English version of this page

Lesere som observatører

Gjør deg klar til å bli involvert: Hvordan spiller engelske og tyske samtidsromaner på visualisering og materialisering av tekst for å engasjere leseren?

Se engelsk hovedside.

Natalia Igls bokhylle sett gjennom kubistisk filter. Foro: Natalia Igl

En del av Natalia Igls bokhylle redigert med «kubisme» filter. Foto: Natalia Igl

 

MSCA-finansiert prosjekt om leserinvolvering i tysk og engelsk multi-modal skjønnlitteratur – med perspektiver fra kognisjonsnarratologi, multimodality forskning og litteraturhistorie.

Prosjektet forsker på den engelske og tyske samtidsromanen. Gjennom forskjellige grep i fortellingen, layout og typografi skaper disse romanene en ny forståelse av leseren som observatør, der leseren ikke bare forestiller seg det som skjer i romanen, men også «ser» hvordan fortellingen virkeliggjøres i teksten.

Publisert 26. okt. 2018 13:25 - Sist endret 10. sep. 2019 15:52

Kontakt