Kristoffer Kruken

Image of Kristoffer Kruken
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo
Tags: Name studies

Publications

 • Kruken, Kristoffer (2020). Lærarar, målfolk og namnerenessanse. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. 37, p. 51–71. Full text in Research Archive
 • Kruken, Kristoffer (2019). Nye namn på gamal grunn. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. 35, p. 7–40.
 • Kruken, Kristoffer (2019). Presterapportar og namnebruk i Noreg på 1700-talet. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. 35, p. 77–88.
 • Særheim, Inge & Kruken, Kristoffer (2018). Namn. In Mæhlum, Brit Kirsten (Eds.), Norsk språkhistorie II : praksis. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-848-7. p. 257–363.
 • Kruken, Kristoffer (2016). Heimedåp, namngjeving og prestemakt i P.A. Munchs tid :. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. 33, p. 71–82.
 • Kruken, Kristoffer (2013). Nylaga fornamn i norsk 1750-1949. In Schmidt, Tom (Eds.), Målblomar til Margit. Veneskrift til Margit Harsson på 70-årsdagen den 9. juni 2013. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-720-6. p. 93–101.
 • Kruken, Kristoffer (2013). Slektsnamn i bruk som fornamn i Noreg - skisse av ei utvikling. In Hansen, Zakaris Svabo; Jacobsen, Jógvan í Lon; Jakobsen, Tina K.; Magnussen, Kristin & Sigurðardóttir, Turið (Ed.), Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum. Føroya Fródskaparfelag. ISSN 978-99918-65-61-4. p. 157–170.
 • Kruken, Kristoffer (2012). Kjeldebruken i 10 001 navn - eit kritisk innlegg. Studia Anthroponymica Scandinavica. ISSN 0280-8633. 30, p. 161–164.
 • Ystad, Vigdis; Fulsås, Narve; Grønlien, Helene; Modalsli, Tone; Berg, Thoralf & Gervin, Karl [Show all 14 contributors for this article] (2010). Ord- og sakkommentarer til Når vi døde vågner, Henrik Ibsens skrifter 10. /Innledninger og kommentarer. /John Gabriel Borkman og Når vi døde vågner. Tekstbind. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-19007-0. p. 277–345.
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag & Jakobsen, Arnbjørn [Show all 12 contributors for this article] (2009). Fruen fra havet : 1888. In Ystad, Vigdis (Eds.), Henrik Ibsens skrifter 8. Innledninger og kommentarer. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-0319005-6. p. 413–562.
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve & Gervin, Karl [Show all 22 contributors for this article] (2009). Enkeltdikt : 1850-71 : Ord- og sakkommentarer, Dikt : 1844-1906. Aschehoug & Co. ISSN 9788203190087. p. 417–876.
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve & Gervin, Karl [Show all 22 contributors for this article] (2009). Blandede digtninger : NBO Ms.8° 191 : Ord- og sakkommentarer, Dikt : 1844-1906. Aschehoug & Co. ISSN 9788203190087. p. 343–416.
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve & Gervin, Karl [Show all 22 contributors for this article] (2009). Enkeltdikt : 1844-50 : Ord- og sakkommentarer, Dikt : 1844-1906. Aschehoug & Co. ISSN 9788203190087. p. 339–342.
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve & Gervin, Karl [Show all 22 contributors for this article] (2009). Dikt : 1844-1906, Dikt : 1844-1906. Aschehoug & Co. ISSN 9788203190087. p. 7–335.
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag & Jakobsen, Arnbjørn [Show all 11 contributors for this article] (2009). Lille Eyolf : 1894, Hedda Gabler : 1890. Aschehoug & Co. ISSN 9788203190063. p. 363–474.
 • Berg, Thoralf; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer & Mørstad, Erik [Show all 10 contributors for this article] (2009). Byggmester Solness : 1892, Hedda Gabler : 1890. Aschehoug & Co. ISSN 9788203190063. p. 229–362.
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn & Kruken, Kristoffer [Show all 10 contributors for this article] (2009). Hedda Gabler : 1890, Hedda Gabler : 1890. Aschehoug & Co. ISSN 9788203190063. p. 7–228.
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag & Jakobsen, Arnbjørn [Show all 12 contributors for this article] (2009). Hvide heste : 1886. In Ystad, Vigdis (Eds.), Henrik Ibsens skrifter 8. Innledninger og kommentarer. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-0319005-6. p. 189–411.
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag & Jakobsen, Arnbjørn [Show all 13 contributors for this article] (2009). Vildanden : 1884. In Ystad, Vigdis (Eds.), Henrik Ibsens skrifter 8. Innledninger og kommentarer. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-0319005-6. p. 7–188.
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils & Gundersen, Dag [Show all 12 contributors for this article] (2008). Samfundets støtter : 1877, Henrik Ibsens skrifter : Innledninger og kommentarer : 7. Aschehoug & Co. p. 7–183.
 • Bagge, Sverre H.; Bakken, Kristin; Berg, Thoralf; Dvergsdal, Alvhild; Eegholm-Pedersen, Svend & Fafner, Jørgen [Show all 16 contributors for this article] (2008). Kongs-Emnerne : 1864, Kjærlighedens komedie : 1862. Aschehoug & Co. p. 337–544.
 • Berg, Thoralf; Dvergsdal, Alvhild; Edvardsen, Erik Henning; Eegholm-Pedersen, Svend; Fafner, Jørgen & Fulsås, Narve [Show all 17 contributors for this article] (2008). Kjærlighedens komedie : 1862, Kjærlighedens komedie : 1862. Aschehoug & Co. p. 57–335.
 • Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl & Gundersen, Dag [Show all 13 contributors for this article] (2008). En folkefiende : 1882, Henrik Ibsens skrifter : Innledninger og kommentarer : 7. Aschehoug & Co. p. 581–737.
 • Kruken, Kristoffer (2005). Odin og Dagros - typar og motiv i norske ku- og oksenamn. In Uri, Helene (Eds.), (Nesten) alt du trenger å vite om norsk: 52 om språk. Kunnskapsforlaget. p. 145–147.
 • Kruken, Kristoffer (1999). Endringstakt i norske manns- og kvinnenamn på 1900-talet. In Helleland, Botolv (Eds.), Seksjon for namnegransking. Årsmelding 1998. p. 27–55.
 • Nedrelid, Gudlaug & Kruken, Kristoffer (1996). Lokale variasjonar i namneskikken på Agder i 1801, Den ellevte nordiske navneforskerkongressen. Sundvollen 19. -23. juni 1994. = NORNA-RAPPORTER 60. NORNA-FÖRLAGET. p. 311–329.
 • Nedrelid, Gudlaug & Kruken, Kristoffer (1995). Om slektsnamn av gardsnamn i 1801, Slektsnamn i Norden. Rapport frå NORNAs tjueførste symposium i Oslo 17. - 20. september 1992 = NORNA-RAPPORTER 58. NORNA-FÖRLAGET. p. 167–185.

