Kristoffer Kruken

Bilde av Kristoffer Kruken
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sintef Forskningsveien 1 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo
Emneord: Norsk språk, Navnegransking

Publikasjoner

 • Kruken, Kristoffer (2020). Lærarar, målfolk og namnerenessanse. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. 37, s. 51–71. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kruken, Kristoffer (2019). Nye namn på gamal grunn. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. 35, s. 7–40.
 • Kruken, Kristoffer (2019). Presterapportar og namnebruk i Noreg på 1700-talet. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. 35, s. 77–88.
 • Særheim, Inge & Kruken, Kristoffer (2018). Namn. I Mæhlum, Brit Kirsten (Red.), Norsk språkhistorie II : praksis. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-848-7. s. 257–363.
 • Kruken, Kristoffer (2016). Heimedåp, namngjeving og prestemakt i P.A. Munchs tid :. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. 33, s. 71–82.
 • Kruken, Kristoffer (2013). Nylaga fornamn i norsk 1750-1949. I Schmidt, Tom (Red.), Målblomar til Margit. Veneskrift til Margit Harsson på 70-årsdagen den 9. juni 2013. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-720-6. s. 93–101.
 • Kruken, Kristoffer (2013). Slektsnamn i bruk som fornamn i Noreg - skisse av ei utvikling. I Hansen, Zakaris Svabo; Jacobsen, Jógvan í Lon; Jakobsen, Tina K.; Magnussen, Kristin & Sigurðardóttir, Turið (Red.), Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum. Føroya Fródskaparfelag. ISSN 978-99918-65-61-4. s. 157–170.
 • Kruken, Kristoffer (2012). Kjeldebruken i 10 001 navn - eit kritisk innlegg. Studia Anthroponymica Scandinavica. ISSN 0280-8633. 30, s. 161–164.
 • Ystad, Vigdis; Fulsås, Narve; Grønlien, Helene; Modalsli, Tone; Berg, Thoralf & Gervin, Karl [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2010). Ord- og sakkommentarer til Når vi døde vågner, Henrik Ibsens skrifter 10. /Innledninger og kommentarer. /John Gabriel Borkman og Når vi døde vågner. Tekstbind. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-19007-0. s. 277–345.
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag & Jakobsen, Arnbjørn [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2009). Fruen fra havet : 1888. I Ystad, Vigdis (Red.), Henrik Ibsens skrifter 8. Innledninger og kommentarer. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-0319005-6. s. 413–562.
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve & Gervin, Karl [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2009). Enkeltdikt : 1850-71 : Ord- og sakkommentarer, Dikt : 1844-1906. Aschehoug & Co. ISSN 9788203190087. s. 417–876.
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve & Gervin, Karl [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2009). Blandede digtninger : NBO Ms.8° 191 : Ord- og sakkommentarer, Dikt : 1844-1906. Aschehoug & Co. ISSN 9788203190087. s. 343–416.
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve & Gervin, Karl [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2009). Enkeltdikt : 1844-50 : Ord- og sakkommentarer, Dikt : 1844-1906. Aschehoug & Co. ISSN 9788203190087. s. 339–342.
