Mads Breckan Claudi

Bilde av Mads Breckan Claudi
English version of this page
Telefon +47 22858216
Mobiltelefon 41929094
Rom HW627
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Litteraturdidaktikk, litteraturhistorie, faghistorie, litteraturteori, samtidslitteratur, lyrikk

Undervisning

Nordisk samtidslitteratur
Nordisk, særlig norsk, litteratur etter 1800
Litteraturdidaktikk

Bakgrunn

Mastergrad i nordisk litteratur ved UiO 2005, lektor i norsk ved Nesbru vgs. 2006-2008, høgskolelektor ved Høgskolen i Telemark 2008-2012, stipendiat ved ILN, UiO 2012-2016 med phd-avhandling om Kristofer Uppdals lyrikk, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge 2017-2018, førsteamanuensis ved Oslomet 2018-2020.

 

Verv

 

2021–: Vararepresentant i styret i NORLA

2011–: Medlem av styringsgruppa i Nettverk for norskdidaktisk forskning (NNDF)

2014–2019: Eksternt styremedlem i Norsk forfattersentrum

2015–2016: Stipendiatrepresentant ved Humanistisk fakultets ph.d-programråd, UiO

2011–2014: Skriftstyreleder, Landslaget for norskundervisning (LNU)

2013–2014: Vararepresentant i styret ved ILN, UiO

2010–2011: Varamedlem ved utdanningsutvalget, Høgskolen i Telemark
 

Samarbeid

Deltar i HFs skolesatsningssamarbeid

Emneord: Litteraturdidaktikk, Litteraturhistorie, Faghistorie, Litteraturteori, Lyrikk, Samtidslitteratur

Publikasjoner

 • Claudi, Mads Breckan (2022). Litteraturhistorie naturell. Grønne lesninger av (for eksempel) gamle dikt. I Claudi, Mads Breckan & Norendal, Audhild (Red.), Litteraturhistoriske muligheter i forskning og undervisning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215049908. s. 86–100.
 • Claudi, Mads Breckan (2021). Genres. I Fulsås, Narve & Rem, Tore (Red.), Ibsen in Context. Cambridge University Press. ISSN 978-1-108-42220-8. s. 29–36. doi: https%3A/doi.org/10.1017/9781108381130.008.
 • Claudi, Mads Breckan (2021). "Uden den rette Ild og Drift". Om språk, retorikk og politikk - og om Bjørnstjerne Bjørnson - i den tidlige Vinje-resepsjonen. I Åslund, Arnfinn; Fjågesund, Peter; Hanto, Kristian Ihle; Nordstoga, Sveinung & Staxrud, Johan Magnus (Red.), Tvisyn, innsyn, utsyn : Nærblikk på A.O. Vinje. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230402726. s. 559–581. Fulltekst i vitenarkiv
 • Claudi, Mads Breckan (2021). Skogens hevn - Ibsens Vildanden i naturlig belysning. I Axelsson, Marcus & Opset, Barbro Bredesen (Red.), Fortellinger om bærekraftig utvikling. Perspektiver for norskfaget. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-05008-9. s. 103–123. doi: https%3A/doi.org/10.18261/9788215050089-2021-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Claudi, Mads Breckan (2021). Democratising Aristocracy: Rhetorics and Politics in Norwegian Literary Histories through the 20th Century. I Roos, Merethe; Berge, Kjell Lars; Edgren, Henrik; Hiidenmaa, Pirjo & Matthiesen, Christina (Red.), Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020. Brill|Sense. ISSN 978-90-04-44954-1. s. 213–228. doi: https%3A/doi.org/10.1163/9789004449558_018.
 • Claudi, Mads Breckan (2020). Eg og du. Om dialogar, smultringar og nokre dikt av Jon Fosse. I Skarstein, Dag & Vederhus, Inger (Red.), Jon Fosse i skulen. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-340-0118-5. s. 63–86.
 • Claudi, Mads Breckan (2019). I blindsonen? Om litteraturhistoriens hva, hvordan og hvorfor (ikke). Norsklæreren. ISSN 0332-7264.
 • Claudi, Mads Breckan (2018). Historien, estetikken og etikken. Tre lesninger av Sara Stridsbergs Happy Sally . Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 105(1), s. 44–62. doi: 10.18261/issn.1500-1989-2018-01-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Claudi, Mads Breckan (2017). "His name is man!" The chieftain hero as type and topos in Norway around 1900. I Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Norheim, Thorstein (Red.), Literature and Honour. Universitetsforlaget. ISSN 9788215029566. s. 145–169. doi: 10.18261/978-82-15-02955-9-2017-9.
 • Claudi, Mads Breckan (2017). Forlis, forvirring og folkeopplysning: naturvitenskap og teknologi i fortolkningen av Titanic-ulykken. I Roos, Merethe & Tønnesson, Johan (Red.), Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566265. s. 307–333.
 • Claudi, Mads Breckan (2016). «et sus bak skranken / om videnskapens kongelige lund» Om vitenskap og erkjennelse i Olaf Bulls «Ignis Ardens». Sakprosa. ISSN 1502-6000. 8(2). doi: 10.5617/sakprosa.2856.
 • Claudi, Mads Breckan (2015). Dikteren i den globale nedkjølingens tid: om ånd, geografi og diktning i Kristofer Uppdals lyrikk. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. s. 178–194. Fulltekst i vitenarkiv
 • Claudi, Mads Breckan (2014). Å være eller ikke være i Bergen - om Erlend O. Nødtvedts Bergens beskrivelse. I Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (Red.), Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag. ISSN 9788270997787. s. 79–89.
 • Claudi, Mads Breckan (2008). Om grenser og grenseoverskridelse som nødvendige motsetninger i Kristofer Uppdals lyrikk. I Zilliacus, Clas; Grönstad, Heidi & Gustafsson, Ulrika (Red.), Gränser i nordisk litteratur / Borders in Nordic Literature. Pedagogiska fakulteten. ISSN 978-951-765-418-0. s. 409–415.

