Kjerstin Aukrust

Associate Professor - French Literature and Culture
Image of Kjerstin Aukrust
Norwegian version of this page
Phone +47 22854364
Room 931NT
Username
Visiting address Niels Treschows hus 9th floor Niels Henrik Abels vei 36
Postal address Postboks 1003 Blindern 0316 Oslo
Tags: French, French literature, French Area Studies, French Politics, French History, France, French Culture, French Society, Literary Studies, Literature, EU, Populism, Right-Wing Extremism, Social Movements, Early Modern Period, Literature and body

Publications

  • Aukrust, Kjerstin (2020). En lærd litteraturhistorie - men for hvem?. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  32(1-2), s 165- 175
  • Aukrust, Kjerstin (2019). Middelalderen, I:  Nytten og gleden. Fransk litteratur gjennom tusen år.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030173.  Kapittel 1.  s 22 - 40
  • Aukrust, Kjerstin (2019). Renessansen, I:  Nytten og gleden. Fransk litteratur gjennom tusen år.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030173.  Kapittel 2.  s 41 - 56
  • Aukrust, Kjerstin; Kolderup, Trude & Uvsløkk, Geir (2019). Den sosiale virkeligheten: realismen og naturalismen, I:  Nytten og gleden. Fransk litteratur gjennom tusen år.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030173.  9.  s 193 - 210
  • Aukrust, Kjerstin; Kolderup, Trude & Uvsløkk, Geir (2019). På vei mot det moderne, I:  Nytten og gleden. Fransk litteratur gjennom tusen år.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030173.  10.  s 211 - 228
  • Aukrust, Kjerstin; Kolderup, Trude & Uvsløkk, Geir (2019). Romantikken, I:  Nytten og gleden. Fransk litteratur gjennom tusen år.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030173.  8.  s 169 - 192
  • Aukrust, Kjerstin & Weiss-Andersen, Cecilie (2019). Is France Becoming More Scandinavian? The Utopia of Scandinavian Virtue in France from Chirac to Macron. Utopian Studies.  ISSN 1045-991X.  30(2), s 146- 173 . doi: 10.5325/utopianstudies.30.2.0146 Full text in Research Archive.
  • Aukrust, Kjerstin (2018). Macron-metoden. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  76(3), s 269- 278 . doi: 10.23865/intpol.v76.1439 Full text in Research Archive.
  • Aukrust, Kjerstin & Sandberg, Kristian Lødemel (2018). Arbeiderklassen, Édouard Louis og Kjartan Fløgstad. Et kritisk tilbakeblikk på debattene rundt Farvel til Eddy Bellegueule i Frankrike og Norge. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  21(2), s 140- 160 . doi: 10.18261/issn.1504-288X-2018-02-03 Full text in Research Archive.

View all works in Cristin

  • Aukrust, Kjerstin; Kolderup, Trude & Uvsløkk, Geir (2019). Nytten og gleden. Fransk litteratur gjennom tusen år. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030173.  375 s.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published Jan. 10, 2012 1:48 PM - Last modified Nov. 1, 2019 11:03 AM