Jan Terje Faarlund

Professor emeritus
Bilde av Jan Terje Faarlund
English version of this page
Mobiltelefon 47828001
Brukernavn
Postadresse 0351 Oslo Uranienborgvegen 11G

 

Faglige kompetanseområder

Lingvistisk teori
Diakron syntaks
Historisk lingvistikk
Typologi

Mesoamerikanske språk

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved ILN

The Syntax of Mainland Scandinavian
Morfologi og setningsstruktur i soke (mesoamerikansk språk)

Emneord: Språkhistorie, Språkvitenskap, Språktypologi, Lingvistikk, Grammatikk, Nordisk språk, Norsk språk, Indianarspråk

Publikasjoner

 • Syntactic Change. Towards a Theory of Historical Syntax. Berlin: Mouton de Gruyter. 1990.
 • (J. T. Faarlund, Svein Lie og Kjell Ivar Vannebo:) Norsk referansegrammatikk. Oslo: Universitetsforlaget. 1997.
 • Grammatical Relations in Change. Amsterdam: Benjamins. 2001.
 • The Syntax of Old Norse. Oxford: Oxford University Press. 2004.
 • Revolusjon i lingvistikken: Noam Chomskys språkteori. Oslo: Det Norske Samlaget. 2005.
 • Parameterization and change in non-finite complementation. Diachronica 24.1, 57-80.
 • A Grammar of Chiapas Zoque. Oxford: Oxford University Press. 2012.

 • (Joseph E. Emonds og J.T. Faarlund): English: The Language of the Vikings. Olomouc: Palacký University Press. 2014.

 • Faarlund, Jan Terje (2018). Preposition Stranding and other Anglo-Norse Syntactic Phenomena, In Lutz Edzard; Jens Wilhelm Borgland & Ute Hüsken (ed.),  Reading Slowly. A Festschrift for Jens E. Braarvig.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10964-2.  kapittel.  s 187 - 198
 • Emonds, Joseph & Faarlund, Jan Terje (2016). Anglicized Norse, or Anything Goes?. Language Dynamics and Change.  ISSN 2210-5824.  6(1), s 49- 56 . doi: 10.1163/22105832-00601012
 • Faarlund, Jan Terje & Emonds, Joseph E. (2016). English as North Germanic. Language Dynamics and Change.  ISSN 2210-5824.  6(1), s 1- 17 . doi: 10.1163/22105832-00601002
 • Faarlund, Jan Terje (2015). The Norwegian Infinitive Marker. Working Papers in Scandinavian Syntax.  ISSN 1100-097X.  95
 • Faarlund, Jan Terje (2014). L'anglais comme langue scandinave. Les Nouveaux Cahiers d'Allemand.  ISSN 0758-170X.  32(2), s 221- 225
 • Faarlund, Jan Terje & Hagemann, Kristin Føsker (2014). Non-typical subjects and objects in Germanic and Romance, In Kristin Bech & Kristine Gunn Eide (ed.),  Information Structure and Syntactic Change in Germanic and Romance Languages.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027255969.  kapittel.  s 295 - 312
 • Hagemann, Kristin Føsker & Faarlund, Jan Terje (2014). Subjects and Objects in Germanic and Romance, In Kristin Bech & Kristine Gunn Eide (ed.),  Information Structure and Syntactic Change in Germanic and Romance Languages.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027255969.  kapittel.  s 295 - 312
 • Faarlund, Jan Terje (2013). Subjects in Scandinavian, In Ilja Serzants & Leonid Kulikov (ed.),  The Diachronic Typology of Non-Canonical Subjects.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027206077.  kapittel.  s 187 - 201
 • Faarlund, Jan Terje (2013). The pro cycle, In Elly van Gelderen; Jóhanna Barðdal & Michela Cennamo (ed.),  Argument Structure in Flux: The Naples–Capri Papers.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978 90 272 0598 8.  Kapittel.  s 257 - 284
 • Faarlund, Jan Terje (2012). Degrees of clause cohesion: complementation and subordination in Chiapas Zoque. Linguistic Discovery.  ISSN 1537-0852.  10(1), s 62- 74 . doi: 10.1349/ps1.1537-0852.a.406
 • Faarlund, Jan Terje (2012). Was the Introduction of Writing an Evolutionary Transition?, In Thomas Scott-Phillips; Monica Tamariz; Erica Cartmill & James Hurford (ed.),  The Evolution of Language. Proceedings of the 9th International Conference (EVOLANG9).  World Scientific.  ISBN 978-981-4401-49-4.  Kapittel.