View all works in Cristin

 • Harildstad, Gudmund; Kruken, Kristoffer & Myrvoll, Klaus Johan (2020). Ivar Kleiven : I gamle daagaa : Forteljingo og bygda-minne fraa Vaagaa. Novus Forlag. ISBN 9788283900330. 398 p.
 • Kruken, Kristoffer (2017). Heime og ute. Brevskifte mellom Ivar Kleiven og Kristian Prestgard 1886-1932. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-896-8. 498 p.
 • Kruken, Kristoffer (2016). Personnamnarbeid av P.A. Munch. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-862-3. 294 p.
 • Kruken, Kristoffer (2013). Norsk personnamnleksikon. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-7368-0. 668 p.
 • Janss, Christian; Söring, Sibylle; Ystad, Vigdis; Solberg, Henninge M.; Kruken, Kristoffer & Lønnum, Erlend (2009). Henrik Ibsens skrifter 9. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-18999-9. 9(2). 506 p.
 • Mørstad, Erik; Berg, Thoralf; Kruken, Kristoffer; Modalsli, Tone; Mundal, Else & Wiger, Ellen Nessheim [Show all 7 contributors for this article] (2009). Henrik Ibsens skrifter, bind 8. Aschehoug & Co. 592 p.
 • Janss, Christian; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Solberg, Henninge M. & Taugbøl, Stine Brenna (2008). Henrik Ibsens skrifter 6. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-18993-7. 6(2). 860 p.
 • Ystad, Vigdis; Janss, Christian; Fulsås, Narve; Kruken, Kristoffer; Modalsli, Tone & Mørstad, Erik [Show all 9 contributors for this article] (2008). Henrik Ibsens skrifter 7. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-18995-1. 7(2). 780 p.
 • Kruken, Kristoffer (2004). Sophus Bugges brev I-III. Det norske språk- og litteraturselskap. ISBN 82-90359-68-3. 1090 p.
 • Kruken, Kristoffer & Aarset, Terje (2003). Norsk Ordbog av Ivar Aasen. Det Norske Samlaget. ISBN 8252159281. 883 p.
 • Kruken, Kristoffer & Aarset, Terje (2003). Ivar Aasen: Norsk Ordbog (1873/2003). Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-5928-1. 919 p.
 • Kruken, Kristoffer & Aarset, Terje (2000). Ordbog over det norske Folkesprog/ Ivar Aasen. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-5567-7. 552 p.
 • Kruken, Kristoffer & Aarset, Terje (2000). Ivar Aasen: Ordbog over det norske Folkesprog (1850). Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-5567-7. 552 p.
 • Donali, Ingeborg; Bjørkum, Andreas & Kruken, Kristoffer (1988). Oppdaling. Ord og uttrykk. Strindheim trykkeris forlag, Trondheim.. ISBN 82-90551-45-2. 597 p.

