norwegian definite article.
 • Faarlund, Jan Terje (2007). Review of Olga Fischer, Muriel Norde and Harry Peridon (red.): Up and down the Cline – The Nature of Grammaticalization. Language.  ISSN 0097-8507.  83(1), s 204- 208
 • Faarlund, Jan Terje (2006). Er barn fødde med språk?.
 • Faarlund, Jan Terje (2006). Grammatikalisering og språktileignelse.
 • Faarlund, Jan Terje (2006). Person hierarchy and verb inflection in Chiapas Zoque.
 • Faarlund, Jan Terje (2006). Syntaktisk variasjon eller diakron endring? Kan NoTa gje svaret?.
 • Faarlund, Jan Terje (2006). The diachronic morphosyntax of clitics: from free determiner to cliticized article.
 • Faarlund, Jan Terje & Gast, Volker (2006). Zoque focus constructions.
 • Faarlund, Jan Terje (2005). A mentalist interpretation of grammaticalization theory.
 • Faarlund, Jan Terje (2005). Dü musokyuy - kunnskap om fortida og for framtida. Voner og vanskar ved skriftfestinga av indianarspråk i Chiapas (Mexico).
 • Faarlund, Jan Terje (2005, 20. oktober). Mennesket - den talande ape? Om språk og biologi. [Radio].  NRK P2.
 • Faarlund, Jan Terje (2005). Språket � kultur eller biologi?.
 • Faarlund, Jan Terje (2005). �A mentalist interpretation of grammaticalization theory�.
 • Faarlund, Jan Terje (2004). Medfødd grammatikk? Nyare teoriar om språket som mentalt organ.
 • Faarlund, Jan Terje (2004, 21. januar). Moderne lingvistisk teori. [Radio].  NRK P2.
 • Faarlund, Jan Terje (2004). Person agreement in Chiapas Zoque. Show summary
 • Faarlund, Jan Terje (2003). John Charles Smith, Deila Bentley (red.): Historical Linguistics 1995. Volume 1: General issues and non-Germanic languages. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  21, s 113- 114
 • Faarlund, Jan Terje (2003). Mark C. Baker: The Atoms of Language. The Mind�s Hidden Rules of Grammar. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  21(2), s 281- 285
 • Faarlund, Jan Terje (2003). Person marking in Ocotepec Zoque.
 • Faarlund, Jan Terje (2003). Setningskomplement i norrønt.
 • Faarlund, Jan Terje (2003). Setningskomplement i norrønt.
 • Faarlund, Jan Terje (2003). Thorbjörg Hróarsdóttir: Word Order Change in Icelandic. From OV to VO. Studies in Language.  ISSN 0378-4177.  27(1), s 186- 193
 • Faarlund, Jan Terje (2002). Daniel Nettle, Suzanne Romaine: Vanishing Voices. The extinction of the world¿s languages. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  20(1), s 144- 147

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:17 PM - Last modified Dec. 14, 2010 3:17 PM