 • Faarlund, Jan Terje (2010). Word Order, In Silvia Luraghi & Vit Bubenik (ed.),  Continuum Companion to Historical Linguistics.  Continuum.  ISBN 9781441144652.  Kapittel 11.  s 201 - 211
 • Faarlund, Jan Terje (2009). On the history of definiteness marking in Scandinavian. Journal of Linguistics.  ISSN 0022-2267.  45(3), s 617- 639 . doi: 10.1017/S0022226709990041
 • Faarlund, Jan Terje (2009). Review of Corbett: Agreement. Language.  ISSN 0097-8507.  85(3), s 703- 706
 • Faarlund, Jan Terje (2008). A mentalist interpretation of grammaticalization theory, In Thorhallur Eythorsson (ed.),  Grammatical Change and Linguistic Theory: The Rosendal papers.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027233776.  Chapter 7.  s 221 - 244
 • Faarlund, Jan Terje (2007). From Cleft Sentence to Morphological Focus Marker in Zoque, In Randi Nilsen; Nana Aba Appiah Amfo & Kaja Borthen (ed.),  Interpreting Utterances: Pragmatics and Its Interfaces. Essays in Honour of Throstein Fretheim.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-455-7.  Kapittel.  s 231 - 240
 • Faarlund, Jan Terje (2007). Grammaticalization as reduction: focus constructions in Chiapas Zoque, In Joseph C. Salmons & Shannon Dubenion-Smith (ed.),  Historical Linguistics 2005. Selected papers from the 17th International Conference on Historical Linguistics.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027247995.  kapittel.  s 21 - 31
 • Faarlund, Jan Terje (2007). Parameterization and change in non-finite complementation. Diachronica.  ISSN 0176-4225.  24(1), s 57- 80
 • Faarlund, Jan Terje & Harris, Alice C. (2006). Trapped morphology. Journal of Linguistics.  ISSN 0022-2267.  42, s 289- 315
 • Faarlund, Jan Terje (2005). From clitic to affix: on the history of Scandinavian reflexive verbs, In Hans Frede Nielsen (ed.),  Papers on Scandinavian and Germanic Language and Culture.  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 87-7674-037-4.  kapittel.  s 53 - 72
 • Faarlund, Jan Terje (2005). Glansnummeret vårt, I: Helene Uri (red.),  (Nesten) alt du trenger å vite om norsk: 52 om språk.  Kunnskapsforlaget.  kapittel.  s 68 - 69
 • Faarlund, Jan Terje (2005). Grammatikalisering og degrammatikalisering i norske infinitivkonstruksjonar, I: Jens Nørgård-Sørensen; Lars Heltoft & Lene Schøsler (red.),  Grammatikalisering og struktur.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 8772898933.  kapittel.  s 85 - 100
 • Faarlund, Jan Terje (2005). Language acquisition as the locus of grammatical change, In Willy Østreng (ed.),  Convergence. Interdisciplinary Communications 2004/2005.  Centre for Advanced Study at the Norwegian Acdemy of Science and Letters.  ISBN 82-996367-3-6.  kapittel.  s 42 - 44
 • Faarlund, Jan Terje (2005). Medfødd grammatikk?. Årbok / Det norske videnskaps-akademi.  ISSN 0332-6209.  s 409- 421
 • Faarlund, Jan Terje (2004). Ancient Nordic, In  The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages.  Cambridge University Press.  ISBN 0521562562.  kapittel.  s 907 - 921
