Mads Breckan Claudi

English version of this page
Telefon +47 22858216
Mobiltelefon +4741929094
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Her kan du skrive om faglige interesser.

Undervisning

<Lenke til studieprogram/emne>
<Lenke til studieprogram/emne>
...

Bakgrunn

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1>
<Navn og eventuelt lenke til pris 2>
...

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1>
<Navn og eventuelt lenke til verv 2>
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

 • Claudi, Mads Breckan (2020). Eg og du. Om dialogar, smultringar og nokre dikt av Jon Fosse, I: Dag Skarstein & Inger Vederhus (red.),  Jon Fosse i skulen.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-340-0118-5.  Kapittel 3.  s 63 - 86
 • Claudi, Mads Breckan (2019). I blindsonen? Om litteraturhistoriens hva, hvordan og hvorfor (ikke). Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (2)
 • Claudi, Mads Breckan (2018). Historien, estetikken og etikken. Tre lesninger av Sara Stridsbergs Happy Sally. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  105(1), s 44- 62 . doi: 10.18261/issn.1500-1989-2018-01-04 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Claudi, Mads Breckan (2017). Forlis, forvirring og folkeopplysning: naturvitenskap og teknologi i fortolkningen av Titanic-ulykken, I: Merethe Roos & Johan Tønnesson (red.),  Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566265.  12.  s 307 - 333
 • Claudi, Mads Breckan (2017). "His name is man!" The chieftain hero as type and topos in Norway around 1900, I: Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy & Thorstein Norheim (red.),  Literature and Honour.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029566.  Kapittel 8.  s 145 - 169
 • Claudi, Mads Breckan (2016). «et sus bak skranken / om videnskapens kongelige lund» Om vitenskap og erkjennelse i Olaf Bulls «Ignis Ardens». Sakprosa.  ISSN 1502-6000.  8(2) . doi: 10.5617/sakprosa.2856 Vis sammendrag
 • Claudi, Mads Breckan (2015). Dikteren i den globale nedkjølingens tid: om ånd, geografi og diktning i Kristofer Uppdals lyrikk. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (3), s 178- 194 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Claudi, Mads Breckan (2014). Å være eller ikke være i Bergen - om Erlend O. Nødtvedts Bergens beskrivelse, I: Ståle Dingstad; Thorstein Norheim & Ellen Rebecca Rees (red.),  Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen.  Novus Forlag.  ISBN 9788270997787.  Kap. 5.  s 79 - 89
 • Claudi, Mads Breckan (2008). Om grenser og grenseoverskridelse som nødvendige motsetninger i Kristofer Uppdals lyrikk, I: Clas Zilliacus; Heidi Grönstad & Ulrika Gustafsson (red.),  Gränser i nordisk litteratur / Borders in Nordic Literature.  Åbo Akademis Förlag.  ISBN 978-951-765-418-0.  Vol. 2.  s 409 - 415

Se alle arbeider i Cristin

 • Bueie, Agnete Andersen; Claudi, Mads Breckan; Brunstad, Endre; Holm, Elisabeth Solberg; Aanes, Elin & Bones, Sigrun (2020). Grip teksten. Norskg VG1. Studieforberedende utdanningsprogram. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-40594-5.  464 s.
 • Claudi, Mads Breckan (2013). Litteraturteori. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1430-3.  281 s.
 • Claudi, Mads Breckan (2010). Litterære grunnbegreper. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245009118.  204 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jølle, Lennart; Mortensen-Buan, Anne-Beathe; Claudi, Mads Breckan; Sjøhelle, Kristin Kibsgaard & Busch, Hella Veierud (2019). www.ntnu.no/nndf (Nettverk for norskdidaktisk forskning).
 • Claudi, Mads Breckan (2018). Dannelsens høvdinger.
 • Claudi, Mads Breckan (2018). Omnipotence and Impotence. Man vs. Nature in Ibsen’s Dramatic Works..
 • Claudi, Mads Breckan (2018). «uden Ild og Drift» – antihøvdingen Vinje..
 • Norendal, Audhild; Nordstoga, Sveinung; Morken Andersen, Merete; Claudi, Mads Breckan & Opset, Barbro B. (2018, 31. august). Ungdom trenger dannelse. [Internett].  NRK Ytring.
 • Opset, Barbro Bredesen; Claudi, Mads Breckan; Nordstoga, Sveinung; Andersen, Merete Morken & Norendal, Audhild (2018). Ungom trenger dannelse!. NRK Ytring.
 • Claudi, Mads Breckan (2017). "Bakover, nordover og framover. Framskrittstro, høvdingkult, vitenskap og geografi i og omkring Kristofer Uppdals lyrikk." Doktordisputas, Universitetet i Oslo, 26. august 2016. Doktorandens presentasjon av avhandlingen. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (1), s 63- 67 . doi: 10.18261/issn.1500-1989-2017-01-05
 • Claudi, Mads Breckan (2017). Svar fra doktoranden. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (1), s 86- 95 . doi: 10.18261/issn.1500-1989-2017-01-08
 • Claudi, Mads Breckan (2017, 02. oktober). Titanic; forlis og folkeopplysning. [Radio].  NRK P1+.
 • Claudi, Mads Breckan (2017). Ukjent verk av Uppdal i bokform. Anmeldelse av Kristofer Uppdal: Ved Akerselva og andre forteljingar og Ein slusk da han var barn, red. Arild Bye (2016). Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Claudi, Mads Breckan (2017, 27. januar). Uppdal dyrket høvdingen.  Trønderavisa.
 • Claudi, Mads Breckan (2016). Bakover, nordover og framover. Framskrittstro, høvdingkult, vitenskap og geografi i og omkring Kristofer Uppdals lyrikk.
 • Claudi, Mads Breckan (2016). Det litterære Arktis.
 • Claudi, Mads Breckan (2016). Fortellingen, fiksjonen og friheten – fiksjon og «fiksjon» i Sara Stridsbergs Happy Sally. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  70(4), s 94- 105
 • Claudi, Mads Breckan (2014). Forestillinger om det norske i Erlend O. Nødtvedts Bergens Beskrivelse.
 • Claudi, Mads Breckan (2014). Kampen om litteraturen : replikk til Erik Bjerck Hagen. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  32(1-2), s 536- 540
 • Claudi, Mads Breckan (2014). Livet, Fyllingsdalen og kjærligheten: Bergen på liv og død i Erlend O. Nødtvedts Bergens beskrivelse. Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk.  2, s 50- 51
 • Claudi, Mads Breckan (2013). Arctic Nature Discourse in Kristofer Uppdal’s Poetry.
 • Claudi, Mads Breckan (2013). Kampen om litteraturen. Anmeldelse av Erik Bjerck Hagen (2012): Kampen om litteraturen. Hovedlinjer i norsk litteraturforskning og -kritikk 1920-2011. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (3-4), s 415- 430
 • Claudi, Mads Breckan (2013). Litteraturvitenskapelig koldtbordsintroduksjon. Anmeldelse av Lasse Horne Kjældgaard et al. (2012): Litteratur. Introduktion til teori og analyse. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (3), s 235- 239

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. aug. 2020 08:51 - Sist endret 4. aug. 2020 08:51