Jan Terje Faarlund

Professor emeritus
Bilde av Jan Terje Faarlund
English version of this page
Mobiltelefon 47828001
Brukernavn
Postadresse 0351 Oslo Uranienborgvegen 11G

 

Faglige kompetanseområder

Lingvistisk teori
Diakron syntaks
Historisk lingvistikk
Typologi

Mesoamerikanske språk

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved ILN

The Syntax of Mainland Scandinavian
Morfologi og setningsstruktur i soke (mesoamerikansk språk)

Emneord: Språkhistorie, Språkvitenskap, Språktypologi, Lingvistikk, Grammatikk, Nordisk språk, Norsk språk, Indianarspråk
Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 6. feb. 2018 12:04