 • Faarlund, Jan Terje (2004). Clitics and morphological categories in Zoque, In  CLS 38-2: The Panels. Proceedings from the Panels of the Thirty-eighth Meeting of the Chicago Linguistic Society.  Chicago Linguistic Society.  ISBN 0-914203-63-0.  kapittel.  s 341 - 347
 • Faarlund, Jan Terje (2004). Diakron syntaks og språkkontakt, I:  Språkhistoria och flerspråkighet. Föredragen ved ett internationellt symposium i Uppsala 17-19 januari 2003.  Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.  ISBN 91-85352-56-X.  kapittel.  s 93 - 102
 • Faarlund, Jan Terje (2003). Når alle informantane er døde, I: Janne Bondi Johannessen (red.),  På språkjakt - problemer og utfordringer i språkvitenskapelig datainnsamling.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-153-2.  kapittel.  s 5 - 30
 • Faarlund, Jan Terje (2003). Reanalyse og grammatikalisering i norske infinitivskonstruksjonar, I: Jan Terje Faarlund (red.),  Språk i endring. Indre norsk språkhistorie.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-369-7.  kapittel.  s 57 - 79
 • Faarlund, Jan Terje (2003). The Nynorsk standard language and Norwegian dialect varieties, In  Social Dialectology: in honour of Peter Trudgill.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 90-272-1854-4.  kapittel.  s 311 - 325
 • Faarlund, Jan Terje (2003). The grammaticalization of movement: Word order change in Nordic, In B. J. Blake & K. Burridge (ed.),  Historical Linguistics 2001. Selected papers from the 15th International Conference on Historical Linguistics, Melbourne 13-17 August 2001.  John Benjamins Publishing Company.  kapittel.  s 129 - 142
 • Sakshaug, Laila & Faarlund, Jan Terje (2003). Endring i refleksiv referanse frå norrønt til moderne norsk: Ein OT-inspirert analyse, I:  Språk i endring. Indre norsk språkhistorie.  Novus Forlag.  s 185 - 217
 • Faarlund, Jan Terje (2002). Syntactic development from Old Nordic to Early Modern Nordic, In Oskar Bandle; Kurt Braunmüller; Ernst Håkon Jahr; Allan Karker; Hans-Peter Naumann; Ulf Telemann; Lennart Elmevik & Gun Widmark (ed.),  The Nordic Languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 1.  Mouton de Gruyter, Berlin.  ISBN 3-11-014876-5.  kapittel 127.  s 1149 - 1161
 • Faarlund, Jan Terje (2002). Daniel Nettle, Suzanne Romaine: Vanishing Voices. The extinction of the world¿s languages. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  20(1), s 144- 147
 • Faarlund, Jan Terje (2002). Futurum partisipp - ein innovasjon ved Mjøsa, I: Tove Bull; Endre Mørck & Toril Swan (red.),  Venneskrift til Gulbrand Alhaug.  Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø.  ISBN 82-90423-64-0.  s 64 - 69 Vis sammendrag
 • Faarlund, Jan Terje (2002). Grammatical Relations and Ergativity in Zoque, In Fabrice Cavoto (ed.),  The Complete Linguist: A Collection of papers in Honour of Alexis Manaster Ramer.  Lincom Europa, München..
