Mads Breckan Claudi

Associate Professor - Lingvistiske og nordiske studier
Norwegian version of this page
Phone +47 22858216
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Claudi, Mads Breckan (2022). Litteraturhistorie naturell. Grønne lesninger av (for eksempel) gamle dikt. In Claudi, Mads Breckan & Norendal, Audhild (Ed.), Litteraturhistoriske muligheter i forskning og undervisning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215049908. p. 86–100.
 • Claudi, Mads Breckan (2021). Genres. In Fulsås, Narve & Rem, Tore (Ed.), Ibsen in Context. Cambridge University Press. ISSN 978-1-108-42220-8. p. 29–36. doi: https%3A/doi.org/10.1017/9781108381130.008.
 • Claudi, Mads Breckan (2021). "Uden den rette Ild og Drift". Om språk, retorikk og politikk - og om Bjørnstjerne Bjørnson - i den tidlige Vinje-resepsjonen. In Åslund, Arnfinn; Fjågesund, Peter; Hanto, Kristian Ihle; Nordstoga, Sveinung & Staxrud, Johan Magnus (Ed.), Tvisyn, innsyn, utsyn : Nærblikk på A.O. Vinje. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230402726. p. 559–581. Full text in Research Archive
 • Claudi, Mads Breckan (2021). Skogens hevn - Ibsens Vildanden i naturlig belysning. In Axelsson, Marcus & Opset, Barbro Bredesen (Ed.), Fortellinger om bærekraftig utvikling. Perspektiver for norskfaget. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-05008-9. p. 103–123. doi: https%3A/doi.org/10.18261/9788215050089-2021-05. Full text in Research Archive
 • Claudi, Mads Breckan (2021). Democratising Aristocracy: Rhetorics and Politics in Norwegian Literary Histories through the 20th Century. In Roos, Merethe; Berge, Kjell Lars; Edgren, Henrik; Hiidenmaa, Pirjo & Matthiesen, Christina (Ed.), Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020. Brill|Sense. ISSN 978-90-04-44954-1. p. 213–228. doi: https%3A/doi.org/10.1163/9789004449558_018.
 • Claudi, Mads Breckan (2020). Eg og du. Om dialogar, smultringar og nokre dikt av Jon Fosse. In Skarstein, Dag & Vederhus, Inger (Ed.), Jon Fosse i skulen. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-340-0118-5. p. 63–86.
 • Claudi, Mads Breckan (2019). I blindsonen? Om litteraturhistoriens hva, hvordan og hvorfor (ikke). Norsklæreren. ISSN 0332-7264.
 • Claudi, Mads Breckan (2018). Historien, estetikken og etikken. Tre lesninger av Sara Stridsbergs Happy Sally . Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 105(1), p. 44–62. doi: 10.18261/issn.1500-1989-2018-01-04. Full text in Research Archive
 • Claudi, Mads Breckan (2017). "His name is man!" The chieftain hero as type and topos in Norway around 1900. In Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Norheim, Thorstein (Ed.), Literature and Honour. Universitetsforlaget. ISSN 9788215029566. p. 145–169. doi: 10.18261/978-82-15-02955-9-2017-9.
 • Claudi, Mads Breckan (2017). Forlis, forvirring og folkeopplysning: naturvitenskap og teknologi i fortolkningen av Titanic-ulykken. In Roos, Merethe & Tønnesson, Johan (Ed.), Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566265. p. 307–333.
 • Claudi, Mads Breckan (2016). «et sus bak skranken / om videnskapens kongelige lund» Om vitenskap og erkjennelse i Olaf Bulls «Ignis Ardens». Sakprosa. ISSN 1502-6000. 8(2). doi: 10.5617/sakprosa.2856.
 • Claudi, Mads Breckan (2015). Dikteren i den globale nedkjølingens tid: om ånd, geografi og diktning i Kristofer Uppdals lyrikk. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. p. 178–194. Full text in Research Archive
 • Claudi, Mads Breckan (2014). Å være eller ikke være i Bergen - om Erlend O. Nødtvedts Bergens beskrivelse. In Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (Ed.), Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag. ISSN 9788270997787. p. 79–89.
 • Claudi, Mads Breckan (2008). Om grenser og grenseoverskridelse som nødvendige motsetninger i Kristofer Uppdals lyrikk. In Zilliacus, Clas; Grönstad, Heidi & Gustafsson, Ulrika (Ed.), Gränser i nordisk litteratur / Borders in Nordic Literature. Pedagogiska fakulteten. ISSN 978-951-765-418-0. p. 409–415.

