Adrienne Vestli

Førstekonsulent - ILOS studieadministrasjon
English version of this page
Telefon +47 22856933
Rom 822
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 8 etg. 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Studierelaterte henvendelser må sendes til studentinfo@ilos.uio.no

Arbeidsområder

Studiekonsulent for engelsk årsenhet og English Language and Linguistics, master

  • emner i engelsk språk
  • emnekombinasjoner (emnegrupper) innen fagområdet
  • oppbygging og gjennomføring av årsenhet i engelsk og master i engelsk språk 
  • undervisningsplanlegging for engelsk språk

Eksamenskonsulent for engelsk språk og ENG4015 

  • Tilrettelegging og avvikling av ovennevnte eksamener (skoleeksamen administreres av HFs eksamenskontor)
  • Obligatoriske undervisningsaktiviteter
  • Begrunnelser
  • Klagesaker
  • Fuskesaker

Kontaktperson for tilrettelegging på eksamen

Bakgrunn

Førstekonsulent, studieadministrasjon for Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet

Bachelorgrad i administrasjon og ledelse, OsloMet

Emneord: Eksamen, Studieadministrasjon, Engelsk språk, English language, English linguistics
Publisert 5. mars 2020 08:38 - Sist endret 4. aug. 2022 11:12