 • Faarlund, Jan Terje (2002). Grammatikalisering av ordstilling, I:  MONS 9. Utvalgte artikler fra Det niende møtet om norsk språk i Oslo 2001.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-357-3.  s 61 - 74 Vis sammendrag
 • Faarlund, Jan Terje (2002). Om pronomen og determinativ ¿ eit svar til Kristoffersen. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1), s 38- 42 Vis sammendrag
 • Faarlund, Jan Terje (2002). Syntactic and pragmatic principles as arguments in the interpretation of runic inscriptions, In Jacek Fisiak (ed.),  Studies in English Historical Linguistics and Philology. A Festschrift for Akio Oizumi.  Peter Lang.  Kapittel.  s 165 - 186
 • Faarlund, Jan Terje (2002). Syntactic development from Ancient Nordic to Old Nordic, In Oskar Bandle; Kurt Braunmüller; Ernst Håkon Jahr; Allan Karker; Hans-Peter Naumann; Ulf Telemann; Lennart Elmevik & Gun Widmark (ed.),  The Nordic Languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 1.  Mouton de Gruyter, Berlin.  ISBN 3-11-014876-5.  s 729 - 732
 • Faarlund, Jan Terje (2002). The syntax of Old Nordic, In Oskar Bandle; Kurt Braunmüller; Ernst Håkon Jahr; Allan Karker; Hans-Peter Naumann; Ulf Telemann; Lennart Elmevik & Gun Widmark (ed.),  The Nordic Languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 1.  Mouton de Gruyter, Berlin.  ISBN 3-11-014876-5.  s 940 - 950
 • Faarlund, Jan Terje (2001). From ancient Germanic to modern Germanic languages, In Martin Haspelmath; Ekkehard König; Wulf Oesterreicher & Wolfgang Raible (ed.),  Language Typology and Language Universals (Handbooks of Linguistics and Communication Science).  Walter de Gruyter, Berlin & New York.  ISBN 3-11-011423-2.  s 1706 - 1719
 • Faarlund, Jan Terje (2001). Individuelt, lokalt og nasjonalt språk, I: Elisabeth Bakke & Håvard Teigen (red.),  Kampen om språket.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5852-8.  s 174 - 187 Vis sammendrag
 • Faarlund, Jan Terje (2001). Introduction, In  Grammatical Relations in Change.  John Benjamins, Amsterdam.  s 1 - 13
 • Faarlund, Jan Terje (2001). Introduction, In  Grammatical Relations in Change.  John Benjamins, Amsterdam.  s 1 - 13
 • Faarlund, Jan Terje (2001). The notion of oblique subject and its status in the history of Icelandic, In  Grammatical Relations in Change.  John Benjamins, Amsterdam.  s 99 - 135 Vis sammendrag
 • Faarlund, Jan Terje (2000). Grammatiske funksjonar i eit meso-amerikansk ergativspråk, I: Øyvind Moksheim Andersen; Kjersti Fløttum & Torodd Kinn (red.),  Menneske, språk og fellesskap.  Novus, Oslo.  s 71 - 85 Vis sammendrag
 • Faarlund, Jan Terje (2000). Reanalysis in word order stability and change, In Rosanna Sornicola; Erich Poppe & Ariel Shisha-Halevy (ed.),  Stability, variation and change of word-order patterns over time.  John Benjamins, Amsterdam.  ISBN 90-272-3720-4.  s 119 - 132 Vis sammendrag
 • Faarlund, Jan Terje (1999). Norma i nynorsk sedd i høve til austlandsmåla, I: Turid Kleiva; Ingeborg Donali; Trygve Nesset & Helen Øygarden (red.),  Austlandsmål i endring.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5354-2.  s 205 - 219
 • Faarlund, Jan Terje (1999). Nynorsk - bruksmål eller leikesak for filologar?, I: Stephen Walton (red.),  Ny-Noreg møter Svensk-Finland.  Høgskulen i Volda, Volda.  ISBN 82-7661-100-1.  s 29 - 34
 • Faarlund, Jan Terje (1999). Ordklasser og definisjonar. Nordica Bergensia.  ISSN 0804-5372.  21, s 130- 136
 • Faarlund, Jan Terje & Trudgill, Peter (1999). Pseudo-coordination in English: the "try and" Problem. Zeitschrift für Anglistik and Amerikanistik.  ISSN 0044-2305.  47(3), s 210- 213
 • Aurstad, Bodil & Faarlund, Jan Terje (1998). Typologi og diakroni, I: Torbjørn Nordgård (red.),  Innføring i språkvitenskap.  Ad Notam, Oslo.  ISBN 82-417-0963-3.  s 256 - 283
 • Faarlund, Jan Terje (1998). Kristian Emil Kristoffersen: Infinitival phrases in Old Norse. Aspects of their syntax and semantics. Doktordisputas ved Universitetet i Oslo. Andre ordinære opponent. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  16(2)
 • Faarlund, Jan Terje (1998). Kristin Bakken: Leksikalisering av sammensetninger. En studie av leksikaliseringsprosessen belyst ved et gammelnorsk diplommateriale fra 1300-tallet. Doktordisputas ved Universitetet i Oslo 9. november 1996. Første ordinære opponent. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  16(1), s 63- 68
 • Faarlund, Jan Terje (1998). L'actance des langues germaniques, I: Jack Feuillet (red.),  Actance et Valence dans les Langues de l'Europe.  Mouton de Gruyter, Berlin og New York.  ISBN 3-11-015749-7.  s 789 - 809
 • Faarlund, Jan Terje (1998). Symétrie et dissymétrie des actants centraux, I: Jack Feuillet (red.),  Actance et Valence dans les Langues de l'Europe.  Mouton de Gruyter, Berlin og New York.  ISBN 3-11-015749-7.  s 147 - 192 Vis sammendrag
 • Faarlund, Jan Terje (1987). Om beskriving og forklaring i lingvistisk teori. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  1, s 13- 28
 • Faarlund, Jan Terje (1985). Pragmatics in diachronic syntax. Studies in Language.  ISSN 0378-4177.  9, s 363- 393
 • Faarlund, Jan Terje (1974). Embedded clause reduction and Scandinavian gender agreement. Journal of Linguistics.  ISSN 0022-2267.  13, s 239- 257

Se alle arbeider i Cristin

 • Faarlund, Jan Terje (2019). The Syntax of Mainland Scandinavian. Oxford University Press.  ISBN 9780198817918.  352 s.