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve & Gervin, Karl [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2009). Dikt : 1844-1906, Dikt : 1844-1906. Aschehoug & Co. ISSN 9788203190087. s. 7–335.
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag & Jakobsen, Arnbjørn [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2009). Lille Eyolf : 1894, Hedda Gabler : 1890. Aschehoug & Co. ISSN 9788203190063. s. 363–474.
 • Berg, Thoralf; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer & Mørstad, Erik [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2009). Byggmester Solness : 1892, Hedda Gabler : 1890. Aschehoug & Co. ISSN 9788203190063. s. 229–362.
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn & Kruken, Kristoffer [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2009). Hedda Gabler : 1890, Hedda Gabler : 1890. Aschehoug & Co. ISSN 9788203190063. s. 7–228.
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag & Jakobsen, Arnbjørn [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2009). Hvide heste : 1886. I Ystad, Vigdis (Red.), Henrik Ibsens skrifter 8. Innledninger og kommentarer. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-0319005-6. s. 189–411.
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag & Jakobsen, Arnbjørn [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2009). Vildanden : 1884. I Ystad, Vigdis (Red.), Henrik Ibsens skrifter 8. Innledninger og kommentarer. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-0319005-6. s. 7–188.
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils & Gundersen, Dag [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2008). Samfundets støtter : 1877, Henrik Ibsens skrifter : Innledninger og kommentarer : 7. Aschehoug & Co. s. 7–183.
 • Bagge, Sverre H.; Bakken, Kristin; Berg, Thoralf; Dvergsdal, Alvhild; Eegholm-Pedersen, Svend & Fafner, Jørgen [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2008). Kongs-Emnerne : 1864, Kjærlighedens komedie : 1862. Aschehoug & Co. s. 337–544.
 • Berg, Thoralf; Dvergsdal, Alvhild; Edvardsen, Erik Henning; Eegholm-Pedersen, Svend; Fafner, Jørgen & Fulsås, Narve [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2008). Kjærlighedens komedie : 1862, Kjærlighedens komedie : 1862. Aschehoug & Co. s. 57–335.
 • Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl & Gundersen, Dag [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2008). En folkefiende : 1882, Henrik Ibsens skrifter : Innledninger og kommentarer : 7. Aschehoug & Co. s. 581–737.
 • Kruken, Kristoffer (2005). Odin og Dagros - typar og motiv i norske ku- og oksenamn. I Uri, Helene (Red.), (Nesten) alt du trenger å vite om norsk: 52 om språk. Kunnskapsforlaget. s. 145–147.
 • Kruken, Kristoffer (1999). Endringstakt i norske manns- og kvinnenamn på 1900-talet. I Helleland, Botolv (Red.), Seksjon for namnegransking. Årsmelding 1998. s. 27–55.
 • Nedrelid, Gudlaug & Kruken, Kristoffer (1996). Lokale variasjonar i namneskikken på Agder i 1801, Den ellevte nordiske navneforskerkongressen. Sundvollen 19. -23. juni 1994. = NORNA-RAPPORTER 60. NORNA-FÖRLAGET. s. 311–329.
 • Nedrelid, Gudlaug & Kruken, Kristoffer (1995). Om slektsnamn av gardsnamn i 1801, Slektsnamn i Norden. Rapport frå NORNAs tjueførste symposium i Oslo 17. - 20. september 1992 = NORNA-RAPPORTER 58. NORNA-FÖRLAGET. s. 167–185.