View all works in Cristin

 • Kruken, Kristoffer (2013). Nylaga fornamn i Fosen 1750-1949 i nasjonalt perspektiv. Årbok for Fosen. ISSN 0333-0435. 52, p. 43–54.
 • Aarseth, Asbjørn; Ystad, Vigdis; Berg, Thoralf; Janss, Christian; Modalsli, Tone & Eegholm-Pedersen, Svend [Show all 14 contributors for this article] (2010). Ord- og sakkommentarer til John Gabriel Borkman, Henrik Ibsens skrifter 10. /Innledninger og kommentarer. /John Gabriel Borkman og Når vi døde vågner. Tekstbind. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-19007-0. p. 95–153.
 • Kruken, Kristoffer (2010). Namnedagar og namnedagstradisjon, Almanakkens historie. En jubileumsbok 2011. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205397743. p. 148–153.
 • Kruken, Kristoffer (2005). Kora, Datan og Abiram - i unåde hos Herren. Spor. ISSN 0801-5376. p. 27–27.
 • Kruken, Kristoffer (2004). Sophus Bugge og Larvik. Sophus. Historisk tidsskrift for Larvik. 1(1), p. 11–20.
 • Aarset, Terje & Kruken, Kristoffer (2003). Aasen-ord med nye bokstavar. [Newspaper]. Nynorsk pressekontor.
 • Aarset, Terje & Kruken, Kristoffer (2003). Ivar Aasen for folket. [Newspaper]. Uniforum.
 • Aarset, Terje & Kruken, Kristoffer (2003). Norsk Ordbog i ny utgåve. [Newspaper]. Dag og tid.
 • Kruken, Kristoffer (2002). Opphavskvinna til Blåmann (Anne Haavie). Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Kruken, Kristoffer (2002). Bibelsk namnebok. Nytt om namn. ISSN 0800-4676.
 • Kruken, Kristoffer (2002). Namnlängdsboken, melding. Studia Anthroponymica Scandinavica. ISSN 0280-8633. 20.
 • Kruken, Kristoffer (2002). Sophus Bugge til Amund B. Larsen. Nytt om namn. ISSN 0800-4676. p. 34–36.
 • Kruken, Kristoffer (2002). Guro og Guri i selbutradisjon. Nytt om namn. ISSN 0800-4676. p. 36–37.
 • Kruken, Kristoffer (2002). Meir om Bjørn Storberget og personnamna. Nytt om namn. ISSN 0800-4676.
 • Kruken, Kristoffer (2000). Kor mange ord inneheld Ordbog over det norske Folkesprog (1850)? Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. ISSN 0806-7791. p. 76–80.
 • Bakken, Kristin & Kruken, Kristoffer (1991). Melding av Vibeke Dalberg: Stednavne og funktionalitet. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. 8, p. 120–126.
 • Kruken, Kristoffer (2002). Mirjam - tjukk og fager, eller elska av Gud? Det humanistiske fakultet, UiTø. ISSN 82-90423-64-0.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:18 PM - Last modified Oct. 9, 2020 2:41 PM