 • Faarlund, Jan Terje & Emonds, Joseph E. (2014). English: The Language of the Vikings. Palacký University.  ISBN 8024443821.  180 s.
 • Enger, Hans-Olav; Faarlund, Jan Terje & Vannebo, Kjell Ivar (red.) (2012). Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-681-0.  349 s.
 • Faarlund, Jan Terje (2012). A Grammar of Chiapas Zoque. Oxford University Press.  ISBN 978-0-19969321-4.  191 s.
 • Faarlund, Jan Terje (2005). Revolusjon i lingvistikken. Noam Chomskys språkteori. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6567-2.  219 s.
 • Faarlund, Jan Terje (2004). The Syntax of Old Norse. Oxford University Press.  ISBN 0199271100.  311 s.
 • Faarlund, Jan Terje (red.) (2003). Språk i endring. Indre norsk språkhistorie. Novus Forlag.  ISBN 82-7099-369-7.  309 s.
 • Faarlund, Jan Terje (2001). Grammatical Relations in Change. John Benjamins, Amsterdam.  326 s. Vis sammendrag
 • Faarlund, Jan Terje; Mæhlum, Brit & Nordgård, Torbjørn (red.) (1998). MONS 7. Novus forlag, Oslo.  ISBN 82-7099-307-7.
 • Faarlund, Jan Terje; Mæhlum, Brit & Nordgård, Torbjørn (red.) (1998). MONS 7 Utvalde artiklar frå det 7. Møtet Om Norsk Språk i Trondheim 1997. Novus, Oslo.
 • Faarlund, Jan Terje; Mæhlum, Brit & Nordgård, Torbjørn (red.) (1998). MONS 7. Utvalde artiklar frå det 7. Møtet Om Norsk Språk i Trondheim 1977. Novus forlag, Oslo.  ISBN 82-7099-307-7.
 • Faarlund, Jan Terje; Lie, Svein & Vannebo, Kjell Ivar (1997). Norsk referansegrammatikk. Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-22569-0.  1223 s.
 • Faarlund, Jan Terje (1990). Syntactic Change. Towards a Theory of Historical Syntax. Mouton de Gruyter.  ISBN 3-11-012651-6.  219 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Faarlund, Jan Terje (2015). The development of preposition stranding in Scandinavian and English.
 • Faarlund, Jan Terje (2013). Det skandinaviske opphavet til det engelske språket.
 • Faarlund, Jan Terje (2013). Engelsk er eit nordisk språk.
 • Faarlund, Jan Terje (2013). Engelsk er eit skandinavisk språk.
 • Faarlund, Jan Terje (2013). English as a North Germanic language.
 • Faarlund, Jan Terje (2013). Er språk til å snakke med?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 21- 22
 • Faarlund, Jan Terje (2013). Er vi fødde med grammatikk?.
 • Faarlund, Jan Terje (2013). Is English a Scandinavian language.
 • Faarlund, Jan Terje (2013). Melding av Endre Mørck: Leddstillinga i mellomnorske heilsetninger. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  31, s 98- 103
 • Faarlund, Jan Terje (2013). The pro Cycle.