Se alle arbeider i Cristin

 • Harildstad, Gudmund; Kruken, Kristoffer & Myrvoll, Klaus Johan (2020). Ivar Kleiven : I gamle daagaa : Forteljingo og bygda-minne fraa Vaagaa. Novus Forlag. ISBN 9788283900330. 398 s.
 • Kruken, Kristoffer (2017). Heime og ute. Brevskifte mellom Ivar Kleiven og Kristian Prestgard 1886-1932. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-896-8. 498 s.
 • Kruken, Kristoffer (2016). Personnamnarbeid av P.A. Munch. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-862-3. 294 s.
 • Kruken, Kristoffer (2013). Norsk personnamnleksikon. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-7368-0. 668 s.
 • Janss, Christian; Söring, Sibylle; Ystad, Vigdis; Solberg, Henninge M.; Kruken, Kristoffer & Lønnum, Erlend (2009). Henrik Ibsens skrifter 9. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-18999-9. 9(2). 506 s.
 • Mørstad, Erik; Berg, Thoralf; Kruken, Kristoffer; Modalsli, Tone; Mundal, Else & Wiger, Ellen Nessheim [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Henrik Ibsens skrifter, bind 8. Aschehoug & Co. 592 s.
 • Janss, Christian; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Solberg, Henninge M. & Taugbøl, Stine Brenna (2008). Henrik Ibsens skrifter 6. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-18993-7. 6(2). 860 s.
 • Ystad, Vigdis; Janss, Christian; Fulsås, Narve; Kruken, Kristoffer; Modalsli, Tone & Mørstad, Erik [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2008). Henrik Ibsens skrifter 7. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-18995-1. 7(2). 780 s.
 • Kruken, Kristoffer (2004). Sophus Bugges brev I-III. Det norske språk- og litteraturselskap. ISBN 82-90359-68-3. 1090 s.
 • Kruken, Kristoffer & Aarset, Terje (2003). Norsk Ordbog av Ivar Aasen. Det Norske Samlaget. ISBN 8252159281. 883 s.
 • Kruken, Kristoffer & Aarset, Terje (2003). Ivar Aasen: Norsk Ordbog (1873/2003). Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-5928-1. 919 s.
 • Kruken, Kristoffer & Aarset, Terje (2000). Ordbog over det norske Folkesprog/ Ivar Aasen. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-5567-7. 552 s.
 • Kruken, Kristoffer & Aarset, Terje (2000). Ivar Aasen: Ordbog over det norske Folkesprog (1850). Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-5567-7. 552 s.
 • Donali, Ingeborg; Bjørkum, Andreas & Kruken, Kristoffer (1988). Oppdaling. Ord og uttrykk. Strindheim trykkeris forlag, Trondheim.. ISBN 82-90551-45-2. 597 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kruken, Kristoffer (2013). Nylaga fornamn i Fosen 1750-1949 i nasjonalt perspektiv. Årbok for Fosen. ISSN 0333-0435. 52, s. 43–54.
 • Aarseth, Asbjørn; Ystad, Vigdis; Berg, Thoralf; Janss, Christian; Modalsli, Tone & Eegholm-Pedersen, Svend [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2010). Ord- og sakkommentarer til John Gabriel Borkman, Henrik Ibsens skrifter 10. /Innledninger og kommentarer. /John Gabriel Borkman og Når vi døde vågner. Tekstbind. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-19007-0. s. 95–153.
 • Kruken, Kristoffer (2010). Namnedagar og namnedagstradisjon, Almanakkens historie. En jubileumsbok 2011. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205397743. s. 148–153.
 • Kruken, Kristoffer (2005). Kora, Datan og Abiram - i unåde hos Herren. Spor. ISSN 0801-5376. s. 27–27.
 • Kruken, Kristoffer (2004). Sophus Bugge og Larvik. Sophus. Historisk tidsskrift for Larvik. 1(1), s. 11–20.
 • Aarset, Terje & Kruken, Kristoffer (2003). Aasen-ord med nye bokstavar. [Avis]. Nynorsk pressekontor.
 • Aarset, Terje & Kruken, Kristoffer (2003). Ivar Aasen for folket. [Avis]. Uniforum.
 • Aarset, Terje & Kruken, Kristoffer (2003). Norsk Ordbog i ny utgåve. [Avis]. Dag og tid.
 • Kruken, Kristoffer (2002). Opphavskvinna til Blåmann (Anne Haavie). Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Kruken, Kristoffer (2002). Bibelsk namnebok. Nytt om namn. ISSN 0800-4676.
 • Kruken, Kristoffer (2002). Namnlängdsboken, melding. Studia Anthroponymica Scandinavica. ISSN 0280-8633. 20.
 • Kruken, Kristoffer (2002). Sophus Bugge til Amund B. Larsen. Nytt om namn. ISSN 0800-4676. s. 34–36.
 • Kruken, Kristoffer (2002). Guro og Guri i selbutradisjon. Nytt om namn. ISSN 0800-4676. s. 36–37.
 • Kruken, Kristoffer (2002). Meir om Bjørn Storberget og personnamna. Nytt om namn. ISSN 0800-4676.
 • Kruken, Kristoffer (2000). Kor mange ord inneheld Ordbog over det norske Folkesprog (1850)? Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. ISSN 0806-7791. s. 76–80.
 • Bakken, Kristin & Kruken, Kristoffer (1991). Melding av Vibeke Dalberg: Stednavne og funktionalitet. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. 8, s. 120–126.
 • Kruken, Kristoffer (2002). Mirjam - tjukk og fager, eller elska av Gud? Det humanistiske fakultet, UiTø. ISSN 82-90423-64-0.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 9. okt. 2020 14:41