Kristoffer Kruken

Bilde av Kristoffer Kruken
English version of this page
Telefon +47 22854798
Mobiltelefon +47 48191234
Brukernavn
Besøksadresse Sintef Forskningsveien 1 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO
Emneord: Norsk språk, Navnegransking

Publikasjoner

 • Kruken, Kristoffer (2019). Nye namn på gamal grunn. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.  ISSN 0800-4684.  35, s 7- 40
 • Kruken, Kristoffer (2019). Presterapportar og namnebruk i Noreg på 1700-talet. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.  ISSN 0800-4684.  35, s 77- 88
 • Særheim, Inge & Kruken, Kristoffer (2018). Namn, I: Brit Kirsten Mæhlum (red.),  Norsk språkhistorie II : praksis.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-848-7.  4.  s 257 - 363
 • Kruken, Kristoffer (2016). Heimedåp, namngjeving og prestemakt i P.A. Munchs tid. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.  ISSN 0800-4684.  33, s 71- 82
 • Kruken, Kristoffer (2016). Heimedåp, namngjeving og prestemakt i P.A. Munchs tid :. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.  ISSN 0800-4684.  33, s 71- 82
 • Kruken, Kristoffer (2013). Nylaga fornamn i norsk 1750-1949, I: Tom Schmidt (red.),  Målblomar til Margit. Veneskrift til Margit Harsson på 70-årsdagen den 9. juni 2013.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-720-6.  Artikkel.  s 93 - 101
 • Kruken, Kristoffer (2013). Slektsnamn i bruk som fornamn i Noreg - skisse av ei utvikling, I: Zakaris Svabo Hansen; Jógvan í Lon Jacobsen; Tina K. Jakobsen; Kristin Magnussen & Turið Sigurðardóttir (red.),  Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum.  Føroya Fródskaparfelag.  ISBN 978-99918-65-61-4.  Artikkel.  s 157 - 170
 • Kruken, Kristoffer (2012). Kjeldebruken i 10 001 navn - eit kritisk innlegg. Studia Anthroponymica Scandinavica.  ISSN 0280-8633.  30, s 161- 164
 • Ystad, Vigdis; Fulsås, Narve; Grønlien, Helene; Modalsli, Tone; Berg, Thoralf; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Øhrgaard, Per & Aarseth, Asbjørn (2010). Ord- og sakkommentarer til Når vi døde vågner, I:  Henrik Ibsens skrifter 10. /Innledninger og kommentarer. /John Gabriel Borkman og Når vi døde vågner. Tekstbind.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19007-0.  Innledninger og kommentarer.  s 277 - 345
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per & Aarseth, Asbjørn (2009). Blandede digtninger : NBO Ms.8° 191 : Ord- og sakkommentarer, I:  Dikt : 1844-1906.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190087.  Kommentarer.  s 343 - 416
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per & Aarseth, Asbjørn (2009). Dikt : 1844-1906, I:  Dikt : 1844-1906.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190087.  Kommentarer.  s 7 - 335
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per & Aarseth, Asbjørn (2009). Enkeltdikt : 1844-50 : Ord- og sakkommentarer, I:  Dikt : 1844-1906.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190087.  Kommentarer.  s 339 - 342
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per & Aarseth, Asbjørn (2009). Enkeltdikt : 1850-71 : Ord- og sakkommentarer, I:  Dikt : 1844-1906.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190087.  Kommentarer.  s 417 - 876