 • Faarlund, Jan Terje (2012). El desarrollo de las construcciones de foco en zoque.
 • Faarlund, Jan Terje (2012). Fråvær av noko eller nærvær av ingenting. Om nullsubjekt og andre manglar.
 • Faarlund, Jan Terje (2012). Språkleg og kulturell kompleksitet - er det ein samanheng?.
 • Faarlund, Jan Terje (2012). The pro-cycle.
 • Faarlund, Jan Terje (2011). Change Variation and Selection in Syntactic.
 • Faarlund, Jan Terje (2011). Er vi fødde med grammatikk?.
 • Faarlund, Jan Terje (2011). Har menneskekroppen eit språkorgan?.
 • Faarlund, Jan Terje (2011). Lingvistikkens møte med biologien.
 • Faarlund, Jan Terje (2011). The Theory of Evolution and the Evolution of Language.
 • Faarlund, Jan Terje (2011). The nature of pro and the acquisition of subjects.
 • Faarlund, Jan Terje (2010). Degrees of clause cohesion: Complementation and relativization in Chiapas Zoque.
 • Faarlund, Jan Terje (2010). Language complexity as an evolving variable. Language.  ISSN 0097-8507.  86(3), s 748- 752
 • Faarlund, Jan Terje (2010). Melding av Norsk Ordbok VIII. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  17, s 312- 319
 • Faarlund, Jan Terje (2010). Review of Geoffrey Sampson, David Gil and Peter Trudgill (eds.): Language Complexity as an Evolving Variable. Language.  ISSN 0097-8507.  86(3), s 748- 752
 • Faarlund, Jan Terje (2010). Topics in Zoque syntax and morphosyntax.
 • Faarlund, Jan Terje (2010). Universal Grammar, Recursion, and Language Contact.
 • Faarlund, Jan Terje (2009). Darwin og evolusjonsteorien i lingvistikken, I: Dag Olav Hessen; Thore Lie & Nils Christian Stenseth (red.),  Darwin - Verden ble aldri den samme.  Gyldendal Litteratur.  ISBN 9-788205-390348.  Kapittel.  s 229 - 250
 • Faarlund, Jan Terje (2009). Evolusjonsteorien og språkvitskapen.
 • Faarlund, Jan Terje (2009). Lexical categories as feature bundles.
 • Faarlund, Jan Terje (2009). Review of Greville G. Corbett: Agreement. Language.  ISSN 0097-8507.  85(3), s 703- 706
 • Faarlund, Jan Terje (2009). The unidirectionality of pro-drop.
 • Faarlund, Jan Terje (2008). Cliticization and Agreement.
 • Faarlund, Jan Terje (2008). Floating case markers:external and internal relativization in Chiapas Zoque.
 • Faarlund, Jan Terje (2008). Lingvistisk teori og nordisk språkhistorie.
 • Faarlund, Jan Terje (2008). Reduction and Reanalysis: two factors in syntactic change.
 • Gammelgaard, Karen & Faarlund, Jan Terje (2008, 18. mars). Snakker språkforskerne samme språk?. [Internett].  Apollon.
 • Faarlund, Jan Terje (2007). From clitic to affix: the Norwegian definite article.
 • Faarlund, Jan Terje (2007). Review of Olga Fischer, Muriel Norde and Harry Peridon (red.): Up and down the Cline – The Nature of Grammaticalization. Language.  ISSN 0097-8507.  83(1), s 204- 208
 • Faarlund, Jan Terje (2006). Er barn fødde med språk?.
 • Faarlund, Jan Terje (2006). Grammatikalisering og språktileignelse.
 • Faarlund, Jan Terje (2006). Person hierarchy and verb inflection in Chiapas Zoque.
 • Faarlund, Jan Terje (2006). Syntaktisk variasjon eller diakron endring? Kan NoTa gje svaret?.
 • Faarlund, Jan Terje (2006). The diachronic morphosyntax of clitics: from free determiner to cliticized article.
 • Faarlund, Jan Terje & Gast, Volker (2006). Zoque focus constructions.