Se alle arbeider i Cristin

 • Steinfeld, Torill; Aamotsbakken, Bente & Claudi, Mads Breckan (2022). Litteraturkanon i norskfaget - historiske linjer, aktuelle utfordringer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245040111. 231 s.
 • Brunstad, Endre Otto; Bueie, Agnete Andersen; Claudi, Mads Breckan; Holm, Elisabeth Solberg & Opedal, Jon Hove (2022). Grip teksten. Norsk Vg3. Studieforberedende program. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-40599-0. 496 s.
 • Claudi, Mads Breckan & Norendal, Audhild (2022). Litteraturhistoriske muligheter i forskning og undervisning. Universitetsforlaget. ISBN 9788215049908. 259 s.
 • Brunstad, Endre Otto; Bueie, Agnete Andersen; Claudi, Mads Breckan; Holm, Elisabeth Solberg & Opedal, Jon Hove (2021). Grip teksten. Norsk Vg2. Studieforberedende utdanningsprogram. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-40596-9. 464 s.
 • Bones, Sigrun; Brunstad, Endre Otto; Bueie, Agnete Andersen; Claudi, Mads Breckan; Holm, Elisabeth Solberg & Aaness, Elin (2020). Grip teksten. Norsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram. Aschehoug & Co. ISBN 9788203405945. 440 s.
 • Bueie, Agnete Andersen; Claudi, Mads Breckan; Brunstad, Endre; Holm, Elisabeth Solberg; Aanes, Elin & Bones, Sigrun (2020). Grip teksten. Norsk VG1. Studieforberedende utdanningsprogram. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-40594-5. 464 s.
 • Claudi, Mads Breckan (2013). Litteraturteori. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1430-3. 281 s.
 • Claudi, Mads Breckan (2010). Litterære grunnbegreper. Fagbokforlaget. ISBN 9788245009118. 204 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Claudi, Mads Breckan & Norendal, Audhild (2022). Innledning. I Claudi, Mads Breckan & Norendal, Audhild (Red.), Litteraturhistoriske muligheter i forskning og undervisning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215049908. s. 13–22.
 • Jølle, Lennart; Mortensen-Buan, Anne-Beathe; Claudi, Mads Breckan; Sjøhelle, Kristin Kibsgaard & Busch, Hella Veierud (2019). www.ntnu.no/nndf (Nettverk for norskdidaktisk forskning).
 • Opset, Barbro Bredesen ; Claudi, Mads Breckan; Nordstoga, Sveinung; Andersen, Merete Morken & Norendal, Audhild (2018). Ungdom trenger dannelse! NRK Ytring.
 • Claudi, Mads Breckan (2018). «uden Ild og Drift» – antihøvdingen Vinje.
 • Claudi, Mads Breckan (2018). Omnipotence and Impotence. Man vs. Nature in Ibsen’s Dramatic Works.
 • Claudi, Mads Breckan (2018). Dannelsens høvdinger.