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2009). Hvide heste : 1886, I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter 8. Innledninger og kommentarer.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-0319005-6.  Kommentarer.  s 189 - 411
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2009). Lille Eyolf : 1894, I:  Hedda Gabler : 1890.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190063.  Kommentarer.  s 363 - 474
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Janss, Christian; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2009). Vildanden : 1884, I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter 8. Innledninger og kommentarer.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-0319005-6.  Kommentarer.  s 7 - 188
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Wiger, Ellen; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2009). Fruen fra havet : 1888, I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter 8. Innledninger og kommentarer.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-0319005-6.  s 413 - 562
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Solberg, Olav & Ystad, Vigdis (2009). Hedda Gabler : 1890, I:  Hedda Gabler : 1890.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190063.  Kommentarer.  s 7 - 228
 • Berg, Thoralf; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2009). Byggmester Solness : 1892, I:  Hedda Gabler : 1890.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190063.  Kommentarer.  s 229 - 362
 • Bagge, Sverre H.; Bakken, Kristin; Berg, Thoralf; Dvergsdal, Alvhild; Eegholm-Pedersen, Svend; Fafner, Jørgen; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna & Aarseth, Asbjørn (2008). Kongs-Emnerne : 1864, I:  Kjærlighedens komedie : 1862.  Aschehoug & Co.  Kommentarer.  s 337 - 544
 • Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2008). En folkefiende : 1882, I:  Henrik Ibsens skrifter : Innledninger og kommentarer : 7.  Aschehoug & Co.  Kommentarer.  s 581 - 737
 • Berg, Thoralf; Dvergsdal, Alvhild; Edvardsen, Erik Henning; Eegholm-Pedersen, Svend; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna & Ystad, Vigdis (2008). Kjærlighedens komedie : 1862, I:  Kjærlighedens komedie : 1862.  Aschehoug & Co.  Kommentarer.  s 57 - 335
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2008). Samfundets støtter : 1877, I:  Henrik Ibsens skrifter : Innledninger og kommentarer : 7.  Aschehoug & Co.  s 7 - 183
 • Kruken, Kristoffer (2005). Odin og Dagros - typar og motiv i norske ku- og oksenamn, I: Helene Uri (red.),  (Nesten) alt du trenger å vite om norsk: 52 om språk.  Kunnskapsforlaget.  kapittel.  s 145 - 147
 • Kruken, Kristoffer (1999). Endringstakt i norske manns- og kvinnenamn på 1900-talet, I: Botolv Helleland (red.),  Seksjon for namnegransking. Årsmelding 1998.   s 27 - 55
 • Nedrelid, Gudlaug & Kruken, Kristoffer (1996). Lokale variasjonar i namneskikken på Agder i 1801, I:  Den ellevte nordiske navneforskerkongressen. Sundvollen 19. -23. juni 1994. = NORNA-RAPPORTER 60.  NORNA-FÖRLAGET.  s 311 - 329
 • Nedrelid, Gudlaug & Kruken, Kristoffer (1995). Om slektsnamn av gardsnamn i 1801, I:  Slektsnamn i Norden. Rapport frå NORNAs tjueførste symposium i Oslo 17. - 20. september 1992 = NORNA-RAPPORTER 58.  NORNA-FÖRLAGET.  s 167 - 185