 • Faarlund, Jan Terje (2005). A mentalist interpretation of grammaticalization theory.
 • Faarlund, Jan Terje (2005). Dü musokyuy - kunnskap om fortida og for framtida. Voner og vanskar ved skriftfestinga av indianarspråk i Chiapas (Mexico).
 • Faarlund, Jan Terje (2005, 20. oktober). Mennesket - den talande ape? Om språk og biologi. [Radio].  NRK P2.
 • Faarlund, Jan Terje (2005). Språket � kultur eller biologi?.
 • Faarlund, Jan Terje (2005). �A mentalist interpretation of grammaticalization theory�.
 • Faarlund, Jan Terje (2004). Medfødd grammatikk? Nyare teoriar om språket som mentalt organ.
 • Faarlund, Jan Terje (2004, 21. januar). Moderne lingvistisk teori. [Radio].  NRK P2.
 • Faarlund, Jan Terje (2004). Person agreement in Chiapas Zoque. Vis sammendrag
 • Faarlund, Jan Terje (2003). John Charles Smith, Deila Bentley (red.): Historical Linguistics 1995. Volume 1: General issues and non-Germanic languages. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  21, s 113- 114
 • Faarlund, Jan Terje (2003). Mark C. Baker: The Atoms of Language. The Mind�s Hidden Rules of Grammar. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  21(2), s 281- 285
 • Faarlund, Jan Terje (2003). Person marking in Ocotepec Zoque.
 • Faarlund, Jan Terje (2003). Setningskomplement i norrønt.
 • Faarlund, Jan Terje (2003). Setningskomplement i norrønt.
 • Faarlund, Jan Terje (2003). Thorbjörg Hróarsdóttir: Word Order Change in Icelandic. From OV to VO. Studies in Language.  ISSN 0378-4177.  27(1), s 186- 193
 • Faarlund, Jan Terje (2002). Daniel Nettle, Suzanne Romaine: Vanishing Voices. The extinction of the world¿s languages. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  20(1), s 144- 147
 • Faarlund, Jan Terje (2002). From Word to Clitic - and back. Vis sammendrag
 • Faarlund, Jan Terje (2002). Grammatikalisering og degrammatikalisering i norske infinitivkonstruksjonar. Vis sammendrag
 • Faarlund, Jan Terje (2002). Morphology and syntax in Zoque.
 • Faarlund, Jan Terje (2002). Ny rettskriving i nynorsk.
 • Faarlund, Jan Terje (2002). Syntactic change and language contact. Vis sammendrag
 • Faarlund, Jan Terje (2002). Totendialekten og talemålssituasjonen i Noreg.
 • Faarlund, Jan Terje (2001). Erik W. Hansen: The Synchronic Fallacy. Innlegg fra førsteopponent Jan Terje Faarlund. RASK. Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation.  15, s 54- 71 Vis sammendrag
 • Faarlund, Jan Terje (2001). Indre språkhistorie: grammatikalisering av ordstilling.
 • Faarlund, Jan Terje (2001). Kva driv språkhistoria? Samfunnet eller grammatikken?. Vis sammendrag
 • Faarlund, Jan Terje (2001). Kva slags norskfag?. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (4), s 120- 124
 • Faarlund, Jan Terje (2001). Opp eller ned langs skalaen?. Vis sammendrag
 • Faarlund, Jan Terje (2001). Syntax and morphology in a polysynthetic language: the Zoque noun phrase. Vis sammendrag
 • Faarlund, Jan Terje (2001). The grammaticalization of movement: word order change in Nordic. Vis sammendrag
 • Faarlund, Jan Terje (2001). Toten-dialekta.
 • Barnes, Michael; Faarlund, Jan Terje & Naumann, Hans-Peter (2000). Från runsten till e-post. Utvärdering av svensk forskning i Nordiska språk.
 • Faarlund, Jan Terje (2000). Ergativity and subjecthood.
 • Faarlund, Jan Terje (2000). Generativ grammatisk analyse. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (3), s 44- 48
 • Faarlund, Jan Terje (2000). Grammatical Relations and Ergativity. Vis sammendrag
 • Faarlund, Jan Terje (2000). Grammatikk eller pragmatikk?. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (4), s 45- 46
 • Faarlund, Jan Terje (2000). Metafor som forklaring i historisk lingvistikk.