View all works in Cristin

 • Steinfeld, Torill; Aamotsbakken, Bente & Claudi, Mads Breckan (2022). Litteraturkanon i norskfaget - historiske linjer, aktuelle utfordringer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245040111. 231 p.
 • Brunstad, Endre Otto; Bueie, Agnete Andersen; Claudi, Mads Breckan; Holm, Elisabeth Solberg & Opedal, Jon Hove (2022). Grip teksten. Norsk Vg3. Studieforberedende program. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-40599-0. 496 p.
 • Claudi, Mads Breckan & Norendal, Audhild (2022). Litteraturhistoriske muligheter i forskning og undervisning. Universitetsforlaget. ISBN 9788215049908. 259 p.
 • Brunstad, Endre Otto; Bueie, Agnete Andersen; Claudi, Mads Breckan; Holm, Elisabeth Solberg & Opedal, Jon Hove (2021). Grip teksten. Norsk Vg2. Studieforberedende utdanningsprogram. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-40596-9. 464 p.
 • Bones, Sigrun; Brunstad, Endre Otto; Bueie, Agnete Andersen; Claudi, Mads Breckan; Holm, Elisabeth Solberg & Aaness, Elin (2020). Grip teksten. Norsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram. Aschehoug & Co. ISBN 9788203405945. 440 p.
 • Bueie, Agnete Andersen; Claudi, Mads Breckan; Brunstad, Endre; Holm, Elisabeth Solberg; Aanes, Elin & Bones, Sigrun (2020). Grip teksten. Norsk VG1. Studieforberedende utdanningsprogram. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-40594-5. 464 p.
 • Claudi, Mads Breckan (2013). Litteraturteori. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1430-3. 281 p.
 • Claudi, Mads Breckan (2010). Litterære grunnbegreper. Fagbokforlaget. ISBN 9788245009118. 204 p.

View all works in Cristin

 • Claudi, Mads Breckan & Norendal, Audhild (2022). Innledning. In Claudi, Mads Breckan & Norendal, Audhild (Ed.), Litteraturhistoriske muligheter i forskning og undervisning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215049908. p. 13–22.
 • Jølle, Lennart; Mortensen-Buan, Anne-Beathe; Claudi, Mads Breckan; Sjøhelle, Kristin Kibsgaard & Busch, Hella Veierud (2019). www.ntnu.no/nndf (Nettverk for norskdidaktisk forskning).
 • Opset, Barbro Bredesen ; Claudi, Mads Breckan; Nordstoga, Sveinung; Andersen, Merete Morken & Norendal, Audhild (2018). Ungdom trenger dannelse! NRK Ytring.
 • Claudi, Mads Breckan (2018). «uden Ild og Drift» – antihøvdingen Vinje.
 • Claudi, Mads Breckan (2018). Omnipotence and Impotence. Man vs. Nature in Ibsen’s Dramatic Works.
 • Claudi, Mads Breckan (2018). Dannelsens høvdinger.
 • Norendal, Audhild; Nordstoga, Sveinung; Morken Andersen, Merete; Claudi, Mads Breckan & Opset, Barbro B. (2018). Ungdom trenger dannelse. [Internet]. NRK Ytring.
 • Claudi, Mads Breckan (2017). Uppdal dyrket høvdingen. [Newspaper]. Trønderavisa.
 • Claudi, Mads Breckan (2017). Titanic; forlis og folkeopplysning. [Radio]. NRK P1+.
 • Claudi, Mads Breckan (2017). Svar fra doktoranden. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. p. 86–95. doi: 10.18261/issn.1500-1989-2017-01-08.
 • Claudi, Mads Breckan (2017). "Bakover, nordover og framover. Framskrittstro, høvdingkult, vitenskap og geografi i og omkring Kristofer Uppdals lyrikk." Doktordisputas, Universitetet i Oslo, 26. august 2016. Doktorandens presentasjon av avhandlingen. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. p. 63–67. doi: 10.18261/issn.1500-1989-2017-01-05.
 • Claudi, Mads Breckan (2017). Ukjent verk av Uppdal i bokform. Anmeldelse av Kristofer Uppdal: Ved Akerselva og andre forteljingar og Ein slusk da han var barn, red. Arild Bye (2016). Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Claudi, Mads Breckan (2016). Fortellingen, fiksjonen og friheten – fiksjon og «fiksjon» i Sara Stridsbergs Happy Sally. Vinduet. ISSN 0042-6288. 70(4), p. 94–105.
 • Claudi, Mads Breckan (2016). Det litterære Arktis.
 • Claudi, Mads Breckan (2014). Kampen om litteraturen : replikk til Erik Bjerck Hagen. Agora. ISSN 0800-7136. 32(1-2), p. 536–540.
 • Claudi, Mads Breckan (2014). Livet, Fyllingsdalen og kjærligheten: Bergen på liv og død i Erlend O. Nødtvedts Bergens beskrivelse. Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk. 2, p. 50–51.
 • Claudi, Mads Breckan (2014). Forestillinger om det norske i Erlend O. Nødtvedts Bergens Beskrivelse.
 • Claudi, Mads Breckan (2013). Kampen om litteraturen. Anmeldelse av Erik Bjerck Hagen (2012): Kampen om litteraturen. Hovedlinjer i norsk litteraturforskning og -kritikk 1920-2011. Agora. ISSN 0800-7136. p. 415–430.
 • Claudi, Mads Breckan (2013). Litteraturvitenskapelig koldtbordsintroduksjon. Anmeldelse av Lasse Horne Kjældgaard et al. (2012): Litteratur. Introduktion til teori og analyse. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. p. 235–239.
 • Claudi, Mads Breckan (2013). Arctic Nature Discourse in Kristofer Uppdal’s Poetry.
 • Claudi, Mads Breckan (2016). Bakover, nordover og framover. Framskrittstro, høvdingkult, vitenskap og geografi i og omkring Kristofer Uppdals lyrikk. 07 Oslo Media.

View all works in Cristin

Published Aug. 4, 2020 8:53 AM - Last modified June 28, 2021 12:57 PM

Research groups