Se alle arbeider i Cristin

 • Harildstad, Gudmund & Kruken, Kristoffer (red.) (2020). Ivar Kleiven: I gamle Daagaa. Forteljingo og Bygda-minne fra Vaagaa. Novus Forlag.  ISBN 9788283900330.  398 s.
 • Kruken, Kristoffer (red.) (2017). Heime og ute. Brevskifte mellom Ivar Kleiven og Kristian Prestgard 1886-1932. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-896-8.  498 s.
 • Kruken, Kristoffer (2016). Personnamnarbeid av P.A. Munch. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-862-3.  294 s.
 • Kruken, Kristoffer (red.) (2013). Norsk personnamnleksikon. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7368-0.  668 s. Vis sammendrag
 • Janss, Christian; Söring, Sibylle; Ystad, Vigdis; Solberg, Henninge M.; Kruken, Kristoffer & Lønnum, Erlend (2009). Henrik Ibsens skrifter 9. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18999-9.  506 s.
 • Mørstad, Erik; Berg, Thoralf; Kruken, Kristoffer; Modalsli, Tone; Mundal, Else; Wiger, Ellen Nessheim & Ystad, Vigdis (2009). Henrik Ibsens skrifter, bind 8. Aschehoug & Co.  592 s.
 • Janss, Christian; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Solberg, Henninge M. & Taugbøl, Stine Brenna (2008). Henrik Ibsens skrifter 6. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18993-7.  860 s.
 • Ystad, Vigdis; Janss, Christian; Fulsås, Narve; Kruken, Kristoffer; Modalsli, Tone; Mørstad, Erik; Solberg, Henninge M.; Solberg, Olav & Dingstad, Ståle (2008). Henrik Ibsens skrifter 7. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18995-1.  780 s.
 • Kruken, Kristoffer (2004). Sophus Bugges brev I-III. Det norske språk- og litteraturselskap.  ISBN 82-90359-68-3.  1090 s.
 • Kruken, Kristoffer & Aarset, Terje (2003). Ivar Aasen: Norsk Ordbog (1873/2003). Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5928-1.  919 s.
 • Kruken, Kristoffer & Aarset, Terje (red.) (2003). Norsk Ordbog av Ivar Aasen. Det Norske Samlaget.  ISBN 8252159281.  883 s. Vis sammendrag
 • Kruken, Kristoffer & Aarset, Terje (2000). Ivar Aasen: Ordbog over det norske Folkesprog (1850). Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5567-7.  552 s. Vis sammendrag
 • Kruken, Kristoffer & Aarset, Terje (2000). Ordbog over det norske Folkesprog/ Ivar Aasen. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5567-7.  552 s.
 • Donali, Ingeborg; Bjørkum, Andreas & Kruken, Kristoffer (1988). Oppdaling. Ord og uttrykk. Strindheim trykkeris forlag, Trondheim..  ISBN 82-90551-45-2.  597 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kruken, Kristoffer (2013). Nylaga fornamn i Fosen 1750-1949 i nasjonalt perspektiv. Årbok for Fosen.  ISSN 0333-0435.  52, s 43- 54
 • Aarseth, Asbjørn; Ystad, Vigdis; Berg, Thoralf; Janss, Christian; Modalsli, Tone; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian & Solberg, Olav (2010). Ord- og sakkommentarer til John Gabriel Borkman, I:  Henrik Ibsens skrifter 10. /Innledninger og kommentarer. /John Gabriel Borkman og Når vi døde vågner. Tekstbind.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19007-0.  Innledninger og kommentarer.  s 95 - 153
 • Kruken, Kristoffer (2010). Namnedagar og namnedagstradisjon, I:  Almanakkens historie. En jubileumsbok 2011.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205397743.  Artikkel.  s 148 - 153
 • Kruken, Kristoffer (2005). Kora, Datan og Abiram - i unåde hos Herren. Spor.  ISSN 0801-5376.  (1), s 27- 27
 • Kruken, Kristoffer (2004). Sophus Bugge og Larvik. Sophus. Historisk tidsskrift for Larvik.  1(1), s 11- 20
 • Aarset, Terje & Kruken, Kristoffer (2003, 22. september). Aasen-ord med nye bokstavar.  Nynorsk pressekontor.
 • Aarset, Terje & Kruken, Kristoffer (2003, 17. september). Ivar Aasen for folket. Vis sammendrag
 • Aarset, Terje & Kruken, Kristoffer (2003, 20. september). Norsk Ordbog i ny utgåve.
 • Kruken, Kristoffer (2002). Bibelsk namnebok. Nytt om namn.  ISSN 0800-4676.  (36)
 • Kruken, Kristoffer (2002). Guro og Guri i selbutradisjon. Nytt om namn.  ISSN 0800-4676.  (35), s 36- 37
 • Kruken, Kristoffer (2002). Meir om Bjørn Storberget og personnamna. Nytt om namn.  ISSN 0800-4676.  (36)
 • Kruken, Kristoffer (2002). Mirjam - tjukk og fager, eller elska av Gud?.
 • Kruken, Kristoffer (2002). Namnlängdsboken, melding. Studia Anthroponymica Scandinavica.  ISSN 0280-8633.  20
 • Kruken, Kristoffer (2002). Opphavskvinna til Blåmann (Anne Haavie). Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Kruken, Kristoffer (2002). Sophus Bugge til Amund B. Larsen. Nytt om namn.  ISSN 0800-4676.  (35), s 34- 36
 • Kruken, Kristoffer (2000). Kor mange ord inneheld Ordbog over det norske Folkesprog (1850)?. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi.  ISSN 0806-7791.  s 76- 80 Vis sammendrag
 • Bakken, Kristin & Kruken, Kristoffer (1991). Melding av Vibeke Dalberg: Stednavne og funktionalitet. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.  ISSN 0800-4684.  8, s 120- 126

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 9. okt. 2020 14:41