 • Faarlund, Jan Terje (2000). Muriel Norde: The history of the genitive in Swedish. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  18(1), s 120- 123
 • Faarlund, Jan Terje (2000). Museumsvaktarane og nynorsken. Vardøger.  ISSN 0333-0877.  (26), s 267- 271
 • Faarlund, Jan Terje (2000). Nokre tankar om skiljet mellom syntaks og morfologi i eit polysyntetisk språk. Vis sammendrag
 • Faarlund, Jan Terje (2000). Om normeringa av nynorsk.
 • Faarlund, Jan Terje (2000). Opprydjing i norsk rettskriving. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  28(1/2)
 • Faarlund, Jan Terje (2000). Reanalysis in word order change.
 • Faarlund, Jan Terje (2000). Roger Lass: Historical linguistics and language change. Studies in Language.  ISSN 0378-4177.  24(1), s 175- 187
 • Faarlund, Jan Terje (2000). Språkleg og kulturell sjølvtillit. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  28(1/2), s 3- 4
 • Faarlund, Jan Terje (2000). Subjekt eller objekt. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  28(1/2), s 30
 • Faarlund, Jan Terje (2000). Tendensar i nynorsk språknormering.
 • Faarlund, Jan Terje (2000). Totenmålet.
 • Faarlund, Jan Terje (1999). Christopher D. Manning: Ergativity. Argument Structure and Grammatical Relations. Linguistic Typology.  ISSN 1430-0532.  3(3), s 365- 369
 • Faarlund, Jan Terje (1999). Da og når. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  27(2), s 22
 • Faarlund, Jan Terje (1999). Empiri og omgrepsrealisme.
 • Faarlund, Jan Terje (1999). Grammatikk er morosamt. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  27(3/4), s 22
 • Faarlund, Jan Terje (1999). Norskfaget frå bygda til verda.
 • Faarlund, Jan Terje (1999). Ordklasser. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  27(1), s 22- 22
 • Faarlund, Jan Terje (1999). Ordtilfanget i nynorsk. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  27(1)
 • Faarlund, Jan Terje (1999). Ruth Vatvedt Fjeld og Boye Wangensteen (utg.): Normer og regler. Festskrift til Dag Gundersen. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2), s 207- 212
 • Kulbrandstad, Lars Anders; Faarlund, Jan Terje & Gundersen, Dag (1999). Faktabok om språk for barn og ungdom. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  27(2), s 18- 19 Vis sammendrag
 • Kulbrandstad, Lars Anders; Faarlund, Jan Terje & Gundersen, Dag (1999). Ikke lenger hovedformer og sideformer i bokmål?. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  27(2), s 1- 4 Vis sammendrag
 • Faarlund, Jan Terje; Mæhlum, Brit & Nordgård, Torbjørn (red.) (1998). MONS 7 Utvalde artiklar frå det 7. Møtet Om Norsk Språk i Trondheim 1997.
 • Faarlund, Jan Terje (1998). Grammatikkbiten. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  26(1-4) Vis sammendrag
 • Faarlund, Jan Terje (1998). Mellom det ønskjelege og det moglege: vitskaplege og politiske rammer for normering av ordtilfang. Norsk språkråds skrifter.  ISSN 0806-8216.  s 29- 37
 • Faarlund, Jan Terje (1998). Ny læreboknormal for nynorsk. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  26(1), s 1- 3 Vis sammendrag
 • Faarlund, Jan Terje (1998). Nynorsk -bruksmål eller leikesak for filologar?. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.  104(4), s 322- 327
 • Faarlund, Jan Terje (red.) (1998). Ordtilfanget i nynorsk - synsmåtar og røynsler. [= Norsk språkråds skrifter 5].
 • Faarlund, Jan Terje (1998). Rettskriving og sensur. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  26(3)
 • Faarlund, Jan Terje (1998). Språkleg mangfald. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  26(1)
 • Sund, Hanne Siri; Faarlund, Jan Terje & Haugan, Jens (1998). Den norrøne nomenfrasen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 6. feb. 2018 12:04