 • Norendal, Audhild; Nordstoga, Sveinung; Morken Andersen, Merete; Claudi, Mads Breckan & Opset, Barbro B. (2018). Ungdom trenger dannelse. [Internett]. NRK Ytring.
 • Claudi, Mads Breckan (2017). Uppdal dyrket høvdingen. [Avis]. Trønderavisa.
 • Claudi, Mads Breckan (2017). Titanic; forlis og folkeopplysning. [Radio]. NRK P1+.
 • Claudi, Mads Breckan (2017). Svar fra doktoranden. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. s. 86–95. doi: 10.18261/issn.1500-1989-2017-01-08.
 • Claudi, Mads Breckan (2017). "Bakover, nordover og framover. Framskrittstro, høvdingkult, vitenskap og geografi i og omkring Kristofer Uppdals lyrikk." Doktordisputas, Universitetet i Oslo, 26. august 2016. Doktorandens presentasjon av avhandlingen. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. s. 63–67. doi: 10.18261/issn.1500-1989-2017-01-05.
 • Claudi, Mads Breckan (2017). Ukjent verk av Uppdal i bokform. Anmeldelse av Kristofer Uppdal: Ved Akerselva og andre forteljingar og Ein slusk da han var barn, red. Arild Bye (2016). Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Claudi, Mads Breckan (2016). Fortellingen, fiksjonen og friheten – fiksjon og «fiksjon» i Sara Stridsbergs Happy Sally. Vinduet. ISSN 0042-6288. 70(4), s. 94–105.
 • Claudi, Mads Breckan (2016). Det litterære Arktis.
 • Claudi, Mads Breckan (2014). Kampen om litteraturen : replikk til Erik Bjerck Hagen. Agora. ISSN 0800-7136. 32(1-2), s. 536–540.
 • Claudi, Mads Breckan (2014). Livet, Fyllingsdalen og kjærligheten: Bergen på liv og død i Erlend O. Nødtvedts Bergens beskrivelse. Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk. 2, s. 50–51.
 • Claudi, Mads Breckan (2014). Forestillinger om det norske i Erlend O. Nødtvedts Bergens Beskrivelse.
 • Claudi, Mads Breckan (2013). Kampen om litteraturen. Anmeldelse av Erik Bjerck Hagen (2012): Kampen om litteraturen. Hovedlinjer i norsk litteraturforskning og -kritikk 1920-2011. Agora. ISSN 0800-7136. s. 415–430.
 • Claudi, Mads Breckan (2013). Litteraturvitenskapelig koldtbordsintroduksjon. Anmeldelse av Lasse Horne Kjældgaard et al. (2012): Litteratur. Introduktion til teori og analyse. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. s. 235–239.
 • Claudi, Mads Breckan (2013). Arctic Nature Discourse in Kristofer Uppdal’s Poetry.
 • Claudi, Mads Breckan (2016). Bakover, nordover og framover. Framskrittstro, høvdingkult, vitenskap og geografi i og omkring Kristofer Uppdals lyrikk. 07 Oslo Media.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. aug. 2020 08:51 - Sist endret 29. juni 2021 12:35

Forskergrupper